ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาการสนทนา บุคคลหรือไฟล์ใน Microsoft Teams

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอ Narrator ที่มีอยู่แล้วในตัว Windows เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และไฟล์ในแอปที่ช่วยในการทำงานร่วมกันในทีม Microsoft Teams สำหรับ Windows ใน Microsoft Teams ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แชนเนลของทีมเพื่อการสนทนา การแชร์ไฟล์ และอีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปยัง แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

คุณสามารถค้นหาแบบรวดเร็วสำหรับข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือ ไฟล์ ได้ ผลลัพธ์การค้นหา (ถ้ามี) จะแสดงในแถบหลักและแถบรองแยกออกจากกัน

 • ข้อความ

  • ทั้งหมด

  • ทีมนี้

  • แชนเนลนี้

 • บุคคล

 • ไฟล์

  • ทั้งหมด

  • ทีมนี้

 1. เมื่อต้องการไปที่กล่อง ค้นหา กดปุ่ม Alt+E

 2. พิมพ์คำค้นหาและกดปุ่ม Enter คุณจะได้ยินตัวเลขที่แมตช์กันและแถบผลลัพธ์หรือแถบรองใดที่ได้ถูกเลือก

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหรือแถบรอง กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา

  • หากต้องการเลือกแถบ หรือแถบรอง ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายจากแถบรอง หรือรายชื่อผลลัพธ์ไปยังแถบหลัก ให้กด Shift+Tab

 3. หากต้องการย้ายไปยังรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินผลลัพธ์แรก

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้นลูกศร ขึ้นหรือลง JAWS จะอ่านออกเสียงข้อความ บุคคล หรือ รายละเอียดไฟล์

 5. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

  • บนแถบ -ข้อความ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หัวข้อย่อยข้อความที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฎในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หน้าของบุคคลนั้นจะปรากฎขึ้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter ไฟล์จะเปิดขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ เช่น ไฟล์ Office จะเปิดใน Microsoft Teams File Viewer และไฟล์รูปภาพ PNG จะเปิดในเบราเซอร์หลัก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดกรองผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง ยังไม่ได้เลือก” แล้วจึงกดปุ่ม Enter เพื่อย้ายไดอะล็อก การคัดกรอง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายรายชื่อตัวเลือก กดแป้น Spacebar หากต้องการเลือก ให้กดปุ่ม Enter แล้วจึงกด Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ VoiceOver เพื่อค้นหาข้อความ บุคคล และไฟล์ ใน Microsoft Teams บน Mac แอปพลิเคชั่นความร่วมมือของทีม ผลลัพธ์การค้นหาถูกกระจายไปยังแถบหลักและแถบรองของ ข้อความบุคคล และ ไฟล์ หากมี

หมายเหตุ: 

 1. เมื่อต้องการไปยังกล่อง ค้นหา กดแป้น Option+E

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter

  คุณจะได้ยินตัวเลขที่แมตช์กันและแถบผลลัพธ์หรือแถบรองที่เลือกไว้ในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหลักและแถบรอง ให้กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เพื่อเลือกแถบให้กดปุ่ม Enter

  เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังแถบหลักจากแถบรอง ให้กดแป้น Shift+Tab

 4. เมื่อต้องการไปยังรายชื่อของผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก

 5. หากต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศร ขวา หรือ ซ้าย โปรแกรม VoiceOver จะอ่านออกเสียง ข้อความ บุคคล และ รายละเอียดไฟล์ ในขณะที่คุณกำลังเลื่อนไปถึง

  เคล็ดลับ: เพื่อคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง” แล้วจึงกดปุ่ม Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ในไดอะล็อกที่เปิดอยู่ให้กด Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายรายชื่อสำหรับการเลือกตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar หากต้องการเลือกตัวเลือกให้กดปุ่ม Enter เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด Tab จนกระทั่งโปรแกรม VoiceOver อ่านออกเสียงว่า "ปุ่มคัดกรอง" ให้กดแป้น Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มและใช้เกณฑ์การคัดกรอง

 6. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาส่วนบุคคลออกไป:

  • บนแถบ ข้อความ ให้กดปุ่ม Enter บนผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิดการสนทนาที่มีผลลัพธ์การค้นหาอยู่ในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ให้กดปุ่ม Enter บนผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิดหน้าของบุคคลนั้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเปิดไฟล์ ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ มันสามารถเปิดได้ใน Microsoft Teams File Viewer หรือในเบราเซอร์หลัก

ดูเพิ่มเติม

ใช้งาน VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบบิ้วต์อินสำหรับ iOS เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และ ไฟล์ ใน Microsoft Teams สำหรับ iOS แอพพลิเคชั่นความร่วมมือของทีม ใน Microsoft Teams สำหรับ iOS ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แชนแนลของทีมสำหรับการสนทนา แบ่งปันไฟล์ และอีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 1. เลื่อนไปด้านซ้ายจนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มค้นหา” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน “พื้นที่ค้นหา กำลังแก้ไข”

 2. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินตัวอักษรแรกบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 3. ในการพิมพ์คำค้นหาให้ใช้นิ้วหนึ่งเลื่อนบนแป้นพิมพ์จนกระทั่งได้ยินตัวอักษรที่ต้องการ แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง ตัวอักษรจะถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ ค้นหา

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ พิมพ์คำว่า “ไฟล์” ในพื้นที่ ค้นหา

 4. การค้นหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงผลบนสองแถบ:ข้อความ และ บุคคล

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ ข้อความ ที่แสดงผลอยู่ด้านบนสุด ให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก โปรแกรม VoiceOver จะอ่านเนื้อหาและรายละเอียดของข้อความ เมื่อต้องการเปิดการสนทนาทั้งหมด ให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

  แถบ ข้อความ จะแสดงรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไฟล์เช่นเดียวกัน

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ บุคคล เลื่อนไปด้าน ซ้าย หรือ ขวา จนกระทั่งได้ยินว่า “บุคคล ไม่ถูกเลือก” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยินว่า: บุคคล ถูกเลือกแล้ว” ให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งคุณได้ยินผลลัพธ์แรก

  โปรแกรม VoiceOver อ่านออกเสียงรายชื่อผู้ติดต่อ สถานะความพร้อม และ ที่อยู่อีเมล เมื่อต้องการไปยังรายละเอียดผู้ติดต่อให้แตะบนหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ใช้งาน TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบบิ้วต์อินสำหรับ Android เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และ ไฟล์ ใน Microsoft Teams for Android แอพพลิเคชั่นความร่วมมือของทีม ใน Microsoft Teams for Android ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แชนแนลของทีมสำหรับการสนทนา แบ่งปันไฟล์ และอีกมากมาย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

 1. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มค้นหา” แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน “เปิดการค้นหา กรอกคำถามของคุณ”

 2. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์คำค้นหาของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ พิมพ์คำว่า “ไฟล์” ในพื้นที่ ค้นหา

 3. การค้นหาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงผลบนสองแถบ:ข้อความ และ บุคคล

 4. เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ ข้อความ เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก หากผลลัพธ์แรกไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหาให้เลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆ เมื่อต้องการเปิดการสนทนาทั้งหมด แตะบนหน้าจอสองครั้ง

  หมายเหตุ: แถบข้อความ แสดงรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาสำหรับไฟล์เช่นเดียวกัน

 5. เมื่อต้องการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหาบนแถบ บุคคล หลังจากพิมพ์คำค้นหาของคุณแล้วให้เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินว่า "แถบบุคคล 2 จาก 2 ไม่ได้ถูกเลือก" แล้วจึงแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยินว่า: "แถบบุคคล 2 จาก 2 ถูกเลือกแล้ว"

 6. เลื่อนไปด้านขวาจนกระทั่งได้ยินผลลัพธ์แรก หากผลลัพธ์แรกไม่ใช่สิ่งที่คุณค้นหา ให้เลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆ เมื่อต้องการไปยังรายละเอียดผู้ติดต่อ แตะบนหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการปิดการค้นหาและกลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า ให้เลื่อนไปด้านล่างแล้วจึงด้านซ้ายสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ใช้งานโปรแกรม Narrator โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบบิ้วต์อิน เพื่อค้นหาการสนทนา บุคคล และ ไฟล์ ใน Microsoft Teams บนเว็บ แอปพลิเคชั่นความร่วมมือของทีมสำหรับ Windows ใน Microsoft Teams บนเว็บ ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แชนแนลของทีมสำหรับการสนทนา แบ่งปันไฟล์ และอีกมากมาย

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft Narrator และเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมผู้บรรยายไปที่ เริ่มต้นไปกับโปรแกรมผู้บรรยาย

ค้นหาการสนทนา บุคคล หรือ ไฟล์

คุณสามารถค้นหาอย่างรวดเร็วสำหรับข้อความ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหา (หากมี) จะแสดงผลในแถบแยกต่างหาก:

 • ข้อความ

 • บุคคล

 • ไฟล์

หมายเหตุ: บางครั้งแถบผลลัพธ์การค้นหาจะจัดเรียงอยู่ในแถบย่อย รวมถึง ทั้งหมดทีมนี้ และ แชนแนลนี้

 1. เมื่อต้องการไปที่กล่อง ค้นหา กดปุ่ม Alt+E

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณแล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมผู้บรรยาย จะบอกคุณว่าค้นพบผลลัพธ์แบบใดหรือไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ หากพบผลลัพธ์ โฟกัสจะเคลื่อนย้ายไปยังแถบหลักหรือแถบย่อยของผลลัพธ์แรก

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแถบหรือแถบรอง กดแป้นลูกศร ซ้าย หรือ ขวา

  • หากต้องการเลือกแถบ หรือแถบรอง ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการย้ายจากแถบรอง หรือรายชื่อผลลัพธ์ไปยังแถบหลัก ให้กด Shift+Tab

 3. หากต้องการย้ายไปยังรายชื่อผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินผลลัพธ์แรก

 4. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายชื่อผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้นลูกศร ขึ้น หรือ ลง โปรแกรมผู้ จะอ่านออกเสียงข้อความ บุคคล หรือรายละเอียดไฟล์

 5. เมื่อต้องการขยายผลลัพธ์การค้นหาเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

  • บนแถบ -ข้อความ ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หัวข้อย่อยข้อความที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฎในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ บุคคล ผลลัพธ์การค้นหา ให้กดปุ่ม Enter หน้าของบุคคลนั้นจะปรากฎขึ้นในหน้าต่างหลัก

  • บนแถบ ไฟล์ ผลลัพธ์การค้นหาให้กดปุ่ม Enter ไฟล์จะเปิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้น Tab จนกว่าจะได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง” แล้วจึงกด Enter เมื่อต้องการไปยังไดอะล็อก คัดกรอง กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการขยายผลรายชื่อตัวเลือกให้กดแป้น Spacebar เพื่อเลือก กดปุ่ม Enter แล้วจึงกดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยินว่า “ปุ่มคัดกรอง”

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×