ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Excel กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความและตัวเลข เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อักขระรวมถึงอักขระตัวแทนเพื่อค้นหาแผ่นงานแถวคอลัมน์หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. กด Ctrl + F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความที่ค้นหาในแท็บค้นหา

 2. ในกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • ใช้อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณให้ทำดังนี้

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่นs * dจะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น, s? tค้นหา "sat" และ "ตั้งค่า"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 3. เมื่อต้องการกำหนดตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติมให้กด Alt + T คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะค้นหาข้อความหรือตัวเลขให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ภายใน" คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("แผ่นงาน" หรือ "เวิร์กบุ๊ก") ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกว่าจะค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("ตามแถว" หรือ "ตามคอลัมน์") ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกว่าจะค้นหาภายในสูตรของเซลล์ค่าหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("สูตร" "ค่า" หรือ "ข้อคิดเห็น") ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวพิมพ์คู่" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเติมกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตรงกับเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเติมกล่องกาเครื่องหมาย

  • ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงให้กด Alt + M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหารูปแบบ ใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อย้ายไปยังแท็บที่เหมาะสม (หมายเลขการจัดแนวฟอนต์เส้นขอบหรือสีเติม) และกด Spacebar จากนั้นเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการรวมไว้ในการค้นหาของคุณ เมื่อคุณได้กำหนดการจัดรูปแบบที่คุณต้องการแล้วให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" จากนั้นกด Enter

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นคุณสามารถลบข้อความหรือเกณฑ์ตัวเลขใดๆในกล่องสิ่งที่ค้นหาแล้วเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบนั้น กด Alt + M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหารูปแบบให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกรูปแบบจากเซลล์" แล้วกด Enter ในเวิร์กชีตให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบของเซลล์ที่เลือกลงในเกณฑ์การค้นหาของคุณในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการเริ่มต้นการค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" จากนั้นกด Enter Excel ค้นหาการเกิดขึ้นที่ตรงกันครั้งแรกในพื้นที่การค้นหา โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความในเซลล์และตำแหน่งที่ตั้ง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดการจัดรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การค้นหาของคุณจะถูกบันทึกในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ ถ้าคุณค้นหาเวิร์กชีตสำหรับข้อมูลอีกครั้งและไม่สามารถค้นหาอักขระที่คุณทราบว่ามีอยู่คุณอาจจำเป็นต้องล้างเกณฑ์การจัดรูปแบบจากการค้นหาก่อนหน้า ภายในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปแบบ" ถ้าปุ่มรูปแบบไม่พร้อมใช้งานให้กด Alt + T จากนั้นกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปแบบ" เมื่อต้องการล้างเกณฑ์การจัดรูปแบบให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ล้างรูปแบบการค้นหา" จากนั้นกด Enter

 5. เมื่อต้องการค้นหาเหตุการณ์ถัดไปให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาและปิดกล่องโต้ตอบให้กด Esc

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. กด Ctrl + H เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความที่ค้นหาในแท็บแทนที่

 2. ในกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่ด้วยสิ่งอื่น คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • ใช้อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณให้ทำดังนี้

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่นs * dจะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น, s? tค้นหา "sat" และ "ตั้งค่า"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 3. เมื่อต้องการกำหนดตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติมให้กด Alt + T คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะค้นหาข้อความหรือตัวเลขให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ภายใน" คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("แผ่นงาน" หรือ "เวิร์กบุ๊ก") ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกว่าจะค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("ตามแถว" หรือ "ตามคอลัมน์") ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีความสำคัญให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวพิมพ์คู่" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเติมกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตรงกับเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมด" แล้วกด Spacebar เพื่อเติมกล่องกาเครื่องหมาย

 4. เมื่อต้องการกำหนดสิ่งที่จะแทนที่ข้อความหรือตัวเลขที่พบด้วยให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ด้วย" ในกล่องแทนที่ด้วยข้อความให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขแทนที่

 5. เมื่อต้องการเริ่มต้นการค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" จากนั้นกด Enter Excel ค้นหาการเกิดขึ้นครั้งแรกของข้อความหรือตัวเลขที่คุณใส่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่แต่ละเหตุการณ์ให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทนที่" กด Enter เพื่อแทนที่เหตุการณ์ หลังจากเปลี่ยนโฟกัสจะย้ายไปยังเหตุการณ์ถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่เหตุการณ์ทั้งหมดให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ทั้งหมด" จากนั้นกด Enter

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาและปิดกล่องโต้ตอบให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ใช้ Excel for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่น VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความและตัวเลข ใช้อักขระรวมถึงอักขระตัวแทนเพื่อค้นหาแผ่นงานแถวคอลัมน์หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัดให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Excel For Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงานให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Command + F เพื่อไปที่กล่องค้นหาแผ่นงาน คุณจะได้ยิน "แผ่นงานการค้นหา, เขตข้อมูลข้อความการค้นหาว่างเปล่า"

 3. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่นs? tจะค้นหา "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่นs * dจะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น" ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เมื่อต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆตัวอย่างเช่นfy91? ~ ใช่หรือไม่ค้นหา "fy91?"

 4. กด Return Excel for Mac ค้นหาและเน้นเซลล์แรกในพื้นที่การเลือกที่เนื้อหาตรงกับข้อความ

 5. เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของรายการที่คุณกำลังค้นหาให้กด Return อีกครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการให้กด Esc

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาแผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่นงานให้กด Control + Option + Spacebar เมนูการค้นหาจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาในแผ่นงาน" หรือ "ค้นหาในเวิร์กบุ๊ก" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

ค้นหาตามแถวหรือตามคอลัมน์

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่นงานให้กด Control + Option + Spacebar เมนูการค้นหาจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การค้นหาขั้นสูงจุดไข่ปลา" แล้วกด Control + Option + Spacebar หน้าต่างค้นหาจะเปิดขึ้น

กด Control + Option + แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วกด Control + Option + แป้นลูกศรขวา กด Control + Option + Spacebar จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตามแถว" หรือ "ตามคอลัมน์" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ค้นหาเฉพาะชนิดข้อมูลที่ระบุ

ในกล่องข้อความค้นหาแผ่นงานให้กด Control + Option + Spacebar เมนูการค้นหาจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การค้นหาขั้นสูงจุดไข่ปลา" แล้วกด Control + Option + Spacebar หน้าต่างค้นหาจะเปิดขึ้น

กด Control + Option + แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วกด Control + Option + แป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: "ค่า, ค้นหาใน, ปุ่มป็อปอัพ" กดแป้นลูกศรลงเพื่อค้นหาตัวเลือกที่คุณต้องการสูตรค่าหรือข้อคิดเห็น เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วให้เลือกตัวเลือกกด Control + Option + Spacebar กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ค้นหาเนื้อหาตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในหน้าต่างค้นหาให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวพิมพ์คู่, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย" แล้วเลือกโดยการกด Control + Option + Spacebar กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar

ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

ในหน้าต่างค้นหาให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย" จากนั้นเลือกโดยการกด Control + Option + Spacebar กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม" แล้วกด Control + Option + Spacebar

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงานให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Command + F เพื่อไปที่กล่องค้นหาแผ่นงาน คุณจะได้ยิน "แผ่นงานการค้นหา, เขตข้อมูลข้อความการค้นหาว่างเปล่า"

 3. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่นs? tจะค้นหา "sat" และ "set" ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่นs * dจะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น" ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เมื่อต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆตัวอย่างเช่นfy91? ~ ใช่หรือไม่ค้นหา "fy91?"

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูการค้นหาให้กด Control + Option + Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ ..." จากนั้นกด Control + Option + Spacebar หน้าต่างแทนที่จะเปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการย้ายไปที่กล่องแทนที่ด้วยข้อความให้กด Control + option + แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ด้วย, แก้ไขข้อความ"

 7. เมื่อไม่ต้องการแทนที่อักขระในช่อง ค้นหาอะไร กับข้อมูลใดๆ ให้เว้นว่างข่อง แทนที่ด้วย มิฉะนั้นให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏแทน

 8. กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังปุ่มและเลือกปุ่มที่คุณต้องการโดยการกด Control + Option + Spacebar:

  • แทน เมื่อต้องการแทนที่เฉพาะอินสแตนซ์ถัดไปที่พบ

  • แทนที่ทั้งหมด เมื่อต้องการแทนที่เหตุการณ์ทั้งหมดของข้อความที่คุณค้นหา

  • ปิดเมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการค้นหาและแทนที่

  • ค้นหาถัดไป เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่อินสแตนซ์ถัดไปและเก็บหน้าต่างแทนที่เปิด

   เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการได้โดยการกด Esc

ตัวเลือกการแทนที่เพิ่มเติม:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

การค้นหาและแทนที่แผ่นงานหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

ในหน้าต่างแทนที่ให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ภายในปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Control + Option + Spacebar เมนูจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แผ่นงาน" หรือ "เวิร์กบุ๊ก" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

การค้นหาและแทนที่ตามแถวหรือตามคอลัมน์

ในหน้าต่างแทนที่ให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหาป็อปอัพ" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar เมนูจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตามแถว" หรือ "ตามคอลัมน์" จากนั้นเมื่อต้องการเลือกตัวเลือกให้กด Control + Option + Spacebar

การค้นหาและแทนที่ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในหน้าต่างแทนที่ให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวพิมพ์คู่, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย" แล้วเลือกโดยการกด Control + Option + Spacebar

ค้นหาตรงกับเงื่อนไขทุกประการ

ในหน้าต่างแทนที่ให้กด Control + option + แป้นลูกศรซ้ายหรือ Control + option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาทั้งเซลล์เท่านั้น, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย" จากนั้นเลือกโดยการกด Control + Option + Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ใช้ Excel สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: 

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีแถวและคอลัมน์มากกว่าหนึ่งแถวให้ใช้ปุ่มค้นหาเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเวิร์กชีตของคุณให้ลากนิ้วไปที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าคุณเคยค้นหาบางสิ่งบางอย่าง VoiceOver จะอ่านคำที่ใช้ค้นหาที่คุณใช้ครั้งล่าสุด

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข คุณจะได้ยินจำนวนครั้งที่ตรงกันเมื่อคุณหยุดพิมพ์

 3. ลากนิ้วไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์แรกที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาของคุณและ VoiceOver จะอ่านเนื้อหาของเซลล์

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังแมตช์ถัดไปหรือก่อนหน้าให้ลากนิ้วที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ผลลัพธ์การค้นหาถัดไป" หรือ "ผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้าปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. ในเวิร์กชีตของคุณให้ลากนิ้วไปรอบๆมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการค้นหา, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาและแทนที่" หรือ "ค้นหาและแทนที่ทั้งหมด" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ตัวเลือกที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะก่อนหน้าโดย "เลือก"

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 5. ลากนิ้วไปรอบๆส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา, เขตข้อมูลข้อความ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข คุณจะได้ยินจำนวนครั้งที่ตรงกันเมื่อคุณหยุดพิมพ์

 7. ลากนิ้วไปรอบๆส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่เขตข้อมูลข้อความ" หรือ "แทนที่ทั้งหมด, เขตข้อมูลข้อความ" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เขตข้อมูลนี้จะอยู่ใต้เขตข้อมูลการค้นหาโดยตรง

 8. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการแทนที่คำที่ใช้ค้นหาด้วย

 9. ลากนิ้วที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่, ปุ่ม" หรือ "แทนที่ทั้งหมด, ปุ่ม" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทนที่การจับคู่ที่เลือกในปัจจุบันหรือการจับคู่ทั้งหมดด้วยข้อความหรือตัวเลขใหม่

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

ถ้าเวิร์กชีตของคุณมีแถวและคอลัมน์มากกว่าหนึ่งแถวให้ใช้ปุ่มค้นหาเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเวิร์กชีตของคุณให้ลากนิ้วไปรอบๆมุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าคุณเคยค้นหาบางสิ่งบางอย่าง TalkBack จะอ่านคำที่ใช้ค้นหาที่คุณใช้ครั้งล่าสุด

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข

 3. ลากนิ้วไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปิดและโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์แรกที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาของคุณถ้ามี

  • เมื่อต้องการค้นหาจำนวนครั้งที่ตรงกันมีให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" แล้วปัดไปทางขวาอีกครั้งเพื่อฟังจำนวนของแมตช์ ถ้าไม่มีรายการที่ตรงกันคุณจะได้ยิน: "ศูนย์"

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังแมตช์ถัดไปหรือก่อนหน้าให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหาถัดไป" หรือ "ปุ่มค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการปิดแถบค้นหาเมื่อคีย์บอร์ดบนหน้าจอปิดอยู่ให้ลากนิ้วไปที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: TalkBack จะไม่อ่านเนื้อหาของเซลล์เมื่อใช้ปุ่มค้นหาใน Excel for Android ดังนั้นถ้ามีการจับคู่หลายรายการให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลองใช้คำที่ใช้ค้นหาอื่น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณค้นหาสำหรับแอปเปิลและเวิร์กชีตของคุณมีทั้ง "แอปเปิ้ลสีแดง" และ "แอปเปิลสีเขียว" ให้เขียนข้อความทั้งหมดของเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา

 • หลังจากปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้ปัดไปทางขวาจากนั้นซ้ายเพื่อฟัง TalkBack อ่านเนื้อหาของเซลล์และประกาศตำแหน่งที่ตั้งในเวิร์กชีต

แทนที่ข้อความหรือตัวเลข

 1. ในเวิร์กชีตของคุณให้ลากนิ้วไปที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาการตั้งค่า

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, ค้นหาและแทนที่ปุ่มเรดิโอทั้งหมด" หรือ "ไม่ได้เลือก, ค้นหาและแทนที่ปุ่มวิทยุ" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดกล่องโต้ตอบค้นหาการตั้งค่า

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณ อาจเป็นข้อความหรือตัวเลข

 6. เมื่อต้องการค้นหาจำนวนครั้งที่ตรงกันมีให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่ง" แล้วปัดไปทางขวาอีกครั้งเพื่อฟังจำนวนของแมตช์ ถ้าไม่มีรายการที่ตรงกันคุณจะได้ยิน: "ศูนย์"

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ ... กล่องแก้ไข "แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการแทนที่คำที่ใช้ค้นหาด้วย

 9. ลากนิ้วไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปิดใช้งาน

 10. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มค้นหาถัดไป" หรือ "ปุ่มค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 11. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทนที่" หรือ "ปุ่มทั้งหมด" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทนที่การจับคู่ที่เลือกในปัจจุบันหรือการแข่งขันทั้งหมดที่มีข้อความหรือตัวเลขใหม่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ใช้ Excel สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อความและตัวเลข เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อักขระรวมถึงอักขระตัวแทนเพื่อค้นหาแผ่นงานแถวคอลัมน์หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Excel สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel สำหรับเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

ค้นหาข้อความหรือตัวเลข

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงานให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Ctrl + F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหา โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหาและคุณจะได้ยิน: "ค้นหากล่องโต้ตอบที่เน้นเมื่อค้นหาสิ่งที่"

 3. ในกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา คุณมีหลายตัวเลือกดังนี้

  • พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ:

   • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่นs * dจะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

   • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่ง ตัวอย่างเช่น, s? tค้นหา "sat" และ "ตั้งค่า"

   เคล็ดลับ: แม้ว่าจะเป็นอักขระตัวแทน คุณยังคงสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้ โดยนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมายคำถาม ให้ใส่ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

   หมายเหตุ: ไม่สามารถค้นหาช่องว่างคู่ได้ใน Excel สำหรับเว็บ

 4. เมื่อต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีตหรือในทั้งเวิร์กบุ๊กให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปที่กล่องคำสั่งผสมภายใน คุณจะได้ยินตัวเลือกการค้นหาที่เลือกในปัจจุบัน ("ส่วนที่เลือก" "แผ่นงาน" หรือ "เวิร์กบุ๊ก") กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก, ตัวพิมพ์ตรงกัน" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 6. เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือกให้ตรงกับเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงคุณจำเป็นต้องใช้แอป Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการเปิดแอปจากโหมดมุมมองให้ย้ายโฟกัสออกจากเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขเวิร์กบุ๊ก" จากนั้นกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขใน Excel" จากนั้นกด Spacebar

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบที่เฉพาะเจาะจงในแอป Excel_generic บนเดสก์ท็อปให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเรดิโอที่เลือก" แล้วกดแป้นลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน: "ปุ่มเรดิโอที่ไม่ได้เลือก" เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

 8. เมื่อต้องการเริ่มต้นการค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" จากนั้นกด Spacebar Excel ค้นหาการเกิดขึ้นที่ตรงกันครั้งแรกในพื้นที่การค้นหา โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความในเซลล์และตำแหน่งที่ตั้ง

 9. เมื่อต้องการค้นหาเหตุการณ์ถัดไปให้กด Spacebar เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาหรือปิดกล่องโต้ตอบให้กด Esc

ค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข

เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลขใน Excel สำหรับเว็บ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดแก้ไข คุณสามารถบอกได้ว่าคุณอยู่ในโหมดแก้ไขโดยยึดตามตัวเลือกในเมนูไฟล์หรือไม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดแก้ไขให้ย้ายโฟกัสออกจากเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขเวิร์กบุ๊ก" จากนั้นกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขในเบราว์เซอร์" จากนั้นกด Spacebar

 1. เลือกช่วงเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงานให้เลือกเซลล์ใดก็ได้

 2. กด Ctrl + H เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

 3. ในกล่องข้อความสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

 4. เมื่อต้องการไปที่กล่องแทนที่ด้วยข้อความให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทนที่ด้วย" พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่แทนที่

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" กด Spacebar เพื่อค้นหาการเกิดขึ้นครั้งแรกของข้อความหรือตัวเลขที่คุณใส่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่แต่ละเหตุการณ์ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "แทนที่" จากนั้นกด Spacebar เพื่อแทนที่เหตุการณ์แรกและค้นหารายการถัดไป หลังจากเปลี่ยนโฟกัสจะย้ายไปยังเหตุการณ์ถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่เหตุการณ์ทั้งหมดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แทนที่ทั้งหมด" แล้วกด Spacebar

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาหรือปิดกล่องโต้ตอบให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×