ใช้แถบข้อมูล ระดับสี และไอคอนการตั้งค่าเพื่อเน้นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนเป็นรูปแบบตามเงื่อนไขที่สร้างลักษณะการแสดงผลในข้อมูลของคุณ รูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าในช่วงของเซลล์ในเวลาเดียวกัน

ชุดแถบข้อมูล ระดับสี และไอคอน

คำบรรยายภาพ 1 แถบข้อมูล

คำบรรยายภาพ 2 ระดับสี

คำบรรยายภาพ 3 ชุดไอคอน

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้แถบข้อมูล

แถบข้อมูลสามารถช่วยให้คุณมีขนาดใหญ่ และน้อยกว่าหมายเลข เช่น ขายด้านบน และล่างขายเล่นในวันหยุดมองเห็นจุดรายงานยอดขายได้ แถบยาวแสดงถึงค่ามีขนาดใหญ่ และในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือสามค่าเล็กลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ชี้ไปที่แถบข้อมูล แล้ว คลิ กสีเติมไล่ระดับสีหรือการเติมแบบทึบ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำให้คอลัมน์ที่ มีความกว้างแถบข้อมูล เห็นจะง่ายต่อการดูความแตกต่างระหว่างค่าในเซลล์

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้ระดับสี

ระดับสีสามารถช่วยคุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงข้อมูลและชุดรูปแบบ เช่นการลงทุนส่งกลับเวลาผ่านไป เซลล์ถูกแรเงากับ gradations สอง หรือสามสีที่สอดคล้องกับค่าน้อยที่สุด กลาง และขีดจำกัดสูงสุด

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ชี้ไปที่ระดับสี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบระดับสีที่คุณต้องการ

  สีด้านบนแสดงถึงค่าที่มากกว่า สีศูนย์ ถ้ามี แสดงค่ากลาง และสีด้านล่างแสดงค่าน้อยกว่า

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้ชุดไอคอน

ใช้ไอคอนการตั้งค่าการนำเสนอข้อมูลในสามถึงห้าประเภทที่ต่างกัน ด้วยค่าเกณฑ์ ไอคอนแต่ละช่วงของค่าที่แสดงถึง และแต่ละเซลล์จะใส่คำอธิบายประกอบ ด้วยไอคอนที่แสดงถึงช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น ชุดไอคอนสามใช้ไอคอนหนึ่งเพื่อเน้นค่าทั้งหมดที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ 67 ไอคอนอื่นสำหรับค่าที่น้อย กว่า 67 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า หรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ 33 และไอคอนอื่นสำหรับค่าที่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 3. ชี้ไปที่ชุดไอคอน แล้ว คลิ กชุดไอคอนที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ชุดไอคอนสามารถถูกรวมเข้ากับรูปแบบตามเงื่อนไขอื่น ๆ

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้แถบข้อมูล

แถบข้อมูลสามารถช่วยให้คุณมีขนาดใหญ่ และน้อยกว่าหมายเลข เช่น ขายด้านบน และล่างขายเล่นในวันหยุดมองเห็นจุดรายงานยอดขายได้ แถบยาวแสดงถึงค่ามีขนาดใหญ่ และในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือสามค่าเล็กลง

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. ชี้ไปที่แถบข้อมูล แล้ว คลิ กสีเติมไล่ระดับสีหรือการเติมแบบทึบ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำให้คอลัมน์ที่ มีความกว้างแถบข้อมูล เห็นจะง่ายต่อการดูความแตกต่างระหว่างค่าในเซลล์

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้ระดับสี

ระดับสีสามารถช่วยคุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงข้อมูลและชุดรูปแบบ เช่นการลงทุนส่งกลับเวลาผ่านไป เซลล์ถูกแรเงากับ gradations สอง หรือสามสีที่สอดคล้องกับค่าน้อยที่สุด กลาง และขีดจำกัดสูงสุด

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ระดับสี แล้ว คลิ กจัดรูปแบบระดับสีที่คุณต้องการ

  สีด้านบนแสดงถึงค่าที่มากกว่า สีศูนย์ ถ้ามี แสดงค่ากลาง และสีด้านล่างแสดงค่าน้อยกว่า

จัดรูปแบบเซลล์ โดยใช้ชุดไอคอน

ใช้ไอคอนการตั้งค่าการนำเสนอข้อมูลในสามถึงห้าประเภทที่ต่างกัน ด้วยค่าเกณฑ์ ไอคอนแต่ละช่วงของค่าที่แสดงถึง และแต่ละเซลล์จะใส่คำอธิบายประกอบ ด้วยไอคอนที่แสดงถึงช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น ชุดไอคอนสามใช้ไอคอนหนึ่งเพื่อเน้นค่าทั้งหมดที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ 67 ไอคอนอื่นสำหรับค่าที่น้อย กว่า 67 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า หรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ 33 และไอคอนอื่นสำหรับค่าที่น้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์

 1. เลือกช่วงของเซลล์ ตาราง หรือแผ่นงานทั้งหมดที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ชุดไอคอน แล้ว คลิ กชุดไอคอนที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ชุดไอคอนสามารถถูกรวมเข้ากับรูปแบบตามเงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เน้นค่าแนวโน้ม ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×