ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

เมื่อคุณใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Word for iPhone คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแป้นพิมพ์ลัดเหมือนที่คุณใช้บนพีซี ตัวอย่างเช่น ใน Windows เมื่อต้องการวางข้อความในเอกสาร Office คุณกด Ctrl+V แต่สำหรับ iPhone คุณกด Command+V

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการย้ายไปยัง Ribbon ที่ด้านบนของหน้า วางเคอร์เซอร์บนปุ่มแล้วกด Shift + ลูกศรขวาหรือ Shift + ลูกศรซ้าย

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่ม กด Control+Option+Spacebar

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ในหัวข้อนี้

แก้ไขและจัดรูปแบบเอกสาร

นำทางเอกสาร

แก้ไขและจัดรูปแบบเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Command+ Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Command+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือก

Command+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือก

Command+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

Command+V

ทำให้เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

Command+B

ทำให้เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวเอียง

Command+I

ขัดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

Command+U

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Return

นำทางเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ค้นหาข้อความ

Command+F

ย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Option + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งย่อหน้า

Option + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านขวาหนึ่งคำ

Option + ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปด้านซ้ายหนึ่งคำ

Option + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังต้นบรรทัดปัจจุบัน

Command + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปท้ายบรรทัดปัจจุบัน

Command + ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าด้านบน

Shift + Option + ลูกศรขึ้น

เลือกย่อหน้าด้านล่าง

Shift + Option + ลูกศรลง

เลือกคำด้านซ้าย

Shift + Option + ลูกศรซ้าย

เลือกคำด้านขวา

Shift + Option + ลูกศรขวา

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังต้นบรรทัด

Shift + Command + ลูกศรซ้าย

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังท้ายบรรทัด

Shift + Command + ลูกศรขวา

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×