ใช้เรื่องราวใน Skype for Business

ใช้เรื่องราวใน Skype for Business

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ใน Skype for Business เป็น "เรื่องราว" ได้แล้ว เรื่องราวก็คือ IM แบบยาว คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องให้กับเรื่องราวต่างๆ ได้ และผู้ที่ได้รับเรื่องราวของคุณสามารถจะยุบหรือขยายเรื่องราวนั้นในหน้าต่างสนทนา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งข้อความยาวมากๆ ได้ และข้อความนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงเต็มพอดีกับหน้าจอของ Skype for Business

ส่งเรื่องราว

  • คลิกขวาภายในพื้นที่ป้อนข้อมูลของ IM และคลิก ประกาศเป็นข้อความยาว

สกรีนช็อตของรายการดรอปดาวน์ที่มีโพสต์เป็นข้อความยาวที่ถูกเน้น

คุณจะได้รับพร้อมท์ที่ให้คุณเลือกว่าจะใส่ชื่อเรื่องหรือไม่ โดยมีลักษณะดังนี้:

สกรีนช็อตของพื้นที่หัวเรื่องของ IM เพื่อใส่ชื่อเรื่องของเรื่องราว

หรือ

  • แค่พิมพ์ข้อความของคุณลงในพื้นที่ใส่ข้อความอย่างที่เคยทำตามปกติ ถ้าและเมื่อข้อความที่คุณพิมพ์มีจำนวนอักขระถึงขีดจำกัดสำหรับ IM มาตรฐานแล้ว Skype for Business จะแปลงข้อความนั้นเป็นเรื่องราวและพร้อมท์ให้คุณเพิ่มชื่อเรื่อง

อ่านเรื่องราว

เรื่องราวจะได้มีรูปแบบที่ถูกยุบไว้เสมอ เพียงคลิก อ่านเพิ่มเติม ก็จะเป็นการขยายเรื่องราวออกมา

สกรีนช็อตของ IM เรื่องราวที่ยุบไว้ที่มีพร้อมท์อ่านเพิ่มเติมถูกเน้นอยู่

เมื่อต้องการยุบเรื่องราว ให้คลิก อ่านน้อยลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×