ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
รูปภาพและกราฟิก

ใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ

ใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน PowerPoint หรือ Excel ถ้าคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องใส่ในแผนภูมิ ให้สร้างแผนภูมิของคุณใน Excel แล้ว คัดลอกลงในงานนำเสนอของคุณ วิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ และคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณแสดงตัวเลขล่าสุดเสมอ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณคัดลอกแล้ววางแผนภูมิ ให้ลิงก์แผนภูมิกับไฟล์ Excel ดั้งเดิมไว้ตลอดเวลา

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with charts!

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. คลิก แทรก > แผนภูมิ

  แสดงปุ่ม แทรกแผนภูมิ ใน PowerPoint
 2. คลิกชนิดของแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการ

  แสดงการเลือกแผนภูมิคอลัมน์ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: ให้ดูที่ ชนิดของแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแผนภูมิใดที่เหมาะกับข้อมูลของคุณที่สุด

 3. ในเวิร์กชีตที่ปรากฏขึ้น ให้แทนที่ตัวแทนข้อมูลด้วยข้อมูลของคุณ

  สเปรดชีตแสดงข้อมูลเริ่มต้นของแผนภูมิ
 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดเวิร์กชีต

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแทรกแผนภูมิ ปุ่มเล็กๆ จะปรากฏข้างมุมบนขวาของแผนภูมิ ใช้ไซต์ องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่มที่ใช้เพื่อ แสดง ซ่อน หรือจัดรูปแบบ เช่น ชื่อแกน หรือ ป้ายชื่อข้อมูล หรือใช้ปุ่ม สไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเอง เพื่อ เปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิ อย่างรวดเร็ว ปุ่ม ตัวกรองแผนภูมิ ปุ่ม ตัวกรองแผนภูมิ เป็นตัวเลือกขั้นสูงที่ แสดงหรือซ่อนข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก
 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนผ่านชนิดแผนภูมิ

  เลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกกราฟชนิดต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ได้

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนภูมินั้น

 3. แก้ไขข้อมูลใน Excel 2010

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อแก้ไขข้อมูลของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถปิด Excel ได้

 4. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ปิด แผนภูมิใน PowerPoint จะอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิใน PowerPoint รวมถึงเปลี่ยนลักษณะ ขนาด หรือตำแหน่ง คลิกแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บ เครื่องมือแผนภูมิ สีเขียว ให้ใช้แท็บ ออกแบบเค้าโครง หรือ รูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในแผนภูมิ ให้ใช้เครื่องมือบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

แท็บ เครื่องมือแผนภูมิ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือแผนภูมิ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกที่ใดก็ได้ภายในแผนภูมิเพื่อเปิดใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลแผนภูมิใน PowerPoint ได้ คลิกแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บ เครื่องมือแผนภูมิ สีเขียว เลือกแท็บ ออกแบบ จากนั้นคลิก แก้ไขข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการรับแนวคิดของสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิของคุณ ภายใต้ เครื่องมือแผนภูมิ ให้คลิกแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ จากนั้นสำรวจกลุ่มและตัวเลือกที่มีในแต่ละแท็บ

  แท็บที่ขึ้นกับบริบทของเครื่องมือแผนภูมิจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกแผนภูมิของคุณแล้ว

 • คุณยังคงสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิเฉพาะ (เช่นแกนหรือคำอธิบายแผนภูมิ) โดยการคลิกขวาองค์ประกอบแผนภูมิเหล่านั้น

 • แผนภูมิบางชนิด เช่น แผนผังองค์กร แผนผังลำดับงาน ไดอะแกรมลำดับชั้น หรือแสดงข้อมูลการแข่งขัน อาจสร้างได้ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วย SmartArt ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องมือใดดีที่สุด ให้ดู ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

แทรกแผนภูมิหรือกราฟในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. ใน PowerPoint 2007 ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการใส่แผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้เลือกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  Office Excel 2007 จะเปิดหน้าต่างแยก และจะแสดงข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีต

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

  รูปภาพที่ 1: ข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีต Excel

 4. ใน Excel เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณยังสามารถแทนที่ป้านชื่อ แกน ตัวอย่างใน คอลัมน์ A และชื่อรายการ คำอธิบายแผนภูมิ ใน แถว 1

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณอัปเดตเวิร์กชีต แผนภูมิใน PowerPoint 2007 จะอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณใส่ข้อมูลใน Excel เสร็จแล้ว บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่คุณแทรก    ให้ใช้คำสั่ง แก้ไขข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง แก้ไขข้อมูล ให้ดู เปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

วางแผนภูมิหรือกราฟ Excel ลงในงานนำเสนอแล้วลิงก์ไปยังข้อมูลใน Excel

คุณสร้างและคัดลอกแผนภูมิหรือกราฟใน Office Excel 2007 จากนั้นวางในงานนำเสนอ PowerPoint 2007 ของคุณ เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในไฟล์ Office Excel 2007 ที่ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตแผนภูมิใน PowerPoint โดยใช้คำสั่ง รีเฟรชข้อมูล

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกและการวางแผนภูมิและกราฟ Excel ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ดูบทความ คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรม Office อื่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตหรือรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติในแผนภูมิหรือกราฟ คุณต้องบันทึกไฟล์ Excel ก่อนแทรกแผนภูมิหรือกราฟ

 1. ใน Excel ให้เลือกแผนภูมิโดยคลิกที่เส้นขอบของแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

 2. ใน PowerPoint 2007 ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์หรือหน้าบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กร ไทม์ไลน์ หรือเพิ่มแผนภูมิจาก Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณต้องการแผนภูมิข้อมูลหรือกราฟิกชนิดอื่นๆ ให้ดูบทความ ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใดและฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการสร้างแผนภูมิและกราฟจากข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟข้อมูลลงในงานนำเสนอได้จากหนึ่งในสองวิธี:

 • คุณสามารถสร้างแผนภูมิหรือกราฟในงานนำเสนอของคุณได้    เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ใน PowerPoint 2007 คุณแก้ไขข้อมูลสำหรับแผนภูมินั้นใน Office Excel 2007 แต่ข้อมูลจะถูกบันทึกในไฟล์ PowerPoint

 • คุณสามารถวางแผนภูมิหรือกราฟ Excel ลงในงานนำเสนอแล้วลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ Office Excel 2007 ได้    เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิจากไฟล์ Office Excel 2007 ที่บันทึกไว้และวางในงานนำเสนอของคุณ ข้อมูลในแผนภูมิจะถูกลิงก์ไปยังไฟล์ Excel ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิ คุณต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเวิร์กชีตที่ลิงก์ใน Office Excel 2007 จากนั้นรีเฟรชข้อมูลในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เวิร์กชีต Excel เป็นไฟล์แยกและไม่ถูกบันทึกในไฟล์ PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า และงานนำเสนอมีกราฟหรือแผนภูมิที่ใช้ Microsoft Graph สร้างขึ้น PowerPoint 2007 จะคงลักษณะและความรู้สึกของกราฟหรือแผนภูมิเอาไว้ และให้คุณอัปเดตกราฟหรือแผนภูมิต่อไปได้

แผนภูมิจากข้อมูลตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2: แผนภูมิใน PowerPoint ที่สร้างจากข้อมูลตัวอย่างจากเวิร์กชีต Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×