ใช้แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ Access เมื่อต้องการติดตามของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน หรืออะไรก็ตามที่เป็นเจ้าของ หรือรักษา โดยบุคคลที่ เทมเพลต Access ได้รับความนิยมรุ่นนี้ยังช่วยให้คุณค้นหารายละเอียดของสินทรัพย์ แสดง หรือซ่อนคอลัมน์ ส่งข้อความอีเมล และแมปเจ้าของสินทรัพย์ที่อยู่

การใช้เทมเพลตฐานข้อมูลแอสเซท

เริ่มต้นใช้งาน

ในบทความนี้ เราครอบคลุมขั้นตอนพื้นฐานของการใช้แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์

เตรียมฐานข้อมูลสำหรับการใช้งาน

 • เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access แสดงในหน้าเริ่มต้นใช้งาน เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หน้านี้แสดงในครั้งถัดไปที่คุณเปิดฐานข้อมูล ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเริ่มต้นใช้งานเมื่อเปิดฐานข้อมูลนี้

  ปิดหน้าเริ่มต้นใช้งานเพื่อเริ่มใช้ฐานข้อมูล

 • เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าจะเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูลทั้งหมด ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูล ดูบทความการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

รวบรวมข้อมูลผ่านทางอีเมล

คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์จากผู้ใช้อีเม โดยส่งฟอร์มการป้อนข้อมูลในข้อความอีเมล เมื่อผู้ใช้ส่งกลับฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลสามารถถูกประมวลผล และเก็บไว้ในรายการของแอสเซท

 1. บนฟอร์มรายการสินทรัพย์ คลิกรวบรวมข้อมูล

 2. 2. ให้ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลผ่านข้อความอีเมล เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้รับอีเมลที่ระบุ

แสดงหรือซ่อนสินทรัพย์การหมดอายุ

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นรายการที่มีวันหมดอายุ หรือ ก่อนวันปัจจุบัน อาจกลายเป็นการหมดอายุสินทรัพย์เมื่อพวกเขาจะล้าสมัย ใช้งานไม่ได้ หรือโดยอื่นที่ไม่ได้ใช้ออก คุณสามารถแสดง หรือซ่อนสินทรัพย์ตัดจำหน่ายบนฟอร์มรายการแอสเซท

 • บนฟอร์มรายการสินทรัพย์ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงการหมดอายุ

ค้นหาแอสเซทหรือติดต่อ

กล่องค้นหาด่วน ช่วยให้คุณค้นหาแอสเซทบนฟอร์มรายการสินทรัพย์ และติดต่อบนฟอร์มรายการที่ติดต่อ ได้อย่างรวดเร็ว

 • พิมพ์ข้อความคุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหาด่วน แล้วกด ENTER หรือคลิกไป

  Access กรองรายการเพื่อแสดงเฉพาะระเบียนที่ประกอบด้วยข้อความคุณค้นหา เมื่อต้องการกลับไปยังรายการทั้งหมด คลิกแสดงระเบียนทั้งหมด

กรองรายการแอสเซท

บนฟอร์มรายการสินทรัพย์ คุณสามารถกรองรายการของแอสเซ และบันทึกตัวกรองรายการโปรดของคุณสำหรับใช้งานในอนาคต

 1. ใช้ตัวกรอง โดยคลิกขวาฟอร์ม และตัวกรองที่คุณต้องการเลือก

 2. คลิกบันทึกตัวกรอง

 3. บนฟอร์มรายละเอียดตัวกรอง ใส่ชื่อตัวกรองและคำอธิบาย แล้ว คลิ กปิด

 4. ใช้กล่องรายการโปรดของตัวกรอง เพื่อนำตัวกรองบันทึก หรือคลิก(ล้างตัวกรอง) เพื่อเอาตัวกรอง

การแสดงหรือซ่อนคอลัมน์

บนฟอร์มสินทรัพย์รายการ และฟอร์มรายการที่ติดต่อ บางเขตข้อมูล (คอลัมน์) จะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยน เขตข้อมูลที่จะแสดง:

 1. คลิกแสดง/ซ่อนเขตข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้างของแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์

รายละเอียดแสดงสินทรัพย์หรือที่ติดต่อ

ฟอร์มรายละเอียดสินทรัพย์ และฟอร์มรายละเอียดที่ติดต่อ ช่วยให้คุณสามารถดู และป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ เมื่อต้องการแสดงรายละเอียดสินทรัพย์ หรือฟอร์มรายละเอียดที่ติดต่อ:

 • บนฟอร์มรายการสินทรัพย์ หรือฟอร์มรายการที่ติดต่อ คลิกเปิด อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการดู

การเพิ่มรูปภาพ

ในฟอร์มรายละเอียดสินทรัพย์ และฟอร์มรายละเอียดที่ติดต่อ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและสิ่งที่แนบมาอื่น ๆ

 • ภายใต้กรอบรูปภาพ คลิก+ / – รูป

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบ คลิก เพิ่ม

 • ในกล่องโต้ตอบเลือกไฟล์ เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์

 • เลือกไฟล์คุณต้องการเพิ่ม แล้ว คลิ กเปิด

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบ คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถแนบไฟล์หลายไฟล์สำหรับแต่ละรายการ รวมถึงชนิดไฟล์ที่แตกต่างกันเช่นเอกสารหรือสเปรดชีต

เพิ่มที่ติดต่อจากMicrosoft Office Outlook 2007

ถ้าคุณใช้Office Outlook 2007 คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อหรือเจ้าของสินทรัพย์จากโปรแกรมนั้น โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่

 1. บนฟอร์มรายการที่ติดต่อ คลิกเพิ่มจาก Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกชื่อเพื่อเพิ่ม เลือกชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในฐานข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

แสดงแผนที่แบบของที่อยู่ของติดต่อ

ในฟอร์มรายละเอียดที่ติดต่อ ถ้าคุณได้ใส่อยู่สำหรับติดต่อ คุณสามารถแสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้ง:

 • คลิกคลิกเพื่อแผนที่

แสดงรายงาน

ฐานข้อมูลสินทรัพย์มีหลายรายงาน รวมถึงสินทรัพย์ทั้งหมดรายละเอียดสินทรัพย์หมดอายุของสินทรัพย์สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ และอื่น ๆ เมื่อต้องการแสดงรายงาน:

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้รายงาน คลิกสองครั้งที่รายงานคุณต้องการแสดง

คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการสร้างรายงานอย่างง่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×