ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้แอป OneDrive for Business ใน Windows 8

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้แอป OneDrive for Business ใน Windows 8 เพื่อเก็บ เข้าถึง และแชร์เอกสารการทำงานและไฟล์อื่นๆ ใน Cloud ได้

ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจากแอป OneDrive for Business

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ในแอป OneDrive for Business ใน Windows 8 ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SharePoint หรือ Office 365 ของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากแอป ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก > ลงชื่อออก

เรียกดูไฟล์ OneDrive for Business ของคุณ

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว แอป OneDrive for Business จะนำคุณไปยังไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณโดยตรง แตะหรือคลิกที่รายการใดๆ เพื่อเปิด

ป้ายชื่อภายใต้รายการแต่ละรายการจะบอกให้คุณทราบว่ารายการนั้นมีการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใดและมีการแชร์ในปัจจุบันหรือไม่

เมื่อต้องการดูไฟล์ที่คุณได้เปิดล่าสุด ให้เลือกลูกศรลงที่ด้านบนของหน้า แล้วคลิก เอกสารล่าสุด

เมนูมุมมองของ OneDrive for Business

อัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังแอป OneDrive for Business

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ในแอป OneDrive for Business ให้ทำดังนี้

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาที่ที่ว่างสีขาวใดๆ เพื่อแสดงแถบการกระทำที่ด้านล่างของหน้าจอ
  แถบการกระทำ OneDrive for Business

 2. เลือก อัปโหลด

 3. เลือก ไฟล์

 4. เรียกดูและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด ไฟล์จะถูกเพิ่มลงในแถบการกระทำด้านล่างตามที่คุณเลือก

 5. เลือก อัปโหลดไปยัง OneDrive for Business
  แถบการกระทำที่มีหัวข้อเลือกอยู่เพื่ออัปโหลดไปยัง OneDrive for Business

เมื่อต้องการอัปโหลดโฟลเดอร์ในแอป OneDrive for Business ให้ทำดังนี้

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาที่ที่ว่างสีขาวใดๆ เพื่อแสดงแถบการกระทำที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. เลือก อัปโหลด

 3. เลือก โฟลเดอร์

 4. เรียกดูและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

 5. เลือก เลือกโฟลเดอร์นี้ > ตกลง

เปิดหรือบันทึกไฟล์บน OneDrive for Business จากอีกแอปหนึ่ง

ในแอปอื่น ให้เลือกคำสั่ง (เช่น เรียกดู, เปิด หรือ บันทึกเป็น) เพื่อเปิดหรือบันทึกไฟล์ แตะหรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ แล้วเลือก OneDrive for Business จากรายการ

เลือก OneDrive for Business จากแอปอื่น

เลือกไฟล์ในแอป OneDrive for Business

เมื่อคุณเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน OneDrive for Business แถบการกระทำจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

ไฟล์ที่เลือกใน OneDrive for Business

เมื่อต้องการเลือกไฟล์ใน OneDrive for Business บนหน้าจอสัมผัส ให้กดค้างไว้และปัดนิ้วขึ้นหรือลงบนไฟล์ ถ้าคุณอยู่ในโหมดจัดชิด ให้กดค้างไว้แล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวาบนไฟล์

เมื่อต้องการเลือกไฟล์ด้วยเมาส์ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น

เปลี่ยนชื่อไฟล์

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. เลือก จัดการ ในแถบการกระทำ

 3. เลือก เปลี่ยนชื่อ

 4. ใส่ชื่อใหม่แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้แก้ไขคุณสมบัติของโฟลเดอร์ในเบราว์เซอร์

ลบไฟล์

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 2. เลือก จัดการ ในแถบการกระทำ

 3. เลือก ลบ

 4. เลือก ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การสร้างโฟลเดอร์

 1. ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหรือคลิกขวาที่ช่องว่างเพื่อแสดงแถบการกระทำที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. เลือก โฟลเดอร์ใหม่

 3. ใส่ชื่อแล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์

แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ของ OneDrive for Business

คุณสามารถแชร์ไฟล์ใน OneDrive for Business ของคุณกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณได้

หมายเหตุ: แชร์ไฟล์กับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้ถ้าผู้ดูแลผู้เช่า O365 ของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูแชร์ SharePoint ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Office 365

แชร์ไฟล์

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแชร์

 2. เลือก การแชร์ ในแถบการกระทำ
  ถ้าคุณแชร์ไฟล์แล้ว คุณจะเห็นรายชื่อของบุคคลที่แชร์ไฟล์

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ด้วยในกล่อง แชร์กับ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้หลายที่อยู่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกไอคอน + เพื่อเลือกบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณได้ด้วย

 4. ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์ การตั้งค่าเริ่มต้น คือ อนุญาตให้ผู้รับแก้ไข
  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์ได้ในภายหลังสำหรับแต่ละบุคคลที่คุณเชิญมาแชร์ไฟล์

 5. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มข้อความได้

 6. เลือก แชร์
  บุคคลที่คุณได้เชิญมาแชร์ไฟล์จะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ไปยังไฟล์และข้อความ ถ้าคุณได้รวมไว้

เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์

 1. เลือกไฟล์ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์

 2. เลือก การแชร์ ในแถบการกระทำ

 3. เลือกชื่อของบุคคลที่มีสิทธิ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. เลือกการตั้งค่าสิทธิ์ที่คุณต้องการ

หยุดการแชร์ไฟล์กับบุคคลอื่น

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก การแชร์ ในแถบการกระทำ

 3. เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ไฟล์ด้วย

 4. เลือก หยุดการแชร์

ดาวน์โหลดสำเนาไฟล์ของคุณที่อยู่ภายในเครื่อง

คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาไฟล์ OneDrive for Business ใดๆ ลงในระบบไฟล์ของคุณได้ คุณอาจต้องทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการที่จะสามารถดูไฟล์เมื่อคุณออฟไลน์

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

 2. เลือก ดาวน์โหลด ในแถบการกระทำ

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วเลือก เลือกโฟลเดอร์นี้

 4. เลือก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ OneDrive for Business ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณอาจสามารถซิงค์ไลบรารี OneDrive for Business กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×