ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสร้างทีมใหม่ใน Microsoft Teams

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Microsoft Teams พร้อมแป้นพิมพ์ของคุณ และโปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS เพื่อสร้างหรือเข้าร่วมทีมอย่างราบรื่น Microsoft Teams จะเป็นจุดที่รวมกันของการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณทั้งหมด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Alt+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”กล่องรายการ, สร้างทีม”

 5. กด Enter คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ, สร้างทีมของคุณ”

 6. ป้อนชื่อในกล่องข้อความชื่อทีม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จำเป็น

 7. แตะที่เขตข้อมูลถัดไป คุณจะได้ยิน: “ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับทีม” ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่จำเป็น

 8. แตะจนกระทั่งคุณได้ยิน “เมนูปุ่มความเป็นส่วนตัว, ส่วนตัว”

 9. หากคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณค้นหาทีมของคุณได้ ให้กด Enter ตามด้วยแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “สาธารณะ” กด Enter เพื่อเก็บตัวเลือกดังกล่าวนั้นไว้ หรือกด Esc เพื่อแปลงกลับไปเป็น “ส่วนตัว”

 10. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มถัดไป”

 11. รอจนกระทั่งคุณได้ยิน “กล่องโต้ตอบ, เพิ่มสมาชิกใน <name of team>”

 12. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “เพิ่มสมาชิก, แก้ไข พิมพ์ และส่งข้อความ”

 13. พิมพ์ชื่อของสมาชิกในทีม คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณพูดว่า “อัปเดตผลลัพธ์การค้นหาแล้ว”

 14. ใช้ลูกศรลงและลูกศรขึ้นนำทางผ่านบุคคลที่ตรงกับชื่อที่คุณป้อนเพื่อค้นหาสมาชิกในทีม

 15. กด Enter เพื่อเลือกเพิ่มบุคคลดังกล่าวในรายชื่อสมาชิก คุณจะได้ยิน “เพิ่ม <name> ในรายการแล้ว” ทำตามขั้นตอนที่ 13 ถึง 15 ซ้ำเพื่อเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติม

 16. เมื่อคุณได้เลือกสมาชิกในทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว ให้กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม”

 17. กด Enter คุณจะได้ยิน: “เพิ่มผู้ใช้ที่เลือกทุกรายใน <team name> เสร็จเรียบร้อยแล้ว”

 18. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น”

 19. กด Enter เพื่อดำเนินการสร้างทีมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

 20. ขณะนี้คุณได้สร้างทีมใหม่และได้รับการนำไปยังแชนเนล “ทั่วไป” เริ่มต้นสำหรับทีมนั้น

เข้าร่วมทีมสาธารณะที่มีอยู่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Alt+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. อันดับแรกให้ตรวจสอบว่าทีมที่คุณต้องการเข้าร่วมนั้นเป็นทีมที่แนะนำหรือไม่

  • กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “กล่องรายการ, สร้างทีม”

  • ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านทีมที่แนะนำ

  • หากคุณพบทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม ให้กด Enter

  • คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Alt+3 ด้วยเช่นกัน

 5. หากคุณต้องการค้นหาทีมที่จะเข้าร่วม ให้กด Shift+Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ค้นหาทีมสาธารณะ, แก้ไข”

 6. พิมพ์ชื่อทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 7. กด Enter เพื่อส่งการค้นหาของคุณ

 8. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “กล่องรายการ, สร้างทีม”

 9. ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านผลลัพธ์การค้นหา

 10. กด Enter ที่ทีมซึ่งคุณต้องการจะเข้าร่วม

 11. คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Alt+3 ด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและตอบกลับข้อความแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams บน Mac พร้อมแป้นพิมพ์ของคุณ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวสำหรับ Mac OS เพื่อสร้างหรือเข้าร่วมทีมอย่างราบรื่น Microsoft Teams จะเป็นจุดที่รวมกันของการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณทั้งหมด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Option+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

 5. กด Enter คุณจะได้ยิน: “สร้างทีมของคุณ”

 6. ป้อนชื่อในกล่องข้อความชื่อทีม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จำเป็น

 7. แตะที่เขตข้อมูลถัดไป คุณจะได้ยิน: “ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับทีม” ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่จำเป็น

 8. แตะจนกระทั่งคุณได้ยิน “เมนูปุ่มความเป็นส่วนตัว, ส่วนตัว”

 9. หากคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณค้นหาทีมของคุณได้ ให้กด Enter ตามด้วยแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “สาธารณะ” กด Enter เพื่อเก็บตัวเลือกดังกล่าวนั้นไว้ หรือกด Esc เพื่อแปลงกลับไปเป็น “ส่วนตัว”

 10. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มถัดไป”

 11. รอจนกระทั่งคุณได้ยิน “เพิ่มสมาชิกใน <name of team>”

 12. พิมพ์ชื่อของสมาชิกในทีม คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณพูดว่า “อัปเดตผลลัพธ์การค้นหาแล้ว”

 13. ใช้ลูกศรลงและลูกศรขึ้นนำทางผ่านบุคคลที่ตรงกับชื่อที่คุณป้อนเพื่อค้นหาสมาชิกในทีม

 14. กด Enter เพื่อเลือกเพิ่มบุคคลดังกล่าวในรายชื่อสมาชิก คุณจะได้ยิน “เพิ่ม <name> ในรายการแล้ว” ทำตามขั้นตอนที่ 12 ถึง 14 ซ้ำเพื่อเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติม

 15. เมื่อคุณได้เลือกสมาชิกในทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว ให้กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม”

 16. กด Enter คุณจะได้ยิน: “เพิ่มผู้ใช้ที่เลือกทุกรายใน <team name> เสร็จเรียบร้อยแล้ว”

 17. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น”

 18. กด Enter เพื่อดำเนินการสร้างทีมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

 19. ขณะนี้คุณได้สร้างทีมใหม่และได้รับการนำไปยังแชนเนล “ทั่วไป” เริ่มต้นสำหรับทีมนั้น

เข้าร่วมทีมสาธารณะที่มีอยู่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Option+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. อันดับแรกให้ตรวจสอบว่าทีมที่คุณต้องการเข้าร่วมนั้นได้รับการแนะนำหรือไม่

  • กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

  • ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านทีมที่แนะนำ

  • หากคุณพบทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม ให้กด Enter

  • คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Option+3 ด้วยเช่นกัน

 5. หากคุณต้องการค้นหาทีมที่จะเข้าร่วม ให้กด Shift+Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ค้นหา, ค้นหาทีมสาธารณะ”

 6. พิมพ์ชื่อทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 7. กด Enter เพื่อส่งการค้นหาของคุณ

 8. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

 9. ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านผลลัพธ์การค้นหา

 10. กด Enter ที่ทีมซึ่งคุณต้องการจะเข้าร่วม

 11. คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Option+3 ด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความหรือสนทนาแบบส่วนตัวใน Microsoft Teams

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อค้นหา และการแจ้งเตือนในทีม Microsoft ตอบกลับ

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน Microsoft Teams

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ใช้ Microsoft Teams บนเว็บ พร้อมแป้นพิมพ์ของคุณ และผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวสำหรับ Windows OS เพื่อสร้างหรือเข้าร่วมทีมอย่างราบรื่น Microsoft Teams จะเป็นจุดที่รวมกันของการสนทนา การประชุม ไฟล์ และบันทึกย่อของทีมคุณทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้Microsoft Teams บนเว็บ เราขอแนะนำให้ คุณใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากMicrosoft Teams บนเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 สำหรับกระโดดและคำสั่ง ยัง ลัดทั่วไปเช่น F1 (ช่วย) และนำไปใช้ Ctrl + O (เปิด) ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่Microsoft Teams บนเว็บ

ในหัวข้อนี้

สร้างทีมใหม่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Alt+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

 5. กด Enter คุณจะได้ยิน: “สร้างทีมของคุณ”

 6. ป้อนชื่อในกล่องข้อความชื่อทีม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จำเป็น

 7. แตะที่เขตข้อมูลถัดไป คุณจะได้ยิน: “ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับทีม” ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่จำเป็น

 8. แตะจนกระทั่งคุณได้ยิน “ความเป็นส่วนตัว”

 9. หากคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณค้นหาทีมของคุณได้ ให้กด Enter ตามด้วยแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “สาธารณะ” กด Enter เพื่อเก็บตัวเลือกดังกล่าวนั้นไว้ หรือกด Esc เพื่อแปลงกลับไปเป็น “ส่วนตัว”

 10. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มถัดไป”

 11. รอจนกระทั่งคุณได้ยิน “เพิ่มสมาชิกใน <name of team>”

 12. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “เพิ่มสมาชิกใน <name of team>, สมาชิก, การแก้ไข”

 13. พิมพ์ชื่อของสมาชิกในทีม คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณพูดว่า “อัปเดตผลลัพธ์การค้นหาแล้ว”

 14. ใช้ลูกศรลงและลูกศรขึ้นนำทางผ่านบุคคลที่ตรงกับชื่อที่คุณป้อนเพื่อค้นหาสมาชิกในทีม

 15. กด Enter เพื่อเลือกเพิ่มบุคคลดังกล่าวในรายชื่อสมาชิก คุณจะได้ยิน “เพิ่ม <name> ในรายการแล้ว” ทำตามขั้นตอนที่ 13 ถึง 15 ซ้ำเพื่อเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติม

 16. เมื่อคุณได้เลือกสมาชิกในทีมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มแล้ว ให้กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม”

 17. กด Enter คุณจะได้ยิน: “เพิ่มผู้ใช้ที่เลือกทุกรายใน <team name> เสร็จเรียบร้อยแล้ว”

 18. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น”

 19. กด Enter เพื่อดำเนินการสร้างทีมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

 20. ขณะนี้คุณได้สร้างทีมใหม่และได้รับการนำไปยังแชนเนล “ทั่วไป” เริ่มต้นสำหรับทีมนั้น

เข้าร่วมทีมสาธารณะที่มีอยู่

 1. ขณะเปิดแอป ให้กด Alt+3 เพื่อเข้าถึงแท็บทีม

 2. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน “สร้างทีมหรือดูทีมสาธารณะที่แนะนำ”

 3. กด Enter

 4. อันดับแรกให้ตรวจสอบว่าทีมที่คุณต้องการเข้าร่วมนั้นได้รับการแนะนำหรือไม่

  • กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

  • ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านทีมที่แนะนำ

  • หากคุณพบทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม ให้กด Enter

  • คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Alt+3 ด้วยเช่นกัน

 5. หากคุณต้องการค้นหาทีมเพื่อที่จะเข้าร่วม ให้กด Shift+Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ค้นหา, แก้ไข”

 6. พิมพ์ชื่อทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม

 7. กด Enter เพื่อส่งการค้นหาของคุณ

 8. กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน ”สร้างทีม”

 9. ใช้แป้นลูกศรขวาและแป้นลูกศรซ้ายวนรอบผ่านผลลัพธ์การค้นหา

 10. กด Enter ที่ทีมซึ่งคุณต้องการจะเข้าร่วม

 11. คุณจะได้รับการเพิ่มในทีมและทีมก็จะได้รับการเพิ่มในรายการทีมของคุณที่พบอยู่ใต้แท็บ “ทีม” นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Alt+3 ด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวหรือสนทนาใน Microsoft Teams

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อค้นหา และการแจ้งเตือนในทีม Microsoft ตอบกลับ

งานพื้นฐานเมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีนำทางใน Microsoft Teams โดยใช้คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×