ใช้แฟ้ม PowerPoint 2013 ร่วมกับผู้ใช้ที่มีรุ่นก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อย่างเช่น การบันทึกแฟ้ม PowerPoint 2013 ให้เป็นรูปแบบก่อนหน้า เพื่อใช้แฟ้มนั้นร่วมกับผู้อื่นที่มี PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้ วิธีการมีดังนี้

  1. ใน PowerPoint 2013 บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

  2. คลิก เรียกดู

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกโฟล์เดอร์ จากนั้นในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PowerPoint 97-2003 (*.ppt)

    บันทึกไฟล์ .ppt ของคุณเป็น .pptx

  4. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง ชื่อแฟ้ม

  5. คลิก บันทึก

  6. เปิดแฟ้ม .ppt ที่เพิ่งได้รับการบันทึกใหม่ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×