ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ผู้ใช้หลายคนพบว่าการใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็นแป้นพิมพ์ลัดสามารถง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับการใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหลายๆปุ่มพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณจำเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดแป้นฟังก์ชันและแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆในโหมดการสร้างใน PowerPoint สำหรับ Windows

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน PowerPoint

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนำเสนอใหม่

Ctrl+N

เพิ่มสไลด์ใหม่

Ctrl+M

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

Ctrl+B

เปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

Alt + H, F, S

เปิดกล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย

Alt+W, Q

ตัดข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความหรือ วัตถุ หรือสไลด์ที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

บันทึกงานนำเสนอ

Ctrl+S

แทรกรูปภาพ

ALT+N, P

แทรกรูปร่าง

Alt + N, S, H

เลือกธีม

Alt+G, H

เลือกเค้าโครงสไลด์

Alt+H, L

ไปที่สไลด์ถัดไป

Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

ไปที่แท็บหน้าแรก

Alt+H

ไปที่แท็บ แทรก

ALT+N

เริ่มการแสดงสไลด์

F5

สิ้นสุดการแสดงสไลด์

Esc

ปิด PowerPoint

Ctrl+Q

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดของ Ribbon

กลุ่ม ribbon ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันบนแท็บ ตัวอย่างเช่นบนแท็บหน้าแรกกลุ่มย่อหน้าจะมีตัวเลือกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กดแป้น Alt เพื่อแสดงทางลัด ribbon ที่เรียกว่าเคล็ดลับคีย์เป็นตัวอักษรในรูปขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากแท็บและตัวเลือกตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

คำแนะนำเกี่ยวกับแป้น ribbon ของ Excel

คุณสามารถรวมตัวอักษรเคล็ดลับที่สำคัญกับแป้น Alt เพื่อทำให้ทางลัดเรียกว่าคีย์ Access สำหรับตัวเลือก ribbon ตัวอย่างเช่นกด Alt + H เพื่อเปิดแท็บหน้าแรกและ Alt + Q เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลบอกฉันหรือการค้นหา กด Alt อีกครั้งเพื่อดูเคล็ดสำหรับตัวเลือกสำหรับแท็บที่เลือก

ใน Office 2010 ส่วนใหญ่แล้วแป้นพิมพ์ลัดเมนูเก่าจะยังคงทำงานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องทราบทางลัดทั้งหมด ตัวอย่างเช่นกด Alt จากนั้นกดแป้นเมนูเก่าหนึ่งปุ่ม E (แก้ไข), V (มุมมอง), I (แทรก) และอื่นๆ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นว่าคุณกำลังใช้คีย์การเข้าถึงจาก Microsoft Office เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณทราบลำดับแป้นทั้งหมดให้ไปข้างหน้าและใช้งาน ถ้าคุณไม่ทราบลำดับให้กด Esc และใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์แทน

ใช้คีย์การเข้าถึงสำหรับแท็บ ribbon

เมื่อต้องการไปยังแท็บบน ribbon โดยตรงให้กดแป้นการเข้าถึงใดแป้นหนึ่งต่อไปนี้ แท็บเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปที่เขตข้อมูลบอกฉันหรือการค้นหาบน Ribbon แล้วพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเนื้อหาวิธีใช้

Alt+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา

เปิดเมนูไฟล์

Alt+F

เปิดแท็บหน้าแรกและจัดรูปแบบสไลด์ฟอนต์ย่อหน้าหรือรูปวาด

Alt+H

เปิดแท็บแทรกและแทรกสไลด์ตารางรูปภาพประกอบรูปแบบรูปภาพข้อความสัญลักษณ์หรือสื่อ

Alt+N

เปิดแท็บออกแบบและนำชุดรูปแบบไปใช้และกำหนดสไลด์เอง

Alt+G

เปิดแท็บการเปลี่ยนและเพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์

Alt+K

เปิดแท็บภาพเคลื่อนไหวและเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในสไลด์

Alt+A

เปิดแท็บการนำเสนอสไลด์และตั้งค่าและเล่นการนำเสนอสไลด์

Alt+S

เปิดแท็บรีวิวและตรวจสอบการสะกดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงและเพิ่มข้อคิดเห็น

Alt+R

เปิดแท็บมุมมองและแสดงตัวอย่างเค้าโครงงานนำเสนอแสดงและซ่อนเส้นตารางและเส้นบอกแนวตั้งค่าการขยายการขยายจัดการหน้าต่างและดูแมโคร

Alt+W

เปิดแท็บวิธีใช้และเรียกดู PowerPoint ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนและออกจากคำติชม

Alt+Y

หมายเหตุ: Add in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ๆ ลงใน Ribbon และอาจจะมีแป้นการเข้าถึงของแท็บเหล่านั้น

ด้านบนของเพจ

ทำงานใน Ribbon ด้วยแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่บน ribbon และเปิดใช้งานคีย์การเข้าถึง

ALT หรือ F10 เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บอื่น ให้ใช้แป้นการเข้าถึงหรือแป้นลูกศร

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

แป้นลูกศร

เปิดใช้งานปุ่มหรือตัวควบคุมที่เลือก

Spacebar หรือ Enter

เปิดรายการคำสั่งที่เลือก

แป้นลูกศรลง

เปิดเมนูของปุ่มที่เลือก

Alt+แป้นลูกศรลง

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยเปิดอยู่ ให้เคลื่อนย้ายไปยังคำสั่งถัดไป

แป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบ Ribbon

Ctrl+F1

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10

หรือบนคีย์บอร์ด Windows แป้นบริบท (ระหว่างแป้น Alt ขวาและแป้น Ctrl ขวา)

ย้ายไปยังเมนูย่อยเมื่อเปิดหรือเลือกเมนูหลักไว้

แป้นลูกศรซ้าย

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกในปัจจุบันบน Ribbon

F1

ด้านบนของหน้า

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

วนรอบตามเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

วนรอบทวนเข็มนาฬิกาผ่านบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

Shift+F6

สลับระหว่างบานหน้าต่างรูปขนาดย่อและบานหน้าต่างมุมมองเค้าร่าง

Ctrl+Shift+Tab

ด้านบนของหน้า

ทำงานในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+แป้นลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ1

Alt+Shift+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

Alt + Shift + เครื่องหมายลบ (-)

ด้านบนของหน้า

เลือกและแก้ไขข้อความและวัตถุ

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของคำ

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของคำ

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงมาหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกวัตถุ (เมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก)

Esc 

เลือกวัตถุอื่น (เมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก)

แป้น tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

ส่งวัตถุไปข้างหลัง 1 ตำแหน่ง

Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ส่งวัตถุไปข้างหน้า 1 ตำแหน่ง

การกด Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ย้ายวัตถุไปไว้ข้างหลังสุด

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

ส่งวัตถุไปไว้ข้างหน้าสุด

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุไว้)

Enter

เลือกวัตถุทั้งหมด

Ctrl+A (บนแท็บ สไลด์)

เล่นหรือหยุดสื่อชั่วขณะ

Ctrl+Spacebar

เลือกสไลด์ทั้งหมด

Ctrl + A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์)

เลือกข้อความทั้งหมด

Ctrl+A (บนแท็บ เค้าร่าง)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลายรายการด้วยคีย์บอร์ดให้ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่จัดการวัตถุด้วยบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา (ด้วยเคอร์เซอร์ระหว่างคำ)

Ctrl+Delete

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

ทำซ้ำวัตถุ

Ctrl+D

Ctrl + ลากเมาส์

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

Ctrl+Shift+V

คัดลอกตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+C

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

วางตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

Alt+Shift+V

Office 2010 และ Office 2007: ไม่พร้อมใช้งาน

เปิดกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ

Ctrl+Alt+V

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ย้ายไปที่ตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนสไลด์แล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์แบบเดียวกับสไลด์ต้นฉบับ

Ctrl+Enter

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบค้นหา

Ctrl+F

เปิดกล่องโต้ตอบแทนที่

Ctrl+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

Shift+F4

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปรอบๆและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

Ctrl+Tab

เริ่มย่อหน้าใหม่

Enter

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง (โดยมีเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย)

แป้น Tab

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

Ctrl+Shift+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บมุมซ้าย (<)

ด้านบนของหน้า

นำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอักขระ

Ctrl+T

สลับระหว่างตัวพิมพ์ของประโยคตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบการบีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก (+)

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

Ctrl+Spacebar

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

ด้านบนของหน้า

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปยังข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+V

ด้านบนของหน้า

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดย่อหน้าให้ชิดขอบ

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และอักษรศิลป์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกกล่องข้อความ

Alt + N, X

แทรกเอกสารหรือสเปรดชีตที่ฝังตัวเป็นวัตถุ

Alt + N, J

แทรกอักษรศิลป์

Alt + N, W

ย้ายโฟกัสไปยังรูปร่างลอยตัวแรกเช่นรูปภาพหรือกล่องข้อความ

Ctrl+Alt+5

จัดกลุ่มรูปร่างรูปภาพหรือวัตถุ WordArt ที่เลือก

Ctrl+G

ยกเลิกการจัดกลุ่มกลุ่มที่เลือก

Ctrl+Shift+G

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่างที่เลือก

Ctrl+Shift+C

วางแอตทริบิวต์ไปยังวัตถุที่เลือก

Ctrl+Shift+V

แก้ไขวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

Shift + F10 (เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท) จากนั้น O ให้ใส่ E

ด้านบนของหน้า

แทรกหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

ก่อนที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้ให้ใช้คำสั่งแทรกข้อคิดเห็น (Alt + N, L) เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+N

ตอบกลับข้อคิดเห็นที่เลือก

Ctrl+R

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของสไลด์หรือส่วนในชุดสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นเหล่านี้

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกขึ้นตามลำดับ

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกลงไปตามลำดับ

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้น

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์หรือส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุด

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

Alt + H, S, L, P

ใน Office 2007, Alt + J, D, A, P

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

Shift+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มเดี่ยว

แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

แป้นลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายดอกจัน (*) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายบวก (+) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

เครื่องหมายลบ (-) (บนแป้นพิมพ์ตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เลือกรายการที่โฟกัส

Spacebar หรือ Enter

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

Shift + Spacebar หรือ Shift + Enter

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

Ctrl+Shift+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

Ctrl+Shift+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

Ctrl+Shift+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสคีย์บอร์ดภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ระหว่างมุมมองแบบทรีและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

แป้น Tab หรือ Shift+Tab

ยุบกลุ่มทั้งหมด (ด้วยโฟกัสจะต้องอยู่ในมุมมองแผนภูมิของบานหน้าต่างส่วนที่เลือก)

Alt+Shift+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

Alt+Shift+9

ด้านบนของหน้า

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหน้าต่างงานในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อตัวเลือกบานหน้าต่างงานมีโฟกัสให้ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

Tab หรือ Shift+Tab

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถปิดย้ายหรือปรับขนาดบานหน้าต่างงานจากเมนูนี้ได้

Ctrl+Spacebar

ใน Office 2010 Ctrl + แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังคำสั่งถัดไปบนเมนูบานหน้าต่างงาน

แป้นลูกศรขึ้นและลง

เลือกตัวเลือกที่ถูกเน้นบนเมนูบานหน้าต่างงาน

Enter

ย้ายหรือปรับขนาดบานหน้าต่างงานหลังจากที่มีการเลือกคำสั่งที่สอดคล้องกัน

แป้นลูกศร

เปิดคลิปบอร์ด

Alt + H, F, O

ปิดบานหน้าต่างงาน

การกด Ctrl + Spacebar, C

ด้านบนของหน้า

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์

Ctrl+P

พิมพ์สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณเป็นภาพนิ่งแบบเต็มหน้าโดยใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ (เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบการพิมพ์)

Alt + P, P

แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองปกติ

Alt + W, P, N

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

Shift+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

Alt+F9

ด้านบนของหน้า

แป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองไปยังรายการเมนูแมโครที่บันทึกและโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน PowerPoint คุณต้องใช้ add-in ของบริษัทอื่นเช่นตัวจัดการทางลัดสำหรับ PowerPoint ซึ่งพร้อมใช้งานจากadd-in ของ OfficeOne สำหรับ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดแป้นฟังก์ชันและแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปอื่นๆในโหมดการสร้างใน PowerPoint for Mac OS

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Mac บางเวอร์ชัน (OS) และแอปพลิเคชันโปรแกรมอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการดำเนินการคีย์ฟังก์ชันใน Office for Mac สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้ดูที่วิธีใช้ Mac สำหรับ Mac OS แอปพลิเคชันโปรแกรมอรรถประโยชน์ของคุณหรืออ้างอิงไปยังข้อขัดแย้งทางลัด

 • ถ้าคุณไม่พบแป้นพิมพ์ลัดที่นี่ตรงตามความต้องการของคุณคุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองได้ สำหรับคำแนะนำให้ไปที่สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองสำหรับ Office For Mac

 • แป้นพิมพ์ลัดต่างๆที่ใช้แป้น Ctrl บนคีย์บอร์ด Windows ยังทำงานกับปุ่มควบคุมใน PowerPoint บน Mac ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทั้งหมด

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดในบทความนี้อย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Command + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน PowerPoint บน Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนำเสนอใหม่

COMMAND + N

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

COMMAND + B

ตัดข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

COMMAND + X

คัดลอกข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

COMMAND +C

วางข้อความหรือ วัตถุ หรือสไลด์ที่ตัดหรือคัดลอก

COMMAND + V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

COMMAND + Z

ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ

COMMAND + Y

บันทึกงานนำเสนอ

COMMAND + S

ปิด PowerPoint

COMMAND + Q

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับงานนำเสนอและสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างงานนำเสนอใหม่ด้วยเทมเพลตจากแกลเลอรีงานนำเสนอ PowerPoint

COMMAND + Shift + P

แทรกสไลด์ใหม่

COMMAND + Shift + N

ย่อ

COMMAND + เครื่องหมายลบ (-)

ขยาย

COMMAND + เครื่องหมายบวก (+)

ทำสำเนาของสไลด์ที่เลือก

COMMAND + Shift + D

เปิดงานนำเสนอ

COMMAND + O

ปิดงานนำเสนอ

COMMAND + W

พิมพ์งานนำเสนอ

COMMAND + P

บันทึกงานนำเสนอด้วยชื่อตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน

COMMAND + Shift + S

ยกเลิกคำสั่งเช่นบันทึกเป็น

Esc 

ย้ายผ่านงานนำเสนอที่เปิดอยู่หลายงาน

COMMAND + เครื่องหมายตัวหนอน (~)

เปิดไฟล์ล่าสุด

COMMAND + Shift + O

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปมาระหว่างมุมมอง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมองปกติ

COMMAND + 1

สลับไปยังมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

COMMAND + 2

สลับไปยังมุมมองหน้าบันทึกย่อ

COMMAND + 3

สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

COMMAND + 4

สลับไปยังการนำเสนอสไลด์

COMMAND + Shift + Return

สลับเป็นแบบเต็มหน้าจอ (ซ่อนเมนู)

COMMAND + Control + F

สลับไปยังมุมมองของผู้นำเสนอ

Option + Return

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

COMMAND + Option + Control + G

สลับไปยังมุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

COMMAND + Option + 2

สลับไปยังมุมมองต้นแบบสไลด์

COMMAND + Option + 1

สลับไปยังมุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

COMMAND + Option + 3

ด้านบนของหน้า

เลือกและแก้ไขข้อความและวัตถุ

เลือกข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันหนึ่งบรรทัด

Shift + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกข้อความทั้งหมดไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

COMMAND + Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกข้อความทั้งหมดไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

COMMAND + Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift + Option + แป้นลูกศรลง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift + Option + แป้นลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Delete

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ฟังก์ชัน + Delete

วางแบบพิเศษ

COMMAND + Control + V

เพิ่มขนาดฟอนต์

COMMAND + Shift + วงเล็บมุมขวา (>)

ลดขนาดฟอนต์

COMMAND + Shift + วงเล็บมุมซ้าย (<)

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

COMMAND + U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

COMMAND + I

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

COMMAND + E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

COMMAND + J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

COMMAND + L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

COMMAND + R

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังข้อความที่เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

COMMAND + K

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + Shift + M

ค้นหาข้อความและการจัดรูปแบบ

COMMAND + F

เปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อความตัวเลือกฟอนต์

COMMAND + T

เปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อความตัวเลือกย่อหน้า

COMMAND + Option + M

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำหรือหนึ่งคำทางซ้าย

Option + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Option + แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปต้นบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าหรือขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Option+Up ปุ่มลูกศร

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Option+Down ปุ่มลูกศร

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของข้อความทั้งหมดในวัตถุที่คุณกำลังแก้ไข

COMMAND + แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปรอบๆและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวถัดไป

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

เริ่มย่อหน้าใหม่ในเซลล์

Return

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง (โดยมีเคอร์เซอร์อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย)

แป้น Tab

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกวัตถุถัดไป

แป้น Tab

เลือกวัตถุก่อนหน้า

Shift+Tab

เลือกวัตถุทั้งหมดและข้อความทั้งหมด

COMMAND + A

ย้ายวัตถุที่เลือกในทิศทางของลูกศร

แป้นลูกศรหรือ COMMAND + แป้นลูกศร

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

COMMAND + Option + G

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

COMMAND + Option + Shift + G

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือกใหม่

COMMAND + Option + J

หมุนวัตถุที่เลือกตามเข็มนาฬิกา

Option + แป้นลูกศรขวา

หมุนวัตถุที่เลือกทวนเข็มนาฬิกา

Option + แป้นลูกศรซ้าย

จัดรูปแบบวัตถุที่เลือก

COMMAND + Shift + 1

ทำซ้ำวัตถุที่เลือก

COMMAND + D หรือ Control + ลากเมาส์

ปรับขนาดวัตถุที่เลือก

Shift + แป้นลูกศร

ด้านบนของหน้า

คีย์ลัดอื่นๆ ที่มีประโยชน์

เมื่อต้องการ

กด

สลับโหมดการวาด

COMMAND + Control + Z

แสดงรายการอรรถาภิธานสำหรับคำที่เลือก

COMMAND + Option + Control + R

แสดงรายการการค้นหาแบบสมาร์ทสำหรับคำหรือวลีที่เลือก

COMMAND + Option + Control + L

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในโหมดการสร้างใน Powerpoint สำหรับ iOS

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ MacOS ของคุณการรวมคีย์เดียวกันจะทำงานกับ Powerpoint สำหรับ iOS โดยใช้คีย์บอร์ดภายนอกด้วยเช่นกัน ทางลัดที่แสดงรายการในบทความนี้เป็นที่ที่จะทำงานใน PowerPoint เวอร์ชันนี้เท่านั้น

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Command + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อยบน iPad

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับ PowerPoint for iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่

COMMAND + Shift + N

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Delete

ตัดเนื้อหาที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND + X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

COMMAND + Z

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

COMMAND +C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

COMMAND + V

เลือกข้อความทั้งหมด

COMMAND + A

เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

COMMAND + B

เป็นตัวเอียงเนื้อหาที่เลือก

COMMAND + I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

COMMAND + U

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift + Option + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift + Option + แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

นำทางใน PowerPoint for iPad

PowerPoint สำหรับ iPad จะเปิดขึ้นพร้อมกับรายการตัวเลือกแนวนอนที่เรียกว่า ribbon เมื่อต้องการเลื่อนผ่านตัวเลือกให้กด Shift + แป้นลูกศรขวาจนกว่าโฟกัสจะอยู่บน ribbon จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกให้กด COMMAND + Option + Spacebar

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกันใน PowerPoint for iPad (จาก ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ) ให้วางโฟกัสบนปุ่มจากนั้นกด Shift + แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปข้างหน้าหรือ Shift + แป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปข้างหลัง

PowerPoint for iPad เป็นแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังนั้นแป้นพิมพ์ลัดและการนำทางอาจแตกต่างจากที่อยู่ใน PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อบน iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

COMMAND + แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

COMMAND + แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

COMMAND + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

COMMAND + End

ด้านบนของหน้า

เลือกเนื้อหาบน iPad

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งย่อหน้า

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรลง

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

COMMAND + A

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift + COMMAND + แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขและจัดรูปแบบงานนำเสนอบน iPhone

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

สัญลักษณ์ Apple Cmd + Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Shift + สัญลักษณ์ Apple Cmd

ตัดเนื้อหาที่เลือก

สัญลักษณ์ Apple Cmd + X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือก

สัญลักษณ์ Apple Cmd +C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

สัญลักษณ์ Apple Cmd + V

เลือกทั้งหมด

สัญลักษณ์ Apple Cmd + A

เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

สัญลักษณ์ Apple Cmd + B

เป็นตัวเอียงเนื้อหาที่เลือก

สัญลักษณ์ Apple Cmd + I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

สัญลักษณ์ Apple Cmd + U

ด้านบนของหน้า

นำทางและเลือกภายในกล่องข้อความบน iPhone

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกข้อความ

Shift + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาหรือ Shift + แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งคำ

Option + แป้นลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Option + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน

สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบัน

สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรขวา

เลือก word ทางด้านซ้าย

Shift + Option + แป้นลูกศรซ้าย

เลือก word ทางด้านขวา

Shift + Option + แป้นลูกศรขวา

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร

Shift + สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

Shift + สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรลง

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift + สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift + สัญลักษณ์ Apple Cmd + แป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในโหมดการสร้างใน PowerPoint สำหรับ Android

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณการรวมคีย์เดียวกันจะทำงานกับ PowerPoint สำหรับ Android โดยใช้คีย์บอร์ดภายนอกด้วยเช่นกัน ทางลัดที่แสดงรายการในบทความนี้เป็นที่ที่จะทำงานใน PowerPoint เวอร์ชันนี้เท่านั้น

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

แก้ไขและจัดรูปแบบงานนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Ctrl+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือก (และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด)

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

Ctrl+V

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+B

เป็นตัวเอียงเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

Ctrl+U

บันทึกหรือซิงค์งานนำเสนอ

Ctrl+S

คัดลอกการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+C

เลือกข้อความ

Shift + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาหรือ Shift + แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในโหมดการสร้างใน PowerPoint Mobile บน Windows 10

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณการรวมคีย์เดียวกันจะทำงานกับ PowerPoint Mobile โดยใช้คีย์บอร์ดภายนอกด้วยเช่นกัน ทางลัดที่แสดงรายการในบทความนี้เป็นที่ที่จะทำงานใน PowerPoint เวอร์ชันนี้เท่านั้น

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

แก้ไขและจัดรูปแบบงานนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดงานนำเสนอ

Ctrl+O

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

Ctrl+Y

ตัดเนื้อหาที่เลือก (และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด)

Ctrl+X

คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาที่คัดลอกหรือตัด

Ctrl+V

เลือกทั้งหมด

Ctrl+A

เนื้อหาที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+B

ทำซ้ำ (ไม่ทำงานบนรูปขนาดย่อของสไลด์)

Ctrl+D

เป็นตัวเอียงเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้เนื้อหาที่เลือก

Ctrl+U

จัดกลุ่มเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+G

จัดชิดเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+J

จัดแนวเนื้อหาที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวเนื้อหาที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดกึ่งกลางเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+E

บันทึกหรือซิงค์งานนำเสนอ

Ctrl+S

ย้ายไปยังสไลด์ก่อนหน้า

Page Up

ย้ายไปยังสไลด์ถัดไป

Page Down

ลบเนื้อหาที่เลือก

Delete

เริ่มการนำเสนอสไลด์

F5

เริ่มการนำเสนอสไลด์จากตำแหน่งปัจจุบัน

Shift+F5

แสดงหรือซ่อนบันทึกย่อ

Ctrl+Shift+H

คัดลอกการจัดรูปแบบของเนื้อหาที่เลือก

Ctrl+Shift+C

เลือกข้อความ

Shift + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาหรือ Shift + แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

เลื่อนวนไปตามรูปร่างที่ลอย เช่น กล่องข้อความหรือรูปภาพ

การกด Ctrl + Alt + 5 จากนั้นกดแป้น Tab ซ้ำๆ

ออกจากการนำทางในรูปร่างที่ลอย แล้วกลับไปที่การนำทางปกติ

Esc

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดในโหมดการสร้างใน PowerPoint สำหรับเว็บ บน Windows

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการค้นหาทางลัดอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้การค้นหาได้ กด Ctrl + F แล้วพิมพ์คำค้นหาของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint สำหรับเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint สำหรับเว็บ

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงทางลัดที่คุณใช้บ่อยใน PowerPoint สำหรับเว็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่ (ที่โฟกัสในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

Ctrl+M

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

Delete

ย้ายรูปร่าง

แป้นลูกศร

ไปที่สไลด์ถัดไป

แป้น Page down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

แป้น Page up

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc

ด้านบนของหน้า

นำทางด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังส่วนต่างๆ ของส่วนติดต่อ PowerPoint สำหรับเว็บ (เช่น จาก Ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ) ให้กด Ctrl+F6 เพื่อไปข้างหน้า หรือกด Ctrl+Shift+ F6 เพื่อย้อนกลับ และเพื่อย้ายเข้าและออกจากเนื้อหาของสไลด์ เมื่อต้องการนำทางคำสั่งใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้า กด Shift+Tab เพื่อย้อนกลับ และ Enter เพื่อเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วในขณะที่อยู่ในมุมมองการแก้ไขให้ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลบอกฉันค้นหาโดยการกด Alt + Q แล้วพิมพ์การกระทำหรือตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงแล้วกด Enter

ในมุมมองการอ่านรายการแนวนอนของตัวเลือกจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอด้านบนของเอกสาร กดแป้น Tab จนกว่าแถวของตัวเลือกมีโฟกัสจากนั้นเมื่อต้องการเลื่อนไปตามตัวเลือกให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองการแก้ไขให้ย้ายไปยังตัวเลือกแก้ไขงานนำเสนอจากนั้นกด Enter แล้วเลือกแก้ไขใน PowerPoint สำหรับเว็บ

ในมุมมองการแก้ไขribbon จะเป็นแถบที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง PowerPoint สำหรับเว็บ Ribbon ถูกจัดระเบียบตามแท็บ แต่ละแท็บจะแสดงชุดเครื่องมือและฟังก์ชันที่แตกต่างกันที่สร้างขึ้นจากกลุ่มและแต่ละกลุ่มจะมีตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง ribbon ให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows นอกจากนี้คุณยังสามารถกด Ctrl + F6 ซ้ำๆจนกว่า ribbon จะมีโฟกัส

คีย์ลัดอื่นๆ สำหรับการใช้ Ribbon มีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างแท็บ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการเข้าถึง Ribbon สำหรับแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab

ตัวเลือกจะถูกเปิดใช้งานในลักษณะต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเลือกดังนี้

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นปุ่มหรือปุ่มแยกให้กด Spacebar เพื่อเปิดใช้งาน

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นรายการ (เช่นรายการฟอนต์) เมื่อต้องการเปิดรายการให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง เมื่อโฟกัสอยู่ในรายการที่คุณต้องการแล้วให้กด Enter เพื่อเลือก

 • ถ้าตัวเลือกที่เลือกเป็นแกลเลอรีให้กดแป้น Tab เพื่อไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแกลเลอรีจากนั้นเมื่อต้องการเปิดแกลเลอรีให้กด Enter กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามรายการแล้วกด Enter เพื่อเลือกหนึ่งรายการ

ด้านบนของหน้า

นำทางในมุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่สไลด์ถัดไป

N

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์หมายเลขสไลด์กดแป้น Tab แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

นำทางในมุมมองการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่สไลด์ถัดไป

N

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์หมายเลขสไลด์กดแป้น Tab แล้วกด Enter

เปิดหรือปิดคำอธิบายภาพหรือคำบรรยาย

J

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc

ด้านบนของหน้า

การนำทางใน ribbon และบานหน้าต่างในมุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดสังเกตใน PowerPoint สำหรับเว็บ ให้กด Ctrl + F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างสไลด์บานหน้าต่างข้อคิดเห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อแถบสถานะแถบชื่อเรื่อง ribbon และบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+F6

ย้ายไปตามลำดับย้อนกลับจากบานหน้าต่างสไลด์บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ribbon แถบชื่อเรื่องแถบสถานะบานหน้าต่างบันทึกย่อและบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

Shift+Ctrl+F6

ย้ายไปยังแท็บ Ribbon อื่น

แป้น Tab, Enter

ดำเนินการตัวเลือก ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง Ribbon

แป้น Tab

ย้ายไปมาระหว่างกลุ่มของฟีเจอร์บน Ribbon

Ctrl + แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

ด้านบนของหน้า

แก้ไขสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างสไลด์ใหม่หลังจากรูปขนาดย่อที่เลือกในปัจจุบัน

Ctrl+M

ย้ายจากซ้ายไปขวาตามพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์

แป้น Tab

เลือกหรือแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้ปัจจุบัน

Enter หรือแป้น F2

สิ้นสุดการแก้ไขข้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้

F2

เลือกวัตถุเดียวหลายวัตถุ

Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก

เลือกวัตถุหลายวัตถุ

คลิก + ลากเมาส์ Shift + ลากเมาส์หรือ Ctrl + ลากเมาส์

เลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้า

Ctrl+A

เลือกข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความที่ใช้งานอยู่

Ctrl+A

คัดลอกสไลด์

Ctrl+C

วางสไลด์

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Y

ย้ายสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่ง (เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์ลงหนึ่งตำแหน่ง (เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งแรก (เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งสุดท้าย (เมื่ออยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ)

การกด Ctrl + Shift + แป้นลูกศรลง

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ขยายขนาดฟอนต์

การกด Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ด้านบนของหน้า

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+แป้นลูกศรลง

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+Home

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+End

ด้านบนของหน้า

เลือกเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift + Ctrl + แป้นลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift + Ctrl + แป้นลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

Shift+แป้นลูกศรลง

เลือกขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift + Ctrl + แป้นลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งย่อหน้า

Shift + Ctrl + แป้นลูกศรลง

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

Shift+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+End

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+A

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

PowerPoint สำหรับเว็บ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความ

Ctrl+V

วางข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบ

Ctrl+Shift+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

Ctrl+Z

ทำซ้ำการเลิกทำล่าสุด

Ctrl+Y

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+J

ด้านบนของหน้า

ย้ายรูปร่างที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เขยิบรูปร่างไปทางขวา

แป้นลูกศรขวา

เขยิบรูปร่างไปทางซ้าย

แป้นลูกศรซ้าย

เขยิบรูปร่างขึ้น

แป้นลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างลง

แป้นลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงรูปร่างที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายรูปร่างไปด้านล่างสุด

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ย้ายรูปร่างไปข้างหลัง

Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ย้ายรูปร่างไปด้านหน้าสุด

การกด Ctrl + Shift + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ย้ายรูปร่างไปข้างหน้า

การกด Ctrl + วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

ด้านบนของเพจ

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา

Ctrl+B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

Ctrl+U

จัดข้อความที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดข้อความที่เลือกให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับข้อคิดเห็น

ยกเว้นทางลัด "เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่" ข้อคิดเห็นแป้นพิมพ์ลัดที่แสดงรายการอยู่ด้านล่างจะทำงานเฉพาะเมื่อบานหน้าต่างข้อคิดเห็นเป็นปัจจุบันและอยู่ในโฟกัส

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

Ctrl+Alt+M 

ไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป

แป้นลูกศรลง

ไปยังเธรดข้อคิดเห็นก่อนหน้า

แป้นลูกศรขึ้น

ขยายเธรดข้อคิดเห็นเมื่อโฟกัสอยู่

แป้นลูกศรขวา

ยุบเธรดข้อคิดเห็น

แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังการตอบกลับถัดไปในเธรดข้อคิดเห็น

แป้นลูกศรลง

ไปยังการตอบกลับก่อนหน้านี้ในเธรดหรือข้อคิดเห็นหลัก

แป้นลูกศรขึ้น

ปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

แป้น Tab

ย้ายโฟกัสไปยังกล่องตอบกลับ

แป้น Tab

แก้ไขข้อคิดเห็น/การตอบกลับของแม่ (เมื่อโฟกัสอยู่บนข้อคิดเห็น/การตอบกลับหลัก)

แป้น Tab

โพสต์ข้อคิดเห็นหรือตอบกลับหรือบันทึกการแก้ไข

Ctrl+Enter 

ละทิ้งข้อคิดเห็นแบบร่างหรือการตอบกลับหรือแก้ไข

Esc 

ขยายเธรดข้อคิดเห็นผ่านทางมุมมองปุ่มตอบกลับเพิ่มเติมบนเธรด

แป้น Tab

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ความช่วยเหลือของ PowerPoint

ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับ PowerPoint

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×