ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Microsoft Teams ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การค้นหา และตอบกลับการแจ้งเตือนและการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสิ่ง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + 1 คุณได้ยินเสียง: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบหล่นลง"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณได้ยินเสียงข้อมูลผู้ส่ง เนื้อหาแจ้งให้ทราบ และราย ละเอียด และตัวเลข และตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ ตาม ด้วย "ตัวเลือกเพิ่มเติม"

 3. ในการเปิดเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม กดแป้น Spacebar คุณจะได้ยิน: "ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว" หรือ "ทำเครื่องหมายยังไม่ได้อ่าน" เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก ให้กด Enter เพื่อออกจากเมนู กด Esc

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาการแจ้งให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว ใช้ขอบเขตการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังกล่องค้นหา กด Ctrl + E

 • เมื่อต้องการค้นหาบุคคลกิจกรรม พิมพ์ " / กิจกรรม" ในเขตข้อมูลการค้นหาและกด Enter คุณได้ยินเสียง: "ใส่ชื่อของบุคคล" พิมพ์ชื่อของบุคคลที่มีกิจกรรมที่คุณต้องการค้นหา แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการค้นหาของคุณ @mentions พิมพ์ "/ กล่าวถึง" ในเขตข้อมูลการค้นหาและกด Enter

คัดกรองตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + 1 คุณได้ยินเสียง: "ตัวดึงข้อมูลตัวเลือกแบบหล่นลง"

 2. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวกรองตัวดึงข้อมูล" กด Spacebar เมนูตัวกรองเปิดขึ้น

 3. เพื่อเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter ตัวดึงข้อมูลจะลงรายการแจ้งเตือนของสิ่งที่เลือกไว้เท่านั้น

 4. เมื่อต้องการเอาตัวกรอง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เอาตัวกรองตัวดึงข้อมูลปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + 1 คุณได้ยินเสียง: "ตัวดึงข้อมูลตัวเลือกแบบหล่นลง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของการแจ้งเตือน กดแป้น Tab

 3. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกด Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแถบ การสนทนา

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณฟังข้อความล่าสุดในการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของคุณได้รับการแจ้งเตือนข้อความ ตัวอ่านหน้าจออ่านข้อความและรายละเอียด

 6. กด Enter แล้วจึงกดแป้นลูกศร ลง คุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับ”

 7. กดแป้น Spacebar จะได้ยิน: "เขียนการตอบกลับ แก้ไข ประเภท และตัวอักษร"

 8. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กด Enter

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ที่ใดก็ได้ในMicrosoft Teams กด Ctrl + เครื่องหมายจุลภาค () เมนูการตั้งค่า เปิดขึ้น

 2. กดแป้นลูกศร ลง จนกว่าจะได้ยินว่า "ปุ่มการแจ้งเตือน" แล้วจึงกด Enter คุณจะได้ยินว่า: "เมนูตั้งค่าการแจ้งเตือน"

 3. เมื่อต้องการนำทางในเมนู กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในรายการ ให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนู ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Esc

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่คุณได้พลาดไปทางอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย Microsoft ทีม

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้แป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นเครื่องมืออ่านหน้าจอที่มีใน Mac OS เพื่อค้นหาและตอบการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอะไรไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของ หรือการสนทนาที่คุณติดตาม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 • ชอบข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดของกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กดคำสั่ง + 1 คุณได้ยินเสียง: "กิจกรรมและการแจ้งให้ทราบรายการ เมนูนำทาง ตัวดึงข้อมูล และจำนวนของรายการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณได้ยินเสียงชื่อของผู้ส่งและสถานะปัจจุบันแล้วตาม ด้วยช่องเนื้อหาข้อมูลและการแจ้งเตือน

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นหา @mentions ของคุณหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการไปยัง @mentions ของคุณ กดสั่ง + E เพื่อไปยังเขตข้อมูลการค้นหาพิมพ์/กล่าวถึงแล้วกดส่งกลับ โฟกัสย้ายไปยังข้อความล่าสุดที่คุณได้กล่าวถึง เมื่อต้องการตอบกลับ กด R และเริ่มพิมพ์ เมื่อต้องการค้นหาของคุณ @mentions ไปกิจกรรมของตัวดึงข้อมูล

 • เมื่อต้องการค้นหากิจกรรมของบุคคลอื่น กดสั่ง + E พิมพ์/activityและกดส่งกลับ พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณกำลังค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดง ตามที่คุณพิมพ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของผลลัพธ์ กดแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกบุคคล กดกลับเมื่อคุณได้ยินเสียงชื่อของพวกเขา

คัดกรองตัวดึงข้อมูล

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กดคำสั่ง + 1 คุณได้ยินเสียง: "กิจกรรมและการแจ้งให้ทราบรายการ เมนูนำทาง ตัวดึงข้อมูล และจำนวนของรายการ

 2. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "คลิกเพื่อดูตัวเลือกการกรองตัวดึงข้อมูลทั้งหมด ปุ่ม" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar เมนูตัวกรองเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายในเมนู กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง สถานีทราบตัวกรอง ตามที่คุณย้าย เมื่อต้องการเลือก กดส่งกลับ ตอนนี้ตัวดึงข้อมูลแสดงรายการการแจ้งเตือนบนรายการที่เลือกเท่านั้น

 4. เมื่อต้องการเอาตัวกรองและรายการ การแจ้งเตือนทั้งหมดอีกครั้ง ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เอาตัวกรองตัวดึงข้อมูลปุ่ม" และกดควบคุม + เลือก + Spacebar

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กดคำสั่ง + 1 คุณได้ยินเสียง: "กิจกรรมและการแจ้งให้ทราบรายการ เมนูนำทาง ตัวดึงข้อมูล และจำนวนของรายการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับ และกดส่งกลับ โฟกัสย้ายไปยังข้อความในการสนทนาที่เกี่ยวข้องบนแท็บการสนทนา

 3. เมื่อต้องการตอบกลับไปยังข้อความ กด R. ชนิดข้อความของคุณ และกด Enter เพื่อส่ง

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ที่ใดก็ได้ในMicrosoft Teams กดสั่ง + เครื่องหมายจุลภาค () เมนูการตั้งค่า เปิดขึ้น

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แท็บการแจ้งให้ทราบ" และกดผลตอบแทน

 3. เมื่อต้องการนำทางในเมนู กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการขยายตัวเลือกรายการ กด Spacebar เมื่อต้องการย้ายในรายการ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือก กดส่งกลับ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนูการตั้งค่า กด Esc

  เคล็ดลับ: คุณสามารถสลับการแจ้งเตือนอีเมลที่ได้รับอีเมลที่บนกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้รับเมื่อคุณยังไม่ได้ลงในMicrosoft Teams

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกที่ไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง คุณจะหยุดรับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกเขา เกินไป

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย Microsoft ทีม

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้Microsoft Teams ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การค้นหา และตอบกลับการแจ้งเตือนและการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสิ่ง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "รายการกิจกรรมและการแจ้งเตือน ตัวดึงข้อมูล"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณได้ยินข้อมูลผู้ส่ง เนื้อหาแจ้งให้ทราบ และราย ละเอียด และตัวเลข และตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาการแจ้งให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว ใช้ขอบเขตการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังกล่องค้นหา กด Ctrl + E

 • เมื่อต้องการค้นหาบุคคลกิจกรรม พิมพ์ " / กิจกรรม" ในเขตข้อมูลการค้นหาและกด Enter คุณได้ยินเสียง: "ใส่ชื่อของบุคคล" พิมพ์ชื่อของบุคคลที่มีกิจกรรมที่คุณต้องการค้นหา แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการค้นหาของคุณ @mentions พิมพ์ "/ กล่าวถึง" ในเขตข้อมูลการค้นหาและกด Enter

คัดกรองตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "รายการกิจกรรมและการแจ้งเตือน ตัวดึงข้อมูล"

 2. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แนะนำเครื่องมือ ตัวกรอง" กด Ctrl + Spacebar เมนูตัวกรองเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายในเมนู กด Ctrl +ลูกศรขวา เมื่อต้องการเลือก กด Enter ตอนนี้ตัวดึงข้อมูลแสดงรายการการแจ้งเตือนบนรายการที่เลือกเท่านั้น

 4. เมื่อต้องการเอาตัวกรอง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เอาปุ่มตัวกรองของตัวดึงข้อมูล" จากนั้น กด Spacebar

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "รายการกิจกรรมและการแจ้งเตือน ตัวดึงข้อมูล"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล

 3. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกด Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแถบ การสนทนา

 4. กด H จนกว่าคุณได้ยินเสียงข้อความคุณได้รับการแจ้งเตือน ตัวอ่านหน้าจออ่านข้อความและรายละเอียด

 5. กด H จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "หัวเรื่องระดับ 5 ปุ่ม ตอบกลับ"

 6. กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ตอบกลับ แก้ไข"

 7. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความตอบกลับ กด Enter

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. กด Caps lock + Spacebar จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สแกนปิด"

 2. ที่ใดก็ได้ในMicrosoft Teams กด Ctrl + Shift + เครื่องหมายจุลภาค () เมนูการตั้งค่า เปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "การแจ้งเตือนแท็บรายการ" แล้ว กด Enter

 4. เมื่อต้องการนำทางในเมนู กดแป้น Tab

 5. เมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในรายการ ให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 6. เมื่อต้องการออกจากเมนู ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Esc

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่คุณได้พลาดไปทางอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย Microsoft ทีม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ใช้Microsoft Teams บนเว็บ ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การค้นหา และตอบกลับการแจ้งเตือนและการแจ้งให้ทราบ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสิ่ง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Microsoft Teams บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Microsoft Teams บนเว็บ

 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้โปรแกรมผู้บรรยายเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอ ใช้ JAWS ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Chrome

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "กิจกรรมและการแจ้งให้ทราบรายการ เมนูตัวดึงข้อมูล" JAWS ทราบ: "เมนู เมนูตัวดึงข้อมูล"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณได้ยินเสียง: "<ข้อมูลผู้ส่ง เนื้อหาแจ้งให้ทราบ และรายละเอียด ตัวเลข และตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ > "

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาการกล่าวถึงใด ๆ ของตัวคุณเองได้อย่างรวดเร็ว กด Ctrl + E เพื่อย้ายไปที่ขอบเขตการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์/กล่าวถึงแล้ว กด Enter กิจกรรมที่คุณมีการกล่าวถึงจะแสดงในบานหน้าต่างรายการ

 • เมื่อต้องการค้นหาล่าสุดกิจกรรมของบุคคลระบุได้อย่างรวดเร็ว กด Ctrl + E เพื่อย้ายไปที่ขอบเขตการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์/activityกด Enter และเริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคล รายการของผลลัพธ์การค้นหาจะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์ กดแป้นลูกศรลงเพื่อดูรายการจนกว่าคุณได้ยินผลลัพธ์คุณต้อง จากนั้น กด Enter กิจกรรมของบุคคลที่เลือกจะแสดงในบานหน้าต่างเนื้อหา

คัดกรองตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "เมนูดึงข้อมูล"

 2. กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้ว กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แนะนำเครื่องมือ กรอง" กด Enter ด้วย JAWS คุณฟัง: "ตัวกรอง รายการกล่อง ต้องกด Enter + Spacebar เมนูตัวกรองเปิดขึ้น

 3. เพื่อเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter ตัวดึงข้อมูลจะลงรายการแจ้งเตือนของสิ่งที่เลือกไว้เท่านั้น

 4. เมื่อต้องการเอาตัวกรอง กด Tab หรือ Tab + Shift จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เอาตัวกรองของตัวดึงข้อมูล ปุ่ม" กด Enter

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เมื่อต้องการเปิดกิจกรรม ตัวดึงข้อมูล กด Ctrl + Shift + 1 คุณได้ยินเสียง: "เมนูดึงข้อมูล"

 2. เมื่อต้องการย้ายลงในรายการของการแจ้งเตือน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการแจ้งให้ทราบ

 3. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกด Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแถบ การสนทนา

 4. เมื่อต้องการฟังข้อความ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง ด้วย JAWS กด H จนกว่าคุณได้ยินเสียงข้อความ

 5. เมื่อต้องการตอบกลับ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "ปุ่มตอบกลับ" ด้วย JAWS กด H จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การตอบกลับ ระดับหัวเรื่อง 5 ปุ่ม"

 6. กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ตอบกลับ แก้ไข"

 7. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความ กด Tab จนกว่าจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วจึงกด Enter

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ที่ใดก็ได้ในMicrosoft Teams บนเว็บ กด Ctrl + Shift + เครื่องหมายจุลภาค () คุณได้ยินเสียง: "ข้อมูลทั่วไป เลือกแท็บที่ไม่ใช่" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แท็บทั่วไป"

 2. กด Caps lock + แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "สินค้าแท็บการแจ้งให้ทราบ" นั้นแล้ว กด Enter ด้วย JAWS คุณฟัง: "การแจ้งเตือนแท็บ"

 3. เมื่อต้องการนำทางในเมนูการแจ้งให้ทราบ กดแป้น Tab

 4. เมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในรายการ ให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนูการตั้งค่า กด Esc

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams บนเว็บ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับกิจกรรมที่คุณยังไม่ได้รับแจ้ง

ดู ด้วย

ใช้ตัวอ่านหน้าจอการสนทนาในทีม Microsoft

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ ด้วย Microsoft ทีม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำ Microsoft ทีม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×