ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้แป้นพิมพ์ภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows

เรามีรายการที่แยกต่างหากของทางลัดเพื่อใช้ระหว่างสร้างงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

เริ่มงานนำเสนอจากสไลด์ปัจจุบัน

Shift+F5

แสดง มุมมองผู้นำเสนอ

Alt+F5

หรือ

Alt+S, B

ในหัวข้อนี้

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

การกระทำในมุมมองผู้นำเสนอในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในจะถูกนำไปใช้ในขณะที่คุณส่งมอบงานนำเสนอของคุณในโหมดการนำเสนอสไลด์ (เต็มหน้าจอ) ได้ เมื่อต้องการเข้าสู่โหมด การนำเสนอสไลด์ ให้กด Alt+S, B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

ลูกศรขวา

ลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

ลูกศรซ้าย

ลูกศรขึ้น

Backspace

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข+Enter

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

เริ่มตัวชี้เลเซอร์

กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาที

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Ctrl+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Ctrl+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

Ctrl+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

Ctrl+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

Ctrl+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

Ctrl+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

Ctrl+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

Ctrl+T

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

ไปยังไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป (หรือฮอตสปอตอื่นๆ) บนสไลด์ปัจจุบัน ("ฮอตสปอต" ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์ ทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว วัตถุเสียง และวัตถุวิดีโอ)

Tab

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์ปัจจุบัน

Shift+Tab

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก (ตามไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก)

กด Enter ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ทำงานกับไฟล์วิดีโอที่นำเข้าจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่จะไม่ทำงานกับไฟล์วิดีโอออนไลน์

ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณต้องการดูรายการของแป้นพิมพ์ลัด ให้กด F1 จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ วิธีใช้การนำเสนอสไลด์ ให้ไปที่แท็บ สื่อ กดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดเพื่อย้ายจากแท็บหนึ่งของกล่องโต้ตอบไปยังแท็บถัดไป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

Alt+Q

เล่นหรือหยุดสื่อชั่วขณะ

Ctrl+Space

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

Alt+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

Alt+End

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

Alt+Home

เพิ่มระดับเสียง

Alt+Up

ลดระดับเสียง

Alt+Down

ปิดเสียง

Alt+U

ค้นหาไปข้างหน้าสามวินาที

Alt+Shift+Page Down

ค้นหาในทางย้อนกลับสามวินาที

Alt+Shift+Page Up

ค้นหาไปข้างหน้า 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ค้นหาในทางย้อนกลับ 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

เมนแสดง/ซ่อนเสียงและคำบรรยาย (สำหรับวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก และ/หรือแทร็กคำบรรยายรูปแบบที่สนับสนุน)

ALT+J

การกระทำในมุมมองผู้นำเสนอในระหว่างการนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้ในขณะที่คุณส่งมอบงานนำเสนอของคุณโดยใช้มุมมองผู้นำเสนอ มุมมองผู้นำเสนอช่วยให้คุณดูงานนำเสนอของคุณพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น แล็ปท็อปของคุณ) ขณะที่ผู้ชมดูงานนำเสนอที่ไม่มีบันทึกย่อบนจอภาพอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบริเวณหนึ่งของมุมมองผู้นำเสนอ (ส่วนหัว เครื่องมือด้านล่างสไลด์ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ) ไปยังถัดไป

F6

ย้ายจากเครื่องมือหนึ่งไปอีกเครื่องมือภายในพื้นที่เดียวของมุมมองผู้นำเสนอ

แตะ

เลื่อนลงหนึ่งบรรทัดในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

CTRL+ ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัดในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

CTRL+ ลูกศรขึ้น

เลื่อนลงหนึ่งหน้าจอในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

CTRL+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

CTRL+PAGE UP

เมื่อต้องการ พิมพ์ งานนำเสนอ ให้กด Ctrl+P

ในหัวข้อนี้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด แบบเต็มหน้าจอ ได้

แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

ลูกศรขวา

ลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

ลูกศรซ้าย

ลูกศรขึ้น

Backspace

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข + ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังสไลด์แรก

กดปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้ายค้างไว้ 2 วินาที

แสดงหรือซ่อนตัวชี้ลูกศร

A หรือ =

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

แป้นพิมพ์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

ALT+END

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT + ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

เมื่อต้องการ พิมพ์ งานนำเสนอ ให้กด Ctrl+P

เคล็ดลับ:   คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด แบบเต็มหน้าจอ ได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

ลูกศรขวา

ลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

ลูกศรซ้าย

ลูกศรขึ้น

Backspace

ไปที่สไลด์ หมายเลข

หมายเลข+ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

กลับไปยังสไลด์แรก

1+ENTER

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

เมื่อต้องการ พิมพ์ งานนำเสนอ ให้กด Ctrl+P

เคล็ดลับ:   คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×