ใช้แอระยะไกล Apple เพื่อเลื่อนไปตามสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การระยะไกล Apple เพื่อเลื่อนไปตามสไลด์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถนำไปรอบ ๆ ห้องในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ระยะไกลภายในฟุต 30 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ต้องมีคู่ระยะไกลของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะสามารถใช้กับ PowerPoint เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการตั้งค่าระยะไกลของคุณ ไปเพื่อช่วย Mac

ระบบควบคุมระยะไกล Apple

คำบรรยายภาพ 1 เพิ่มระดับเสียง

คำบรรยายภาพ 2 ย้อนกลับ/กรอกลับ

คำบรรยายภาพ 3 ลดระดับเสียง

คำบรรยายภาพ 4 เล่น/หยุดชั่วขณะ

คำบรรยายภาพ 5 ไปข้างหน้าถัดไป/อย่างรวดเร็ว

  • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เลื่อนไปยังสไลด์หรือภาพเคลื่อนไหวถัดไป

บนระยะไกล คลิกปุ่มเล่น/หยุดชั่วขณะ หรือNext/Fast ไปข้างหน้า

กลับไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือภาพเคลื่อนไหว

บนระยะไกล คลิกปุ่มย้อนกลับ/กรอกลับ

เพิ่ม หรือลดระดับเสียงสำหรับเสียงใด ๆ ในงานนำเสนอ

บนระยะไกล คลิกที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง หรือเสียงลง

หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์ โดยใช้ระยะไกล เมื่อต้องการสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์ กด ESC บนคีย์บอร์ด

  • ปุ่มเล่น/หยุดชั่วขณะบนระยะไกลเริ่มการนำเสนอสไลด์

  • เสียงหรือภาพยนตร์บนสไลด์ไม่สามารถควบคุมกับระยะไกลเว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเล่น หรือหยุดชั่วคราววัตถุสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุเคลื่อนไหว ดูการทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×