ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดู เปลี่ยนขนาดหรือการจัดรูปแบบข้อความ (ใน Windows) หรือ จัดรูปแบบข้อความอีเมลใน Outlook 2016 for Mac

ใช้ Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟอนต์ นำตัวเลือกการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงความง่ายในการอ่านข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มหรือแก้ไขข้อความ

 1. เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมล ในกล่องขาเข้าของคุณ ให้กด Ctrl+N คุณจะได้ยิน: "ไม่มีชื่อ, ข้อความ, <รูปแบบข้อความ>, หน้าต่าง, ถึง, กำลังแก้ไข"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนอีเมลใน Outlook 2016 ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ถ้าจำเป็น ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อไปยังเนื้อหาข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "ข้อความ <ชื่อเรื่องข้อความ> กำลังแก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: " ข้อความ แก้ไข"

 3. ถ้าคุณกำลังเขียนข้อความใหม่ ให้เริ่มพิมพ์

  ถ้ามีข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือเขียนต่อ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังข้อความ แล้วใช้แป้น Shift+แป้นลูกศรเพื่อเลือกข้อความ พิมพ์เพื่อเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือวางโฟกัสในเนื้อความถ้ายังไม่มีข้อความ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางเนื้อหาข้อความ และ Shift+แป้นลูกศร เพื่อเลือก

 2. กด Alt+H, F, F โฟกัสจะย้ายไปที่เขตข้อมูลฟอนต์ คุณจะได้ยิน: "ฟอนต์" ใน JAWS คุณจะได้ยินฟอนต์ที่เลือกปัจจุบัน

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศฟอนต์ที่คุณย้าย เมื่ออยู่บนฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter นำฟอนต์ที่เลือกไปใช้

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook ให้กด Alt+F, T เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook บนแท็บ ไฟล์ คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก Outlook"

 2. กด M เพื่อไปที่ตัวเลือกสำหรับ จดหมาย คุณจะได้ยิน: "จดหมาย"

 3. กด Alt+F เพื่อไปที่ปุ่ม สเตชันเนอรีและฟอนต์ แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้นโดยมีแท็บ สเตชันเนอรีส่วนบุคคล เลือกอยู่ และคุณจะได้ยิน: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรี"

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณสร้าง ให้กด Alt + F

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Alt+O

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการสร้างและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Alt+N

 5. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เปิดขึ้นโดยมีโฟกัสในเขตข้อมูล ฟอนต์ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ ให้กดแป้นลูกศรลง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศฟอนต์ขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลงและคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 6. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่ม ตกลง" จากนั้นกด Enter

 7. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Esc

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อปรับขนาด หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กด Alt+H, F, S โฟกัสจะย้ายไปที่เขตข้อมูลขนาดฟอนต์ คุณจะได้ยิน "ขนาดฟอนต์" และขนาดฟอนต์ที่เลือกปัจจุบัน

 3. พิมพ์ขนาดฟอนต์ใหม่ที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Enter นำขนาดใหม่ไปใช้แล้ว

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้น ขนาดฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook กด Alt+F, T เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook บนแท็บ ไฟล์ คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก Outlook"

 2. กด M เพื่อไปที่ตัวเลือกสำหรับ จดหมาย คุณจะได้ยิน: "จดหมาย"

 3. กด Alt+F เพื่อไปที่ปุ่ม สเตชันเนอรีและฟอนต์ แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้นโดยมีแท็บ สเตชันเนอรีส่วนบุคคล เลือกอยู่ และคุณจะได้ยิน: "ลายเซ็นและสเตชันเนอรี"

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณสร้าง ให้กด Alt + F

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Alt+O

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการสร้างและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Alt+N

 5. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ฟอนต์ เมื่อต้องการย้ายไปที่เขตข้อมูล ขนาด ให้กด Alt+S คุณจะได้ยิน "ขนาด" และขนาดฟอนต์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ให้พิมพ์ขนาดที่คุณต้องการใช้ เช่น 16 แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลง แล้วคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี

 6. เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนำขนาดฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "ปุ่ม ตกลง" จากนั้นกด Enter

 7. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Esc

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับรายการในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

เค้าโครงของกล่องจดหมายเข้าของคุณเรียกว่า มุมมอง และคุณสามารถกำหนดค่าเอง หรือแม้แต่สร้างมุมมองใหม่ได้ โดยใช้แท็บ มุมมอง ใน Outlook ของคุณ

 1. ใน Outlook ให้ไปที่กล่องขาเข้าของคุณ แล้วกด Alt+V, V กล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง: แบบกระชับ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง"

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่กล่องขาเข้าของคุณแบบรวดเร็ว ให้กด Ctrl+Shift+I

 2. เมื่อต้องการไปที่การตั้งค่าฟอนต์ ให้กด Alt+O กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ จะเปิดขึ้น ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: "การตั้งค่าอื่นๆ, ฟอนต์คอลัมน์" ใน JAWS คุณจะได้ยิน "การตั้งค่าอื่นๆ, กล่องโต้ตอบ"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+C

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับชื่อเรื่องข้อความที่แสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+W

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับตัวอย่างข้อความที่แสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Alt+T

 4. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ฟอนต์ แล้วคุณจะได้ยิน: "ฟอนต์" เมื่อต้องการย้ายไปที่เขตข้อมูล ขนาด ให้กด Alt+S คุณจะได้ยิน "ขนาด" และขนาดฟอนต์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด ให้พิมพ์ขนาดที่คุณต้องการใช้ เช่น 16 แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลงและคุณกลับไปที่กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ

 5. กดแป้น Tab ซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอื่นๆ จะปิดลง

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่ามุมมองขั้นสูง: แบบกะทัดรัด และนำขนาดฟอนต์ใหม่ไปใช้ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง ปุ่ม" แล้วกด Enter คุณจะกลับไปที่มุมมองหลักของ Outlook

ใช้ฟอนต์ของธีม

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้กด Alt+P, T, F รายการฟอนต์ของธีมจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "Office" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "เลือกปุ่ม Office แล้ว"

 2. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศรายการเมื่อคุณย้าย

 3. เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้กด Enter

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  กด

  นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

  Ctrl+B

  นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

  Ctrl+I

  นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

  Ctrl+U

เพิ่มหัวเรื่อง

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นหัวเรื่อง หรือวางโฟกัสที่คุณต้องการแทรกหัวเรื่อง

 2. กด Alt+O, L ตัวเลือก สไตล์ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "สไตล์" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "กล่องกลุ่มสไตล์"

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกสไตล์ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศตัวเลือกขณะที่คุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter ถ้าเลือกส่วนหนึ่งของข้อความไว้แล้ว สไตล์หัวเรื่องจะถูกนำไปใช้กับส่วนนั้น ถ้าคุณกำลังแทรกหัวเรื่องใหม่ คุณสามารถพิมพ์หัวเรื่องได้ทันที

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อขยายหรือย่อใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์ และนำตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นไปใช้ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มหรือแก้ไขข้อความ

 1. เมื่อต้องการเริ่มเขียนอีเมล ในกล่องขาเข้าของคุณ ให้กด Command+N หน้าต่างข้อความใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนเขตข้อมูล ถึง คุณจะได้ยิน "ขณะนี้อยู่ใน หน้าต่าง Outlook (...) ไม่มีชื่อ เพื่อแก้ไขข้อความ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนอีเมลใน Outlook for Mac ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่กล่องขาเข้าของคุณอย่างรวดเร็ว ให้กด Command+1

 2. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อไปยังเนื้อความถ้าจำเป็น เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อความ คุณจะได้ยิน: "ข้อความ แก้ไขข้อความ"

 3. ถ้าคุณกำลังเขียนข้อความใหม่ ให้เริ่มพิมพ์

  ถ้ามีข้อความที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือเขียนต่อ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังข้อความ แล้วใช้แป้น Shift+แป้นลูกศรเพื่อเลือกข้อความ พิมพ์เพื่อเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "เอกสาร ข้อความ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกส่วนหนึ่งของข้อความ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังข้อความ แล้วกด Shift+แป้นลูกศร เพื่อเลือกข้อความ

 2. กด Command+D คุณจะได้ยิน: "ฟอนต์"

 3. เมื่อต้องการไปยังรายการตัวเลือกฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "<ฟอนต์ปัจจุบัน> กล่องคำสั่งผสมฟอนต์" กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ เมื่อคุณได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter ฟอนต์ใหม่จะถูกนำไปใช้

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook for Mac คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook for Mac ให้กด Command+จุลภาค (,) กล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ Outlook จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่ม ฟอนต์" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณเขียน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab สองครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการเขียนและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab สามครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสในเขตข้อมูล ฟอนต์ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ แล้วกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Control+Option+Command+Esc จากนั้นกด Enter

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ประมาณสองจุด:

  • กด Command+เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มขนาด คุณจะได้ยิน: "เพิ่มขนาดฟอนต์"

  • กด Command+เครื่องหมายลบ (-) เพื่อลดขนาด คุณจะได้ยิน: "ลดขนาดฟอนต์"

เปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้น ขนาดฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณใช้ Outlook for Mac คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ที่สร้าง และข้อความที่ตอบกลับและส่งต่อได้อย่างอิสระ

 1. ใน Outlook for Mac ให้กด Command+จุลภาค (,) กล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ Outlook จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab ซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่ม ฟอนต์" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความอีเมลใหม่ที่คุณเขียน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการตอบกลับและการส่งต่อ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab สองครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับการเขียนและอ่านข้อความธรรมดา ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงทั้งหมด" จากนั้นกดแป้น Tab สามครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูล ขนาด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "<ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน> ขนาด กล่องคำสั่งผสม" พิมพ์ขนาดฟอนต์ใหม่ แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ จะปิดลงแล้วคุณจะกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ และกลับไปยังมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Control+Option+Command+Esc จากนั้นกด Enter

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกส่วนของข้อความที่จะจัดรูปแบบ หรือวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความ

 2. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  กด

  นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

  Command+B

  นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

  Command+I

  นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

  Command+U

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความอีเมลใหม่ โฟกัสจะถูกวางในเขตข้อมูล ถึง คุณจะได้ยิน: "ถึง เขตข้อมูลข้อความ" เมื่อต้องการย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook สำหรับ iOS ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วเริ่มพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แก้ไขข้อความในข้อความอีเมล

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ ถ้าจำเป็น เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "เขตข้อมูลข้อความหลายบรรทัด"

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดขึ้นหรือลงซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านข้อความทีละตัวอักษรจนกระทั่งคุณไปถึงจุดสำหรับแก้ไขหรือเพิ่มข้อความ

 3. ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปยังคีย์บอร์ดบนหน้าจอและแก้ไขข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "เนื้อหาข้อความ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook สำหรับ Android ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อวางโฟกัสในเนื้อหาข้อความ

 3. เริ่มพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

แก้ไขข้อความในข้อความอีเมล

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ระบุตำแหน่งส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขก่อน คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินโหมดการนำทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของคุณ เช่น "Words" หรือ "Lines"

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขหรือเขียนต่อ โฟกัสจะอยู่ด้านหน้าคำหรือบรรทัดข้อความที่ประกาศ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อความ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ จดหมาย Outlook กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์ แล้วใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงความง่ายในการอ่านข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาซ้ำๆ เพื่อไปยังเนื้อหาข้อความ เมื่อโฟกัสย้ายไปยังเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน จดหมาย Outlook ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วเริ่มพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

แก้ไขข้อความในข้อความอีเมล

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้ย้ายโฟกัสไปยังข้อความในเนื้อหาข้อความ และระบุตำแหน่งส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินโหมดการนำทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของคุณ เช่น "Words" หรือ "Lines"

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินส่วนของข้อความที่คุณต้องการแก้ไขหรือเขียนต่อ

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณไปถึงเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ยุบปุ่มรูปแบบ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู รูปแบบ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนส่วนที่เลือกฟอนต์ปัจจุบัน แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดเมนู ฟอนต์

 5. ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเมื่อคุณย้าย

 6. เมื่ออยู่บนฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณไปถึงเนื้อหาข้อความ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "รูปแบบ, ปุ่มยุบอยู่" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู รูปแบบ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "ปุ่มขนาดฟอนต์" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเมื่อคุณย้าย

 6. เมื่ออยู่บนขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณไปถึงเนื้อหาข้อความ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ยุบปุ่มรูปแบบ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู รูปแบบ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "แถบการนำทาง, ปุ่มย้อนกลับ" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

  โฟกัสย้ายกลับไปที่เนื้อหาข้อความ แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้น พิมพ์ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เพิ่มหัวเรื่อง

 1. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณไปถึงเนื้อหาข้อความ คุณจะได้ยิน: "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ยุบปุ่มรูปแบบ" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู รูปแบบ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มสไตล์" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเมื่อคุณย้าย

 6. เมื่ออยู่บนสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการใช้ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "แถบการนำทาง, ปุ่มย้อนกลับ" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

  โฟกัสย้ายกลับไปที่เนื้อหาข้อความ แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้น พิมพ์หัวเรื่องโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook Web App ด้วยคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในข้อความอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และนำตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นไปใช้ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. เมื่อคุณเริ่มเขียนอีเมลใหม่ โฟกัสจะถูกวางในเขตข้อมูล ถึง เมื่อไปยังเนื้อหาข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: "เนื้อหาข้อความ กำลังแก้ไข"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเริ่มเขียนอีเมลใน Outlook Web App ให้ดูที่ สร้างและส่งอีเมล

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ

แก้ไขข้อความที่มีอยู่ในข้อความอีเมล

 1. เมื่อต้องการแก้ไขหรือเขียนข้อความอีเมลที่มีอยู่ต่อ ให้นำทางไปยังเนื้อหาข้อความโดยใช้แป้น Tab หรือ Shift+Tab

 2. ไปยังเนื้อหาของข้อความที่ใช้ ตัวอย่างเช่น แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยินส่วนของข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ให้กด Shift+แป้นลูกศร

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหรือแทนที่ข้อความ ชนิด

เปลี่ยนฟอนต์

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "ไม่เลือก กล่องกาเครื่องหมายฟอนต์"

 3. กด Caps Lock+Enter เมนูฟอนต์จะเปิดขึ้น

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกฟอนต์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ไม่เลือก กล่องกาเครื่องหมายขนาดฟอนต์"

 3. กด Caps Lock+Enter เมนูขนาดฟอนต์จะเปิดขึ้น

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือกขนาดฟอนต์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

นำตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ไปใช้

 1. เมื่อเขียนข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความเพื่อเปลี่ยน หรือวางโฟกัสลงในเนื้อหาข้อความถ้ายังไม่มีข้อความ

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น: "ไม่เลือก กล่องการเครื่องหมายตัวหนา"

 3. กด Caps Lock+Enter เพื่อนำการจัดรูปแบบไปใช้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×