ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความและตัวเลข ใช้อักขระ รวมถึงอักขระตัวแทน เพื่อค้นหาแผ่นงาน แถว คอลัมน์ หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

 1. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้เปิดแท็บที่เหมาะสม

  • เมื่อต้องการใช้แท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาข้อความและตัวเลข ให้กด Ctrl+F

  • เมื่อต้องการใช้แท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้กด Alt+E, E ถ้ากล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เปิดอยู่แล้ว ให้กด Alt+P เพื่อเปิดแท็บ แทนที่

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา คุณมีทางเลือกหลายทาง ดังนี้

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ:

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระ ตัวอย่างเช่น s*d จะพบ "sad" และ "started"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระตัวเดียว ตัวอย่างเช่น s?t จะพบ "sat" และ "set"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 4. เมื่อต้องจำกัดขอบเขตการค้นหา ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตัวเลือก แล้วกด Enter คุณยังสามารถกด Alt+T ได้ด้วยเช่นกัน

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือในทั้งเวิร์กบุ๊ก ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องคำสั่งผสม ภายใน (Alt+H) จากนั้นกดแป้นลูกศรลงแล้วเลือก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการค้นหาในแถวหรือคอลัมน์ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องคำสั่งผสม ค้นหา (Alt+S) จากนั้นกดแป้นลูกศรลงแล้วเลือก ตามแถว หรือ ตามคอลัมน์ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่รายละเอียดเฉพาะ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องคำสั่งผสม ดูใน (Alt+L) จากนั้นกดแป้นลูกศรลงแล้วเลือก สูตรค่า หรือ ข้อคิดเห็น แล้วกด Enter

   เคล็ดลับ: ตัวเลือก สูตรค่า และ ข้อคิดเห็น จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ค้นหา เท่านั้น และจะมีเพียง สูตร ที่พร้อมใช้งานบนแท็บ แทนที่

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (Alt+C) แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรงกับเนื้อหาเซลล์ทั้งหมด (Alt+O) แล้วกด Spacebar

 5. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบเฉพาะ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม รูปแบบ แล้วกด Enter (Alt+M) ในกล่องโต้ตอบ ค้นหารูปแบบ ที่เปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บที่เหมาะสม (ตัวเลขการจัดแนวฟอนต์เส้นขอบ หรือ เติม) ให้กด Spacebar จากนั้น ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการรวมอยู่ในการค้นหาของคุณ กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบเฉพาะเท่านั้น คุณสามารถลบเกณฑ์ข้อความหรือตัวเลขในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบ กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม รูปแบบ แล้วกดแป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรลงอีกครั้งจนกว่าคุณจะเลือก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วกด Enter ในเวิร์กชีต เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่เลือกไปยังเกณฑ์การค้นหาของคุณในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้วกด Enter

 6. เมื่อเกณฑ์ของคุณพร้อมแล้ว ให้เริ่มต้นการค้นหาของคุณ

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ค้นหาถัดไป (Alt+F) หรือ ค้นหาทั้งหมด (Alt+I)

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกปุ่ม ค้นหาทั้งหมด รายการที่ตรงตามเกณฑ์การค้นหาของคุณจะแสดงเป็นรายการในกล่องโต้ตอบ และโฟกัสจะอยู่บนรายการนี้ เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการย้ายจากกล่องโต้ตอบไปยังเวิร์กชีต ให้กด Alt+Tab ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการในเซลล์ เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้กด Alt+Tab ตามจำนวนครั้งที่จำเป็น

  • เมื่อต้องการแทนทที่ข้อความหรือตัวเลข ให้พิมพ์อักขระแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย (หรือ เมื่อต้องการแทนที่อักขระด้วยการไม่ใส่อะไรเลย ให้ปล่อยกล่องนี้ว่างไว้) แล้วกดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ค้นหา (Alt+F) หรือ ค้นหาทั้งหมด (Alt+I) เมื่อต้องการค้นหารายการถัดไปในเวิร์กชีตเพื่อให้คุณตัดสินใจว่าจะแทนที่หรือไม่ ให้กดปุ่ม ค้นหา เมื่อต้องการค้นหารายการทั้งหมด ให้กดปุ่ม ค้นหาทั้งหมด เมื่อต้องการแทนที่รายการที่ถูกเน้นหรือรายการทั้งหมดของอักขระที่พบ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม แทนที่ (Alt+R) หรือ แทนที่ทั้งหมด (Alt+A)

   เคล็ดลับ: ถ้ากล่อง แทนที่ด้วย ไม่พร้อมใช้งาน ให้ย้ายไปยังแท็บ แทนที่ บนกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ แล้วกด Alt+P

   ถ้าจำเป็น ให้กด Esc เพื่อยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการ กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ จะปิด

  หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดตัวเลือกการจัดรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหา ตัวเลือกจะถูกบันทึกในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ถ้าคุณค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตอีกครั้ง และไม่สามารถค้นหาอักขระที่เคยพบ คุณอาจจำเป็นต้องล้างตัวเลือกการจัดรูปแบบจากการค้นหาครั้งก่อนหน้า เมื่อต้องการเปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้กด Ctrl+F ถ้าปุ่ม รูปแบบ ไม่พร้อมใช้งาน ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตัวเลือก (Alt+T) แล้วกด Enter กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม รูปแบบ แล้วกดแป้นลูกศรลงหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกคำสั่ง ล้างรูปแบบที่ค้นหา กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Excel 2016 for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่นสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อค้นหา และแทนข้อความและตัวเลข ใช้อักขระ รวมอักขระตัวแทน การค้นหาแผ่นงาน แถว คอลัมน์ หรือเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้เหลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กดสั่ง + F เพื่อไปยังกล่องค้นหาแผ่นงาน คุณได้ยิน "ค้นหาแผ่นงาน ข้อความค้นหาเขตข้อมูลว่างเปล่า"

 3. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน คือ เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายตัวหนอน (~) ในเกณฑ์การค้นหาได้ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อค้นหาอักขระเดี่ยว เช่น s?t จะพบ "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาตัวเลขหรืออักขระ เช่น s*d จะพบ "sad" และ "started" ใช้เครื่องหมายตัวหนอน (~) ตามด้วย ?, * หรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรืออักขระตัวหนอนอื่นๆ เช่น fy91~? จะพบ "fy91?"

 4. กดส่งกลับ Excel 2016 for Mac ค้นหา และเน้นเซลล์แรกในส่วนที่เลือกพื้นที่เนื้อหาตรงกับข้อความ

 5. เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของรายการที่คุณกำลังค้นหา กดคืนอีกครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้า กด Esc

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ค้นหาเมนูเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "ค้นหาในแผ่นงาน" หรือ "ค้นหาในเวิร์กบุ๊ก" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ค้นหา เมนูเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ค้นหาขั้นสูง จุดไข่ปลา แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar หน้าต่างการค้นหา เปิดขึ้น

กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงจน กว่าคุณได้ยิน "ค้นหา" กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวา กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar จากนั้น กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยิน "ตามแถว" หรือ "ตาม คอลัมน์" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไป เริ่มต้น ปุ่ม จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาเฉพาะชนิดข้อมูลที่ระบุ

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ค้นหา เมนูเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ค้นหาขั้นสูง จุดไข่ปลา แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar หน้าต่างการค้นหา เปิดขึ้น

กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงจน กว่าคุณได้ยิน "ดู", แล้ว กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "ค่า ดูใน ปุ่มป็อปอัพ" กดแป้นลูกศรลงเพื่อค้นหาตัวเลือกที่คุณต้อง สูตร ค่า หรือข้อคิดเห็น เมื่อคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่ คุณต้อง การเลือกกดควบคุม + เลือก + Spacebar กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไป เริ่มต้น ปุ่ม จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในหน้าต่างการค้นหา กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตรงตามเกณฑ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย และเลือกชื่อนั้น ด้วยการกดควบคุม + เลือก + Spacebar กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไป เริ่มต้น ปุ่ม จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

ในหน้าต่างการค้นหา กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย" และเลือกชื่อนั้น ด้วยการกดควบคุม + เลือก + Spacebar กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไป เริ่มต้น ปุ่ม จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้เหลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กดสั่ง + F เพื่อไปยังกล่องค้นหาแผ่นงาน คุณได้ยิน "ค้นหาแผ่นงาน ข้อความค้นหาเขตข้อมูลว่างเปล่า"

 3. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน คือ เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายตัวหนอน (~) ในเกณฑ์การค้นหาได้ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อค้นหาอักขระเดี่ยว เช่น s?t จะพบ "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาตัวเลขหรืออักขระ เช่น s*d จะพบ "sad" และ "started" ใช้เครื่องหมายตัวหนอน (~) ตามด้วย ?, * หรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรืออักขระตัวหนอนอื่นๆ เช่น fy91~? จะพบ "fy91?"

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูค้นหา กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "...แทน"แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar หน้าต่างแทน เปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องแทนที่ ด้วยข้อความ ให้กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงจนกว่าคุณได้ยิน "แทนที่ ด้วย แก้ไขข้อความ"

 7. เมื่อต้องการแทนอักขระในกล่องค้นหาอะไร โดยไม่มีอะไร ปล่อยให้กล่องแทนที่ด้วย ว่างไว้ มิฉะนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏแทน

 8. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาเพื่อย้ายไปยังปุ่ม และเลือกแบบคุณต้องการ ด้วยการกดควบคุม + เลือก + Spacebar:

  • แทน เมื่อต้องการแทนเพิ่งอินสแตนซ์ถัดไปที่พบ

  • แทนทั้งหมด เมื่อต้องการแทนที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดของข้อความคุณค้นหา

  • ปิด เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาและแทน

  • ค้นหาถัดไป เมื่อต้องการค้นหา และแทนอินสแตนซ์ถัดไป และเปิดหน้าต่างแทน ไว้

   เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาในความคืบหน้าได้ ด้วยการกด Esc

ตัวเลือกแทนที่เพิ่มเติม:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ค้นหา และแทนแผ่นงานหรือสมุดงานทั้งหมด

ในหน้าต่างแทน กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "ภายในป็อปอัพปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar เมนูเปิดขึ้น กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง "แผ่นงาน" หรือ "เวิร์กบุ๊ก" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหา และแทนที่ ด้วยแถว หรือ ตามคอลัมน์

ในหน้าต่างแทน กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มป็อปอัพค้นหา" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar เมนูเปิดขึ้น กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง "ตามแถว" หรือ "ตามคอลัมน์" จากนั้น เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาและแทนเนื้อหาพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในหน้าต่างแทน กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตรงตามเกณฑ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย และเลือกชื่อนั้น ด้วยการกดควบคุม + เลือก + Spacebar

ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

ในหน้าต่างแทน กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย" และเลือกชื่อนั้น ด้วยการกดควบคุม + เลือก + Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Excel 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel 2016 for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Excel สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: 

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีมากกว่าสองสามแถวและคอลัมน์ ใช้ปุ่มค้นหาเมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในแผ่นงานของคุณ ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "Search ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ถ้าคุณมีก่อนหน้านี้ค้นหาบางสิ่งบางอย่าง สถานีอ่านคำค้นหาที่คุณใช้ครั้งล่าสุด

 2. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข คุณได้ยินจำนวนของข้อมูลที่ตรงกันเมื่อคุณหยุดการพิมพ์

 3. ลากนิ้วรอบมุมขวาล่างของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ค้นหา" จาก นั้น แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังเซลล์แรกที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ และสถานีอ่านเนื้อหาของเซลล์

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยัง match ถัดไป หรือก่อนหน้า ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "ผลลัพธ์การค้นหาถัดไป" หรือ "ผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้า ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. ในแผ่นงานของคุณ ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "Search ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง คุณได้ยินเสียง: "ตัวเลือกการค้นหา ปุ่ม" แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ค้นหาและแทน"หรือ "ค้นหาและแทนทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ตัวเลือกที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้จะนำหน้า ด้วย "เลือก"

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม" แตะหน้าจอเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก สองครั้ง

 5. ลากนิ้วรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "Search เขตข้อมูลข้อความ จาก นั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข คุณได้ยินจำนวนของข้อมูลที่ตรงกันเมื่อคุณหยุดการพิมพ์

 7. ลากนิ้วรอบส่วนบนสุดของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "แทน เขตข้อมูลข้อความ" หรือ "แทนทั้งหมด เขตข้อมูลข้อความ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เขตข้อมูลนี้ได้โดยตรงด้านล่างเขตข้อมูลการค้นหาอยู่

 8. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการแทนคำค้นหาด้วย

 9. ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "แทน ปุ่ม" หรือ "แทนทั้งหมด ปุ่ม โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ จาก นั้น แตะหน้าจอเพื่อแทนที่เลือกในปัจจุบันสองครั้งตรงกันพอดีหรือทั้งหมดที่ตรงกันกับข้อความใหม่หรือตัวเลข

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Excel for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีมากกว่าสองสามแถวและคอลัมน์ ใช้ปุ่มค้นหาเมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในแผ่นงานของคุณ ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ถ้าคุณมีก่อนหน้านี้ค้นหาบางสิ่งบางอย่าง TalkBack อ่านคำค้นหาที่คุณใช้ครั้งล่าสุด

 2. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข

 3. ลากนิ้วรอบมุมขวาล่างของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ค้นหา" จาก นั้น แตะสองครั้งหน้าจอ การปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และโฟกัสย้ายไปยังเซลล์แรกที่ตรงกับคำค้นหาของคุณ ถ้ามีอยู่ใด ๆ

  • เมื่อต้องการค้นหา ที่ตรงกันกี่มีอยู่ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นให้ปัดนิ้วขวาอีกครั้งเมื่อต้องการฟังจำนวนของข้อมูลที่ตรงกัน ถ้ามีไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน คุณฟัง: "ศูนย์"

  • เมื่อต้องการย้ายการตรงกันพอดีถัดไป หรือก่อนหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "ค้นหาถัดไปปุ่ม" หรือ "ค้นหาก่อนหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการปิดแถบค้นหา เมื่อตัวบนหน้าจอปิดคีย์บอร์ด ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาปุ่ม" จาก นั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

เคล็ดลับ: TalkBack ไม่ได้อ่านเนื้อหาของเซลล์โดยใช้ปุ่มค้นหาในExcel for Android ดังนั้น ถ้ามีข้อมูลที่ตรงกันหลาย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลองคำค้นหาอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาapplesและแผ่นงานของคุณมีทั้ง "apples สีแดง" และ "apples สีเขียว" เขียนข้อความทั้งหมดของเซลล์คุณต้องการค้นหา

 • หลังจากที่ปิด คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ปัดขวา และซ้ายเพื่อฟัง TalkBack อ่านเนื้อหาของเซลล์ และประกาศของตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กชีตแล้ว

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. ในแผ่นงานของคุณ ลากนิ้วรอบมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาปุ่ม" จาก นั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง คุณได้ยินเสียง: "เพิ่มเติมปุ่มตัวเลือก" แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าการค้นหา

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ตรวจสอบ ค้นหา และแทนปุ่มตัวเลือกทั้งหมด" หรือ "ไม่ถูกเลือก ค้นหาและแทน ปุ่ม โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มปิด" แตะหน้าจอเพื่อปิดกล่องโต้ตอบค้นหาการตั้งค่า สองครั้ง

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข

 6. เมื่อต้องการค้นหา ที่ตรงกันกี่มีอยู่ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้นให้ปัดนิ้วขวาอีกครั้งเมื่อต้องการฟังจำนวนของข้อมูลที่ตรงกัน ถ้ามีไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน คุณฟัง: "ศูนย์"

 7. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทนการแก้ไข...กล่อง, " และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการแทนคำค้นหาด้วย

 9. ลากนิ้วรอบมุมขวาล่างของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" จาก นั้น แตะสองครั้งหน้าจอ การปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 10. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไปปุ่ม" หรือ "ค้นหาก่อนหน้าปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 11. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แทนปุ่ม" หรือ "ทั้งหมดปุ่ม โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ และ แตะหน้าจอเมื่อต้องการแทนที่เลือกในปัจจุบันสองครั้งตรงกันหรือทั้งหมดที่ตรงกันกับข้อความใหม่หรือตัวเลข

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ในExcel Online คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่นผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การค้นหา และแทนข้อความ รวมถึงอักขระพิเศษ (เช่นเครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายตัวหนอน และเครื่องหมายดอกจัน) หรือตัวเลข คุณสามารถค้นหาภายในส่วนที่เลือก แผ่นงาน หรือเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้เหลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Ctrl + F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหา ย้ายโฟกัสไปยังกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหา และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบค้นหา มุ่งความสนใจค้นหาสิ่งที่"

 3. ในกล่องข้อความค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา คุณมีหลายตัวเลือก:

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ:

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระ ตัวอย่างเช่นs * dค้นหาข้อ" และ"เริ่มต้น"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระเดี่ยวใด ๆ ตัวอย่างเช่นs?tค้นหา "แทนอักขระ" และ "ตั้งค่า"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

   หมายเหตุ: การค้นหาคู่ช่องว่างไม่ได้ในExcel Online

 4. เมื่อต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ในเวิร์กชีต หรือ ในเวิร์กบุ๊กทั้งหมด กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังกล่องคำสั่งผสมภายใน คุณได้ยินเสียงของตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("ส่วนที่เลือก "แผ่นงาน"หรือ"เวิร์กบุ๊ก") กด Spacebar แล้วใช้ขึ้น หรือลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เล็ก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked, match กรณีกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

 6. เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่ประกอบด้วยอักขระที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหาอะไร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked กาเครื่องหมายเนื้อหาเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกัน แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบเฉพาะเจาะจง คุณจำเป็นต้องใช้แอปExcel บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการเปิดแอปจากโหมดมุมมอง ย้ายโฟกัสออกจากแผ่นงาน ด้วยการกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขบุ๊ก" จากนั้น กด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขใน Excel" แล้ว กด Spacebar

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบเฉพาะเจาะจงในแอปExcel อ้างอิงเมื่อต้องการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอการค้นหา และแทนข้อมูลใน Excel

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการค้นหา ทิศทางของค่า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เลือกปุ่มตัวเลือกลง" นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรขึ้น คุณได้ยินเสียง: "วิทยุไม่เลือกปุ่มค่า" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

 8. เมื่อต้องการเริ่มการค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ค้นหาถัดไปปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar Excel ค้นหาการปรากฏครั้งแรกตรงกันในพื้นที่การค้นหา โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความในเซลล์และตำแหน่งที่ตั้ง

 9. เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไป กด Spacebar เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหา หรือปิดกล่องโต้ตอบ กด Esc

ค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลข

เมื่อต้องการค้นหา และแทนข้อความหรือตัวเลขในExcel Online ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข คุณสามารถบอกได้ว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข โดยยึดตามตัวเลือกในเมนูไฟล์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดแก้ไข ย้ายโฟกัสออกจากแผ่นงาน ด้วยการกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ กดแท็บจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขบุ๊ก" จากนั้น กด Spacebar ได้อีกด้วย กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขในเบราว์เซอร์" แล้ว กด Spacebar

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้เหลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Ctrl + F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหา ย้ายโฟกัสไปยังกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหา และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบค้นหา มุ่งความสนใจค้นหาสิ่งที่"

 3. ในกล่องข้อความค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา และแทน

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แทนปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar กล่องข้อความค้นหาสิ่งที่ จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบค้นหา

 5. เมื่อต้องการไปยังกล่องข้อความค้นหาอะไร ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทนที่ ด้วย แก้ไข" ในกล่องแทนที่ด้วย ข้อความ พิมพ์แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มค้นหาถัดไป" กด Spacebar เพื่อค้นหาการปรากฏครั้งแรกของข้อความหรือตัวเลขที่คุณใส่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนแต่ละแต่ละรายการ กดแป้น Tab ครั้งเดียว คุณได้ยินเสียง: "แทนปุ่ม" จากนั้นกด Spacebar เพื่อแทนที่แรก และค้นหาถัดไป หลังจากเปลี่ยน โฟกัสย้ายไปผลลัพธ์ถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหา และแทนที่ปรากฏอยู่ทั้งหมด กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แทนปุ่มทั้งหมด" จากนั้น กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหา หรือปิดกล่องโต้ตอบ กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×