ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์ใน Microsoft Teams

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้เครื่องมืออ่านหน้าจอ JAWS เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และไฟล์ใน Microsoft Teams แอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมใน Windows โดยใน Microsoft Teams ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบรีลไทม์โดยใช้แชนแนลในทีมเพื่อการสนทนา การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: 

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

คุณสามารถค้นหาแบบรวดเร็วสำหรับข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือ ไฟล์ ได้ ผลลัพธ์การค้นหา (ถ้ามี) จะแสดงในแถบหลักและแถบรองแยกออกจากกัน

 • ข้อความ

  • ทั้งหมด

  • ทีมนี้

  • แชนเนลนี้

 • บุคคล

 • ไฟล์

  • ทั้งหมด

  • ทีมนี้

 1. เมื่อต้องการไปที่กล่อง ค้นหา กดปุ่ม Alt+E

 2. พิมพ์คำค้นหาและกดปุ่ม Enter คุณจะได้ยินตัวเลขที่แมตช์กันและแถบผลลัพธ์หรือแถบรองใดที่ได้ถูกเลือก

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหรือแถบรอง กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา

  • หากต้องการเลือกแถบ หรือแถบรอง ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายจากแถบรอง หรือรายชื่อผลลัพธ์ไปยังแถบหลัก ให้กด Shift+Tab

 3. หากต้องการย้ายไปยังรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินผลลัพธ์แรก

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง JAWS จะอ่านออกเสียงข้อความ บุคคล หรือ รายละเอียดไฟล์

 5. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

  • บนแถบ -ข้อความ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หัวข้อย่อยข้อความที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฎในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หน้าของบุคคลนั้นจะปรากฎขึ้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter ไฟล์จะเปิดขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ เช่น ไฟล์ Office จะเปิดใน Microsoft Teams File Viewer และไฟล์รูปภาพ PNG จะเปิดในเบราเซอร์หลัก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดกรองผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง ยังไม่ได้เลือก” แล้วจึงกดปุ่ม Enter เพื่อย้ายไดอะล็อก การคัดกรอง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายรายชื่อตัวเลือก กดแป้น Spacebar หากต้องการเลือก ให้กดปุ่ม Enter แล้วจึงกด Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้แป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นเครื่องมืออ่านหน้าจอที่มีใน Mac OS เพื่อค้นหาข้อความ บุคคล และไฟล์ในแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมMicrosoft Teams บน Mac ผลลัพธ์การค้นหาจะแบ่งเป็นแท็บและแท็บย่อย ข้อความบุคคล และไฟล์ ถ้ามี

หมายเหตุ: 

ใช้เครื่องมืออ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์

 1. เมื่อต้องการไปยังกล่อง ค้นหา กดแป้น Option+E

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter

  คุณจะได้ยินตัวเลขที่แมตช์กันและแถบผลลัพธ์หรือแถบรองที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหลักและแถบรอง ให้กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เพื่อเลือกแถบให้กดปุ่ม Enter

  เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังแถบหลักจากแถบรอง ให้กดแป้น Shift+Tab

 4. เมื่อต้องการไปยังรายชื่อของผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก

 5. หากต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศร ขวา หรือ ซ้าย โปรแกรม VoiceOver จะอ่านออกเสียง ข้อความ บุคคล และ รายละเอียดไฟล์ ในขณะที่คุณกำลังเลื่อนไปถึง

  เคล็ดลับ: เพื่อคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง” แล้วจึงกดปุ่ม Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ในไดอะล็อกที่เปิดอยู่ให้กด Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายรายชื่อสำหรับการเลือกตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar หากต้องการเลือกตัวเลือกให้กดปุ่ม Enter เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด Tab จนกระทั่งโปรแกรม VoiceOver อ่านออกเสียงว่า "ปุ่มคัดกรอง" ให้กดแป้น Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มและใช้เกณฑ์การคัดกรอง

 6. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาส่วนบุคคลออกไป:

  • บนแถบ ข้อความ ให้กดปุ่ม Enter บนผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิดการสนทนาที่มีผลลัพธ์การค้นหาอยู่ในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ให้กดปุ่ม Enter บนผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิดหน้าของบุคคลนั้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเปิดไฟล์ ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ มันสามารถเปิดได้ใน Microsoft Teams File Viewer หรือในเบราเซอร์หลัก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นเครื่องมืออ่านหน้าจอที่มีใน iOS เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลและไฟล์ในแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมMicrosoft Teams สำหรับ iOS ใน Microsoft Teams สำหรับ iOS ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบรีลไทม์โดยใช้แชนแนลในทีมเพื่อการสนทนา การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ใช้เครื่องมืออ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์

 1. เลื่อนไปด้านซ้ายจนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มค้นหา” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน “พื้นที่ค้นหา กำลังแก้ไข”

 2. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินตัวอักษรแรกบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 3. ในการพิมพ์คำค้นหาให้ใช้นิ้วหนึ่งเลื่อนบนแป้นพิมพ์จนกระทั่งได้ยินตัวอักษรที่ต้องการ แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง ตัวอักษรจะถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ ค้นหา

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ พิมพ์คำว่า “ไฟล์” ในพื้นที่ ค้นหา

 4. การค้นหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงผลบนสองแถบ:ข้อความ และ บุคคล

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ ข้อความ ที่แสดงผลอยู่ด้านบนสุด ให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก โปรแกรม VoiceOver จะอ่านเนื้อหาและรายละเอียดของข้อความ เมื่อต้องการเปิดการสนทนาทั้งหมด ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

  แถบ ข้อความ จะแสดงรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไฟล์เช่นเดียวกัน

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ บุคคล เลื่อนไปด้าน ซ้าย หรือ ขวา จนกระทั่งได้ยินว่า “บุคคล ไม่ถูกเลือก” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยินว่า: บุคคล ถูกเลือกแล้ว” ให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งคุณได้ยินผลลัพธ์แรก

  โปรแกรม VoiceOver อ่านออกเสียงรายชื่อผู้ติดต่อ สถานะความพร้อม และ ที่อยู่อีเมล เมื่อต้องการไปยังรายละเอียดผู้ติดต่อให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ใช้ TalkBack ซึ่งเป็นเครื่องมืออ่านหน้าจอที่มีใน Android เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และไฟล์ในแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม Microsoft Teams for Android ในMicrosoft Teams for Android ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบรีลไทม์โดยใช้แชนแนลในทีมเพื่อการสนทนา การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

 1. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มค้นหา” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน “เปิดการค้นหา กรอกคำถามของคุณ”

 2. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำค้นหาของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ พิมพ์คำว่า “ไฟล์” ในพื้นที่ ค้นหา

 3. การค้นหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงผลบนสองแถบ:ข้อความ และ บุคคล

 4. เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ ข้อความ เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก หากผลลัพธ์แรกไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหาให้เลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆ เมื่อต้องการเปิดการสนทนาทั้งหมด แตะบนหน้าจอสองครั้ง

  หมายเหตุ: แถบข้อความ แสดงรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไฟล์เช่นเดียวกัน

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ บุคคล หลังจากพิมพ์คำค้นหาของคุณแล้วให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินว่า "แถบบุคคล 2 จาก 2 ไม่ได้ถูกเลือก" แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยินว่า: "แถบบุคคล 2 จาก 2 ถูกเลือกแล้ว"

 6. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก หากผลลัพธ์แรกไม่ใช่สิ่งที่คุณค้นหา ให้เลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆ เมื่อต้องการไปยังรายละเอียดผู้ติดต่อ แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการปิดการค้นหาและกลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า ให้เลื่อนไปด้านล่างแล้วจึงด้านซ้ายสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ใช้แป้นพิมพ์และ Narrator เครื่องมืออ่านหน้าจอที่มีใน Windows OS เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และไฟล์ในMicrosoft Teams บนเว็บ แอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมใน Windows ใน Microsoft Teams บนเว็บ ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบรีลไทม์โดยใช้แชนแนลในทีมเพื่อการสนทนา การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Microsoft Teams บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Microsoft Teams บนเว็บ

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

คุณสามารถค้นหาอย่างรวดเร็วสำหรับข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหา (หากมี) จะแสดงผลในแถบแยกต่างหาก:

 • ข้อความ

 • บุคคล

 • ไฟล์

หมายเหตุ: บางครั้งแถบผลลัพธ์การค้นหาจะจัดเรียงอยู่ในแถบย่อย รวมถึง ทั้งหมดทีมนี้ และ แชนแนลนี้

 1. เมื่อต้องการไปที่กล่อง ค้นหา กดปุ่ม Alt+E

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณแล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมผู้บรรยาย จะบอกคุณว่าค้นพบผลลัพธ์แบบใดหรือไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ หากพบผลลัพธ์ โฟกัสจะเคลื่อนย้ายไปยังแถบหลักหรือแถบย่อยของผลลัพธ์แรก

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหรือแถบรอง กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา

  • หากต้องการเลือกแถบ หรือแถบรอง ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายจากแถบรอง หรือรายชื่อผลลัพธ์ไปยังแถบหลัก ให้กด Shift+Tab

 3. หากต้องการย้ายไปยังรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินผลลัพธ์แรก

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง โปรแกรมผู้ จะอ่านออกเสียงข้อความ บุคคล หรือรายละเอียดไฟล์

 5. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

  • บนแถบ -ข้อความ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หัวข้อย่อยข้อความที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฎในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หน้าของบุคคลนั้นจะปรากฎขึ้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหาให้กดปุ่ม Enter ไฟล์จะเปิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง” แล้วจึงกด Enter เมื่อต้องการไปยังไดอะล็อก คัดกรอง กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายผลรายชื่อตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar เพื่อเลือก กดปุ่ม Enter แล้วจึงกดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวหรือสนทนาใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีการนำทาง Microsoft Teams โดยใช้คุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×