ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การจัดกำหนดการการนัดหมาย หรือการจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น ตรวจสอบเมื่อบุคคลที่คุณเชิญจะพร้อมใช้งาน ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร การตั้งค่าตัวเตือนสำหรับการประชุม และตอบกลับการร้องขอจากบุคคลที่คุณเชิญในOutlook 2016

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

การจัดกำหนดการการนัดหมาย

สร้างการนัดหมายใหม่

 1. ใน Outlook ให้กด Ctrl+2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณจะได้ยินชื่อของมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “มุมมองสัปดาห์ทำงาน” ตามด้วยจำนวนของกิจกรรมในมุมมองนั้น

 2. กด Alt+H แล้วกด N เพื่อเปิดหน้าต่างการนัดหมายว่างเปล่า ใน JAWS คุณต้องกด 1 หลังจากกด N โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล เรื่อง

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง

 4. พิมพ์ชื่อเรื่องของการนัดหมาย แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัาไปยังเขตข้อมูล วันที่เริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาเริ่มต้น” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “วันที่สิ้นสุด” เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นเพื่อเลื่อนวันที่ไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เวลาสิ้นสุด” แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังครั้งละครึ่งชั่วโมง

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, กำลังแก้ไข” แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์ข้อมูลใดก็ตามที่คุณต้องการสำหรับการนัดหมาย ใน JAWS คุณจะได้ยิน “บันทึกย่อ, แก้ไข”

 8. เมื่อต้องการบันทึกการนัดหมายของคุณ ให้กด Alt+H, A แล้วกด V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้สถานะลงในการนัดหมายของคุณเพื่อให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณได้ ถ้าบางคนพยายามจัดกำหนดการประชุมกับคุณ พวกเขาจะทราบว่าคุณว่างหรือยุ่งอยู่

 1. เมื่อคุณเปิดการนัดหมาย ให้กด Alt+H, B เพื่อเปิดเมนู แสดงเป็น

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกสถานะความพร้อม

  • ฟรี

  • การทำงานที่อื่น

  • ไม่แน่นอน

  • ไม่ว่าง

  • ไม่อยู่ที่สำนักงาน

  กด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก แล้วปิดเมนู แสดงเป็น

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กด Alt+H กด A แล้วกด V หน้าต่างการนัดหมายจะปิดและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังปฏิทิน

จัดกำหนดการการประชุมและเชิญบุคคลเข้าประชุม

 1. เมื่อต้องการสร้างคำเชิญการประชุมจากที่ใดก็ได้ใน Outlook 2016 (เช่น อีเมล ปฏิทิน หรืองาน) ให้กด Ctrl+Shift+Q หน้าต่าง การประชุม จะเปิดขึ้น โฟกัสย้ายไปที่เขตข้อมูลข้อความ ถึง ในคำเชิญ และคุณจะได้ยิน: “ถึง, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ถึง, กำลังแก้ไข"

 2. เมื่อต้องการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ให้พิมพ์ชื่อบุคคล และให้ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยถ้าคุณทราบ

  Outlook ค้นหาสมุดรายชื่อของคุณสำหรับข้อมูลที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการนำทางไปยังคำแนะนำ ใช้แป้นลูกศรลง คุณได้ยินชื่อและที่อยู่เมื่อคุณย้าย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยืนยันที่อยู่อีเมล คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ เพื่อค้นหาได้ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ ให้กด Alt+H เพื่อไปที่แท็บ การประชุม กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบชื่อ" แล้วกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังชื่อแรกในผลการค้นหา และคุณจะได้ยินชื่อ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปในรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือกชื่อและที่อยู่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูชื่อที่แนะนำ ให้ใช้แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกชื่อ ให้กด Enter

 4. กดแป้น Tab เพื่อไปยังเขตข้อมูลข้อความ หัวข้อ คุณจะได้ยิน: "หัวข้อ, กำลังแก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "หัวข้อ, แก้ไข" แล้วพิมพ์หัวข้อของการประชุม

 5. กดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้ยิน: "ตำแหน่งที่ตั้งสามารถแก้ไขได้, แก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ตำแหน่งที่ตั้ง, คำสั่งผสมแก้ไข" จากนั้นให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft Exchange คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ เลือกห้อง: ห้องทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจองห้อง

  • เมื่อต้องการย้ายปุ่ม ห้อง… ในขณะที่โฟกัสอยู่ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ปุ่มห้อง...”

  • เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกห้อง ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปที่กล่อง ค้นหา และคุณจะได้ยิน “เลือกห้อง, ห้องทั้งหมด, ค้นหา, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "คอลัมน์ค้นหา, แก้ไข"

  • เมื่อต้องการค้นหาห้องที่พร้อมใช้งานในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปที่รายการ คุณจะได้ยินชื่อห้องที่เลือก พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของห้อง และหมายเลขโทรศัพท์

  • เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการห้อง ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการจองห้องที่เลือกอยู่ในขณะนี้สำหรับการประชุมของคุณ ให้กด Enter

  • กด Enter อีกครั้งเพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยังการเชิญ คุณจะได้ยินหัวข้อของการประชุมตามด้วย “ปุ่มห้อง...”

 6. เมื่อต้องการระบุระยะเวลาของการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยิน "วันที่เริ่มต้น, กำลังแก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "วันที่เริ่มต้น, แก้ไข" ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เขตข้อมูลจะมีวันและวันที่ที่สร้างคำเชิญเข้าร่วมประชุม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถตรวจสอบว่าบุคคลที่คุณเชิญพร้อมประชุมเมื่อใดก่อนที่คุณจะบันทึกหรือส่งการเชิญเข้าร่วมประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

  ใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประชุม:

  • ถ้าการประชุมใช้เวลาทั้งวัน ให้พิมพ์วันที่ของการประชุมแล้วกดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดวัน" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องกาเครื่องหมายเหตุการณ์ตลอดวัน, ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "เลือกอยู่"

  • ถ้าการประชุมมีระยะเวลาไม่เต็มวัน ให้พิมพ์วันที่ของการประชุม แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "เวลาเริ่มต้น" พิมพ์เวลาเริ่มต้นของการประชุม แล้วกด Enter

   โฟกัสจะย้ายไปที่กล่องข้อความ เวลาสิ้นสุด และคุณจะได้ยิน "เวลาสิ้นสุด"

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดของการประชุม พิมพ์เวลาสิ้นสุดของการประชุม แล้วกด Enter

 8. เมื่อต้องการส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. จากหน้าต่าง การประชุม กด Alt+H แล้วกด U เพื่อเปิด ระบบจัดการกำหนดการ คุณจะได้ยิน: "กล่องรายการผู้เข้าร่วมทั้งหมด" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องรายการ, ผู้เข้าร่วมทั้งหมด”

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Enter เพื่อเปิดเมนูเมนูดรอปดาวน์ ตัวเลือก คุณจะได้ยิน: "เมนู" กดแป้นลูกศรลงเพื่อไปยังรายการต่างๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน: "เลือกอัตโนมัติ, ยุบอยู่, รายการเมนู" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "เมนูย่อยเลือกอัตโนมัติ" แล้วกด Enter เพื่อเปิดเมนูย่อย

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางในเมนูย่อย คุณจะได้ยินตัวเลือกในขณะที่คุณเลื่อน เช่น "บุคคลและทรัพยากรทั้งหมด" หรือ "บุคคลทั้งหมดและทรัพยากรหนึ่งรายการ" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เลือกอัตโนมัติ จะเลือกเวลาว่างถัดไปที่ตรงตามตัวเลือกที่คุณเลือก ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินวันและเวลาที่เสนอ และชื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน และสถานะเวลาว่าง เช่น "Anna Lidman, ว่าง" ใน JAWS เมื่อต้องการฟังเวลาว่างของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ให้เรียกดูกล่องรายการผู้ร่วมประชุม

 5. เลือกตัวเลือกเหล่านี้ 1 ตัวเลือก

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและส่งคำเชิญการประชุม ให้กด Alt+S

  • เมื่อต้องการยอมรับเวลาและกลับไปยังฟอร์มเชิญ ให้กด Alt+H, P, P ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำเชิญ ให้ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปตามเขตข้อมูลคำเชิญ

  • เมื่อต้องการกลับไปยัง เลือกอัตโนมัติ เพื่อค้นหาตัวเลือกอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้ โปรดสังเกตว่าในกรณีส่วนใหญ่โฟกัสจะยังคงอยู่ที่ปุ่ม ตัวเลือก และคุณสามารถกด Enter ได้ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือก"

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างคำเชิญ การประชุม ให้กด Alt+H แล้วกด E เพื่อย้ายไปเปิดกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการนัดหมาย ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “กิจวัตรของการนัดหมาย เริ่ม, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กิจวัตรของการนัดหมาย คอลัมน์เริ่ม” นอกจากนี้คุณจะได้ยินเวลาเริ่มของการประชุมอีกด้วย

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องกลุ่ม รูปแบบกิจวัตร ให้กดแป้น Tab เมื่ออยู่ในกล่องโต้ตอบ กิจวัตรของการนัดหมาย จนกระทั่งคุณได้ยินรูปแบบที่เลือกในขณะนี้ ("รายวัน" "รายสัปดาห์" "รายเดือน" หรือ "รายปี")

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาและเลือกรูปแบบกิจวัตร ให้ใช้แป้นลูกศร คุณสามารถเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกวัน

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายวัน ให้กด Alt+D ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายวัน” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายวัน"

   • ทุกวันทำงาน

    กดแป้น Tab จากนั้นเมื่อต้องการย้ายโฟกัสและเลือกตัวเลือก ทุกวันทำงาน ให้กดแป้น Alt+K คุณจะได้ยิน “ทุกวันทำงาน”

   • ทุก 2-3 วัน

    เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ทุก ให้กด Alt+V คุณจะได้ยิน “ทุก” เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความวัน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ทุก, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนวัน (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 2 วัน ให้พิมพ์ 2) แล้วกด Enter

  • ตัวเลือกสัปดาห์

   • รายสัปดาห์

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายสัปดาห์ ให้กด Alt+W ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายสัปดาห์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายสัปดาห์"

   • ทุก 2-3 สัปดาห์

    เลือกตัวเลือก ทุกสัปดาห์ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความ กิจวัตรทุก ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “กิจวัตรทุกสัปดาห์” จากนั้นให้พิมพ์จำนวนสัปดาห์ (เช่น เมื่อต้องการระบุว่าการประชุมจะเกิดขึ้นทุก 3 สัปดาห์ ให้พิมพ์ 3)

  • ตัวเลือกเดือน

   • รายเดือน

    เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายเดือน ให้กด Alt+M ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายเดือน” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายเดือน"

   • ทุก 2-3 เดือน

    เลือกตัวเลือก รายเดือน เมื่อต้องการตั้งค่ากิจวัตรของการประชุม ให้กดแป้น Tab 3 ครั้ง คุณจะได้ยิน: "วัน ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ทุกๆ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ เดือน" จากนั้นให้พิมพ์จำนวนเดือน (เช่น เมื่อต้องการระบุให้การประชุมเกิดขึ้นทุกๆ 3 เดือน ให้พิมพ์ 3)

  • รายปี

   เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก รายปี ให้กด Alt+Y ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รายปี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปแบบกิจวัตร, รายปี"

  หลังจากเลือกตัวเลือกกิจวัตรแล้ว เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

ทำให้การประชุม Skype

คุณสามารถเปิดการประชุมของคุณลงในการประชุมแบบออนไลน์Skype อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุม เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการประชุม Skype และสร้างลิงก์การประชุมSkype กด Alt + H, O, M

 2. Outlook เพิ่มรายละเอียดการประชุมแบบออนไลน์และลิงก์การประชุมเขตข้อมูลข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook 2016 for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ การจัดกำหนดการการนัดหมาย หรือการจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น ตรวจสอบเมื่อบุคคลที่คุณเชิญจะพร้อมใช้งาน ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร หรือสร้างการประชุมSkype ในOutlook 2016 for Mac

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. Outlook กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนูไฟล์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อย ใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการนัดหมายใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การนัดหมาย” แล้วกด Enter หน้าต่างการนัดหมายใหม่จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ เรื่อง

  • เมื่อต้องการสร้างการประชุมใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การประชุม” แล้วกด Enter หน้าต่างการประชุมใหม่จะเปิด และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ถึง:

 4. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการนัดหมายหรือการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุมเพื่อเชิญบุคคล พิมพ์ติดต่อในเพื่อ: เขตข้อมูลข้อความ

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “หัวข้อ, แก้ไขข้อความ” แล้วพิมพ์ชื่อของกิจกรรม

  • เมื่อต้องการตั้งสถานที่สำหรับการประชุม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแก้ไขสถานที่” แล้วพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้พิมพ์ค่าใหม่

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ตลอดทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายยกเลิกการเลือก" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้องการกำหนดเวลาตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ กด Shift + Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มป็อปอัพตัวเตือน" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "บรรทัดใหม่" แล้ว พิมพ์รายละเอียดคุณต้องการ

 5. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมาย กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึกแล้วปิด แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 6. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง Outlook ก่อนหน้า

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างเหตุการณ์ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินสถานะความพร้อมใช้งานปัจจุบัน (เช่น "ไม่ว่าง") และ "แสดงเป็น ปุ่มป็อปอัพ แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 2. เมื่อต้องการเลือกความพร้อมใช้งาน กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินความพร้อมใช้งานที่คุณต้องการให้แสดง เมื่อต้องการเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำให้การประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างการนัดหมาย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เชิญปุ่ม" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อทำให้การประชุม

 2. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ถึง ที่สร้างขึ้นใหม่ และคุณสามารถพิมพ์ที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม

 3. เมื่อเสร็จแล้ว เพื่อส่งการเชิญ กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจะว่างเมื่อใด

 1. ในหน้าต่างการประชุม กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "จัดกำหนดการ ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดมุมมองจัดกำหนดการ

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ผู้เข้าร่วมประชุมสถานะตาราง แถว 1 (...)," ตาม ด้วยชื่อแบบตัวจัดระเบียบและสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อต้องการเรียกดูสถานะผู้ถูกเชิญ กดแป้นลูกศรลง สถานีทราบชื่อของผู้ถูกเชิญและความพร้อมใช้งานเมื่อคุณย้าย

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองการนัดหมาย กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "นัดหมาย ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างเหตุการณ์ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กิจวัตรปุ่ม" แล้วกดควบคุม + เลือก + Spacebar หน้าต่างใหม่เปิด ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับเหตุการณ์เป็นกิจวัตร มีโฟกัสบนปุ่มป็อปอัพซ้ำ

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม กดควบคุม + เลือก + Spacebar แล้วกดขึ้น หรือลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินความถี่ที่ คุณต้องการนัดหมายที่เป็นกิจวัตร (รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี ) เมื่อต้องการเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่น ๆ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มค่าเริ่มต้น OK" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ทำให้การประชุม Skype

คุณสามารถเปิดการประชุมของคุณลงในการประชุมแบบออนไลน์Skype อย่างง่ายดาย

 1. ในหน้าต่างการประชุม กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ประชุมแบบออนไลน์ ปุ่มเมนู" หรือ "Skype ประชุม" และตัวควบคุม + เลือก + Spacebar แล้วกด

 2. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงประชุมSkype กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มสร้างกิจกรรม" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทั้งวัน, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เริ่มพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้ง รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการกำหนดเวลาการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "การแจ้งเตือน ตาม ด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบัน ทางแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำให้การประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน อ้างถึงเปิด อ่าน และแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน

  หน้าต่าง บุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะถูกอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไข หรือสร้างเหตุการณ์ ในหน้าต่างใหม่เหตุการณ์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ทำ ซ้ำ ไม่มี ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ทำซ้ำ เมนูเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินความถี่ที่คุณต้องการประชุมจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสย้ายกลับไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "กลับปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ทำให้การประชุม Skype

คุณสามารถเปิดการประชุมของคุณลงในการประชุมแบบออนไลน์Skype อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “โทรด้วย Skype, ปุ่มสวิตช์, ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมSkype เปิดเหตุการณ์ แล้วปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เข้าร่วมปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ปักไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มกิจกรรมใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่าง กิจกรรมใหม่ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อเรื่อง และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของกิจกรรม

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคต่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการยืนยันส่วนที่เลือก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กิจกรรมทั้งวัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สถานที่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อสถานที่ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วเริ่มพิมพ์ รายการตำแหน่งที่ตั้งที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ถ้าคุณใช้ปฏิทินหลายรายการ คุณสามารถระบุปฏิทินที่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ได้ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิทิน <บัญชีปฏิทินปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินปฏิทินที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการกำหนดเวลาการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "การแจ้งเตือน ตาม ด้วยค่าการแจ้งเตือนปัจจุบัน ทางแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ตัวอย่างเช่น วาระการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ พิมพ์รายละเอียด เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำให้การประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บุคคล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน อ้างถึงเปิด อ่าน และแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน

  หน้าต่าง เพิ่มบุคคล จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมู฿ลข้อความที่แก้ไขได้ และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อที่ติดต่อ รายการของที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำสิ่งนี้สำหรับที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ

 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. เมื่อคุณกำลังสร้างเหตุการณ์ ในหน้าต่างใหม่เหตุการณ์ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ทำ ซ้ำ Never แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ทำซ้ำ เมนูเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "Frequency ไม่เคย แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินความถี่ที่คุณต้องการประชุมจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสย้ายกลับไปยังหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่

ทำให้การประชุม Skype

คุณสามารถเปิดการประชุมของคุณลงในการประชุมแบบออนไลน์Skype อย่างง่ายดาย

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไขหรือสร้างกิจกรรม ในหน้าต่าง แก้ไขกิจกรรม หรือ กิจกรรมใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Skype” “การประชุม Skype” หรือ “สวิตช์ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “บันทึก” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเขตข้อมูล คำอธิบาย

 3. เมื่อต้องการเข้าร่วมการประชุมSkype เปิดเหตุการณ์ แล้วปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงคำอธิบาย และ URL การประชุมSkype แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทิน Outlook ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ในมุมมองใดก็ได้ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อกิจกรรม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกิจกรรมโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการตั้งสถานที่ประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความสถานที่ที่สามารถแก้ไขได้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์สถานที่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินวันที่หรือเวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินวันที่หรือชั่วโมงที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกค่า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกิจกรรมทั้งวัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องกาเครื่องหมายกิจกรรมทั้งวันที่ไม่ได้เลือก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำอธิบายกิจกรรม, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 6. ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม เมื่อต้องการเชิญบุคคล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เชิญบุคคล ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการตั้งเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเตือน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการนัดหมาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายกลับไปยังมุมมองปฏิทิน

อนุญาตให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณ

แสดงสถานะความพร้อมของคุณระหว่างช่วงกิจกรรมให้ผู้อื่นทราบ

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแสดงเป็น" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง เมนู บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกสถานะความพร้อม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสถานะความพร้อมที่คุณต้องการแสดง เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำให้การประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. เมื่อคุณกำลังแก้ไข หรือสร้างเหตุการณ์ ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เชิญบุคคล ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิด และแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทิน อ้างถึงเปิด อ่าน และแก้ไขเหตุการณ์ในปฏิทิน

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้าคุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำสำหรับผู้ถูกเชิญรายอื่น

 3. เมื่อต้องกา่รส่งคำเชิญ ให้ปัดไปทางทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างกิจกรรม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่มทำซ้ำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บใหม่จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร

 2. เมื่อต้องการเลือกความถี่ของการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทำซ้ำรูปแบบรายสัปดาห์” ถ้าคุณต้องการความถี่ที่ไม่ใช่ รายสัปดาห์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินความถี่ที่คุณต้องการให้มีการประชุม เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอื่น ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การจัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมกับบุคคลอื่นในปฏิทิน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

จัดการหนดการนัดหมายหรือการประชุมใหม่

ให้โปรแกรมอ่านหน้าจอช่วยจัดกำหนดการการนัดหมายการประชุมให้คุณ

 1. ในOutlook กด Ctrl + Shift + 2 เพื่อเปิดปฏิทิน คุณได้ยิน "โหลดแล้ว ตาม ด้วยหมายเลขของเหตุการณ์และ"เหตุการณ์ในปฏิทินที่เลือกหนึ่ง"

 2. เมื่อต้องการสร้าง เหตุการณ์ใหม่กด Ctrl + N เปิดหน้าต่างรายละเอียด หรือตั้งค่าการนัดหมาย ที่ มีโฟกัสในเขตข้อมูลข้อความชื่อเรื่องของเหตุการณ์ คุณได้ยินเสียง: "เพิ่มชื่อเรื่องสำหรับเหตุการณ์"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกกิจกรรม ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อกิจกรรม ให้พิมพ์ในเขตข้อมูลข้อความชื่อกิจกรรม

  • ถ้าคุณกำลังสร้างการประชุม ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “เพิ่มบุคคล, กำลังแก้ไข” เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์ที่ติดต่อ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประชุม กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งหรือห้อง แก้ไข จากนั้น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่ เมื่ออยู่บนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ให้กด Spacebar เพื่อเปิดปฏิทินแบบดรอปดาวน์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูปฏิทินแบบดรอปดาวน์ แล้วกด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมง ให้พิมพ์ค่าใหม่

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื่อความของกิจกรรม, กำลังแก้ไข” แล้วพิมพ์รายละเอียดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” (สำหรับการประชุม) หรือ “ปุ่มบันทึก” (สำหรับการนัดหมาย) แล้วกด Spacebar

 5. หน้าต่างกิจกรรมใหม่จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยัง ปฏิทิน

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำให้การประชุม

เชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมและเปลี่ยนกำหนดการเป็นการประชุม

 1. ในหน้าต่างรายละเอียด หรือตั้งค่าการนัดหมาย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มบุคคลอื่น แก้ไข"

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อ ให้พิมพ์หรือวางที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นกด Enter ทำซ้ำสำหรับผู้ร่วมประชุมคนอื่น

ตรวจสอบเวลาว่างของบุคคลที่คุณเชิญ

หลังจากที่คุณใส่ชื่อในคำเชิญการประชุม Outlook สามารถช่วยให้คุณเลือกเวลาเมื่อผู้ถูกเชิญทุกคนว่าง

 1. ในหน้าต่างรายละเอียด หรือตั้งค่าการนัดหมาย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงการประชุมครั้งข้อเสนอแนะ ภายใต้จัดกำหนดการ โปรแกรมผู้บรรยายทราบเวลาการประชุมที่แนะนำ

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเวลาที่แนะนำเพิ่มเติม ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินช่วงเวลาที่แนะนำที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในเวลาที่แนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกเวลา ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาเวลาพร้อมใช้งานสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของผู้ถูกเชิญสำหรับวันอื่น เมื่อต้องการเรียกดูวันอื่น ภายใต้การจัดกำหนดการ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวใช้เลือกเดือนเปิด ปุ่มยุบ, " แล้ว กด Spacebar กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยินเสียงของวันที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูวัน เมื่อต้องการเลือกวัน กด Enter

ทำให้การประชุมที่เป็นกิจวัตร

ถ้าคุณจัดกำหนดการ เช่น การประชุมรายสัปดาห์ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตรได้อย่างง่ายๆ วิธีนี้คุณไม่ต้องเพิ่มการประชุมแยกสำหรับการประชุมในแต่ละสัปดาห์

 1. ในหน้าต่างรายละเอียด หรือตั้งค่าการนัดหมาย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมซ้ำ พร้อมอย่างเดียว"

 2. เพื่อเลือกความถี่ของการประชุม กด Spacebar แล้ว ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินความถี่ที่คุณต้องการประชุมจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเลือก กด Spacebar

ทำให้การประชุม Skype

คุณสามารถเปิดการประชุมของคุณลงในการประชุมแบบออนไลน์Skype อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีสมาชิกOffice 365 คุณอาจไม่มีตัวเลือกในOutlook Web App ของคุณ

 1. ในหน้าต่างรายละเอียด หรือตั้งค่าการนัดหมาย กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มส่งออก"

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเพิ่มการประชุมทาง Skype” เมื่อต้องการสร้างการประชุมผ่าน Skype ให้กด Spacebar

 3. Outlook จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมออนไลน์และลิงก์ในเนื้อความของกิจกรรมหลังจากส่งคำเชิญ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×