ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเน้นไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์สำคัญในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online โดยปักหมุดไว้ที่ด้านบนของไลบรารีเอกสารได้ เมื่อคุณปักหมุดรายการ รูปขนาดย่อปรากฏที่ด้านบนของเอกสารไลบรารีหน้า ซึ่งทำให้ผู้ใช้ค้นหาได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ทำให้โดดเด่นรายการในไลบรารีเอกสาร

หมายเหตุ: 

 • เน้นพื้นที่มีเฉพาะในโฟลเดอร์หรือไลบรารีมุมมองเดียว เมื่อคุณใช้มุมมองแบบกำหนดเอง คุณต้องปักหมุดรายการในมุมมองแต่ละรายการที่คุณต้องการให้ปรากฏ

 • คุณสามารถเน้นสูงสุดสามรายการต่อไลบรารี โฟลเดอร์ หรือมุมมอง

 • กระบวนงานนี้ไม่พร้อมใช้งานในโหมดคลาสสิก

การสปอตไลต์รายการในไลบรารีเอกสาร:

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์ที่คุณต้องการเน้น

 3. ในมุมมอง รายการ หรือ ไทล์ ให้ดูเลือกรายการคุณต้องการทำให้โดดเด่น

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกรายการ กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับ กรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" แล้วใช้แป้นลูกศรลง (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  • เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมอง รายการ และมุมมอง ไทล์ ให้ทำดังนี้:

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดถูกเลือก ปุ่ม ใหม่ และเมน ูมุมมอง จะพร้อมใช้งานในเมนูเมื่อไม่มีไฟล์ถูกเลือกในไลบรารีเอกสารเท่านั้น

   • กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือเอกสาร Office ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้”

   • กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” แล้วกด Enter

   • กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” หรือ “ไทล์” แล้วกด Enter

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด"

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปักหมุดไว้ด้านบน" แล้วกด Enter รูปขนาดย่อของรายการปรากฏที่ด้านบนสุดของไลบรารีของคุณ

  เคล็ดลับ: ถ้าตัวเลือก ปักหมุดไว้ด้านบน ไม่พร้อมใช้งานบนแถบเมนู กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่งเพิ่มเติม สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายการเมนูย่อยที่ถูกเลือก" และกด Enter บนเมนูย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปักหมุดไว้ด้านบน" แล้วกด Enter

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปขนาดย่อของรายการที่โดดเด่น จะทำให้ทำงานกับรายการได้อย่างง่ายดาย:

 • เมื่อต้องการเลือกรูปขนาดย่อ ให้แตะจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปักหมุดกล่องรายการ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาแล้วจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่โดดเด่นที่คุณต้องการ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “รายการที่ปักหมุด”)

 • เมื่อต้องการเปิดรายการที่โดดเด่นที่เลือก ให้กด Enter

 • เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทพร้อมรายการของการกระทำเพิ่มเติมที่คุณสามารถดำเนินการบนรายการที่โดดเด่น เช่น เปลี่ยนชื่อแจ้งเตือนฉันประวัติเวอร์ชัน และ เช็คเอาท์:

  1. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด"

  2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่งเพิ่มเติม สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้กับรายการที่เลือก” แล้วกด Enter

  3. บนเมนูบริบท หากต้องการเลือก ให้ใช้แป้นลูกศรลงแล้วกด Enter

เปลี่ยนลำดับของรายการที่โดดเด่น

เมื่อคุณมีรายการที่โดดเด่นมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่ปรากฏโดยการย้ายรายการไปทางซ้ายหรือขวา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้แอป SharePoint จากนั้นเปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” จากนั้นให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมอง SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองของ SharePoint Online

 3. ไปที่ไลบรารีเอกสาร โฟลเดอร์ หรือมุมมองที่มีรายการที่โดดเด่น

 4. เมื่อต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ ให้แตะจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปักหมุดกล่องรายการ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่โดดเด่นที่คุณต้องการย้ายไปตำแหน่งใหม่ (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "รายการที่ปักหมุด")

 5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด"

 6. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขการปักหมุด” แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าตัวเลือก แก้ไขการปักหมุด ไม่พร้อมใช้งานบนแถบเมนู ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่งเพิ่มเติม สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายการเมนูย่อยที่เลือก" และกด Enter บนเมนูย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขการปักหมุด" แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการเลือกย้ายไปทางขวาหรือย้ายไปทางซ้าย ให้ใช้แป้นลูกศรลง แล้วกด Enter

ถอนการปักหมุดรายการที่โดดเด่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้แอป SharePoint จากนั้นเปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” จากนั้นให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมอง SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

  เคล็ดลับ: เคล็ดลับเมื่อคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองของ SharePoint Online

 3. ไปที่ไลบรารีเอกสาร โฟลเดอร์ หรือมุมมองที่มีรายการที่โดดเด่น

 4. เมื่อต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการถอนการปักหมุด แตะจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปักหมุดกล่องรายการ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่โดดเด่นที่คุณต้องการย้ายไปตำแหน่งใหม่ (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "รายการที่ปักหมุด")

 5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด"

 6. ถอนการปักหมุดรายการ:

  • ถ้ามีเพียงหนึ่งรายการที่ถูกปักหมุด ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถอนการปักหมุดเมนูย่อย" แล้วกด Enter

  • ถ้ามีมากกว่าหนึ่งรายการที่ถูกปักหมุด กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขการปักหมุดเมนูย่อย" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถอนการปักหมุด" แล้วกด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×