ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไซต์ใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไซต์ใน SharePoint Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ SharePoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อค้นหาไซต์ SharePoint ขององค์กรของคุณสำหรับไซต์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ คุณสามารถค้นหาไซต์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วได้จากโฮมเพจของคุณ โดยใช้ฟีเจอร์การค้นหา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก SharePoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ SharePoint Online

ค้นหาไซต์ออนไลน์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้งานแอป SharePoint

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ออกจากเมนู กล่องค้นหาขอบเขต” (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “กล่องค้นหา กด Enter เพื่อส่ง”

 3. เมื่อต้องการค้นหาไซต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการค้นหารายการไซต์ที่ใช้บ่อย:

  1. กดปุ่มลูกศรลง คุณจะได้ยิน “มุมมองรายการไซต์” และชื่อเต็มของไซต์แรก (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินชื่อไทล์แรก ชื่อเต็มของไซต์แรก และ “หนึ่งจาก X”

  2. เมื่อต้องการสำรวจรายการ ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลูกศรลง

  3. เมื่อต้องการไปที่ไซต์ ให้กด Enter

  เมื่อต้องการค้นหาไซต์ที่มีชื่อที่คุณทราบ:

  1. พิมพ์ชื่อไซต์ แล้วกดปุ่มลูกศรลง

  2. คุณจะได้ยิน “มุมมองรายการไซต์” และชื่อของไซต์ กด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรรยาย คุณจะได้ยินไทล์ของไซต์ ชื่อเต็มของไซต์ และ “หนึ่งจาก X”)

  เมื่อต้องการค้นหาไซต์ที่มีคำสำคัญเท่านั้น:

  1. พิมพ์คำสำคัญในชื่อไซต์ แล้วกดปุ่มลูกศรลง เช่น ถ้าคุณพิมพ์การตลาดแล้วกด Enter รายการของผลการค้นหาอาจรวมเอกสารการตลาดแคมเปญการตลาดและฝ่ายขายและการตลาด

  2. เมื่อคุณได้ยิน “มุมมองรายการไซต์” และชื่อของไซต์แรก เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการ ให้ใช้ปุ่มลูกศรลงและลูกศรขึ้น (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินชื่อไทล์ของไซต์แรก ชื่อเต็มของไซต์แรก และ “หนึ่งจาก X”)

   เคล็ดลับ: ในการค้นหาบางอย่าง ลิงก์ ดูผลลัพธ์เพิ่มเติม จะพร้อมใช้งานที่ส่วนท้ายของรายการผลลัพธ์การค้นหา เมื่อต้องการเปิดรายการผลลัพธ์ที่ขยาย เมื่อคุณได้ยิน “ลิงก์ดูผลลัพธ์เพิ่มเติม” ให้กด Enter 2 ครั้ง (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Enter หนึ่งครั้ง) บานหน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมรายการไซต์ที่ขยาย และคุณจะได้ยิน “ผลลัพธ์ไซต์” เมื่อต้องการสำรวจรายการ ให้ใช้ปุ่มลูกศรลงและลูกศรขึ้น เมื่อต้องการดูไซต์เพิ่มเติม ให้กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ดูไซต์ทั้งหมดที่ตรงกับลิงก์การค้นหาของคุณ” แล้วกด Enter

  3. เมื่อคุณได้ยินชื่อไซต์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาไซต์ได้โดยการเรียกดรายการู ไซต์ที่ใช้บ่อย และ ไซต์ที่แนะนำ ในหน้าแรกของคุณได้

 • ใน JAWS:

  1. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตารางที่ใช้บ่อย คอลัมน์หนึ่ง แถวหนึ่ง”

  2. เมื่อต้องการเรียกดูไทล์ไซต์:

   • กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย”

   • กด Spacebar 2 ครั้ง วิธีนี้จะเปิดใช้งานปุ่มลูกศรขวา ซึ่งทำให้คุณสามารถเรียกดูไซต์อื่นๆ ได้

   • เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ถัดไป ให้กดปุ่มลูกศรขวา

  3. เมื่อต้องการติดตามหรือเลิกติดตามไซต์ เมื่อคุณได้ยินชื่อของไซต์ ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar

  4. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดเกี่ยวกับไซต์ เช่น ใครเป็นคนปรับเปลี่ยนไซต์ ให้กดปุ่มลูกศรลง

 • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย:

  1. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่มีรายการในมุมมอง”

  2. เมื่อต้องการเรียกดูไทล์ไซต์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรขวา

  3. เมื่อต้องการฟังชื่อของไซต์หรือติดตามหรือเลิกติดตามไซต์ เมื่อคุณได้ยิน “ไม่มีรายการในมุมมอง” ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน “ทำเครื่องหมายติดตามไซต์ กล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ไม่ได้ทำเครื่องหมายติดตามไซต์ กล่องกาเครื่องหมาย” และชื่อของไซต์ เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar

  4. เมื่อต้องการฟังรายละเอียดเกี่ยวกับไซต์ เช่น ใครเป็นคนปรับเปลี่ยนไซต์ ให้กดปุ่มลูกศรลง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจรายการไซต์ที่ติดตามและล่าสุดใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับไลบรารีเอกสารที่ทันสมัยใน SharePoint Online

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้งาน

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×