ใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อเพิ่มการจัดรูปแบบลงในเอกสารของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถแสดง หรือซ่อนสะดวกเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้คุณทำงานกับฟอนต์ จัดแนว สีข้อความ เยื้อง และสัญลักษณ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณอยู่

แถบเครื่องมือขนาดเล็กที่มองเห็นได้ใน PowerPoint

เมื่อต้องการใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เลือกข้อความคุณต้อง การจัดรูปแบบแล้ว คลิกตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ

ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็ก คุณสามารถปิดไว้ตามที่อธิบายไว้ถัดไป

ปิดใช้งานแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

 1. ในแอปพลิเคชัน Office ของคุณ คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ทั่วไป

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก

 3. คลิก ตกลง

ปิดใช้งานแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ ก(ชื่อแอปพลิเคชัน Office)ตัวเลือก ตัวอย่างเช่น คลิกตัวเลือกของ Word

  ตัวเลือกของ Word

 2. คลิกเป็นที่นิยม และจากนั้น ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ(ชื่อแอปพลิเคชัน Office), ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก

  หน้าตัวเลือกของ Word

 3. คลิก ตกลง

สำหรับ Microsoft Outlook ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดข้อความใหม่

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกการแก้ไข

 3. ภายใต้การทำงานกับ Outlook และโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กบนส่วนที่เลือก

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×