ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อขยายหรือย่อใน Outlook 2016

ใน Outlook 2016 คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อย่อ/ขยาย หรือทำให้ข้อความในอีเมลใหญ่ขึ้น และทำให้ง่ายต่อการอ่านได้

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถย่อ/ขยายอีเมลในหน้าต่างอีเมลหรือบานหน้าต่างการอ่านได้

 • คุณสามารถย่อ/ขยาย เฉพาะอีเมลที่คุณกำลังอ่านอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เมื่อคุณย้ายไปยังอีเมลอื่น ข้อความเนื้อหาจะกลับไปเป็นขนาดฟอนต์เริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon หรือในบานหน้าต่างการนำทาง Outlook คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่า การแสดงผล สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ย่อ/ขยาย อีเมลในหน้าต่างอีเมล

 1. เมื่อต้องการเปิดอีเมลในหน้าต่างอีเมล ให้เลือกรายการข้อความแล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการย่อ/ขยายอีเมล ให้กด Alt+H, จากนั้น Q+1 กล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์เป็นสองเท่าของอีเมล์ด้วยปุ่มอัตราส่วน 200% ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น เมื่อต้องการใส่ค่าการย่อ/ขยาย ของคุณเอง กด Tab ไปยังกล่องหมุน เปอร์เซ็นต์ คุณจะได้ยิน “กล่องหมุนเปอร์เซ็นต์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ตัวหมุนเปอร์เซ็นต์”) พิมพ์ค่าการย่อ/ขยายที่คุณต้องการ เช่น 250% หรือ 400%

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย และอ่านอีเมลที่ถูกย่อ/ขยาย ให้กด Enter

ย่อ/ขยาย อีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ ให้เลือกอีเมล

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนหว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย่อ/ขยาย 100%”)

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้กด Spacebar จนกว่าคุณจะได้ยิน “100%” จากนั้นกด Enter

 4. เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์เป็นสองเท่าของอีเมลในบานหน้าต่าง การอ่าน ด้วยปุ่มอัตราส่วน 200% ให้กดปุ่มลูกศรขึ้น เมื่อต้องการใส่ค่าการย่อ/ขยาย ของคุณเอง กด Tab ไปยังกล่องหมุน เปอร์เซนต์ คุณจะได้ยิน “กล่องหมุนเปอร์เซนต์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ตัวหมุนเปอร์เซนต์”) ให้พิมพ์ค่าการย่อ/ขยาย ที่คุณต้องการ เช่น 250% หรือ 400%

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย และอ่านอีเมลที่ถูกย่อ/ขยายในบานหน้าต่าง การอ่าน ให้กด Enter

เปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon หรือบานหน้าต่างนำทาง Outlook ได้ 2 วิธี คือ:

 • เปลี่ยนขนาดข้อความสำหรับองค์ประกอบของหน้าจอที่ต้องการ

 • เปลี่ยนขนาดของทุกอย่างบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. กดปุ่ม Windows (ระหว่างปุ่ม ALT และ Ctrl ด้านขวา) เพื่อเปิดหน้าจอ เริ่มต้น

 2. กดปุ่ม Tab เพื่อไปยังกล่อง ค้นหา และพิมพ์แผงควบคุม

 3. ในแผงควบคุม ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่อง ค้นหา แล้วพิมพ์ หน้าจอแสดงผล จากนั้นกด Enter

 4. ไปยังหัวเรื่อง การแสดงผล ส่วน การแสดงผล จะมี 2 กลุ่มที่มีหัวเรื่องเหล่านี้:

  • เปลี่ยนขนาดของรายการทั้งหมด

   การตั้งค่าในกลุ่มนี้จะทำให้ทุกอย่างบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง รวมถึงไอคอน รูปภาพ และข้อความ

  • เปลี่ยนเฉพาะขนาดข้อความ

   ในกลุ่มนี้ คุณต้องเลือกชนิดองค์ประกอบของหน้าจอที่ต้องการ เช่น แถบชื่อเรื่องหรือเมนู จากนั้นเลือกขนาดข้อความสำหรับองค์ประกอบนั้น

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการและทำการเปลี่ยนแปลง

 6. เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Tab เพื่อไปยังปุ่ม นำไปใช้ แล้วเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

เริ่มต้นใช้งานโปแกรมอ่านหน้าจอใน Outlook 2016

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×