ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Outlook กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมใช้งานหรือไม่ทำให้เกิดการประชุมให้ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการประชุมและร้องขอการตอบกลับจากบุคคลที่คุณเชิญในOutlook

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

การจัดกำหนดการการนัดหมาย

สร้างการนัดหมายใหม่

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด Alt + H, N เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายที่ว่างเปล่า ด้วยขากรรไกรให้กด Alt + H, N, 1 โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง

 4. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล วันที่เริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “วันที่สิ้นสุด” เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อมูลใดก็ตามที่คุณต้องการสำหรับการนัดหมาย ใน JAWS คุณจะได้ยิน “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 8. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมายของคุณ ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณได้ ถ้าบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ พวกเขาจะทราบว่าคุณว่างหรือยุ่งอยู่

 1. เมื่อคุณเปิดการนัดหมาย ให้กด Alt+H, B เพื่อเปิดเมนู แสดงเป็น

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกความพร้อมใช้งานที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter เมนูแสดงเป็นปิด

 4. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณให้กด Alt + H, A, V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะส่งกลับไปยังปฏิทิน

จัดกำหนดการการประชุมและเชิญบุคคลเข้าประชุม

 1. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมจากที่ใดก็ได้ในOutlook (เช่นอีเมลปฏิทินหรืองาน) ให้กด Ctrl + Shift + Q หน้าต่างการประชุมจะเปิดขึ้นโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความในคำเชิญและคุณจะได้ยิน: "ไปยังการแก้ไข"

 2. เมื่อต้องการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ให้พิมพ์ชื่อบุคคล และให้ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยถ้าคุณทราบ

  Outlook จะค้นหาสมุดรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับรายการที่ตรงกัน เมื่อต้องการนำทางคำแนะนำให้ใช้แป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินชื่อและที่อยู่ขณะที่คุณย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยืนยันที่อยู่อีเมลคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบตรวจสอบชื่อเพื่อค้นหาได้ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตรวจสอบชื่อให้กด Alt + H เพื่อไปที่แท็บการประชุมให้กดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบชื่อ" จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังชื่อแรกของผลลัพธ์การค้นหาและคุณจะได้ยินชื่อ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการแล้วกด Enter เพื่อเลือกชื่อและที่อยู่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูชื่อที่แนะนำให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกชื่อให้กด Enter

 4. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่อง คุณจะได้ยิน: "เรื่อง, การแก้ไข" จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่องของการประชุม

 5. กดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้ยิน: "ตำแหน่งที่สามารถแก้ไขได้, แก้ไข" จากนั้นพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ เลือกห้อง: ห้องทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจองห้อง

  1. เมื่อต้องการย้ายปุ่ม ห้อง… ในขณะที่โฟกัสอยู่ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ปุ่มห้อง...”

  2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบเลือกห้องให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาและคุณจะได้ยิน "เลือกห้อง, ห้องทั้งหมด, ค้นหา, แก้ไข"

  3. เมื่อต้องการค้นหาห้องที่พร้อมใช้งานในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปที่รายการ คุณจะได้ยินชื่อห้องที่เลือก พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของห้อง และหมายเลขโทรศัพท์

  4. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการห้อง ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการจองห้องที่เลือกอยู่ในขณะนี้สำหรับการประชุมของคุณ ให้กด Enter

  5. กด Enter อีกครั้งเพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยังการเชิญ คุณจะได้ยินหัวข้อของการประชุมตามด้วย “ปุ่มห้อง...”

 6. เมื่อต้องการระบุระยะเวลาของการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "วันที่เริ่มต้นการแก้ไข" ตามค่าเริ่มต้นเขตข้อมูลนี้จะมีวันและวันที่เมื่อมีการสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมประชุมเมื่อใดก่อนที่คุณจะบันทึกหรือส่งการเชิญเข้าร่วมประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

  ใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประชุม:

  • ถ้าการประชุมหมดอายุทั้งวันให้พิมพ์วันที่ของการประชุมแล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน" เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "ตรวจสอบ"

  • ถ้าการประชุมมีระยะเวลาไม่เต็มวัน ให้พิมพ์วันที่ของการประชุม แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "เวลาเริ่มต้น" พิมพ์เวลาเริ่มต้นของการประชุม แล้วกด Enter

   โฟกัสจะย้ายไปที่กล่องข้อความ เวลาสิ้นสุด และคุณจะได้ยิน "เวลาสิ้นสุด"

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดของการประชุม พิมพ์เวลาสิ้นสุดของการประชุม แล้วกด Enter

 8. เมื่อต้องการส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. จากหน้าต่างการประชุมให้กด Alt + H แล้วกด u เพื่อเปิดผู้ช่วยจัดกำหนดการ. คุณจะได้ยิน: "กล่องรายการผู้เข้าร่วมทั้งหมด"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือก" จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวเลือก คุณจะได้ยิน: "เมนู" กดแป้นลูกศรลงเพื่อไปยังรายการจนกว่าคุณจะได้ยิน: "อัตโนมัติ" จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดเมนูย่อย

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางเมนูย่อย คุณจะได้ยินตัวเลือกขณะที่คุณย้ายเช่น "บุคคลและทรัพยากรทั้งหมด" หรือ "บุคคลทั้งหมดและทรัพยากรหนึ่ง" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. อัตโนมัติจะเลือกเวลาว่างถัดไปที่ตรงกับตัวเลือกที่คุณเลือก ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายคุณจะได้ยินวันที่และเวลาที่เสนอและแต่ละชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและสถานะความพร้อมใช้งานเช่น "Anna Lidman, ฟรี" ด้วยขากรรไกรเพื่อฟังความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเรียกดูกล่องรายการของผู้เข้าร่วมประชุม

 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและกลับไปยังฟอร์มเชิญ ให้กด Alt+H, P, P ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำเชิญ ให้ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปตามเขตข้อมูลคำเชิญ

  • เมื่อต้องการกลับไปยัง เลือกอัตโนมัติ เพื่อค้นหาตัวเลือกอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่โฟกัสจะยังคงอยู่ที่ปุ่ม ตัวเลือก และคุณสามารถกด Enter ได้ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือก"

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้กด Alt + H จากนั้นกด E เพื่อย้ายเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการทำซ้ำของการนัดหมาย คุณจะได้ยิน: "กิจวัตรการนัดหมาย เริ่มการแก้ไข " นอกจากนี้คุณยังได้ยินเวลาเริ่มต้นของการประชุมด้วย

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องกลุ่มรูปแบบการเกิดซ้ำในกล่องโต้ตอบการเกิดซ้ำของการนัดหมายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่เลือกในปัจจุบัน ("ทุกวัน" "รายสัปดาห์" "รายเดือน" หรือ "รายปี")

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาและเลือกรูปแบบกิจวัตร ให้ใช้แป้นลูกศร คุณสามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกวัน

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกประจำวันให้กด Alt + D คุณจะได้ยิน: "ทุกวัน"

   • ทุกวันทำงาน

    กดแป้น Tab จากนั้นเมื่อต้องการย้ายโฟกัสและเลือกตัวเลือก ทุกวันทำงาน ให้กดแป้น Alt+K คุณจะได้ยิน “ทุกวันทำงาน”

   • ทุก 2-3 วัน

    เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ทุก ให้กด Alt+V คุณจะได้ยิน “ทุก” เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความวัน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ทุก, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนวัน (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 2 วัน ให้พิมพ์ 2) แล้วกด Enter

  • ตัวเลือกสัปดาห์

   • รายสัปดาห์

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายสัปดาห์ ให้กด Alt+W คุณจะได้ยิน: "รายสัปดาห์"

   • ทุก 2-3 สัปดาห์

    เลือกตัวเลือก ทุกสัปดาห์ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความ กิจวัตรทุก ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “กิจวัตรทุกสัปดาห์” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนสัปดาห์ (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 3 สัปดาห์ ให้พิมพ์ 3)

  • ตัวเลือกเดือน

   • รายเดือน

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายเดือน ให้กด Alt+M คุณจะได้ยิน: "รายเดือน"

   • ทุก 2-3 เดือน

    เลือกตัวเลือก รายเดือน เมื่อต้องการตั้งค่ากิจวัตรของการประชุม ให้กดแป้น Tab 3 ครั้ง คุณจะได้ยิน: "วัน ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ทุกๆ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ เดือน" จากนั้นให้พิมพ์จำนวนเดือน (เช่น เมื่อต้องการระบุให้การประชุมเกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ให้พิมพ์ 3)

  • รายปี

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายปี ให้กด Alt+Y คุณจะได้ยิน: "รายปี"

  หลังจากเลือกตัวเลือกกิจวัตรแล้วเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบการทำซ้ำของการนัดหมายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุมเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการประชุม Skypeและสร้างลิงก์การประชุมSkype ให้กด Alt + H, O, M

 2. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูลข้อความการประชุม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น ตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ให้ทำการประชุมซ้ำหรือสร้างการประชุมSkype ในOutlook for Mac

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. Outlook กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การนัดหมาย” แล้วกด Enter หน้าต่างการนัดหมายใหม่จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ เรื่อง

  • เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การประชุม” แล้วกด Enter หน้าต่างการประชุมใหม่จะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ถึง:

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการนัดหมายหรือการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมเมื่อต้องการเชิญบุคคลให้พิมพ์ที่ติดต่อในเขตข้อมูลถึง:ข้อความ

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “หัวข้อ, แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ชื่อของกิจกรรม

  • เมื่อต้องการตั้งสถานที่สำหรับการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแก้ไขสถานที่” แล้วพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้พิมพ์ค่าใหม่

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวันให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มป็อปอัพตัวเตือน" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Control + option + Spacebar

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นวาระการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บรรทัดใหม่" แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมายให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึกและปิด" แล้วกด Control + Option + Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 6. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง Outlook ก่อนหน้า

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างกิจกรรมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสถานะความพร้อมใช้งานปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น "ไม่ว่าง") และ "แสดงเป็นปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Control + Option + Spacebar

 2. เมื่อต้องการเลือกความพร้อมใช้งานให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินความพร้อมใช้งานที่คุณต้องการให้แสดง เมื่อต้องการเลือกให้กด Control + Option + Spacebar

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างการนัดหมายให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเชิญ" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar เพื่อทำให้เป็นการประชุม

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ถึง ที่สร้างขึ้นใหม่ และคุณสามารถพิมพ์ที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

 3. เมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อต้องการส่งการเชิญให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. ในหน้าต่างการประชุมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การจัดกำหนดการ, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อเปิดมุมมองการจัดกำหนดการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตารางสถานะของผู้เข้าร่วมแถวที่1ของ (...)" ตามด้วยชื่อสำหรับตัวจัดระเบียบและสถานะผู้เข้าร่วม เมื่อต้องการเรียกดูสถานะผู้ถูกเชิญให้กดแป้นลูกศรลง VoiceOver จะประกาศชื่อผู้ถูกเชิญและความพร้อมใช้งานขณะที่คุณย้าย

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองการนัดหมายให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การนัดหมาย, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างกิจกรรมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มกิจวัตร" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรได้โดยมีโฟกัสบนปุ่มป็อปอัพที่ทำซ้ำ

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้กด Control + Option + Spacebar จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การนัดหมายเป็นกิจวัตร (รายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน, รายปี) เมื่อต้องการเลือกให้กด Control + Option + Spacebar

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่นๆให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลงเริ่มต้น" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุมให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การประชุมแบบออนไลน์, ปุ่มเมนู" หรือ "การประชุม Skype" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 2. เมื่อต้องการสร้างลิงก์การประชุมSkype ให้กด Control + Option + Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มสร้างกิจกรรม" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งวัน, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เริ่มพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือน" ตามด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบันแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดและแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทินให้ดูที่เปิดอ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

  หน้าต่าง บุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะถูกอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรมในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทำซ้ำ, ไม่มี, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูทำซ้ำจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “โทรด้วย Skype, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมSkype ให้เปิดเหตุการณ์แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเข้าร่วม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มกิจกรรมใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคต่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กิจกรรมทั้งวัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วเริ่มพิมพ์ รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ถ้าคุณใช้ปฏิทินหลายรายการ คุณสามารถระบุปฏิทินที่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ได้ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิทิน <บัญชีปฏิทินปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินปฏิทินที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การแจ้งเตือน" ตามด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบันแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดและแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทินให้ดูที่เปิดอ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน

  หน้าต่าง เพิ่มบุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังสร้างเหตุการณ์ในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทำซ้ำไม่เคย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูทำซ้ำจะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ความถี่ไม่ใช่" แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายกลับไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่

ทำการประชุม Skype

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์Skype ได้อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Skype” “การประชุม Skype” หรือ “สวิตช์ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมSkype ให้เปิดเหตุการณ์แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำอธิบายจากนั้นคลิก URL การประชุมSkype แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook Web App กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่นในปฏิทิน เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้ถือว่าบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยิน "โหลด" ตามด้วยจำนวนของเหตุการณ์และจำนวนของปฏิทินที่เลือกในปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ใหม่ให้กด Ctrl + N หน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่องของเหตุการณ์ คุณจะได้ยิน: "เพิ่มรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ เพิ่มชื่อเรื่อง "

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อเหตุการณ์ให้พิมพ์ชื่อในเขตข้อมูลเพิ่มชื่อเรื่อง

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "เชิญผู้เข้าร่วมประชุม" เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อให้พิมพ์ที่ติดต่อแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เมื่อวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดให้กดแป้น SR + แป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้งแล้วกด enter เพื่อเปิดปฏิทินดรอปดาวน์จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูปฏิทินแบบหล่นลงแล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงให้พิมพ์ค่าใหม่

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประชุมให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาห้องหรือตำแหน่งที่ตั้ง" จากนั้นพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มคำอธิบายหรือแนบเอกสาร" แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” (สำหรับการประชุม) หรือ “ปุ่มบันทึก” (สำหรับการนัดหมาย) แล้วกด Spacebar

 5. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมการประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "เชิญผู้เข้าร่วมประชุม"

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อให้พิมพ์หรือวางที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุมจากนั้นกด Enter ทำซ้ำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม Outlook สามารถช่วยให้คุณเลือกเวลาเมื่อผู้ถูกเชิญทุกคนว่าง

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำเวลาการประชุมภายใต้กำหนดการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเวลาการประชุมที่แนะนำ

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเวลาที่แนะนำเพิ่มเติม ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แนะนำที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในเวลาที่แนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกเวลา ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณไม่พบเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้ถูกเชิญสำหรับวันอื่นได้ เมื่อต้องการเรียกดูวันอื่นๆภายใต้กำหนดการให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดใช้งานตัวเลือกเดือน, ปุ่มยุบอยู่" แล้วกด Spacebar กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินวันที่เลือกในปัจจุบันแล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูวัน เมื่อต้องการเลือกวันให้กด Enter

ทำการประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ทำซ้ำ"

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ในการประชุมให้กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้การประชุมเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

ทำการประชุมแบบออนไลน์

คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมของคุณเป็นการประชุมแบบออนไลน์โดยใช้Skype หรือMicrosoft Teams ได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณและไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกOffice 365, Skype และ/หรือMicrosoft Teams อาจไม่พร้อมใช้งาน

ในหน้าต่างรายละเอียดเหตุการณ์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าSkype หรือMicrosoft Teams พร้อมใช้งานสำหรับคุณให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, การประชุมทีม, สวิตช์สลับ" หรือ "ปิด, การประชุม Skype, สลับสลับ" ตัวเลือกที่คุณได้ยินจะถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ กด Enter เพื่อเปิดการประชุมเป็นการประชุมแบบออนไลน์

 • ถ้าทั้งSkype และMicrosoft Teams พร้อมใช้งานให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มการประชุมแบบออนไลน์" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกที่พร้อมใช้งานแล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเนื้อความของกิจกรรมหลังจากส่งคำเชิญ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×