ใช้แหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับ PivotTable ใน Excel for Mac

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องใช้ PivotTable สำหรับข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่นอก Excel เช่น ฐานข้อมูล ในกรณีนี้ ให้คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกก่อน จากนั้นใช้ PivotTableเพื่อสรุป วิเคราะห์ สำรวจ และนำเสนอข้อมูล

ใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อสร้าง PivotTable

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลภายนอกได้ แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูล

ถ้าแหล่งข้อมูลเป็น ฐานข้อมูล SQL

 1. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก คิวรีฐานข้อมูลใหม่

 2. คลิก SQL Server ODBC

 3. กล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูล SQL Server ODBC จะปรากฎขึ้น รับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ แล้วพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบ คลิก เชื่อมต่อ เมื่อเสร็จสิ้น

 4. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้างๆ เซิร์ฟเวอร์เพื่อดูฐานข้อมูล

 5. คลิกลูกศรข้างๆ ฐานข้อมูลที่คุณต้องการ

 6. จากนั้นคลิกชื่อของตารางที่คุณต้องการ

 7. ถ้าต้องการดูตัวอย่างว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก เรียกใช้

 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะนำข้อมูลไปยัง Excel ให้คลิก นำข้อมูลกลับ

 9. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้คลิก PivotTable จากนั้นคลิก ตกลง

  Excel จะสร้าง PivotTable เปล่า และแสดง ตัวสร้าง PivotTable เพิ่ม นำออก หรือย้ายเขตข้อมูลตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

ถ้าแหล่งข้อมูลไม่ใช่ ฐานข้อมูล SQL

ถ้าคุณต้องการใช้แหล่งข้อมูลภายนอกที่ไม่ใช่ ฐานข้อมูล SQL คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุม Open Database Connectivity (ODBC) ติดตั้งอยู่แล้วบน Mac ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมมีอยู่ในเว็บเพจนี้ เมื่อโปรแกรมควบคุมสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณถูกติดตั้งแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้งานข้อมูลภายนอกใน PivotTable:

 1. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก คิวรีฐานข้อมูลใหม่

 2. คลิก จากฐานข้อมูล

 3. เพิ่มแหล่งข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ทางด้านซ้าย ให้คลิกลูกศรข้างๆ เซิร์ฟเวอร์เพื่อดูฐานข้อมูล

 5. คลิกลูกศรข้างๆ ฐานข้อมูลที่คุณต้องการ

 6. จากนั้นคลิกชื่อของตารางที่คุณต้องการ

 7. ถ้าต้องการดูตัวอย่างว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นอย่างไร ให้คลิก เรียกใช้

 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะนำข้อมูลไปยัง Excel ให้คลิก นำข้อมูลกลับ

 9. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้คลิก PivotTable จากนั้นคลิก ตกลง

  Excel จะสร้าง PivotTable เปล่า และแสดง ตัวสร้าง PivotTable เพิ่ม นำออก หรือย้ายเขตข้อมูลตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

โปรแกรมควบคุม ODBC ที่สามารถเข้ากันได้กับ Excel for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×