ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อคัดลอกลิงก์สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชร์เอกสารภายในทีมหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อคัดลอกลิงก์สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online ได้

หมายเหตุ

ในหัวข้อนี้

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อคัดลอกลิงก์สำหรับไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการในไลบรารีเอกสารของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่า:

  • ใน JAWS คุณจะได้ยิน “เอกสารทั้งหมด ส่วนหัวคอลัมน์เส้นตาราง”

  • ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ตาราง ชื่อ” ตามด้วยชื่อของคอลัมน์ที่เหลือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอกลิงก์ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของไฟล์

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูลัดสำหรับไฟล์ ให้กด Shift + F10:

  • ใน JAWS คุณจะได้ยิน “เมนูบริบท”

  • ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด” ตามด้วยชื่อของคำสั่งที่เลือกในเมนูลัด

 6. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังคำสั่ง รับลิงก์ ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รับลิงก์” กด Enter

 7. เมื่อโฟกัสย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ แชร์ คุณจะได้ยิน “รับลิงก์” เมื่อต้องการับลิงก์สำหรับไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสร้าง” จากนั้นให้กด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน “ปุ่มสร้าง” อาจมีใครบางคนสร้างลิงก์สำหรับไฟล์นี้แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไปสำหรับการดำเนินการนี้

 8. เมื่อต้องการคัดลองลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอก” จากนั้นให้กด Enter

 9. เมื่อโฟกัสย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ Internet Explorer คุณจะได้ยิน “Internet Explorer” เมื่อต้องการอุญาตให้เว็บเพจสามารถเข้าถึงคลิปบอร์ดของคุณ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาตการเข้าถึง” กด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน “กล่องโต้ตอบ Internet Explorer” แสดงว่าเว็บเพจนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคลิปบอร์ดของคุณแล้ว โฟกัสจะอยู่ในปุ่ม คัดลอก

 10. หลังจากคุณคัดลอกลิงก์ โฟกัสจะย้ายกลับไปที่กล่องโต้ตอบ แชร์ และปุ่ม คัดลอก คุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอก”

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อคัดลองลิงก์สำหรับโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการในไลบรารีเอกสารของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่า:

  • ใน JAWS คุณจะได้ยิน “เอกสารทั้งหมด ส่วนหัวคอลัมน์เส้นตาราง”

  • ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ตาราง ชื่อ” ตามด้วยชื่อของคอลัมน์ที่เหลือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกลิงก์ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูลัดสำหรับโฟลเดอร์ ให้กด Shift + F10:

  • ใน JAWS คุณจะได้ยิน “เมนูบริบท”

  • ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด” ตามด้วยชื่อของคำสั่งที่เลือกในเมนูลัด

 6. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังคำสั่ง รับลิงก์ ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รับลิงก์” กด Enter

 7. เมื่อโฟกัสย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ แชร์ คุณจะได้ยิน “รับลิงก์” เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ที่มีอยู่แล้วสำหรับโฟลเดอร์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอก” จากนั้นให้กด Enter

 8. เมื่อต้องการคัดลองลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอก” จากนั้นให้กด Enter

 9. เมื่อโฟกัสย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ Internet Explorer คุณจะได้ยิน “Internet Explorer” เมื่อต้องการอุญาตให้เว็บเพจสามารถเข้าถึงคลิปบอร์ดของคุณ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาตการเข้าถึง” กด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน “กล่องโต้ตอบ Internet Explorer” แสดงว่าเว็บเพจนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคลิปบอร์ดของคุณแล้ว โฟกัสจะอยู่ในปุ่ม คัดลอก

 10. หลังจากคุณคัดลอกลิงก์ โฟกัสจะย้ายกลับไปที่กล่องโต้ตอบ แชร์ และปุ่ม คัดลอก คุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอก”

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×