ใช้โปรแกรมผู้บรรยายเพื่อทำงานพื้นฐานใน Word Mobile

ใช้โปรแกรมผู้บรรยายเพื่อทำงานพื้นฐานใน Word Mobile

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำงานพื้นฐาน เช่น การสร้าง การแก้ไข การพิมพ์เอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word สำหรับ Windows Phone 10 ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

สร้างเอกสารใหม่

เมื่อคุณเริ่ม Word Mobile จะเปิดรายการของเอกสารที่ใช้ล่าสุด เมื่อต้องการสร้างเอกสารใหม่

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใหม่ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการเทมเพลต

 2. ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารใหม่ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอหลังจากที่คุณได้ยิน "เอกสารเปล่า 1 จาก 24" ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารโดยยึดตามเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดเอกสารที่มีอยู่

เมื่อคุณเริ่ม Word Mobile จะเปิดรายการของเอกสารที่ใช้ล่าสุด เมื่อต้องการเปิดหนึ่งในเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการ ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้ง แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเอกสาร

เคล็ดลับ: เก็บเอกสาร Word ทั้งหมดของคุณในโฟลเดอร์เดียวกัน วิธีที่จะค้นหาได้ง่ายขึ้น

ถ้าเอกสารที่คุณกำลังค้นหาไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารล่าสุด คุณสามารถค้นหาได้ในอุปกรณ์ของคุณ หรือ OneDrive

เปิดเอกสารจาก OneDrive

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเรียกดู แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแอป

 2. ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ จนกว่าคุณจะได้ยิน "อุปกรณ์นี้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุชื่อของโฟลเดอร์ แล้วบอกจำนวนให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่น "1 จาก 6") ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ เช่น "เอกสาร" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์

 4. โปรแกรมอ่านหน้าจอระบุชื่อของรายการแรกในโฟลเดอร์ แล้วบอกจำนวนให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่น "1 จาก 2") ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

เปิดเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเรียกดู แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแอป

 2. ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ จนกว่าคุณจะได้ยิน "อุปกรณ์นี้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุชื่อของโฟลเดอร์ แล้วบอกจำนวนให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่น "1 จาก 6") ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ เช่น "เอกสาร" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์

 4. โปรแกรมอ่านหน้าจอระบุชื่อของรายการแรกในโฟลเดอร์ แล้วบอกจำนวนให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่น "1 จาก 2") ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

เพิ่ม แก้ไข หรือจัดรูปแบบข้อความ

นอกจากการเขียนข้อความด้วย Word Mobile คุณยังสามารถจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น โดยการเพิ่มรายการหัวข้อย่อย ไม่ว่าคุณจะเพิ่มข้อความหรือจัดรูปแบบ คุณสามารถปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมองของโปรแกรมผู้บรรยายจากรายการ ซึ่งเป็นโหมดการนำทางปกติ เป็นคำ ย่อหน้า หรือบรรทัด เมื่อคุณปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายในโหมดเหล่านี้ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านจำนวนข้อความที่เลือก

เขียนในเอกสารของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นเขียน คุณจำเป็นต้องระบุตำแหน่งที่ถูกต้องในเอกสารของคุณ:

 1. เมื่อคุณเปิดเอกสาร ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ซึ่งจะบอกคุณว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเริ่มการเพิ่มข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังเริ่มเอกสารเปล่าใหม่ แค่เริ่มเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์หรือการป้อนตามคำบอก

  • ถ้าเอกสารหรือเทมเพลตที่ข้อความบางส่วนอยู่แล้ว ให้ใช้คำสั่งของโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับการอ่านย่อหน้า บรรทัด หรือคำเพื่อช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อพิมพ์ต่อไป แล้วเริ่มการเขียนโดยใช้คีย์บอร์ดหรือการเขียนตามคำบอก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้การเขียนตามคำบอก ให้หยุดชั่วคราวแล้วเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนลงในข้อความของคุณ

จัดรูปแบบข้อความ

นอกจากการเพิ่มข้อความธรรมดา คุณสามารถจัดรูปแบบได้หลายวิธี:

 1. ในพื้นที่สำหรับเขียน หลังจากค้นหาในคำ ย่อหน้า หรือบรรทัดที่คุณต้องการจัดรูปแบบด้วยคำสั่งของโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่โหมดการเลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วแตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเลือก

 2. เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบ ให้ปัดขึ้นหรือลงจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะอยู่ในโหมดมุมมอง รายการ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ เช่น ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกสำหรับข้อความที่เลือก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่ม หัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข ไปยังหนึ่งย่อหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเลือกข้อความทั้งหมด เพียงย้ายโฟกัสของโปรแกรมผู้บรรยายไปยังตำแหน่งในย่อหน้านั้นก่อนที่จะนำการจัดรูปแบบไปใช้

หยุดการแก้ไขเอกสาร

เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มหรือจัดรูปแบบข้อความ:

 1. ปัดขึ้นหรือสลับโปรแกรมผู้บรรยายเป็นโหมดมุมมอง “จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์” แล้วปัดไปทางขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบแอป”

 2. ปัดลงหนึ่งครั้ง แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ ปุ่มถูกยุบ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน แตะสามครั้งเพื่อขยาย” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองหลักใน Word Mobile

บันทึกเอกสารของคุณ

Word Mobile จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งบันทึกและชื่อไฟล์

บันทึกสำเนาของเอกสารของคุณ

เมื่อคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ของคุณ แต่ทำสำเนาต้นฉบับไว้ ให้บันทึกเอกสารของคุณด้วยชื่อใหม่

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ให้ปัดไปทางขวาในโหมดมุมมอง "รายการ" จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนู ไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึกสำเนาของไฟล์นี้ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุว่า "เลือกป็อปอัพแอป อุปกรณ์นี้" ถ้าคุณต้องการบันทึกไปยัง OneDrive แทน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “OneDrive” หลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ลากนิ้วของคุณรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุชื่อของโฟลเดอร์ แล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ เช่น "เอกสาร" หรือ "โฟลเดอร์: เอกสาร” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบแอปถัดไป แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ลากนิ้วของคุณรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ชื่อไฟล์ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” ตามด้วยชื่อไฟล์ปัจจุบัน แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วใช้คีย์บอร์ดหรือการป้อนตามคำบอกเพื่อเขียนชื่อใหม่สำหรับไฟล์

 8. ปัดขึ้นหรือสลับโปรแกรมผู้บรรยายเป็นโหมดมุมมอง “จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์” แล้วปัดไปทางขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบแอป” ปัดลงหนึ่งครั้ง แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกสำเนาแถบแอป แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อบันทึกสำเนา

คุณกำลังทำงานกับสำเนาของเอกสารที่คุณเพิ่งบันทึก ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับ

เปลี่ยนชื่อเอกสารของคุณ

ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยชื่อไฟล์ กำลังดำเนินการ คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ในภายหลัง

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ให้ปัดไปทางขวาในโหมดมุมมอง "รายการ" จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนู ไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึก

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดหรือการป้อนตามคำบอกเพื่อเขียนชื่อใหม่สำหรับไฟล์ เมื่อต้องการเขียนชื่อให้เสร็จ ให้ปัดขึ้นเพื่อสลับโปรแกรมผู้บรรยายเป็นโหมดมุมมอง “จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์” ปัดไปทางขวา แล้วปัดลงเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นโหมด “รายการ” ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ ปุ่มถูกยุบ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน แตะสามครั้งเพื่อขยาย” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ

พิมพ์เอกสารของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารของคุณเพื่อใช้แสดงให้ผู้อื่นเห็น ตัวอย่างเช่น

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ให้ปัดไปทางขวาในโหมดมุมมอง "รายการ" จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนู ไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องพิมพ์ กล่องคำสั่งผสม แตะสองครั้งเพื่อขยาย ยุบ" เมื่อคุณแตะสองครั้งบนหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เลือก แล้วบอกจำนวนตัวเลือกที่มีอยู่ (ตัวอย่างเช่น “1 จาก 5”) เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×