ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

ใช้ Microsoft Teams ร่วมกับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS เพื่อค้นหาและตอบกลับการแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลใดๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบดร็อปดาวน์ "

 2. กด Tab จนกระทั่งได้ยินการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณจะได้ยิน: "<ข้อมูลผู้ส่ง, เนื้อหาการแจ้งเตือนและรายละเอียด, ตัวเลขและตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ>, ตัวเลือกเพิ่มเติม"

 3. ในการเปิดเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม กดแป้น Spacebar คุณจะได้ยิน: "ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว" หรือ "ทำเครื่องหมายยังไม่ได้อ่าน" เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก ให้กด Enter เพื่อออกจากเมนู กด Esc

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

คัดกรองตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. กด Tab จะได้ยินว่า: "ปุ่มคัดกรองตัวดึงข้อมูล" ให้กดแป้น Spacebar เมนูคัดกรองจะเปิดขึ้น

 3. เพื่อเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter ตัวดึงข้อมูลจะลงรายการแจ้งเตือนของสิ่งที่เลือกไว้เท่านั้น

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการคัดกรอง กด Tab จนกว่าจะได้ยินว่า: "ปุ่มยกเลิกการคัดกรองตัวดึงข้อมูล" แล้วจึงกดแป้น Spacebar

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปในลิสต์การแจ้งเตือน กด Tab

 3. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกด Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแถบ การสนทนา

 4. กด Tab จนกระทั่งได้ยินข้อความล่าสุดในการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

 5. กดแป้นลูกศร ขึ้น จนกระทั่งได้ยินข้อความจากที่ได้รับการแจ้งเตือน JAWS จะอ่านข้อความและรายละเอียดของข้อความ

 6. กด Enter แล้วจึงกดแป้นลูกศร ลง คุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับ”

 7. กดแป้น Spacebar จะได้ยิน: "เขียนการตอบกลับ แก้ไข ประเภท และตัวอักษร"

 8. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความ กด Tab จนกว่าจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วจึงกด Enter

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ทุกบริเวณในMicrosoft Teams กด Alt+G แล้วเมนูตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้นลูกศร ลง จนกว่าจะได้ยินว่า "ปุ่มการแจ้งเตือน" แล้วจึงกด Enter คุณจะได้ยินว่า: "เมนูตั้งค่าการแจ้งเตือน"

 3. เพื่อใช้งานภายในเมนู กด Tab

 4. เมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในรายการ ให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนู ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Esc

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่คุณได้พลาดไปทางอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ตัวอ่านหน้าจอ VoiceOver เพื่อค้นหาและตอบกลับการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams เพื่อที่คุณจะไม่มีวันพลาดอะไรไป

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Mac OS หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver โปรดไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วมหรือที่คุณกำลังติดตาม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 • ชอบข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม ให้กด Option+1 คุณจะได้ยินว่า: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณจะได้ยินว่า: "<ข้อมูลผู้ส่ง, เนื้อหาการแจ้งเตือนและรายละเอียด, ตัวเลขและตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ> ตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกได้"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม กดแป้น Spacebar จะได้ยินว่า: "ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว" หรือ "ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน" เมื่อต้องการย้ายไปมาในเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง เพื่อเลือก ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากเมนูให้กดปุ่ม Esc

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

คัดกรองตัวดึงข้อมูล

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เมื่อต้องการเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม ให้กดปุ่ม Option+1 จะได้ยินว่า: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. กดแป้น Tab คุณจะได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรองตัวดึงข้อมูล” เมื่อต้องการเลือกให้กดแป้น Spacebar เมนูตัวคัดกรองจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาภายในเมนูให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง VoiceOver จะประกาศเป็นเสียงบอกถึงตัวคัดกรองในขณะที่คุณทำการย้าย ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเลือก ตอนนี้ตัวดึงข้อมูลจะแสดงรายการการแจ้งเตือนเฉพาะในสิ่งที่เลือกไว้เท่านั้น

 4. ในการยกเลิกตัวคัดกรองและรายชื่อการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินว่า "ยกเลิกปุ่มการคัดกรองตัวดึงข้อมูล" แล้วจึงกดแป้น Spacebar

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เมื่อต้องการเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม ให้กดปุ่ม Option+1 จะได้ยินว่า: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล แล้วจึงกดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกดปุ่ม Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแท็บ การสนทนา

 3. กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินข้อความล่าสุดในการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

 4. หากข้อความล่าสุดไม่ใช่ข้อความที่คุณได้รับการแจ้งเตือน กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง จนกว่าจะได้ยินเสียงข้อความแจ้งเตือน VoiceOver จะอ่านข้อความและรายละเอียดข้อความขณะที่ทำการเคลื่อนย้ายไปมา เมื่อต้องการเลือกข้อความให้กดปุ่ม Enter

 5. เมื่อต้องการตอบกลับข้อความให้กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินว่า “ตอบกลับ เลือก ปุ่ม” ให้กดแป้น Spacebar แล้วจะได้ยินว่า: "สร้างข้อความตอบกลับ แก้ไขข้อความ"

 6. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความ กด Tab จนกว่าจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วจึงกด Spacebar

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ทุกบริเวณในMicrosoft Teams กด Option+G แล้วเมนูตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกระทั่งได้ยินคำว่า “การแจ้งเตือน” แล้วจึงกด Enter คุณจะได้ยิน “เมนูตั้งค่าการแจ้งเตือน”

 3. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะเปิดขึ้น เพื่อใช้งานในเมนูให้กดแป้น Tab แล้ว VoiceOver จะอ่านออกเสียงตัวเลือกขณะที่คุณเคลื่อนย้ายไปมา

 4. เมื่อต้องการขยายรายชื่อตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในลิสต์รายชื่อกดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนู ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Esc

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่คุณได้พลาดไปทางอีเมล

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

ใช้ Microsoft Teams บนเว็บ ด้วยแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอ Narrator ที่มีอยู่แล้วในตัว Windows เพื่อค้นหาและตอบกลับการแจ้งเตือนและการแจ้ง เพื่อที่คุณจะไม่มีวันพลาดอะไรไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Microsoft Teams บนเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Microsoft Teams บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

ค้นหาการแจ้งเตือนในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

การแจ้งเตือนทั้งหมดปรากฏอยู่ในตัวดึงข้อมูลกิจกรรม คุณจึงจะรู้ล่วงหน้าก่อนเสมอ คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีใคร:

 • @mentions กล่าวถึงคุณ

 • @mentions กล่าวถึงทีมและแชนเนลที่คุณอยู่

 • ตอบกลับการสนทนาที่คุณมีส่วนร่วม

 • ตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบดร็อปดาวน์ "

 2. กด Tab จนกระทั่งได้ยินการแจ้งเตือนแรกในตัวดึงข้อมูล คุณจะได้ยิน: "<ข้อมูลผู้ส่ง, เนื้อหาการแจ้งเตือนและรายละเอียด, ตัวเลขและตำแหน่งของการแจ้งเตือนที่เลือกในรายการ>, ตัวเลือกเพิ่มเติม"

 3. ในการเปิดเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม กดแป้น Spacebar คุณจะได้ยิน: "ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว" หรือ "ทำเครื่องหมายยังไม่ได้อ่าน" เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก ให้กด Enter เพื่อออกจากเมนู กด Esc

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการข้อความ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

คัดกรองตัวดึงข้อมูลกิจกรรม

คุณสามารถเลือกการแจ้งเตือนที่ปรากฏบนตัวดึงข้อมูลได้ เช่น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครตอบกลับข้อความของคุณ

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรด้านขวา คุณจะได้ยินคำว่า: "ปุ่มกด" ให้กด Spacebar แล้วเมนูคัดกรองจะเปิดขึ้น

 3. เพื่อเคลื่อนย้ายไปมาในเมนู กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter ตัวดึงข้อมูลจะลงรายการแจ้งเตือนของสิ่งที่เลือกไว้เท่านั้น

 4. เพื่อยกเลิกการคัดกรอง กด Tab จนกว่าจะได้ยิน "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง" ให้กด Caps Lock พร้อมแป้นลูกศรด้านขวา แล้วจะได้ยินว่า: "กลุ่ม" จึงให้กดแป้น Spacebar

หมายเหตุ: หากคุณเลือกไม่รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภท คุณจะไม่ได้รับแบนเนอร์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับมันอีก

ตอบกลับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้ยินการแจ้งเตือนที่น่าสนใจ คุณสามารถไปยังแอ็คชั่นเพื่อเข้ามีส่วนร่วมได้ เช่น หากสมาชิกในทีมได้ @mentioned กล่าวถึงคุณ ให้ไปที่ข้อความที่มี @mention อยู่ในแถบ การสนทนา และดูว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงตอบข้อความกลับไป

 1. เพื่อเปิดตัวดึงข้อมูล กิจกรรม กด Alt+1 คุณจะได้ยิน: "ตัวดึงข้อมูล ตัวเลือกแบบเลื่อนลง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปในลิสต์การแจ้งเตือน กด Tab

 3. กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง จนกว่าจะได้ยินการแจ้งเตือนที่คุณต้องการตอบกลับแล้วจึงกด Enter การสนทนาที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนแถบ การสนทนา

 4. กด Tab จนกระทั่งได้ยินข้อความล่าสุดในการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

 5. กดแป้นลูกศร ขึ้น จนกระทั่งได้ยินข้อความที่คุณได้รับแจ้งเตือนผู้บรรยายจะอ่านข้อความและรายละเอียดของข้อความ

 6. กด Enter แล้วจึงกดแป้นลูกศร ลง คุณจะได้ยิน “ปุ่มตอบกลับ”

 7. กดแป้น Spacebar คุณจะได้ยินว่า: "สร้างข้อความตอบกลับ แก้ไข"

 8. พิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการส่งข้อความ กด Tab จนกว่าจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วจึงกด Enter

ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับประเภทของการแจ้งเตือนที่จะได้รับในตัวดึงข้อมูล กิจกรรมได้ในอีเมลของคุณหรือในแบนเนอร์

 1. ใน Microsoft Teams บนเว็บ กด Alt+G ที่ส่วนใดก็ได้ แล้วคุณจะได้ยินว่า “เปลี่ยนรายการเมนูสถานะของคุณ” แล้วเมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้นลูกศร ลง จนกว่าจะได้ยินว่า "ปุ่มการแจ้งเตือน" แล้วจึงกด Enter คุณจะได้ยินว่า: "เมนูตั้งค่าการแจ้งเตือน"

 3. เพื่อใช้งานภายในเมนู กด Tab

 4. เมื่อต้องการขยายรายการตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar ในการเคลื่อนย้ายไปมาภายในรายการ ให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง เมื่อต้องการเลือกให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากเมนู ตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Esc

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้อยู่ในระบบ Microsoft Teams บนเว็บ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับกิจกรรมที่คุณยังไม่ได้รับแจ้ง

ดู ด้วย

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×