ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อขออ่านและส่งใบเสร็จรับเงินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อขออ่านและส่งใบเสร็จรับเงินใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ดูเพิ่มใบตอบรับเมื่อนำส่งเพื่อติดตามข้อความอีเมล(ใน Windows),เพิ่มและอ่านใบตอบรับและส่งการแจ้งเตือนการร้องขอ(ใน Windows), หรือร้องขอการอ่านใบตอบรับหรือส่งการแจ้งเตือนใน 2016 outlook สำหรับ Mac

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การร้องขอรับอ่านหรือส่ง คุณยังสามารถเลือกวิธีการตอบกลับเมื่อผู้อื่นร้องขอใบตอบรับการอ่านจากคุณ

คุณได้รับใบตอบรับเมื่อนำส่งเมื่อมีการส่งอีเมลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ ใบตอบรับเมื่ออ่านจะถูกส่งไปคุณเมื่อผู้รับมีดูอีเมลของคุณ คุณสามารถเปิด และอ่านใบตอบรับเช่นอีเมลของทั่วไปใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ไม่ใช่ทั้งหมดและแอปสนับสนุนส่งใบตอบรับ

ในหัวข้อนี้

ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านหรือส่งสำหรับอีเมลตัวเดียว

เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความใหม่ โอน หรือตอบกลับข้อความอีเม คุณสามารถร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านหรือส่งสำหรับอีเมลที่เฉพาะเจาะจงเป็นแอคชันแบบครั้งเดียว

 1. ขณะเขียนข้อความ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง ให้กด Alt + P แสดง

  • เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน กด Alt + P, Q

ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านหรือส่งอีเมลขาสำหรับ

เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับการอ่านหรือส่งอีเมลที่ส่งออกทั้งหมดสำหรับ เปลี่ยนตัวเลือกOutlook

 1. ในมุมมองOutlook หลัก ให้กด Alt + F การยอมรับ หน้าต่างตัวเลือก Outlook เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปยังแท็บจดหมาย กดแป้นลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "จดหมาย"

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง กด Alt + Y ตัวเลือกที่จะถูกเลือก

  • เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน กด Alt + R ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การติดตาม ยกเลิกการเลือก ใบตอบรับเมื่ออ่านยืนยันผู้รับดูข้อความ" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter

ตั้งค่าวิธีจัดการการร้องขอการตอบรับการอ่าน

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการการร้องขอการตอบรับการอ่านว่า คุณได้รับจากผู้อื่น

 1. ในมุมมองOutlook หลัก ให้กด Alt + F การยอมรับ หน้าต่างตัวเลือก Outlook เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปยังแท็บจดหมาย กดแป้นลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "จดหมาย"

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการส่งใบตอบรับเมื่ออ่านเสมอ กด Alt + A ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "สำหรับข้อความใด ๆ ที่ได้รับที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ยกเลิกเลือก เสมอส่งการตอบรับเมื่ออ่าน ปุ่มวิทยุ" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

  • เมื่อต้องการไม่ต้องส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน กด Alt + N ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "สำหรับข้อความใด ๆ ที่ได้รับที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ยกเลิกเลือก ไม่ต้องส่งการตอบรับเมื่ออ่าน ปุ่มวิทยุ" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

  • เมื่อต้องการมีพร้อมท์ให้คุณทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับOutlook กด Alt + M ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "สำหรับข้อความใด ๆ ที่ได้รับที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ยกเลิกเลือก ถามทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับเมื่ออ่าน" เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตอบกลับเมื่อคุณถูกพร้อมท์ ไปเมื่อต้องการตอบกลับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

 4. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter

ตอบกลับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

ถ้าคุณเลือกที่จะได้รับพร้อมท์ทุกครั้งที่คุณได้รับอีเมลที่ มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่า จะส่งใบตอบรับในหรือ สำหรับแต่ละรายการไม่แยกต่างหาก

 1. เมื่อคุณเปิดอีเมลที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน คุณฟัง "Microsoft Outlook ใช่ ปุ่ม" โฟกัสอยู่บนกล่องโต้ตอบยืนยัน บนปุ่มใช่

 2. เมื่อต้องการส่งใบตอบรับใน กด Enter เมื่อต้องการส่งใบตอบรับใน กด Alt + N

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อขยายหรือย่อใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อติดตามอีเมลที่ของคุณ และการร้องขอใบตอบรับการอ่านหรือส่ง คุณยังสามารถเลือกวิธีการตอบกลับเมื่อผู้อื่นร้องขอใบตอบรับการอ่านจากคุณ

คุณได้รับใบตอบรับเมื่อนำส่งเมื่อมีการส่งอีเมลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ ใบตอบรับเมื่ออ่านจะถูกส่งไปคุณเมื่อผู้รับมีดูอีเมลของคุณ คุณสามารถเปิด และอ่านใบตอบรับเช่นอีเมลของทั่วไปใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ:

 • สมาชิกOffice 365 กับการสมัครใช้งาน Enterprise หรือ Office 365 Business Premium

 • อีเมลบน Exchange บัญชีถูกโฮสต์บนOffice 365 หรือ บน Exchange 2010 SP2 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า บัญชีผู้ใช้อีเมลบน Exchange อาจเป็นบัญชีผู้ใช้Outlook หรือบัญชีผู้ใช้ Hotmail หรือ Outlook.com เชื่อมต่อ

 • 2016 outlook for Mac เวอร์ชัน 15.35 (170610) และในภายหลัง

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านหรือส่ง

เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความใหม่ โอน หรือตอบกลับข้อความอีเม คุณสามารถร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านหรือส่งสำหรับอีเมลที่เฉพาะเจาะจงเป็นแอคชันแบบครั้งเดียว

 1. ขณะเขียนข้อความอีเม กด F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ข้อความ เลือก แท็บ"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แท็บตัวเลือก" แล้วกด Spacebar

 3. บนแท็บตัวเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ร้องขอใบตอบรับ ปุ่มเมนู จากนั้น กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยัง และเลือกตัวเลือกการเรียกประชุมที่คุณต้อง กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือก แล้ว กด Spacebar

ตอบกลับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

เมื่อคุณได้รับอีเมลที่ มีคำร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่า จะส่งใบตอบรับ หรือไม่ใช้สำหรับแต่ละรายการส่งอีเมแยกต่างหาก

 1. เมื่อคุณเปิดอีเมลที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน ได้ยิน "กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือน <ชื่อผู้ส่ง > การร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่านข้อความแสดงข้อ <ชื่อเรื่องอีเมล > " โฟกัสอยู่บนกล่องโต้ตอบการยืนยัน

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการส่งใบตอบรับใน กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กด Spacebar

  • เมื่อต้องการส่งใบตอบรับไม่ กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่ปุ่มส่ง แล้ว กด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อติดตามอีเมลที่ของคุณ และการร้องขอใบตอบรับการอ่านหรือส่ง คุณยังสามารถเลือกวิธีการตอบกลับเมื่อผู้อื่นร้องขอใบตอบรับการอ่านจากคุณ

คุณได้รับใบตอบรับเมื่อนำส่งเมื่อมีการส่งอีเมลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ ใบตอบรับเมื่ออ่านจะถูกส่งไปคุณเมื่อผู้รับมีดูอีเมลของคุณ คุณสามารถเปิด และอ่านใบตอบรับเช่นอีเมลของทั่วไปใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

 • เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ไม่ใช่ทั้งหมดและแอปสนับสนุนส่งใบตอบรับ

ในหัวข้อนี้

ร้องขอใบตอบรับการอ่านและการส่ง

เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความใหม่ โอน หรือตอบกลับข้อความอีเม คุณสามารถร้องขอใบตอบรับสำหรับอีเมลที่เฉพาะเจาะจงเป็นแอคชันแบบครั้งเดียว

 1. ขณะเขียนข้อความ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "คำสั่ง ส่ง ปุ่ม"

 2. กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "คำสั่ง การดำเนินการ ปุ่มเพิ่มเติมยุบ" นั้นแล้ว กด Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แสดงตัวเลือกข้อความ" จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ตัวเลือกข้อความ ปุ่มตกลง"

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการร้องขอการส่งใบตอบรับ กดคีย์แท็บจนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked ร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่ง" แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการร้องขอการตอบรับเมื่ออ่าน กดคีย์แท็บจนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked ร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน" แล้วกด Spacebar

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังข้อความ กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter

ตั้งค่าวิธีจัดการการร้องขอการตอบรับการอ่าน

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการการร้องขอการตอบรับการอ่านว่า คุณได้รับจากผู้อื่น

 1. เมื่อต้องการไปที่การตั้งค่าOutlook Web App กด Ctrl + F6 หรือ Shift + Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การเปิดใช้แอป รายการเมนู"

 2. กดแป้นลูกศร Caps Lock +ลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ใช้ลูกศรลงเพื่อใช้บานหน้าต่างการตั้งค่า" จากนั้น กด Enter บานหน้าต่างการตั้งค่า เปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "Mail ลิงก์ แล้ว กด Enter หน้าตัวเลือกข้อความ เปิดขึ้น

 4. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตัวเลือก จดหมาย"

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "อ่านใบตอบรับ" จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ขอบเขตการอัปเด"

 6. กดแป้น Tab คุณเข้ามาในตัวเลือกการตอบกลับใบตอบรับแรก และฟัง: "ภูมิภาค ถามฉันก่อนที่จะส่งใบตอบรับเมื่อ" เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้Outlook พร้อมท์ให้คุณทุกครั้งว่าจะส่งใบตอบรับ กด Spacebar สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตอบกลับเมื่อคุณถูกพร้อมท์ ไปเมื่อต้องการตอบกลับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

  • เมื่อต้องการส่งใบตอบรับในเสมอ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ส่งการตอบกลับเสมอ" จากนั้น กด Spacebar

  • เมื่อต้องการไม่ต้องส่งใบตอบรับใน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ต้องส่งการตอบกลับ" จากนั้น กด Spacebar

 7. เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่คุณเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก และปุ่ม จากนั้น กด Enter

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองหลักOutlook กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยิน "กลับ ปุ่ม จากนั้น กด Enter

ตอบกลับการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน

ถ้าคุณเลือกที่จะได้รับพร้อมท์ทุกครั้งที่คุณได้รับอีเมลที่ มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่า จะส่งใบตอบรับ หรือไม่ใช้สำหรับแต่ละรายการส่งอีเมแยกต่างหาก

 1. เมื่อคุณเปิด และเริ่มอ่านอีเมลที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบการร้องขอ คุณได้ยินเสียง: "ผู้ส่งข้อความที่มีการร้องขอใบตอบรับเมื่ออ่าน เมื่อต้องการส่งใบตอบรับเมื่อ ลิงก์ คลิกที่นี่"

 2. เมื่อต้องการส่งใบตอบรับไม่ ดำเนินการอ่านอีเมลโดยไม่มีการกระทำใด ๆ เมื่อต้องการส่งใบตอบรับใน บนข้อความลิงก์ กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×