Office

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้แป้นพิมพ์ภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows

เรามีรายการที่แยกต่างหากของทางลัดเพื่อใช้ระหว่างสร้างงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นต่างๆ จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มงานนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้น

F5

เริ่มงานนำเสนอจากสไลด์ปัจจุบัน

Shift+F5

แสดงมุมมองผู้นำเสนอ

Alt+F5

หรือ

Alt+S, B

ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ เพื่อดูรายการของทางลัด กด F1 ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบช่วยนำเสนอสไลด์

ในหัวข้อนี้

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

การกระทำในมุมมองผู้นำเสนอในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

คีย์ลัดต่อไปนี้นำไปใช้ในขณะที่คุณกำลังแสดงงานนำเสนอของคุณในโหมด (เต็มหน้าจอ)นำเสนอสไลด์ เมื่อต้องการเข้าสู่โหมดการนำเสนอสไลด์ กด F5

กด

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

แป้นลูกศรขวา

แป้นลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

แป้นลูกศรซ้าย

แป้นลูกศรขึ้น

Backspace

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

<slide number> จากนั้นกด Enter

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือเครื่องหมายมหัพภาค (.)

แสดงสไลด์ว่างสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ว่างสีขาว

W หรือเครื่องหมายจุลภาค ()

หยุด หรือเริ่มงานนำเสนอที่โดยอัตโนมัติ

S

สิ้นสุดงานนำเสนอ

Esc

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปยังสไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

เริ่มตัวชี้เลเซอร์

Ctrl+L

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Ctrl+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Ctrl+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

Ctrl+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

Ctrl+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทาง

Ctrl+H

Ctrl+U

ดูกล่องโต้ตอบสไลด์ทั้งหมด

Ctrl+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

Ctrl+T

แสดงเมนูบริบท

Shift+F10

ไปที่ฮอตสปอถัดไปบนสไลด์ปัจจุบัน

(ฮอตสมีไฮเปอร์ลิงก์ ทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว วัตถุเสียง และวัตถุวิดีโอ)

Tab

ไปไฮเปอร์ลิงก์ก่อนหน้า หรือสุดท้ายบนสไลด์ปัจจุบัน

Shift+Tab

ทำการ "คลิกเมาส์" บนไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

(ทำตามไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก)

กด Enter ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ทำงานกับไฟล์วิดีโอที่นำเข้าจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่จะไม่ทำงานกับไฟล์วิดีโอออนไลน์

กด

หยุดการเล่นสื่อ

Alt+Q

เล่น หรือหยุดชั่วคราวสื่อ

Ctrl+Space

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

Alt+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

Alt+End

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

Alt+Home

เพิ่มระดับเสียง

Alt+Up

ลดระดับเสียง

Alt+Down

ปิดเสียง

Alt+U

ค้นหาไปข้างหน้าสามวินาที

Alt+Shift+Page Down

ค้นหาไปข้างหลังสามวินาที

Alt+Shift+Page Up

ค้นหาไปข้างหน้า 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ค้นหาในทางย้อนกลับ 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

แสดง หรือซ่อนเมนูและคำบรรยายเสียง

(สำหรับวิดีโอ ที่มีหลายเพลงเสียงและ/หรือแทร็กคำบรรยายในรูปแบบได้รับการสนับสนุน)

ALT+J

การกระทำในมุมมองผู้นำเสนอในระหว่างการนำเสนอ

คีย์ลัดต่อไปนี้นำไปใช้ในขณะที่คุณกำลังแสดงงานนำเสนอของคุณโดยใช้มุมมองผู้นำเสนอ อนุญาตให้มุมมองผู้นำเสนอที่คุณดูงานนำเสนอของคุณกับบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณบนหน้าจอหนึ่ง (แล็ปท็อปของคุณ ตัวอย่าง), ในขณะที่งานนำเสนอบันทึกย่อรื่นมุมมองผู้ชมบนหน้าจอแตกต่างกัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

วนระหว่างภูมิภาคมุมมองผู้นำเสนอ

(หัวกระดาษ เครื่องมือที่ด้านล่างสไลด์ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ)

F6

วนเครื่องมือภายในขอบเขตมุมมองผู้นำเสนอ

แตะ

เลื่อนลงหนึ่งบรรทัดในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

Ctrl+แป้นลูกศรลง

เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัดในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

เลื่อนลงหนึ่งหน้าจอในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

Ctrl+Page Down

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอในบานหน้าต่างบันทึกย่อ

Ctrl+Page Up

ในหัวข้อนี้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด แบบเต็มหน้าจอ ได้

แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

ลูกศรขวา

ลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

ลูกศรซ้าย

ลูกศรขึ้น

Backspace

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข + ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังสไลด์แรก

กดปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้ายค้างไว้ 2 วินาที

แสดงหรือซ่อนตัวชี้ลูกศร

A หรือ =

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

แป้นพิมพ์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

ALT+END

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT + ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

เมื่อต้องการ พิมพ์ งานนำเสนอ ให้กด Ctrl+P

เคล็ดลับ:   คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด แบบเต็มหน้าจอ ได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N

Enter

Page Down

ลูกศรขวา

ลูกศรลง

Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

Page Up

ลูกศรซ้าย

ลูกศรขึ้น

Backspace

ไปที่สไลด์ หมายเลข

หมายเลข+ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

กลับไปยังสไลด์แรก

1+ENTER

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

เมื่อต้องการ พิมพ์ งานนำเสนอ ให้กด Ctrl+P

เคล็ดลับ:   คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×