ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูเปลี่ยนขนาดหรือการจัดรูปแบบข้อความหรือทำข้อความและแอปที่ใหญ่กว่า(ใน Windows) หรือจัดรูปแบบข้อความอีเมลใน Outlook for Mac

ใช้Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันและใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงความง่ายในการอ่านข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มหรือแก้ไขข้อความ

 1. เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมล ในกล่องขาเข้าของคุณ ให้กด Ctrl+N คุณจะได้ยิน: "ไม่มีชื่อ, ข้อความ, <รูปแบบข้อความ>, หน้าต่าง, ถึง, กำลังแก้ไข"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนอีเมลในOutlook ให้ดูที่สร้างและส่งอีเมล

 2. เมื่อเขียนข้อความอีเมลถ้าจำเป็นให้กดแป้น Tab ซ้ำๆเพื่อไปยังเนื้อหาข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "<Message title> ข้อความการแก้ไข" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "ข้อความ, แก้ไข"

 3. ถ้าคุณกำลังเขียนข้อความใหม่ ให้เริ่มพิมพ์

  ถ้ามีข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือเขียนต่อ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังข้อความ แล้วใช้แป้น Shift+แป้นลูกศรเพื่อเลือกข้อความ พิมพ์เพื่อเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือวางโฟกัสในเนื้อความถ้ายังไม่มีข้อความ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางเนื้อหาข้อความ และ Shift+แป้นลูกศร เพื่อเลือก

 2. กด Alt+H, F, F โฟกัสจะย้ายไปที่เขตข้อมูลฟอนต์ คุณจะได้ยิน: "ฟอนต์" ใน JAWS คุณจะได้ยินฟอนต์ที่เลือกปัจจุบัน

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศฟอนต์ที่คุณย้าย เมื่ออยู่บนฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter นำฟอนต์ที่เลือกไปใช้

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook ให้กด Alt+F, T เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook บนแท็บ ไฟล์ คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก Outlook"

 2. กด M เพื่อไปที่ตัวเลือกสำหรับ จดหมาย คุณจะได้ยิน: "จดหมาย"

 3. กด Alt+F เพื่อไปที่ปุ่ม สเตชันเนอรีและฟอนต์ แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้นโดยมีแท็บ สเตชันเนอรีส่วนบุคคล เลือกอยู่ และคุณจะได้ยิน: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรี"

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณสร้าง ให้กด Alt + F

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Alt+O

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการสร้างและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Alt+N

 5. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เปิดขึ้นโดยมีโฟกัสในเขตข้อมูล ฟอนต์ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ ให้กดแป้นลูกศรลง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศฟอนต์ขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลงและคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 6. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่ม ตกลง" จากนั้นกด Enter

 7. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Esc

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อปรับขนาด หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กด Alt+H, F, S โฟกัสจะย้ายไปที่เขตข้อมูลขนาดฟอนต์ คุณจะได้ยิน "ขนาดฟอนต์" และขนาดฟอนต์ที่เลือกปัจจุบัน

 3. พิมพ์ขนาดฟอนต์ใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Enter นำขนาดใหม่ไปใช้แล้ว

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้น ขนาดฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook กด Alt+F, T เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook บนแท็บ ไฟล์ คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก Outlook"

 2. กด M เพื่อไปที่ตัวเลือกสำหรับ จดหมาย คุณจะได้ยิน: "จดหมาย"

 3. กด Alt+F เพื่อไปที่ปุ่ม สเตชันเนอรีและฟอนต์ แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้นโดยมีแท็บ สเตชันเนอรีส่วนบุคคล เลือกอยู่ และคุณจะได้ยิน: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรี"

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณสร้าง ให้กด Alt + F

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Alt+O

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการสร้างและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Alt+N

 5. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ฟอนต์ เมื่อต้องการย้ายไปที่เขตข้อมูล ขนาด ให้กด Alt+S คุณจะได้ยิน "ขนาด" และขนาดฟอนต์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ให้พิมพ์ขนาดที่คุณต้องการใช้ เช่น 16 แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลง แล้วคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 6. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำขนาดฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่ม ตกลง" จากนั้นกด Enter

 7. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Esc

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับรายการในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

เค้าโครงของกล่องจดหมายเข้าของคุณเรียกว่า มุมมอง และคุณสามารถกำหนดค่าเอง หรือแม้แต่สร้างมุมมองใหม่ได้ โดยใช้แท็บ มุมมอง ใน Outlook ของคุณ

 1. ใน Outlook ให้ไปที่กล่องขาเข้าของคุณ แล้วกด Alt+V, V กล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง: แบบกระชับ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง"

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่กล่องขาเข้าของคุณแบบรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Shift+I

 2. เมื่อต้องการไปที่การตั้งค่าฟอนต์ ให้กด Alt+O กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ จะเปิดขึ้น ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่าอื่นๆ, ฟอนต์คอลัมน์" ใน JAWS คุณจะได้ยิน "การตั้งค่าอื่นๆ, กล่องโต้ตอบ"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+C

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับชื่อเรื่องข้อความที่แสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+W

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับตัวอย่างข้อความที่แสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+T

 4. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ฟอนต์ แล้วคุณจะได้ยิน: "ฟอนต์" เมื่อต้องการย้ายไปที่เขตข้อมูล ขนาด ให้กด Alt+S คุณจะได้ยิน "ขนาด" และขนาดฟอนต์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ให้พิมพ์ขนาดที่คุณต้องการใช้ เช่น 16 แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลงและคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ

 5. กดแป้น Tab ซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ จะปิดลง

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง: แบบกะทัดรัด และนำขนาดฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง ปุ่ม" แล้วกด Enter คุณจะกลับไปที่มุมมองหลักของ Outlook

ใช้ฟอนต์ของธีม

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้กด Alt+P, T, F รายการฟอนต์ของธีมจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "Office" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "เลือกปุ่ม Office แล้ว"

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศรายการเมื่อคุณย้าย

 3. เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้กด Enter

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  กด

  นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

  Ctrl+B

  นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

  Ctrl+I

  นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

  Ctrl+U

เพิ่มหัวเรื่อง

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นหัวเรื่อง หรือวางโฟกัสที่คุณต้องการแทรกหัวเรื่อง

 2. กด Alt+O, L ตัวเลือก สไตล์ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "สไตล์" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "กล่องกลุ่มสไตล์"

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกสไตล์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศตัวเลือกขณะที่คุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter ถ้าเลือกส่วนหนึ่งของข้อความไว้แล้ว สไตล์หัวเรื่องจะถูกนำไปใช้กับส่วนนั้น ถ้าคุณกำลังแทรกหัวเรื่องใหม่ คุณสามารถพิมพ์หัวเรื่องได้ทันที

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อขยายหรือย่อใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์หรือขนาดการแสดงข้อความได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆเช่นตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้ไปใช้ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มหรือแก้ไขข้อความ

 1. เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมลในกล่องจดหมายเข้าของคุณให้กด Command + N หน้าต่างข้อความใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลถึง คุณจะได้ยิน: "เมื่อต้องการแก้ไขข้อความ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนอีเมลใน Outlook for Mac ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่กล่องขาเข้าของคุณอย่างรวดเร็ว ให้กด Command+1

 2. เมื่อเขียนข้อความอีเมลถ้าจำเป็นให้กดแป้น Tab ซ้ำๆเพื่อไปยังเนื้อหาข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความคุณจะได้ยิน "แก้ไขข้อความ" ตามด้วยจุดแทรกข้อความปัจจุบัน

 3. ถ้าคุณกำลังเขียนข้อความใหม่ ให้เริ่มพิมพ์

  ถ้ามีข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือเขียนต่อให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางข้อความ ถ้าจำเป็นให้เลือกส่วนของข้อความ พิมพ์เพื่อเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความให้กด Shift + แป้นลูกศร

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความคุณจะได้ยิน "แก้ไขข้อความ" ตามด้วยจุดแทรกข้อความปัจจุบัน

 2. กด Command+D คุณจะได้ยิน: "ฟอนต์"

 3. เมื่อต้องการไปที่รายการตัวเลือกแบบอักษรให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ปัจจุบันและ "กล่องคำสั่งผสมฟอนต์" กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือกฟอนต์ เมื่อคุณได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ให้กด Enter มีการนำฟอนต์ใหม่ไปใช้

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook for Mac คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ในOutlook for Mac ให้กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) กล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Outlookจะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่ม ฟอนต์" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณเขียนให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "จดหมายใหม่" ให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตอบกลับหรือส่งต่อ," กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการเขียนและการอ่านข้อความธรรมดาให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความธรรมดา" กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบฟอนต์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในแท็บฟอนต์ กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยินฟอนต์ปัจจุบันและ "กล่องคำสั่งผสมฟอนต์"

 5. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ให้กดแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. โฟกัสจะกลับไปยังกล่องโต้ตอบฟอนต์ เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบและกลับไปยังมุมมองหลักของOutlook ให้กด Command + W

เปลี่ยนการแสดงข้อความหรือขนาดฟอนต์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นหรือขนาดฟอนต์ชั่วคราวหรือขนาดข้อความในบานหน้าต่างโฟลเดอร์รายการข้อความและบานหน้าต่างการอ่านได้

เปลี่ยนขนาดฟอนต์ชั่วคราว

การเปลี่ยนแปลงขนาดฟอนต์ชั่วคราวจะถูกนำไปใช้กับจดหมายทั้งหมดในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่เลือก อย่างไรก็ตามถ้าคุณนำทางไปยังจดหมายในโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยอื่นคุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้ขนาดฟอนต์ใหม่ทุกครั้งที่คุณเปิดOutlook for Mac ให้ไปที่เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลหรือเพิ่มขนาดการแสดงข้อความ

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ประมาณสองจุด:

  • กด Command+เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มขนาด คุณจะได้ยิน: "เพิ่มขนาดฟอนต์"

  • กด Command+เครื่องหมายลบ (-) เพื่อลดขนาด คุณจะได้ยิน: "ลดขนาดฟอนต์"

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้น ขนาดฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook for Mac คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ในOutlook for Mac ให้กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) กล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Outlookจะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ฟอนต์, ปุ่ม" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบฟอนต์จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณเขียนให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "จดหมายใหม่" ให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตอบกลับหรือส่งต่อ," กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการเขียนและการอ่านข้อความธรรมดาให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความธรรมดา" กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด Control + Option + Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบฟอนต์จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลขนาดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ปัจจุบันและ "ขนาดกล่องคำสั่งผสม" พิมพ์ขนาดฟอนต์ใหม่แล้วกด Return กล่องโต้ตอบฟอนต์จะปิดและคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบฟอนต์

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์และกลับไปยังมุมมองหลักของOutlook ให้กด Command + W

เพิ่มขนาดการแสดงข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความที่ใช้ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์รายการข้อความและบานหน้าต่างการอ่านทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้ macOS ๑๐.๑๑และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. ในOutlook for Mac ให้กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) กล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Outlookจะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ฟอนต์, ปุ่ม" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบฟอนต์จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินขนาดแสดงข้อความปัจจุบันตัวอย่างเช่น "ค่าเริ่มต้น" ตามด้วย "แถบเลื่อน"

 4. เมื่อต้องการย้ายแถบเลื่อนไปทางขวาและเพิ่มขนาดข้อความให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้ทันที

 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบให้กด Command + W โฟกัสจะส่งกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่จะจัดรูปแบบ หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความ

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  กด

  นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

  Command+B

  นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

  Command+I

  นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

  Command+U

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความอีเมลใหม่ โฟกัสจะถูกวางในเขตข้อมูล ถึง คุณจะได้ยิน: "ถึง เขตข้อมูลข้อความ" เมื่อต้องการย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook สำหรับ iOS ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วเริ่มพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แก้ไขข้อความในข้อความอีเมล

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ ถ้าจำเป็น เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด"

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดขึ้นหรือลงซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านข้อความทีละตัวอักษรจนกระทั่งคุณไปถึงจุดสำหรับแก้ไขหรือเพิ่มข้อความ

 3. ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปยังคีย์บอร์ดบนหน้าจอและแก้ไขข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "เนื้อหาข้อความ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook สำหรับ Android ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความ

 3. เริ่มพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

แก้ไขข้อความในข้อความอีเมล

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ระบุตำแหน่งส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขก่อน คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินโหมดการนำทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของคุณ เช่น "Words" หรือ "Lines"

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขหรือเขียนต่อ โฟกัสจะอยู่ด้านหน้าคำหรือบรรทัดข้อความที่ประกาศ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อความ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ขนาดฟอนต์และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อคุณเริ่มเขียนอีเมลใหม่ โฟกัสจะถูกวางในเขตข้อมูล ถึง เมื่อไปยังเนื้อหาข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: "เนื้อหาข้อความ กำลังแก้ไข"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook Web App ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ

แก้ไขข้อความที่มีอยู่ในข้อความอีเมล

 1. เมื่อต้องการแก้ไขหรือเขียนข้อความอีเมลที่มีอยู่ต่อ ให้นำทางไปยังเนื้อหาข้อความโดยใช้แป้น Tab หรือ Shift+Tab

 2. ไปยังเนื้อหาของข้อความที่ใช้ ตัวอย่างเช่น แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยินส่วนของข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ให้กด Shift+แป้นลูกศร

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ ชนิด

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" ตามด้วยตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ฟอนต์, ปุ่มยุบอยู่"

 4. กด Enter เมนูฟอนต์จะเปิดขึ้น

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" ตามด้วยตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ขนาดฟอนต์, ปุ่มยุบอยู่"

 4. กด Enter เมนูขนาดฟอนต์จะเปิดขึ้น

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกขนาดฟอนต์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการขีดเส้นใต้ข้อความให้กด Ctrl + U

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×