ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้แป้นพิมพ์ภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะลงรายการเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint บน Windows

เรามีรายการที่แยกต่างหากของทางลัดเพื่อใช้ระหว่างนำเสนองานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 แป้นพร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

รับแป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ในเอกสาร Word ที่ลิงก์นี้: PowerPoint สำหรับแป้นพิมพ์ลัดของ Windows

ลิงก์ด่วน

ทางลัดที่ใช้บ่อย

นำทางใน Ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เปลี่ยนจุดโฟกัสโดยใช้คีย์บอร์ด

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

ทำงานในมุมมองเค้าร่าง

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์

เลือกและแก้ไขข้อความและวัตถุ

จัดรูปแบบข้อความ

ทรกหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

เปลี่ยนลำดับของสไลด์หรือส่วนในชุดสไลด์

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

แป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเอง

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน PowerPoint

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนำเสนอใหม่

Ctrl+N

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

Ctrl+B

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

Alt + H, F, S

เปิดกล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย

Alt+W, Q

ตัดข้อความวัตถุหรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความวัตถุหรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความวัตถุหรือสไลด์ที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

บันทึกงานนำเสนอ

Ctrl+S

แทรกรูปภาพ

ALT+N, P

การแทรกรูปร่าง

Alt + H, S, H

เลือกธีม

Alt+G, H

เลือกเค้าโครงสไลด์

Alt+H, L

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

ไปที่แท็บหน้าแรก

Alt+H

ไปที่แท็บแทรก

Alt+N

เริ่มการนำเสนอสไลด์

F5

สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

Esc

ปิด PowerPoint

Ctrl+Q

นำทางใน Ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

Ribbon คือแถบที่ด้านบนสุดของ PowerPoint ซึ่งจัดระเบียบคำสั่งลงในแท็บ แต่ละแท็บจะแสดง ribbon ที่แตกต่างกันซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมีคำสั่งอย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

คุณสามารถนำทางใน ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว คีย์การเข้าถึงคือแป้นพิมพ์ลัดพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งบน ribbon ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดแป้นบางแป้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใน PowerPoint ทุกคำสั่งใน PowerPoint สามารถเข้าถึงได้โดยใช้คีย์การเข้าถึง

วิธีการนำทางแท็บใน Ribbon นี้มีอยู่สองวิธี:

 • เมื่อต้องการไปที่ ribbon ให้กด Alt จากนั้นเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บให้ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้าย

 • เมื่อต้องการไปยังแท็บบน Ribbon โดยตรง ให้กดแป้นการเข้าถึงแป้นใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  ให้กด

  เปิดหน้า ไฟล์

  Alt+F

  เปิดแท็บหน้าแรก

  Alt+H

  เปิดแท็บแทรก

  Alt+N

  เปิดแท็บการออกแบบ

  Alt+G

  เปิดแท็บการเปลี่ยน

  Alt+K

  เปิดแท็บภาพเคลื่อนไหว

  Alt+A

  เปิดแท็บการนำเสนอสไลด์

  Alt+S

  เปิดแท็บรีวิว

  Alt+R

  เปิดแท็บมุมมอง

  Alt+W

  เปิดกล่องค้นหาและค้นหาคำสั่ง

  Alt+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา

หมายเหตุ: Add in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ๆ ลงใน Ribbon และอาจจะมีแป้นการเข้าถึงของแท็บเหล่านั้น

ทำงานในแท็บ Ribbon โดยใช้คีย์บอร์ด

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของแท็บ ribbon ให้กด Alt เมื่อต้องการไปยังแท็บโดยตรงให้กดแป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างคำสั่ง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab คุณย้ายไปข้างหน้าหรือย้อนกลับผ่านคำสั่งตามลำดับ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายโดยใช้แป้นลูกศรได้อีกด้วย

 • การควบคุมจะเปิดใช้งานในวิธีที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุม:

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่ม ให้กด Spacebar หรือ Enter เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น

  • ถ้าคำสั่งที่เลือกเป็นปุ่มแยก (นั่นคือปุ่มที่เปิดเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการเปิดใช้งานให้กด Alt + แป้นลูกศรลง กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือก เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกปัจจุบันให้กด Spacebar หรือ Enter

  • ถ้าคำสั่งที่เลือกเป็นรายการ (เช่นรายการฟอนต์) เมื่อต้องการเปิดรายการให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อมีการเลือกรายการที่คุณต้องการแล้วให้กด Enter

  • ถ้าคำสั่งที่เลือกเป็นแกลเลอรีเมื่อต้องการเลือกคำสั่งให้กด Spacebar หรือ Enter จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามรายการ

เคล็ดลับ: ในแกลเลอรีที่มีรายการมากกว่าหนึ่งแถวแป้น Tab จะย้ายโฟกัสจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของแถวปัจจุบันและเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของแถวไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป การกดแป้นลูกศรขวาที่ส่วนท้ายของแถวปัจจุบันจะย้ายกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแถวปัจจุบัน

เปลี่ยนจุดโฟกัสโดยใช้คีย์บอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการย้ายโฟกัสโดยใช้คีย์บอร์ด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ ribbon และเปิดใช้งานคีย์การเข้าถึง

Alt หรือ F10 เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่นให้ใช้คีย์การเข้าถึงหรือแป้นลูกศร

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ย้ายลงขึ้นซ้ายหรือขวาระหว่างรายการต่างๆบน ribbon

แป้นลูกศรลง, ขึ้น, ซ้ายหรือขวา

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

แสดงเมนูบริบทของรายการที่เลือก

Shift+F10

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างอื่น

F6

ย้ายไปยังคำสั่งถัดไปหรือก่อนหน้าบน ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการที่เลือกบน Ribbon เช่น รายการฟอนต์

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างรายการในเมนูหรือแกลเลอรีที่เปิดอยู่

แป้น Tab

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

Enter

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อคุณสามารถเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพื่อไปยังคำสั่งบน ribbon ได้ คุณสามารถแสดงเคล็ดลับที่สำคัญซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้ในการเข้าถึงคำสั่งแล้วใช้เพื่อนำทางใน ribbon

เคล็ดลับคีย์บอร์ดบน Ribbon ใน PowerPoint

 1. กด Alt เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะปรากฏอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆ ข้างแต่ละคำสั่งบน Ribbon

 2. เมื่อต้องการเลือกคำสั่งให้กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในช่องเคล็ดลับคีย์ที่ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่นกด F เพื่อเปิดแท็บไฟล์H เพื่อเปิดแท็บหน้าแรก, N เพื่อเปิดแท็บแทรกและอื่นๆ

  ขยายเคล็ดลับเคล็ดลับคีย์บอร์ดบน Ribbon ใน PowerPoint

คุณอาจเห็นเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะเพิ่มเติมแสดงขึ้นอิงตามตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้ากด Alt+F คุณจะเห็นมุมมอง Backstage เปิดขึ้นบนหน้า ข้อมูล ที่มีชุดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ต่างๆ

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

วนรอบตามเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

วนรอบทวนเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

Shift+F6

สลับระหว่างบานหน้าต่างรูปขนาดย่อและบานหน้าต่างมุมมองเค้าร่าง

Ctrl+Shift+Tab

ทำงานในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ1

Alt+Shift+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ (-)

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. เมื่อต้องการแทรกรูปร่างให้กด Alt + N, S, H

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูรูปร่างที่พร้อมใช้งานจนกว่าคุณจะไปถึงรายการที่คุณต้องการ

 3. กด Enter เพื่อแทรกรูปร่าง

แทรกกล่องข้อความ

 1. เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความให้กด Alt + N, X

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ

 3. เมื่อคุณพร้อมแล้วให้กด F6 เพื่อย้ายโฟกัสออกจากกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. เมื่อต้องการแทรกเอกสารหรือสเปรดชีตที่ฝังตัวเป็นวัตถุให้กด Alt + N, J

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกวัตถุเมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรายการชนิดวัตถุให้กดแป้น Tab

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการแทรกแล้วกด Enter เพื่อแทรก

แทรกอักษรศิลป์

 1. เมื่อต้องการแทรกอักษรศิลป์ให้กด Alt + N, W

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

 4. เมื่อคุณพร้อมแล้วให้กด F6 เพื่อย้ายโฟกัสออกจากกล่องข้อความ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ภายในข้อความ ให้กด Esc ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้

 • เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังรูปร่างลอยตัวแรกอย่างรวดเร็วเช่นรูปภาพหรือกล่องข้อความให้กด Ctrl + Alt + 5 จากนั้นเมื่อต้องการวนรอบรูปร่างแบบลอยให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดแป้น Tab เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ Shift+Tab เพื่อวนไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งจุดจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอักษรศิลป์ ให้ เลือก รายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วกด Ctrl+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้ เลือก กลุ่มที่ต้องการยกเลิก แล้วกด Ctrl+Shift+G

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความคุณจะคัดลอกลักษณะและสไตล์ของข้อความนอกเหนือจากแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ ให้กด Ctrl+Shift+C

 3. เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab

 4. เมื่อต้องการวางแอตทริบิวต์ให้กับวัตถุที่เลือกให้กด Ctrl + Shift + V

เลือกและแก้ไขข้อความและวัตถุ

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของคำ

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของคำ

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งบรรทัดขึ้น (โดยมีเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกหนึ่งบรรทัดลง (โดยมีเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกวัตถุ (เมื่อมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

Esc

เลือกวัตถุอื่น (เมื่อมีการเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุ)

แป้น tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

ส่งวัตถุไปข้างหลังหนึ่งตำแหน่ง

Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ส่งวัตถุไปข้างหน้าหนึ่งตำแหน่ง

การกด Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ส่งวัตถุไปไว้ด้านหลัง

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ส่งวัตถุไปยังด้านหน้า

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Enter

เลือกวัตถุทั้งหมด

Ctrl+A (บนแท็บ สไลด์)

เล่นหรือหยุดชั่วคราวสื่อ

Ctrl+Spacebar

เลือกสไลด์ทั้งหมด

Ctrl+A (ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์)

เลือกข้อความทั้งหมด

Ctrl+A (บนแท็บ เค้าร่าง)

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

หมายเหตุ: ในการทำเช่นนี้ เคอร์เซอร์ต้องอยู่ระหว่างคำ

Ctrl+Delete

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

คัดลอกวัตถุ

Ctrl+D

Ctrl + ลาก

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำ

Ctrl+Y

คัดลอกการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

คัดลอกตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+C

วางตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+V

เปิดกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายหนึ่งคำไปทางซ้าย

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ย้ายไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นตัวยึดสุดท้ายบนสไลด์การกระทำนี้จะแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ

Ctrl+Enter 

ย้ายเพื่อทำซ้ำการค้นหาครั้งล่าสุด

Shift+F4

ย้ายไปรอบๆและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

เริ่มย่อหน้าใหม่

Enter

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

แป้น Tab ในเซลล์ตารางด้านล่างขวา

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. เมื่อต้องการเลือกวัตถุให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะไปถึงวัตถุที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูแป้นพิมพ์ลัด ให้กด Shift+F10

 3. เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุให้กด O, Enter แล้วกด E

จัดรูปแบบข้อความ

ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

Ctrl+Shift+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมซ้าย (<)

นำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระ

Ctrl+T

สลับระหว่างตัวพิมพ์ของประโยคตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองเช่นตัวห้อยและตัวยก

Ctrl+Spacebar

การแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

การคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

จัดกึ่งกลางย่อหน้า

Ctrl+E

จัดย่อหน้าให้ชิดขอบ

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

แทรกหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ให้ใช้คำสั่งแทรกข้อคิดเห็น (Alt + N, L) เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+N

ตอบกลับข้อคิดเห็นที่เลือก

Ctrl+R

เปลี่ยนลำดับของสไลด์หรือส่วนในชุดสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของสไลด์หรือส่วนในชุดสไลด์:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นเหล่านี้

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกขึ้นตามลำดับ

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกลงตามลำดับ

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้น

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุด

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรลง

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากบานหน้าต่างอื่นในหน้าต่างโปรแกรม

F6

(คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

เมื่อตัวเลือกบานหน้าต่างงานมีโฟกัสให้ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

Tab หรือ Shift+Tab

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Ctrl+Spacebar

ย้ายไปยังคำสั่งถัดไปบนเมนูบานหน้าต่างงาน

ลูกศรขึ้นลูกศรลง

เลือกตัวเลือกที่ถูกเน้นบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Enter

ปิดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

ย้ายบานหน้าต่างงาน

(บานหน้าต่างงานบางอย่างเช่นการจัดรูปแบบพื้นหลังซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ในขณะที่ผู้อื่นเช่นแนวคิดการออกแบบจะไม่สามารถทำได้) 

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด Enter

  ถ้างานถูกเทียบชิดหน้าต่าง PowerPoint ให้กด Ctrl จากนั้นดำเนินการขั้นตอนที่4

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงานไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วกด Enter 

เมื่อต้องการเชื่อมต่อบานหน้าต่างงานลอยใหม่ให้ใช้ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายบานหน้าต่างลอยไปที่ขอบขวาหรือซ้ายของหน้าต่างPowerPoint จนกว่าจะมีแท่นต่อ 

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

(บานหน้าต่างงานบางอย่างเช่นการจัดรูปแบบพื้นหลังสามารถปรับขนาดได้ในขณะที่ผู้อื่นเช่นแนวคิดการออกแบบจะไม่สามารถใช้งานได้)  

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด Enter

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด Enter

  ใช้คีย์เหล่านี้เมื่อบานหน้าต่างงานถูกเทียบชิดกับหน้าต่าง PowerPoint:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  ให้กด

  ขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรซ้าย

  การจำกัดบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรขวา

  ใช้คีย์เหล่านี้เมื่อบานหน้าต่างงานเป็นหน้าต่างลอย:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  ให้กด

  ขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรขวา

  การจำกัดบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรซ้าย

  การขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรลง

  บานหน้าต่างงานที่ย่อให้สั้นลง

  ลูกศรขึ้น

แป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่บันทึกไว้ และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน PowerPoint คุณต้องใช้ Add-in บริษัทอื่น เช่น Shortcut Manager for PowerPoint ซึ่งมีให้ใช้งานจาก OfficeOne Add-Ins for PowerPoint

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ให้กด ENTER จากนั้น กด CTRL+P

ลิงก์ด่วน

วิธีใช้ออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน Office

การนำทางบน Ribbon

งานทั่วไปใน PowerPoint

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมดได้ หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้ต่างๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังสารบัญวิธีใช้และวิธีการเกี่ยวกับ PowerPoint

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยทำตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกโดยทำตามลำดับ

ENTER

เลือกไฮเปอร์ลิงก์หรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ ที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้จำเป็นต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ทำงานอยู่ (คลิกที่หน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดแอคชันสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

กด F6 (จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา) จากนั้น กด TAB และแป้นลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ข้อมูลพื้นฐาน Office

แสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB, TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB, TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ออกอากาศงานนำเสนอที่เปิดอยู่ไปยังผู้ชมระยะไกลโดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ PowerPoint

CTRL+F5

ย้ายไปยัง บานหน้าต่างงาน ถัดไปจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 แล้วไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด ALT เพื่อวางโฟกัสบน Ribbon จากนั้น กด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่าง PowerPoint เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปที่หน้าต่าง PowerPoint ถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่าง PowerPoint ก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

หมายเหตุ: เคอร์เซอร์ต้องอยู่ภายในกล่องข้อความที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปรอบๆ ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ใน Microsoft Office PowerPoint ให้ย้ายไปยังชื่อเรื่องหรือพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความเนื้อหาถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนสไลด์ ซึ่งจะแทรกสไลด์ใหม่ด้วยเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CTRL+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

CTRL+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ ใน และทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยัง บานหน้าต่างงาน จากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูดรอปดาวน์ของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME, END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

PAGE UP, PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนหรือด้านล่างของรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

HOME, END

ปิดบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR, C

เปิดคลิปบอร์ด

ALT+H, F, O

ปิดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด Enter

  ถ้างานถูกเทียบชิดหน้าต่าง PowerPoint ให้กด Ctrl จากนั้นดำเนินการขั้นตอนที่4

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงานไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วกด Enter 

เมื่อต้องการเชื่อมต่อบานหน้าต่างงานลอยใหม่ให้ใช้ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายบานหน้าต่างลอยไปที่ขอบขวาหรือซ้ายของหน้าต่างPowerPoint จนกว่าจะมีแท่นต่อ 

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. ใน บานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อปรับขนาดครั้งละหนึ่งพิกเซล

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับขนาด ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรลง

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรขึ้น

เปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

ลูกศรลง, ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ แล้วย้ายไปที่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในรายการดังกล่าว

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นกล่องเปล่าที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการลงไปได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ 'เปิด'

ALT+F จากนั้น O

เปิดกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'

ALT+F จากนั้น A

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

SHIFT+F10

ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดเมนูดรอปดาวน์เส้นทางไฟล์

F4 หรือ ALT+I

รีเฟรชรายการไฟล์

F5

การนำทางบน Ribbon

เข้าถึงคำสั่งใดๆ ด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่ครั้ง

 1. กด ALT

  เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้นๆ

  แป้นพิมพ์ลัดบนแท็บ ไฟล์

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับแป้นพิมพ์บนฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้

 3. เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้นมาให้คุณอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดที่แป้นตัวอักษรใด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก นั้นใช้งานอยู่และคุณกด N จะทำให้แท็บ แทรก แสดงขึ้นมา พร้อมกับเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บดังกล่าว

 4. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังใช้งานแท็บ หน้าแรก อยู่ การกด ALT+H, F, S จะนำคุณไปที่กล่องรายการ ขนาด ในกลุ่ม ฟอนต์

  เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เม้าส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับ Ribbon คือการย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งจนกว่าคุณจะพบฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการวิธีย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เม้าส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10 กดแป้นใดแป้นหนึ่งนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปที่เอกสารและยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ย้ายไปแท็บของ Ribbon อีกแท็บหนึ่งทางซ้ายหรือขวา ตามลำดับ

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ ตามด้วยลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดง เมนูลัด สำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บ Ribbon ที่ใช้งานอยู่

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งแต่ละอันบน Ribbon ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาระหว่างรายการบน Ribbon ตามลำดับ

แป้นลูกศรขึ้น แป้นลูกศรลง แป้นลูกศรซ้าย และแป้นลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่า

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และให้ย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

ดูวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแทน)

F1

งานทั่วไปใน PowerPoint

สร้างงานนำเสนอใหม่: Ctrl+N

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

ย้ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับระหว่างแท็บ สไลด์ และ เค้าร่าง ในบานหน้าต่างเค้าร่างและสไลด์ในมุมมองปกติ

CTRL+SHIFT+TAB

ทำงานในเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. กด ALT แล้วปล่อย ตามด้วย N แล้ว S แล้ว H เพื่อเลือก รูปร่าง

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกรูปร่างที่คุณเลือก

แทรกกล่องข้อความ

 1. กด ALT แล้วปล่อย ตามด้วย N และ X

 2. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N แล้วตามด้วย J เพื่อเลือก วัตถุ

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามวัตถุต่างๆ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกวัตถุที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กด ALT แล้วปล่อย แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งจุดจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ WordArt ให้เลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม จากนั้น กด CTRL+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่ต้องการยกเลิก จากนั้น กด CTRL+SHIFT+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความ คุณจะคัดลอกลักษณะและสไตล์ของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่างนั้นด้วย

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปวาง

 4. กด CTRL+SHIFT+V

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงมาหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกวัตถุ (เมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก)

ESC

เลือกวัตถุอื่น (เมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ สไลด์)

เลือกสไลด์ทั้งหมด

CTRL+A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์)

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ เค้าร่าง)

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ลบ

ลบหนึ่งคำทางขวา

หมายเหตุ: ในการทำเช่นนี้ เคอร์เซอร์ต้องอยู่ระหว่างคำ

CTRL+DELETE

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

CTRL+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

CTRL+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

เปิดกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปที่ตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนสไลด์แล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์แบบเดียวกับสไลด์ต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ย้ายเพื่อทำซ้ำการ ค้นหา ครั้งล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ และทำงานบนตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าจะเลือก วัตถุเวิร์กชีต ให้กดแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือก แก้ไข จากนั้น กด ENTER

  หมายเหตุ: ชื่อของคำสั่งในเมนูทางลัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุฝังตัวหรือวัตถุที่ถูกลิงก์ ตัวอย่างเช่น เวิร์กชีตที่ฝังตัวใน Microsoft Office Excel จะมีคำสั่ง วัตถุเวิร์กชีต ในขณะที่รูปวาดที่ฝังตัวใน Microsoft Office Visio จะมีคำสั่ง วัตถุ Visio

จัดรูปแบบและจัดแนวอักขระและย่อหน้า

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+<

นำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+T

เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

SHIFT+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

CTRL+SPACEBAR

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

CTRL+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

เรียกใช้งานนำเสนอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ขณะคุณกำลังเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในมุมมองการนำเสนอสไลด์

แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN, ลูกศรขวา, ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P, PAGE UP, ลูกศรซ้าย, ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข + ENTER

แสดงหน้าจอดำหรือกลับจากหน้าจอดำไปยังงานนำเสนอ

B หรือ จุด

แสดงหน้าจอขาวหรือกลับจากหน้าจอขาวไปยังงานนำเสนอ

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังสไลด์แรก

กดปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้ายค้างไว้ 2 วินาที

แสดงหรือซ่อนตัวชี้ลูกศร

A หรือ =

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

แป้นพิมพ์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

ALT+END

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT + ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

เรียกดูงานนำเสนอเว็บ

แป้นต่อไปนี้มีไว้สำหรับดูงานนำเสนอบนเว็บของคุณใน Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบลิงก์

TAB

เลื่อนไปข้างหลังผ่านไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบลิงก์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER

ไปที่สไลด์ถัดไป

SPACEBAR

ใช้ฟีเจอร์บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กด Alt ตามด้วย H, S, L และ P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสคีย์บอร์ดภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ระหว่างมุมมองแบบทรีและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

หมายเหตุ: โฟกัสต้องอยู่ในมุมมองแบบโครงสร้างของบานหน้าต่างส่วนที่เลือก จึงจะใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้ได้

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่บันทึกไว้ และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องใช้ add-in บุคคลภายนอก เช่น Shortcut Manager for PowerPoint ซึ่งมีให้ใช้งานจาก OfficeOne Add-Ins for PowerPoint

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ให้กด ENTER จากนั้น กด CTRL+P

ลิงก์ด่วน

วิธีใช้ออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน Office

การนำทางบน Ribbon

งานทั่วไปใน PowerPoint

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมดได้ หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้ต่างๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

ย้อนกลับไปที่ PowerPoint หน้าแรก

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยทำตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกโดยทำตามลำดับ

ENTER

เลือกไฮเปอร์ลิงก์หรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ ที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้จำเป็นต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ทำงานอยู่ (คลิกที่หน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดแอคชันสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

กด F6 (จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา) จากนั้น กด TAB และแป้นลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำเพื่อค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ข้อมูลพื้นฐาน Office

แสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ทำให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่กลับเป็นขนาดเดิมหลังจากขยายใหญ่สุด

CTRL+F5

เลื่อนไปยัง บานหน้าต่างงาน จากบานหน้าต่างอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 ไม่ได้แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด ALT เพื่อวางโฟกัสบน Ribbon ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent จากนั้น กด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน Ribbon เป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ ซึ่งแทนที่เมนูและแถบเครื่องมือหลายชิ้นด้วยเครื่องมือชิ้นเดียวเพื่อให้ค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการทั้งหมดได้ง่าย

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ย้าย (บนเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง) ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่างและเมื่อเสร็จแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F7

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง) ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่างและเมื่อเสร็จแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างให้เป็นไอคอน (ใช้ได้เฉพาะบางโปรแกรมของ Microsoft Office)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปรอบๆ ในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ใน Microsoft Office PowerPoint ให้ย้ายไปยังชื่อเรื่องหรือพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความเนื้อหาถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนสไลด์ ซึ่งจะแทรกสไลด์ใหม่ด้วยเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CTRL+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

CTRL+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ ใน และทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยัง บานหน้าต่างงาน จากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูดรอปดาวน์ของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME, END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

PAGE UP, PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนหรือด้านล่างของรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

HOME, END

ปิดบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR, C

เปิดคลิปบอร์ด

ALT+H, F, O

ปิดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด Enter

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด Enter

  ถ้างานถูกเทียบชิดหน้าต่าง PowerPoint ให้กด Ctrl จากนั้นดำเนินการขั้นตอนที่4

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงานไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วกด Enter 

เมื่อต้องการเชื่อมต่อบานหน้าต่างงานลอยใหม่ให้ใช้ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายบานหน้าต่างลอยไปที่ขอบขวาหรือซ้ายของหน้าต่างPowerPoint จนกว่าจะมีแท่นต่อ 

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

(บานหน้าต่างงานบางอย่างเช่นการจัดรูปแบบพื้นหลังสามารถปรับขนาดได้ในขณะที่ผู้อื่นเช่นแนวคิดการออกแบบจะไม่สามารถใช้งานได้)  

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด Ctrl + Spacebar เพื่อเปิดเมนูบานหน้าต่างงาน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด Enter

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด Enter

  ใช้คีย์เหล่านี้เมื่อบานหน้าต่างงานถูกเทียบชิดกับหน้าต่าง PowerPoint:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  ให้กด

  ขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรซ้าย

  การจำกัดบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรขวา

  ใช้คีย์เหล่านี้เมื่อบานหน้าต่างงานเป็นหน้าต่างลอย:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  ให้กด

  ขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรขวา

  การจำกัดบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรซ้าย

  การขยายบานหน้าต่างงาน

  ลูกศรลง

  บานหน้าต่างงานที่ย่อให้สั้นลง

  ลูกศรขึ้น

เข้าถึงและใช้สมาร์ทแท็ก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้ามีสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่งอันปรากฏขึ้น สลับไปยังสมาร์ทแท็กถัดไปและแสดงเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็กนั้น

ALT+SHIFT+F10

เลือกรายการถัดไปบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรลง

เลือกรายการก่อนหน้าบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรขึ้น

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ENTER

ปิดเมนูหรือข้อความสมาร์ทแท็ก

ESC

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถร้องขอให้แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อใดก็ตามที่สมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น ถ้าต้องการได้ยินเสียงแจ้งให้ทราบ คุณต้องมีการ์ดเสียง คุณยังต้องติดตั้ง Microsoft Office Sounds บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณมีการเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds จากเว็บไซต์ Microsoft Office Online หลักจากคุณติดตั้งไฟล์เสียง ให้ทำดังต่อไปนี้ใน Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ Microsoft Office Word 2007:

  1. กด ALT + F สำหรับปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วกดตัวเลือกตัวอักษร I สำหรับโปรแกรม

  2. กด A เพื่อเลื่อนไปยัง ขั้นสูง หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อค้นหา

  3. ด้านล่างหัวข้อ ทั่วไป ในประเภท ขั้นสูง ให้กด ALT+F เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้คำติชมด้วยเสียง ให้กด TAB จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ตกลง จากนั้น กด ENTER

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าจะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนเสียง

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. ใน บานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อปรับขนาดครั้งละหนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับขนาด ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

เปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือก

ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ แล้วย้ายไปที่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในรายการดังกล่าว

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ปิดรายการแบบดรอปดาวน์ที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า รายการย่อ/ขยาย

ALT+1

ปุ่มขึ้นหนึ่งระดับ รูปปุ่ม : เปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งระดับเหนือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

ALT+2

ปุ่มลบ รูปปุ่ม : ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

ALT+3 หรือ DELETE

ปุ่มสร้าง รูปปุ่ม โฟลเดอร์ใหม่: สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ALT+4

ปุ่มมุมมอง รายการย่อ/ขยาย : สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

ปุ่ม เครื่องมือ: แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือไฟล์

SHIFT+F10

ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

รีเฟรชรายการไฟล์

F5

การนำทางบน Ribbon

เข้าถึงคำสั่งใดๆ ด้วยการกดแป้นเพียงไม่กี่ครั้ง

 1. กด ALT

  เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแสดงอยู่เหนือแต่ละฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จาก Microsoft Office Word

  Ribbon ที่มีเคล็ดลับการแป้นพิมพ์ถูกแสดงอยู่

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับแป้นพิมพ์บนฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้

 3. เคล็ดลับแป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้นมาให้คุณอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดที่แป้นตัวอักษรใด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก นั้นใช้งานอยู่และคุณกด N จะทำให้แท็บ แทรก แสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บดังกล่าว

 4. กดตัวอักษรไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งก่อน ตัวอย่างเช่น ALT+H, F, S จะพาคุณไปยังกล่องรายการ ขนาด ในกลุ่ม ฟอนต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เม้าส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับ Ribbon คือการย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งจนกว่าคุณจะพบฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการวิธีย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ใช้เม้าส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10 กดแป้นใดแป้นหนึ่งนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปที่เอกสารและยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ย้ายไปแท็บของ Ribbon อีกแท็บหนึ่งทางซ้ายหรือขวา ตามลำดับ

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ ตามด้วยลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดง เมนูลัด สำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บ Ribbon ที่ใช้งานอยู่

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งแต่ละอันบน Ribbon ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาระหว่างรายการบน Ribbon ตามลำดับ

แป้นลูกศรขึ้น แป้นลูกศรลง แป้นลูกศรซ้าย และแป้นลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่า

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และให้ย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

ดูวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมแทน)

F1

งานทั่วไปใน PowerPoint

สร้างงานนำเสนอใหม่: Ctrl+N

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

ย้ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับระหว่างแท็บ สไลด์ และ เค้าร่าง ในบานหน้าต่างเค้าร่างและสไลด์ในมุมมองปกติ

CTRL+SHIFT+TAB

ทำงานในเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. กด ALT แล้วปล่อย ตามด้วย N แล้ว S แล้ว H เพื่อเลือก รูปร่าง

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกรูปร่างที่คุณเลือก

แทรกกล่อง

 1. กดแล้วปล่อย ALT จากนั้นกด N

 2. กด TAB เพื่อย้ายไปยัง กล่องข้อความ ที่ตั้งอยู่บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N แล้วตามด้วย J เพื่อเลือก วัตถุ

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามวัตถุต่างๆ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกวัตถุที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กด ALT แล้วปล่อย แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งจุดจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ WordArt ให้เลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม จากนั้น กด CTRL+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่ต้องการยกเลิก จากนั้น กด CTRL+SHIFT+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความแนบมาด้วย คุณจะคัดลอกลักษณะและสไตล์ของข้อความ รวมถึงแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ

 3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปวาง

 4. กด CTRL+SHIFT+V

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ สไลด์)

เลือกสไลด์ทั้งหมด

CTRL+A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์)

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ เค้าร่าง)

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ลบ

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

ตัดวัตถุที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

CTRL+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

CTRL+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปที่ตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนสไลด์แล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์แบบเดียวกับสไลด์ต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ย้ายเพื่อทำซ้ำการ ค้นหา ครั้งล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ และทำงานบนตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

แก้ไขวัตถุที่ถูกลิงก์หรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก วัตถุเวิร์กชีต จากนั้น ให้เลือก แก้ไข

จัดรูปแบบและจัดแนวอักขระและย่อหน้า

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+<

นำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+T

เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

SHIFT+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

CTRL+SPACEBAR

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

CTRL+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

เรียกใช้งานนำเสนอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ขณะเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด แบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มงานนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้น

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN, ลูกศรขวา, ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P, PAGE UP, ลูกศรซ้าย, ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข + ENTER

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้เม้าส์คลิกเพื่อเลื่อนขณะทำการทดสอบ

M

กลับไปยังสไลด์แรก

1+ENTER

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์

TAB

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถกด F1 ระหว่างงานนำเสนอเพื่อดูรายการตัวควบคุม

เรียกดูงานนำเสนอเว็บ

แป้นต่อไปนี้มีไว้สำหรับดูงานนำเสนอบนเว็บของคุณใน Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบลิงก์

TAB

เลื่อนไปข้างหลังผ่านไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบลิงก์

SHIFT+TAB

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก

ENTER

ไปที่สไลด์ถัดไป

SPACEBAR

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

BACKSPACE

ใช้ฟีเจอร์บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เรียกใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ALT, J, D, A, จากนั้น กด P

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสคีย์บอร์ดภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ระหว่างมุมมองแบบทรีและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่บันทึกไว้ และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องใช้ add-in บุคคลภายนอก เช่น Shortcut Manager for PowerPoint ซึ่งมีให้ใช้งานจาก OfficeOne Add-Ins for PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×