ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยบล็อกที่สร้างขึ้นใน SharePoint Online

บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยบล็อกที่ถูกสร้างขึ้นใน SharePoint Online บล็อกใน SharePoint Online คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการประกาศข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท หรือแชร์แนวคิด ความเห็น และความรู้ภายในทีมของคุณหรือองค์กรของคุณ ย้ายไปรอบๆ เนื้อหาบล็อก ฟังโพสต์ ข้อคิดเห็น หรือชอบโพสต์ในบล็อก ค้นหาเนื้อหา และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ: 

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • SharePoint Online เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร (SharePoint Server) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบล็อกที่สามารถเข้าถึงได้ใน SharePoint Online ให้ไปยัง ทำให้บล็อก SharePoint Online ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ในบทความนี้

เริ่มต้นใช้งาน: ลำดับแท็บและเนื้อหาเริ่มต้นในบล็อก

เมื่อผู้เขียนสร้างบล็อกใน SharePoint Online โดยทั่วไปแล้วใช้ พวกเขาจะใช้เทมเพลต บล็อก ซึ่งแทรกเนื้อหาเริ่มต้น (ใน Web Part) ในบล็อก รวมถึงโฮมเพจเริ่มต้นต่อไปนี้:

 • โฮมเพจสำหรับบล็อก

 • หน้าสำหรับแต่ละโพสต์ในบล็อก

 • หน้าสำหรับแต่ละประเภทในบล็อก

 • หน้าสำหรับการเก็บบล็อกถาวรรายเดือน

ลำดับแท็บสำหรับหน้าเริ่มต้น

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับลำดับแท็บสำหรับแต่ละเว็บเพจ การรู้ลำดับแท็บจะทำให้ย้ายไปรอบๆ หน้าแต่ละหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ลำดับแท็บสำหรับหน้าบล็อก

แต่ละหน้ามีเนื้อหาเริ่มต้นต่อไปนี้ โดยแสดงตามลำดับแท็บ:

 1. กราฟิกเริ่มต้นที่ลิงก์ไปยังโฮมเพจของบล็อก

 2. ลิงก์ หน้าแรก ไปยังโฮมเพจของบล็อก

 3. กล่อง ค้นหาไซต์นี้

 4. รายการ ประเภท ซึ่งประกอบด้วยลิงก์ไปยังประเภท กิจกรรมแนวคิด และ ความคิดเห็น และถ้าคุณเป็นผู้เขียนบล็อก จะมีลิงก์ไปยัง เพิ่มประเภท

 5. รายการ เก็บถาวร ที่จัดเรียงตามเดือนและลิงก์ไปยัง โพสต์ที่เก่ากว่า

โฮมเพจ

โฮมเพจจะแสดงรายการโพสต์ในบล็อกทั้งหมดด้วยการเรียงลำดับตามเวลา แต่ละโพสต์จะมี:

 • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน และรายการประเภทบล็อก

 • ลิงก์ ข้อคิดเห็น

 • ลิงก์ ชอบ และ เลิกชอบ

 • ส่งลิงก์ทางอีเมล

 • (ผู้เขียนเท่านั้น) ปุ่ม เพิ่มเติม ที่มีลิงก์ แก้ไข

 • ลิงก์ ตัวดึงข้อมูล RSS

 • ลิงก์ แจ้งเตือนฉัน

เว็บเพจสำหรับโพสต์ในบล็อก

รายการนี้แสดงลำดับแท็บสำหรับเว็บเพจของโพสต์ในบล็อก:

 • ชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อก

 • ชื่อผู้เขียนบล็อก

 • ชื่อของประเภทที่มีโพสต์ในบล็อกอยู่

 • ลิงก์ ชอบ หรือลิงก์ เลิกชอบ

 • ลิงก์ ข้อคิดเห็น

 • รายการ เพิ่มเติม ที่ประกอบด้วยลิงก์ไปยัง ส่งลิงก์ทางอีเมล ถ้าคุณเป็นผู้เขียนบล็อก รายการ เพิ่มเติม จะประกอบด้วยลิงก์: ส่งลิงก์ทางอีเมล และลิงก์ แก้ไข (เพื่อแก้ไขโพสต์ในบล็อก)

 • กล่องข้อความ เพิ่มข้อคิดเห็น ที่คุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นได้

 • ปุ่ม โพสต์ (เพื่อโพสต์ข้อคิดเห็นของคุณ)

 • ข้อคิดเห็นทั้งหมดสำหรับบล็อก

หน้าประเภท

หน้านี้แสดงรายการโพสต์ในบล็อกทั้งหมดในประเภท โพสต์แต่ละรายการจะแสดงชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อก ชื่อผู้เขียนบล็อก และชื่อของประเภทที่มีโพสต์ในบล็อกอยู่

หน้าการเก็บบล็อกถาวรรายเดือน

หน้านี้แสดงโพสต์ของบล็อกทั้งหมดสำหรับแต่ละเดือน โพสต์แต่ละรายการจะแสดงชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อก ชื่อผู้เขียนบล็อก และชื่อของประเภทที่มีโพสต์ในบล็อกอยู่

เครื่องมือสำหรับผู้เขียนบล็อก

ถ้าคุณเป็นผู้เขียนบล็อกที่คุณกำลังใช้ หลังจากองค์ประกอบของโพสต์สุดท้ายบนแต่ละเว็บเพจของบล็อก จะมีองค์ประกอบการเขียนเพิ่มเติมอยู่ด้วย รายการ เครื่องมือบล็อก จะมีการเข้าถึงไปยังลิงก์ต่อไปนี้:

 • สร้างโพสต์

 • จัดการโพสต์

 • จัดการข้อคิดเห็น

 • จัดการประเภท

 • เปิดใช้แอปการจัดทำบล็อก

 • กล่อง เลือกเค้าโครงโพสต์ (ตัวเลือก พื้นฐานในกล่อง และ อินไลน์)

นำทางในบล็อกบน SharePoint Online

 • ลิงก์การนำทาง

  เมื่อต้องการย้ายไปที่ลิงก์การนำทางบนหน้าบล็อกโดยตรงและเลือกลิงก์นั้น ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่ง Ribbon ข้าม ลิงก์” กด Enter

 • เนื้อหาหลัก

  เมื่อต้องการย้ายไปที่เนื้อหาหลักบนหน้าบล็อกโดยตรงและเลือกเนื้อหานั้น ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้ามไปยังลิงก์เนื้อหาหลัก” ทันทีหลังจากที่คุณเปิดหน้า กด Enter

 • แต่ละองค์ประกอบบนหน้า

  เมื่อต้องการย้ายจากองค์ประกอบหน้าหนึ่งไปยังองค์ประกอบหน้าถัดไป ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กด Shift+Tab ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังแต่ละองค์ประกอบ คุณจะได้ยินชื่อขององค์ประกอบ

 • โฮมเพจของบล็อก

  เมื่อต้องการย้ายไปและเลือกลิงก์ หน้าแรก ของโฮมเพจของบล็อก ให้กด Alt+1 คุณจะได้ยิน "หน้าแรก เลือกอยู่ในขณะนี้" กด Enter

 • โพสต์ในบล็อกบนโฮมเพจ

  เมื่อต้องการย้ายจากโพสต์หนึ่งไปยังอีกโพสต์หนึ่งบนโฮมเพจ คุณต้องกดปุ่ม Tab ผ่านแต่ละองค์ประกอบข้อมูลของแต่ละโพสต์ (เช่น ชื่อเรื่อง ประเภท และข้อคิดเห็น) ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังชื่อเรื่องของโพสต์ คุณจะได้ยินชื่อของโพสต์ตามด้วย "หัวเรื่องระดับหนึ่ง ลิงก์" ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังแต่ละองค์ประกอบอื่นๆ ของโพสต์ คุณจะได้ยินชื่อขององค์ประกอบตามด้วย "ลิงก์" เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในองค์ประกอบของโพสต์ ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อโฟกัสย้ายไปยังลิงก์ ข้อคิดเห็น ของสำหรับโพสต์ในบล็อก นอกจากจะได้ยิน "ข้อคิดเห็น ลิงก์” แล้ว คุณจะได้ยินจำนวนรวมของข้อคิดเห็นของโพสต์ด้วย

  • เมื่อต้องการค้นหาองค์ประกอบข้อมูลที่มีอยู่ในโพสต์ของบล็อกทั้งหมด ให้ไปยัง เริ่มต้นใช้งาน: ลำดับแท็บและเนื้อหาเริ่มต้นในบล็อก ในบทความนี้

 • โพสต์ในบล็อกในแต่ละประเภท

  ตามค่าเริ่มต้น ในลำดับแท็บบนหน้าบล็อก รายการ ประเภท จะอยู่หลังจากปุ่ม ค้นหา ขณะที่คุณกดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ต้นหา คุณจะได้ยิน “ปุ่มค้นหา” ถ้าคุณกดแป้น Tab อีกครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์ในรายการ ประเภท คุณจะได้ยินชื่อของแต่ละประเภทตามด้วย "ลิงก์" เมื่อต้องการเลือกประเภท ให้กด Enter

 • โพสต์ในบล็อกในแต่ละเดือน

  ตามค่าเริ่มต้น ในลำดับแท็บบนหน้าบล็อก รายการ เก็บถาวร จะอยู่หลังจากประเภทสุดท้าย (หรือ เพิ่มประเภท ถ้าคุณเป็นผู้เขียนบล็อก) ในรายการ ประเภท ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังประเภทสุดท้าย คุณจะได้ยินชื่อประเภทตามด้วย "ลิงก์” ถ้าคุณกดปุ่ม Tab ไปข้างหน้า โฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์ในรายการ เก็บถาวร คุณจะได้ยิน "เก็บถาวร ลิงก์” ขณะที่คุณกดปุ่ม Tab ไปยังแต่ละเดือนในรายการ คุณจะได้ยินชื่อเดือนตามด้วย "ลิงก์” ลิงก์สุดท้ายในรายการ เก็บถาวร คือ โพสต์ที่เก่ากว่า ขณะที่โฟกัสย้ายไปยัง โพสต์ที่เก่ากว่า คุณจะได้ยิน "โพสต์ที่เก่ากว่า ลิงก์” เมื่อต้องการเลือกเดือน ให้กด Enter

การกระทำทั่วไปบนบล็อก

ฟังโพสต์ในบล็อกและข้อคิดเห็น

 1. บนโฮมเพจ หน้าประเภท หรือหน้าการเก็บถาวรของบล็อก ให้ย้ายโฟกัสไปยังชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อกที่คุณต้องการเปิด คุณจะได้ยินชื่อเรื่องของโพสต์ตามด้วย "หัวเรื่องระดับหนึ่ง ลิงก์"

 2. กด Enter ขณะที่โพสต์ในบล็อกเปิดหน้าของตัวเอง คุณจะได้ยินชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อก ชื่อผู้เขียนบล็อก เนื้อหาของโพสต์ แต่ละข้อคิดเห็นของโพสต์พร้อมกับชื่อของบุคคลที่โพสต์ข้อคิดเห็นนั้น และชื่อขององค์ประกอบทั้งหมดบนเว็บเพจ

ข้อคิดเห็นบนโพสต์ในบล็อก

 1. ย้ายโฟกัสไปยังชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อกที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น คุณจะได้ยินชื่อเรื่องของโพสต์ตามด้วย "หัวเรื่องระดับหนึ่ง ลิงก์"

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องข้อความ เพิ่มข้อคิดเห็น ของโพสต์ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณอยู่บนโฮมเพจของบล็อก ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์ ข้อคิดเห็น คุณจะได้ยินจำนวนรวมของข้อคิดเห็นของโพสต์ในบล็อก ตามด้วย "ข้อคิดเห็น ลิงก์” กด Enter หน้าแยกของโพสต์จะเปิดขึ้น กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความ เพิ่มข้อคิดเห็น คุณจะได้ยิน "แก้ไข พิมพ์ข้อความ”

  • ถ้าคุณอยู่บนหน้าแยกของโพสต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์ ข้อคิดเห็น คุณจะได้ยิน "ข้อคิดเห็น ลิงก์" กด Enter ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังกล่องข้อความ เพิ่มข้อคิดเห็น ของโพสต์ คุณจะได้ยิน "แก้ไข พิมพ์ข้อความ"

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

 4. เมื่อต้องการโพสต์ข้อคิดเห็น ให้กดแป้น Tab ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังปุ่ม โพสต์ คุณจะได้ยิน "โพสต์ ปุ่ม" กด Enter

ชอบโพสต์ในบล็อก

 1. บนโฮมเพจของบล็อกหรือหน้าแยกของโพสต์ ให้ย้ายโฟกัสไปยังชื่อเรื่องของโพสต์ในบล็อกคุณชอบ คุณจะได้ยินชื่อเรื่องของโพสต์ตามด้วย "หัวเรื่องระดับหนึ่ง ลิงก์"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์ ชอบ และคุณจะได้ยิน "ชอบ ลิงก์" กด Enter คุณจะได้ยินจำนวนชอบของโพสต์ และ "เลิกชอบ" ลิงก์ เลิกชอบ จะถูกเพิ่ม ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจ (เมื่อต้องการเลิกชอบโพสต์ ให้เลือกลิงก์ เลิกชอบ แล้วกด Enter)

การค้นหาเนื้อหา

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังกล่องข้อความ ค้นหาไซต์นี้ ใหก้ด Alt+S คุณจะได้ยิน "ค้นหาไซต์นี้ พิมพ์ข้อความ"

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วกด Enter ขณะที่โฟกัสย้ายไปยังหน้าใหม่ (เปิดในแท็บเดียวกัน) ที่มีผลลัพธ์การค้นหาของคุณ คุณจะได้ยินผลลัพธ์การค้นหา

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเรื่องของผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ติดตามบล็อก

 • หลังจากที่คุณเปิดบล็อกที่สร้างขึ้นใน SharePoint Online ในเว็บเบราว์เซอร์ โฟกัสจะย้ายไปยังเว็บเพจ ที่เปิดในแท็บในเบราว์เซอร์ คุณจะได้ยินชื่อของแท็บและชื่อของเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ติดตาม ที่อยู่ด้านบนของทุกๆ บล็อกที่สร้างขึ้นใน SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ติดตามไซต์นี้และทำให้สามารถกลับมาได้อย่าง่ายดายจากหน้าบนไซต์ของคุณ" แล้วกด Enter

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มลิงก์ไปยังบล็อกในหน้า ไซต์ ของคุณภายใต้ ไซต์ที่ฉันติดตาม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×