ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้OneNote ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่ประกอบด้วยหน้า ส่วน และกลุ่มส่วน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มหน้า ส่วน และสมุดบันทึกเพิ่มเติมเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ และแม้แต่เปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

เมื่อต้องการเปิด OneNote ให้กดแป้นโลโก้ Windows+Shift+N

การสร้างสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มสมุดบันทึก” กด Spacebar เพื่อเลือก คุณจะถูกนำไปยังหน้าต่างใหม่ที่เลือกแท็บ ใหม่ ของเมนู ไฟล์ ไว้แล้ว ผู้บรรยายจะประกาศ “รายการแท็บใหม่” บนแท็บนี้ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่จัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งและชื่อ

 3. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังส่วนที่เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนแท็บใหม่ จากนั้นใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างสถานที่ โปรแกรมอ่านหน้าจอการประกาศที่ตำแหน่งที่ตั้ง ตามที่คุณย้าย กด Spacebar เพื่อเลือก

 4. หลังจากที่คุณได้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง โฟกัสย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อสมุดบันทึก พิมพ์ชื่อสำหรับสมุดบันทึก และกด Enter สมุดบันทึกถูกสร้างขึ้น และมีเคอร์เซอร์อยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องหน้า 1ส่วนใหม่ ในสมุดบันทึก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกไปยัง OneDrive หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นแบบออนไลน์ คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่บนแท็บส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วน

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนจะถูกตั้งชื่อ และเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่เขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า

สร้างกลุ่มส่วน

กลุ่มส่วนสามารถช่วยให้คุณสามารถเก็บส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. กด Shift+F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศ "รายการเมนู กลุ่มส่วนใหม่" ด้วย JAWS คุณฟัง: "กลุ่มส่วนใหม่" กด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "สร้างหน้าใหม่ หน้าต่าง OneNote แก้ไข กลุ่มส่วนใหม่"

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มส่วน แล้วกด Enter

  กลุ่มส่วนจะถูกสร้างขึ้น และตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มส่วนลงในกลุ่ม

สร้างหน้า

 1. ในส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า ให้กด Ctrl+N

 2. หน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง

เปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Shift+F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท ผู้บรรยายจะประกาศ “เมนู”

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการเมนูคุณสมบัติ" ด้วย JAWS คุณฟัง: "สมบัติ" กด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อที่ใช้แสดง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter สมุดบันทึกถูกเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อส่วนหรือกลุ่มส่วน

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปยังการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อไปที่ส่วนหรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เปลี่ยนชื่อ"

 4. กด Spacebar โปรแกรมผู้บรรยายทราบ "แก้ไข" และชื่อส่วน ด้วย JAWS ได้ยินชื่อส่วน

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter ส่วนถูกเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เปลี่ยนชื่อ"

 4. กด Spacebar โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "หน้าชื่อเรื่อง แก้ไข" ด้วย JAWS คุณฟัง: "หน้าชื่อเรื่อง"

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter หน้าถูกเปลี่ยนชื่อ

ย้ายหรือการคัดลอกส่วน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อนำทางไปที่ส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อส่วนเมื่อคุณเลื่อน

 3. กด Shift + F10 โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เปลี่ยนชื่อ"

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศ: "ย้าย หรือคัดลอกรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ย้าย หรือคัดลอก" กด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบย้ายหรือคัดลอกส่วน เปิดขึ้น

 5. โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อของสมุดบันทึก ส่วน หรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกส่วน ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงอยู่ทางด้านล่างขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการนำทางในผลลัพธ์ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อคุณพบปลายทางที่ถูกต้อง กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกย้าย ถ้าคุณต้องการคัดลอกส่วนแทน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก อีกครั้ง กด Spacebar เพื่อเลือก ส่วนถูกย้าย หรือคัดลอก

ย้ายหรือการคัดลอกหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อหน้าเมื่อคุณเลื่อน

 3. กด Spacebar เพื่อเลือกหน้า แล้วกด Ctrl+Alt+M กล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอกหน้า จะเปิดขึ้น

 4. โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อของสมุดบันทึก ส่วน หรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกหน้า ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงอยู่ทางด้านล่างขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการนำทางในผลลัพธ์ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่อคุณพบปลายทางที่ถูกต้อง กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกย้าย ถ้าคุณต้องการคัดลอกหน้าแทน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก อีกครั้ง กด Spacebar เพื่อเลือก หน้าจะย้าย หรือคัดลอก

นำสมุดบันทึกออก

 1. ใน Windows กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ “File Explorer" กด Enter

 2. หน้าต่าง File Explorer จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนโฟลเดอร์ Desktop ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางในโฟลเดอร์และรายการในหน้าต่าง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในรายการเมื่อคุณเลื่อน กด Enter เพื่อเปิดโฟลเดอร์

  เคล็ดลับ: บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับบันทึกสมุดบันทึกคือ Documents > OneNote Notebooks

 3. เมื่ออยู่ที่สมุดบันทึกที่ถูกต้อง ให้กด Shift+F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท ผู้บรรยายจะประกาศ “เมนูบริบท”

 4. กดแป้นลูกศรลงซ้ำจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลบรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ลบ" กด Enter เพื่อเลือก สมุดบันทึกจะถูกเอาออก

เปลี่ยนชื่อส่วนหรือกลุ่มส่วน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อไปที่ส่วนหรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เปลี่ยนชื่อ"

 4. กดแป้นลูกศรลงซ้ำจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลบรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ลบ" กด Enter

 5. กล่องโต้ตอบการยืนยันจะเปิดขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “กล่องโต้ตอบ Microsoft OneNote, ปุ่ม ไม่ใช่” กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปที่ปุ่ม ใช่ แล้วกด Enter ส่วนหรือกลุ่มส่วนถูกนำออก

นำหน้าออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Alt+G เพื่อไปที่การนำทางในหน้า

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อไปที่หน้าที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เปลี่ยนชื่อ"

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ลบรายการเมนู" แล้วกด Enter หน้าจะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้OneNote for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน การจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่ประกอบด้วยหน้า ส่วน และกลุ่มส่วน คุณสามารถเพิ่มหน้า ส่วน และสมุดบันทึกเพิ่มเติมเมื่อคุณจำเป็นต้อง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote และลงชื่อเข้าใช้

 1. เมื่อต้องการไปที่รายการ แอปพลิเคชัน ใน Finder ให้กด Shift+Command+A

 2. พิมพ์ M เพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นด้วยตัว “M”

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "Microsoft OneNote แอปพลิเคชัน"

 4. เมื่อต้องการเปิดแอปพลิเคชัน OneNote for Mac ให้กด Command+แป้นลูกศรลง

 5. OneNote for Mac จะเปิดขึ้น และคุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ของคุณ

 6. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Command+O คุณจะได้ยิน: “ลงชื่อเข้าใช้” “การตั้งค่าบัญชี” กด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ”

 7. พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกด Enter VoiceOver จะประกาศว่า: "รหัสผ่าน รักษาความปลอดภัยการแก้ไขข้อความ"

 8. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มเริ่มใช้งาน PowerPointW” ให้กด Spacebar เพื่อไปยังแอปพลิเคชัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีในองค์กร ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างไปเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก PowerPoint ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีการพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

การสร้างสมุดบันทึก

เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Microsoft ของคุณใน OneNote เพื่อให้คุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณลงใน OneDrive ได้

 1. ใน OneNote ให้กด Control+Command+N

 2. คุณจะถูกพาไปยังหน้าต่าง เปิดสมุดบันทึกใหม่และสมุดบันทึกล่าสุด ซึ่งคุณสามารถเลือกสีของสมุดบันทึก ชื่อ และ ตำแหน่ง ท่จะจัดเก็บสมุดบันทึกใหม่ของคุณได้

 3. เมื่อต้องการเลือกสีสำหรับสมุดบันทึกของคุณ กดแป้น Tab คุณได้ยิน "สมุดบันทึกสี" แล้วตาม ด้วยสีที่เลือกในปัจจุบัน ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังสีคุณต้องการ สถานีทราบสี ตามที่คุณย้าย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อของสมุดบันทึก ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ชื่อสมุดบันทึก แก้ไขข้อความ" พิมพ์ชื่อเรื่อง แล้วกดแป้น Tab เมื่อต้องการปล่อยให้เขตข้อมูล

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เช่นOneDriveหรือSharePointการจัดเก็บใน cloud กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยินเสียงของตำแหน่งที่ตั้ง "เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะสร้างสมุดบันทึกของคุณ"

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ให้กด Spacebar และใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึก ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สร้างปุ่ม" แล้ว กด Spacebar

 8. สมุดบันทึกใหม่จะเปิดขึ้น แล้วเคอร์เซอร์จะถูกวางในเขตข้อมูลชื่อหน้าของ ส่วนใหม่ 1

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Command+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วนนั้นได้

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter

สร้างกลุ่มส่วน

กลุ่มส่วนสามารถช่วยให้คุณสามารถเก็บส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อเรียกดูเมนู ไฟล์ และใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง กลุ่มส่วนใหม่ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กลุ่มส่วนจะถูกสร้าง แล้วโฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลชื่อกลุ่มส่วน

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่มส่วน แล้วกด Enter กลุ่มส่วนจะถูกสร้างขึ้น และคุณสามารถเพิ่มส่วนลงในกลุ่ม

สร้างหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าหน้าอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งภายในกลุ่มส่วน ให้กดแป้นลูกศรขวาเพื่อขยายกลุ่มส่วน

 2. ในส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า ให้กด Command+N

 3. หน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง

เปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

ถ้าคุณแชร์สมุดบันทึกกับบุคคลอื่น ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์สมุดบันทึกและต้นฉบับ

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ www.onedrive.com

 2. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณหรือบัญชีผู้ใช้ขององค์กรที่จัดเก็บสมุดบันทึกคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ กดเลือก + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การเชื่อมโยง ลงชื่อเข้าใช้" แล้ว กด Enter เพื่อเริ่มกระบวนการลงชื่อเข้าใช้

 3. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ใน OneDrive เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร ในบัญชีของคุณ เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังไฟล์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ถ้าจำเป็น ให้กด Control+Shift+Option+ลูกศรลง เพื่อตอบโต้กับรายการไฟล์ ชื่อจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อคุณอยู่บนไฟล์ที่ถูกต้อง ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เปิด” จากนั้นใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อไปที่ เปลี่ยนชื่อ กด Enter เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “ใส่ชื่อใหม่ของคุณ”

 6. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter สมุดบันทึกถูกเปลี่ยนชื่อ คุณจะได้ยิน: "กำลังบันทึก"

เปลี่ยนชื่อส่วนหรือกลุ่มส่วน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนหรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ชื่อของส่วนหรือกลุ่มส่วนจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Control+Option+Shift+M จากนั้นกด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เปลี่ยนชื่อ” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 4. โฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหรือเขตข้อมูลชื่อกลุ่มของส่วน พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter ส่วนถูกเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. ในส่วนประกอบด้วยหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้กด Control+Command+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยิน: “รายการหน้า ตาราง”

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ชื่อของหน้าจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหน้า ให้กด Shift+Command+T โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า คุณจะได้ยิน: “เปลี่ยนชื่อหน้า”

 6. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter หน้าถูกเปลี่ยนชื่อ

ย้ายหรือการคัดลอกส่วน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่ส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกส่วน ให้กดลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง คัดลอกส่วนไปยัง... และเมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบ คัดลอกส่วนนี้ไปยังสมุดบันทึกใหม่... จะเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายส่วน ให้กดลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง ย้ายส่วนไปยัง... และเมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนนี้ไปยังสมุดบันทึกใหม่... จะเปิดขึ้น

 5. รายการกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นจะเปิดสมุดบันทึกและกลุ่มส่วน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกหรือย้ายส่วนได้

 6. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกสมุดบันทึก ถ้าคุณต้องการย้ายไปยังกลุ่มส่วนโดยเฉพาะ ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อขยายสมุดบันทึ สมุดบันทึกและกลุ่มส่วนจะถูกประกาศเมื่อย้าย

  หมายเหตุ: คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายส่วนไปยังกลุ่มส่วนภายในสมุดบันทึกเดียวกันได้

 7. บนปลายทางที่ถูกต้อง กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกยกเลิก เมื่อต้องการคัดลอกส่วน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก เมื่อต้องการย้ายส่วน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มย้าย กด Enter เพื่อเลือก คัดลอก หรือย้ายส่วนไว้

ย้ายหรือการคัดลอกหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 3. กด Control+Command+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยิน: “รายการหน้า”

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก VoiceOver จะประกาศในชื่อหน้าเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่ในหน้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกหน้า ให้กด Shift+Command+C กล่องโต้ตอบ คัดลอกหน้านี้ไปยังส่วนใหม่... จะเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการย้ายหน้า ให้กด Shift+Command+M กล่องโต้ตอบ ย้ายหน้านี้ไปยังส่วนใหม่... จะเปิดขึ้น

 6. รายการกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นจะเปิดสมุดบันทึกและส่วนและกลุ่มส่วน ซึ่งคุณสามารถคัดลอกหรือย้ายหน้าได้

 7. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกส่วน ถ้าคุณต้องการย้ายไปยังส่วนเฉพาะภายในกลุ่มส่วน ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อขยายกลุ่มส่วน สมุดบันทึก กลุ่มส่วน และส่วนจะถูกประกาศเมื่อย้าย

  หมายเหตุ: คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายหน้าไปยังส่วนใหม่ภายในสมุดบันทึกเดียวกันได้

 8. บนปลายทางที่ถูกต้อง กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกยกเลิก เมื่อต้องการคัดลอกหน้า กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก เมื่อต้องการย้ายหน้า กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มย้าย กด Enter เพื่อเลือก คัดลอก หรือย้ายหน้าไว้

นำสมุดบันทึกออก

ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณไม่ต้องการสมุดบันทึกเล่มใดแล้ว คุณสามารถลบออกจากบัญชี OneDrive ของคุณได้ ถ้าคุณกำลังแชร์สมุดบันทึก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบว่าคุณกำลังลบสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Control+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก คุณจะได้ยิน: “สมุดบันทึก ตาราง”

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการนำออก ชื่อสมุดบันทึกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 3. เมื่อต้องการปิดสมุดบันทึก ให้กด Shift+Command+W

 4. หลังจากสมุดบันทึกจะถูกปิดใน OneNote ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อไปที่ www.onedrive.com แล้วลงชื่อเข้าใช้

 5. ใน OneDrive ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 6. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังไฟล์สมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ ถ้าจำเป็น ให้กด Control+Shift+Option+ลูกศรลง เพื่อตอบโต้กับรายการไฟล์ ชื่อจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 7. เมื่อคุณอยู่บนไฟล์ที่ถูกต้อง ให้กด Delete หรือ Command+Delete สมุดบันทึกถูกลบ

เปลี่ยนชื่อส่วนหรือกลุ่มส่วน

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนหรือกลุ่มส่วนที่คุณต้องการนำออก

 3. เมื่ออยู่ในส่วนที่ถูกต้องหรือกลุ่มส่วน ให้กด Delete กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการยืนยันการลบ กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบได้ แล้ว กด Enter

 5. ส่วนหรือกลุ่มส่วน (และส่วนที่ต่อกัน) จะถูกย้ายไปยัง บันทึกย่อที่ลบแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถดูหรือลบบันทึกย่อของคุณอย่างถาวรได้ใน บันทึกย่อที่ลบแล้ว ในแถบเมนู ในเมนู สมุดบันทึก ให้เลือกเมนูย่อย สมุดบันทึกที่ลบแล้ว จากนั้นคุณสามารถเลือก ดูบันทึกย่อที่ลบ หรือ ทำให้บันทึกย่อที่ลบว่างเปล่า

นำหน้าออก

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อเปิดการนำทางส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Control+Command+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยิน: “รายการหน้า ตาราง”

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการนำออก VoiceOver จะประกาศชื่อหน้าเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่อคุณพบหน้าที่ถูกต้อง ให้กด Delete หรือ Command+Delete ลบหน้าแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่มีหน้าและส่วน คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ย้าย นำออก และจัดลำดับหน้าและส่วนใหม่ และเพิ่มและจัดลำดับสมุดบันทึกใหม่ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

การสร้างสมุดบันทึก

 1. ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสมุดบันทึกใหม่” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 2. พิมพ์ชื่อสมุดบันทึกใหม่ จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ สมุดบันทึก จากรายการ ส่วน หรือ หน้า หรือจากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับไปยัง <มุมมองรายการก่อนหน้า>, ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะได้ยิน “สมุดบันทึก, ปุ่มการตั้งค่า” ตอนนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ตั้งค่า ของมุมมองรายการ สมุดบันทึก

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในรายการ ส่วน ของสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มส่วนใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของส่วนใหม่ แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ ส่วน จากรายการ หน้า หรือพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับไปยัง <มุมมองรายการก่อนหน้า>, ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "<ชื่อสมุดบันทึก> กลับไปยังรายการสมุดบันทึก, ปุ่มย้อนกลับ" โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการ ส่วน

สร้างหน้า

เพิ่มหน้าใหม่สำหรับแนวคิดใหม่ แล้วเริ่มการสร้างเนื้อหาในสมุดบันทึกของคุณ

สร้างหน้าที่ไม่จัดรูปแบบ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มหน้าใหม่”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าใหม่, ชื่อเรื่องของหน้า, เค้าร่าง”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อหน้า ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่บนหน้า

สร้างหน้าที่มีรายการ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรายการ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เขตข้อมูลข้อความ” โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความของรายการแรกในหน้า

 2. ในการตั้งชื่อหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยินว่า "ส่วนหัวรายการที่ไม่มีชื่อ, เขตข้อมูลข้อความ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. พิมพ์ชื่อของหน้า แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

สร้างหน้าที่มีรูปภาพ

 1. ในรายการ หน้า ในส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรูปถ่าย" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “การแจ้งเตือน, แทรกรูปภาพ” หน้าต่าง แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มรูปภาพจากแอปรูปถ่าย

  1. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่มจากไลบรารี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  2. ใน รูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกอัลบั้มที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  3. ในรายการรูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินรูปถ่ายที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า: “ปุ่มใช้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  6. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” จากนั้นจึงแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  7. พิมพ์ชื่อ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ่ายภาพแล้วเพิ่มรูปภาพ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่โดยตรงจากกล้องโทรศัพท์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มถ่ายภาพ”

  2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แอปกล้องจะเปิดขึ้น

  3. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มถ่ายภาพ" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช้" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  5. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อ จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ หน้า จากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนคุณได้ยิน: "กลับไปยังรายการหน้าของ <ชื่อส่วน>, ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ตอนนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการ หน้า

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. ในรายการ ส่วน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนชื่อ” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 4. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 2. ในหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "<ชื่อหน้าปัจจุบัน>, หัวเรื่อง, เขตข้อมูลข้อความ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปรับเปลี่ยนชื่อหน้า เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

จัดลำดับสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการย้ายรายการที่สำคัญที่สุดไว้ด้านบนสุดของรายการ

 1. ในรายการ สมุดบันทึกส่วน หรือ หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น”

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า: “เรียงลำดับใหม่ <ชื่อของสมุดบันทึก ส่วน หรือหน้าที่คุณต้องการเรียงลำดับใหม่>”

 3. แตะสองครั้งแล้วกดค้างบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายรายการ จากนั้นยกนิ้วออกจากหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

ย้ายส่วน

 1. ในรายการ ส่วน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการย้าย

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้าย” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “สมุดบันทึก, ย้ายส่วนนี้ไปยังสมุดบันทึกอื่น”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายส่วน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังรายการ ส่วน จากแต่ละส่วนที่ถูกย้าย

ย้ายหรือการคัดลอกหน้า

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้าย” หรือ “คัดลอก” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังรายการ หน้า จากแต่ละหน้าที่ถูกย้ายหรือคัดลอก

ปิดสมุดบันทึก

คุณสามารถปิดสมุดบันทึกเพื่อไม่ให้ปรากฏบนรายการ สมุดบันทึก อีกได้

 1. ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อสมุดบันทึกที่คุณต้องการนำออก

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกใหม่ ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มจุดไข่ปลาสมุดบันทึกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิดสมุดบันทึกเพิ่มเติม”

  ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิดใหม่ แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง สมุดบันทึกจะเปิดและปรากฏซ้ำในรายการ สมุดบันทึก

เอาส่วนออก

 1. ในรายการ ส่วน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการนำออก

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “การแจ้งเตือน คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบส่วนนี้” ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลบ" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

นำหน้าออก

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้าที่คุณต้องการนำออก

 2. ตั้งค่าโรเตอร์ VoiceOver เป็น การดำเนินการ

 3. ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ” จากนั้นแตะบนหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่มีหน้าและส่วน คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ย้าย และนำหน้าและส่วนออก และเพิ่มสมุดบันทึกใหม่ได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

สร้างสมุดบันทึก

 1. ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสมุดบันทึกใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ สมุดบันทึก จากรายการ ส่วน หรือ หน้า หรือจากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลงชื่อเข้าใช้เป็น <ชื่อผู้ใช้>” โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม บัญชี ของมุมมองรายการ สมุดบันทึก

 2. พิมพ์ชื่อของสมุดบันทึกใหม่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการดรอปดาวน์” ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกที่เลือกในปัจจุบัน แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสมุดบันทึก เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสร้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  สมุดบันทึกใหม่จะถูกสร้างขึ้นและมีส่วน ส่วนใหม่ 1

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในรายการ ส่วน ของสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มส่วนใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ ส่วน จากรายการ หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม ย้อนกลับ ของมุมมองรายการ ส่วน

 2. พิมพ์ชื่อของส่วนใหม่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสร้าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ส่วนใหม่จะถูกสร้างขึ้นและมีหน้า ไม่มีชื่อ

สร้างหน้า

เพิ่มหน้าใหม่สำหรับแนวคิดใหม่ แล้วเริ่มการสร้างเนื้อหาในสมุดบันทึกของคุณ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหน้าข้อความใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ หน้า จากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำทางขึ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม ย้อนกลับ ของมุมมองรายการ หน้า

 2. หน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อจะถูกสร้างขึ้น โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่หน้า และคุณจะสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณได้

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่อหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อหน้า กล่องแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. ในรายการ ส่วน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ TalkBack จะประกาศส่วนเป็น: “ส่วน <ชื่อส่วน>” แตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนชื่อส่วน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เปลี่ยนชื่อ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “เปลี่ยนชื่อส่วน”

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเปลี่ยนชื่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ส่วนจะถูกเปลี่ยนชื่อและโฟกัสจะย้ายไปยังรายการ ส่วน

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ TalkBack จะประกาศหน้าเป็น: “หน้า <ชื่อหน้า>” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดหน้า

 2. ในหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อหน้า <ชื่อ> กล่องแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับหน้า เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการเลือก Enter ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วจึงยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสอครั้ง ถ้าจำเป็น)

ย้ายหรือคัดลอกหน้า

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก TalkBack จะประกาศหน้าเป็น: “หน้า <ชื่อหน้า>” แตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้ายหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ย้ายหน้าไปยังส่วน จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ย้ายหน้าลงในส่วน”

  • เมื่อต้องการคัดลอกหน้า ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คัดลอกหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู คัดลอกหน้าไปยังส่วน จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “คัดลอกหน้าลงในส่วน”

  รายการส่วนสำหรับสมุดบันทึกที่เลือกในปัจจุบันจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายหรือคัดลอกหน้าไปยังส่วนสมุดบันทึกอื่น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการสมุดบันทึก ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสมุดบันทึกปลายทาง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการส่วน

 4. ในรายการส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก TalkBack จะประกาศส่วนเป็น: “ส่วน <ชื่อส่วน>”

 5. หลังจากเลือกส่วนแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้าย” หรือ “ปุ่มคัดลอก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. หน้าจะถูกย้ายหรือคัดลอก และโฟกัสจะย้ายไปยังรายการ ส่วน ของส่วนที่หน้าถูกย้าย

ปิดสมุดบันทึก

คุณสามารถปิดสมุดบันทึกเพื่อไม่ให้ปรากฏบนรายการ สมุดบันทึก อีกได้

 1. ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อสมุดบันทึกที่คุณต้องการปิด TalkBack จะประกาศสมุดบันทึกเป็น: “สมุดบันทึก <ชื่อสมุดบันทึก>” แตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิดสมุดบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สมุดบันทึกจะถูกนำออกจากรายการ สมุดบันทึก

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกใหม่อีกครั้ง ในรายการ สมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “สมุดบันทึกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “สมุดบันทึกเพิ่มเติม”

  ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิดใหม่อีกครั้ง แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง สมุดบันทึกจะเปิดและปรากฏอีกครั้งในรายการ สมุดบันทึก

นำส่วนออก

 1. ในรายการ ส่วน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วนที่คุณต้องการลบ TalkBack จะประกาศส่วนเป็น: “ส่วน <ชื่อส่วน>” แตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบส่วน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างการแจ้งเตือน ลบส่วนหรือไม่ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ลบส่วน”

 3. เมื่อต้องการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำหน้าออก

 1. ในรายการ หน้า ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้าที่คุณต้องการลบ TalkBack จะประกาศหน้าเป็น: “หน้า <ชื่อหน้า>” แตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบหน้า” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างการแจ้งเตือน ลบหน้าหรือไม่ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: “ลบหน้า”

 3. เมื่อต้องการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าจะถูกลบ และคุณจะได้ยิน: “หน้า <ชื่อหน้า> ถูกลบแล้ว”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote for Windows 10 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่ประกอบด้วยหน้า ส่วน และกลุ่มส่วน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มหน้า ส่วน และสมุดบันทึกเพิ่มเติมเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ และแม้แต่เปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว

 2. เมื่อต้องการเปิด OneNote กดแป้นโลโก้ของ Windows และพิมพ์onenote กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "OneNote เชื่อถือได้Microsoft Store แอป" แล้ว กด Enter

การสร้างสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. กด Shift + Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "สมุดบันทึกใหม่ปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "หน้าต่างสมุดบันทึกใหม่ ชื่อของสมุดบันทึกใหม่ แก้ไข " ด้วย JAWS คุณฟัง: "ป็อปอัพ สมุดบันทึกใหม่"

 3. พิมพ์ชื่อสมุดบันทึก จากนั้น กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "สร้างสมุดบันทึกปุ่ม" กด Spacebar เพื่อสร้างสมุดบันทึก

 4. สมุดบันทึกถูกสร้างและเปิด สมุดบันทึกที่สร้างขึ้นใหม่จะมีส่วนของสมุดบันทึกที่ชื่อว่า ส่วนใหม่ 1 ซึ่งมีหน้าเปล่าที่ไม่มีชื่อ

  หมายเหตุ: สมุดบันทึกจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+G แล้วกด Ctrl+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่บนแท็บส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วน

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนที่มีชื่อ

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังโหมดการแก้ไขหน้า ให้กด Enter สองครั้ง เคอร์เซอร์จะวางในเขตข้อมูลชื่อหน้าบนหน้าเปล่าที่ไม่มีชื่อของส่วนที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างหน้า

 1. ในส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า ให้กด Ctrl+N

 2. หน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อจะถูกสร้างขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังโหมดการแก้ไขหน้า ให้กด Esc เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อ

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. ในOneNote กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่กลุ่มส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มส่วนเปลี่ยนชื่อ"

 4. กด Spacebar โปรแกรมผู้บรรยายทราบ "ส่วนกล่องข้อความชื่อ" และชื่อส่วน ด้วย JAWS คุณฟังส่วนชื่อและ "ส่วนชื่อกล่องข้อความ แก้ไข"

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter ส่วนถูกเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในOneNote กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยินชื่อหน้า

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 5. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การเปลี่ยนชื่อหน้าปุ่ม"

 6. กด Spacebar โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "หน้าชื่อเรื่อง แก้ไข" ด้วย JAWS คุณฟังหน้าชื่อเรื่องและ "หน้าชื่อเรื่อง"

 7. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter หน้าถูกเปลี่ยนชื่อ

ย้ายหรือการคัดลอกส่วน

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่ส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อส่วนเมื่อคุณเลื่อน

 3. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ย้ายเครื่องหมายทับสำเนาปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบย้าย/คัดลอกส่วน เปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียงชื่อของสมุดบันทึกเปิด

 5. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายส่วน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อของสมุดบันทึกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อคุณพบปลายทางที่ถูกต้อง กด Spacebar เพื่อเลือก แล้ว กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกย้าย ถ้าคุณต้องการคัดลอกส่วนแทน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก อีกครั้ง กด Spacebar เพื่อเลือก ส่วนถูกย้าย หรือคัดลอก

ย้ายหรือการคัดลอกหน้า

 1. ในOneNote กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยินชื่อหน้า

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อหน้าเมื่อคุณเลื่อน

 5. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ย้ายเครื่องหมายทับสำเนาปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบย้าย/คัดลอกหน้า เปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการคัดลอก หรือย้ายหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มย้อนกลับ" กด Spacebar จากนั้นใช้ขึ้น และลงแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้าย หรือคัดลอก เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกหน้าเปิดอยู่ใน OneNote

 7. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปที่ส่วนที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อส่วนเมื่อคุณเลื่อน

 8. เมื่อคุณพบปลายทางที่ถูกต้อง กด Spacebar เพื่อเลือกส่วน แล้ว กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มกล่องโต้ตอบ ปุ่มแรกถูกย้าย ถ้าคุณต้องการคัดลอกหน้าแทน กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่มคัดลอก อีกครั้ง กด Spacebar เพื่อเลือก หน้าจะย้าย หรือคัดลอก

ปิดสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของสมุดบันทึก

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการปิด

 4. กด Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปิดปุ่มสมุดบันทึกนี้"

 5. กด Spacebar เพื่อปิดสมุดบันทึก

เอาส่วนออก

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่ส่วนที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Shift+F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบส่วน” แล้วกด Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบการยืนยันจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบส่วน” กด Spacebar เพื่อยืนยันการลบ ส่วนถูกนำออก

นำหน้าออก

 1. ในOneNote กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง แล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

 2. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่มีหน้าที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Ctrl+Alt+G เพื่อไปยังการนำทางในหน้า คุณจะได้ยินชื่อหน้า

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อไปที่หน้าที่คุณต้องการนำออก

 5. กด Shift+F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบหน้า”

 6. กด Spacebar กล่องโต้ตอบการยืนยันจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบหน้า” กด Spacebar เพื่อยืนยันการลบ หน้าถูกนำออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่ประกอบด้วยหน้า ส่วน และกลุ่มส่วน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มหน้า ส่วน และสมุดบันทึกเพิ่มเติมเมื่อคุณจำเป็นต้อง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote Online

 1. การใช้เว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ www.onenote.com

 2. กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูเพื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณได้ยินเสียง: "ลงชื่อเข้าใช้ ลิงก์" เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 3. ถ้าคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูเพื่อลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชี Microsoft ถ้าคุณกำลังลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้องค์กร เรียกดูเพื่อลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน แล้ว กด Enter

 4. หน้า ลงชื่อเข้าใช้ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “อีเมล, โทรศัพท์, หรือชื่อ Skype, กำลังแก้ไข”

 5. พิมพ์อีเมลของคุณ และกด Enter คุณจะได้ยิน: “รหัสผ่าน, กำลังแก้ไข”

 6. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ และกด Enter

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีในองค์กร ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างไปเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

 7. OneNote Online จะเปิดการนำทางในสมุดบันทึก และแสดงสมุดบันทึกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

 1. ในการนำทางของสมุดบันทึก กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ใหม่" แล้ว กด Enter

 2. กล่องโต้ตอบ สร้างสมุดบันทึกใหม่ จะเปิดขึ้น พร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูล ชื่อสมุดบันทึก

 3. พิมพ์ชื่อสมุดบันทึก แล้วกด Enter เพื่อสร้างสมุดบันทึก

 4. เปิดสมุดบันทึกใหม่ในOneNote Online และมีเคอร์เซอร์อยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้าของบันทึกย่อด่วน ส่วน คุณได้ยินเสียงชื่อสมุดบันทึกใหม่และ "Microsoft OneNote Online"

  สมุดบันทึกที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เอกสาร บน OneDrive ของคุณ

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึกเปิด เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน

  หมายเหตุ: ถ้าการกด Ctrl + F6 ไม่เรียกดูคำสั่งOneNote Online กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงคำสั่ง แล้ว กด Ctrl + F6 เพื่อเรียกดู

 2. กดแป้นลูกศรซ้ายแป้น + SR จน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่วนใหม่" แล้ว กด SR คีย์ + Enter

 3. พิมพ์ชื่อส่วน แล้วกด Enter

 4. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะถูกวางไว้ในเขตข้อมูลชื่อหน้าของส่วนที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างหน้า

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Control+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วน

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังส่วน กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab ชื่อส่วนถูกประกาศเมื่อคุณย้าย แล้ว กด Enter เพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการสร้างหน้าใหม่

 3. กดแป้นลูกศรซ้ายแป้น + SR จน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มหน้าใหม่" แล้ว กด SR คีย์ + Enter

 4. หน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง

เปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

คุณสามารถใช้ OneNote Onlineเพื่อไปยัง OneDrive ของคุณโดยตรง ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

 1. ในการเปิดสมุดบันทึกในOneNote Online ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการของ Microsoft services ปุ่ม" กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "OneDrive" แล้ว กด Enter

 2. OneDrive ของคุณ (onedrive.live.com) จะเปิดในเบราว์เซอร์

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังไฟล์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ชื่อไฟล์จะถูกประกาศเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อคุณอยู่ในไฟล์ที่ถูกต้อง ให้กด F2 กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “ใส่ชื่อใหม่ของคุณ”

 5. พิมพ์ชื่อใหม่ และกด Enter สมุดบันทึกจะถูกเปลี่ยนชื่อ

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังสมุดบันทึกใน OneNote Online ด้วยการเลือกสมุดบันทึกที่เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อ ให้กด Enter

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + F6 เพื่อเรียกดูเพื่อนำทางส่วน คุณได้ยินชื่อส่วน

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 3. กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “รายการเมนูเปลี่ยนชื่อ” เมนูบริบทจะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ

 4. กด Enter พิมพ์ชื่อส่วนใหม่

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter โฟกัสส่งกลับลงในรายการส่วน ในส่วนการเปลี่ยนชื่อใหม่

เปลี่ยนชื่อหน้า

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + F6 เพื่อเรียกดูเพื่อนำทางส่วน คุณได้ยินชื่อส่วน

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงส่วนที่ประกอบด้วยหน้าที่คุณต้อง การเปลี่ยนชื่อแล้ว กด Enter

 3. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อหน้า กดแป้นลูกศรซ้ายแป้น + SR จนกว่าคุณได้ยินหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว กด Enter

 4. เคอร์เซอร์จะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า เมื่อต้องการลบชื่อเรื่องก่อนหน้า ให้กด Ctrl+A แล้วกด Backspace

 5. พิมพ์ชื่อเรื่องของหน้าใหม่ และกด Enter เคอร์เซอร์จะย้ายไปยังหน้า และคุณสามารถพิมพ์ หรือแก้ไขบันทึกย่อของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปยังพื้นที่ชื่องเรื่องหน้าจากพื้นที่หน้าอย่างรวดเร็ว ให้กด Page Up

นำสมุดบันทึกออก

ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณไม่ต้องการสมุดบันทึกเล่มใดแล้ว คุณสามารถลบออกจากบัญชี OneDrive ของคุณได้ ถ้าคุณกำลังแชร์สมุดบันทึก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบว่าคุณกำลังลบสมุดบันทึก

 1. ในการเปิดสมุดบันทึกในOneNote Online ให้กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณปี: "รายการของ Microsoft services ปุ่ม" กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "OneDrive" แล้ว กด Enter

 2. OneDrive ของคุณ (onedrive.live.com) จะเปิดในเบราว์เซอร์

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการลบ ชื่อไฟล์จะถูกประกาศเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่ในแฟ้มถูกต้อง กด Delete ในกล่องโต้ตอบยืนยัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มลบ" จากนั้น กด Enter สมุดบันทึกถูกลบ และย้ายโฟกัสไปยังไฟล์ที่อยู่ติดกัน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกู้คืนสมุดบันทึกที่ถูกลบ คุณสามารถทำได้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เมื่อต้องการไปที่ถังรีไซเคิล ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “กลุ่ม” แล้วใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง ถังรีไซเคิล

เอาส่วนออก

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + F6 เพื่อเรียกดูเพื่อนำทางส่วน คุณได้ยินชื่อส่วน

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของส่วนที่คุณต้องการเอาออก

 3. กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “รายการเมนูเปลี่ยนชื่อ” เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ รายการเมนู” แล้วกด Enter

 5. ในกล่องโต้ตอบยืนยัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มใช่" จากนั้น กด Enter

นำหน้าออก

 1. ในสมุดบันทึก กด Ctrl + F6 เพื่อเรียกดูเพื่อนำทางส่วน คุณได้ยินชื่อส่วน

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงส่วนที่ประกอบด้วยหน้าที่คุณต้อง การเอาออกแล้ว กด Enter

 3. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อหน้า กดแป้นลูกศรซ้ายแป้น + SR จนกว่าคุณได้ยินหน้าที่คุณต้องการเอาออก

 4. เมื่อต้องการเอาหน้าออกอย่างถาวร กด Delete ในกล่องโต้ตอบยืนยัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มใช่" จากนั้น กด Enter

  ถ้าคุณต้องการย้ายหน้าไปยัง บันทึกย่อที่ถูกลบ ที่คุณสามารถดึงข้อมูลได้ในภายหลัง ให้กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “รายการเมนูเปลี่ยนชื่อ” เมนูบริบทจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ รายการเมนู” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×