ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้เทมเพล Avery ใน Word for Mac

ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษ Avery เช่นป้ายชื่อนามบัตรวงเวียนชื่อป้ายชื่อและอื่นๆคุณสามารถใช้เทมเพล Avery ใน Word สิ่งที่คุณต้องการคือหมายเลขผลิตภัณฑ์

หลังจากที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณใน Word หรือกำหนดเอกสารป้ายชื่อให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณมีคุณสามารถเตรียม Word ที่มีข้อความที่คุณต้องการพิมพ์ไปยังป้ายชื่อเหล่านั้นได้หลายวิธี ในหัวข้อนี้โดยใช้ Avery ของคุณกับลิงก์ Wordไปยังคำแนะนำในการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อเดียวกันแผ่นป้ายชื่อที่แตกต่างกันที่คุณได้พิมพ์หรือการผสานข้อมูลที่ติดต่อกับเอกสารป้ายชื่อเพื่อพิมพ์ป้ายชื่อโดยอัตโนมัติ ติดต่อ .

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Avery®ของคุณใน Word

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายชื่อ

  คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อจัดเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อ
 2. ใน ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายชื่อ

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 3. ภายใต้ ชนิดของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดเครื่องของพิมพ์ที่คุณใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่ Word แสดง

 4. ในรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อให้เลือกตัวเลือก Avery ใดตัวเลือกหนึ่ง

  เลือกตราสินค้าของผลิตภัณฑ์จากรายการป้ายชื่อผลิตภัณฑ์
 5. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลที่เหมือนกันบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานให้พิมพ์ข้อมูลนั้นลงในกล่องที่อยู่ผู้รับแล้วคลิกตกลง

  เมื่อพิมพ์ป้ายชื่อข้อมูลในที่อยู่การนำส่งจะถูกวางไว้บนทุกป้ายชื่อ

  เมื่อคุณคลิกตกลงในป้ายชื่อWord จะสร้างเอกสารใหม่ที่มีข้อมูลจากที่อยู่การนำส่งที่วางไว้สำหรับการพิมพ์ไปยังชนิดของป้ายชื่อที่คุณเลือก สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายชื่อให้ดูที่การใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Word, ในภายหลังในหัวข้อนี้

กำหนดเอกสาร Word ให้ใช้แผ่นงาน® Avery ของคุณ

ถ้าเทมเพลต Avery ไม่อยู่ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน Word ได้

 1. วัดขนาดของป้ายชื่อ ตัวคั่น หรือการ์ด และช่องว่างระหว่างแต่ละรายการ

 2. ทำตามขั้นตอน1-4 ของAvery การค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ®ใน Wordแต่ในขั้นตอนที่4ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับคุณ

  ในตัวเลือกป้ายชื่อให้ตรวจสอบการวัดที่แสดงภายใต้ข้อมูลป้ายชื่อเพื่อช่วยในการเลือกขนาดป้ายชื่อที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากที่สุด

  เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้าย Word จะแสดงการวัดทางด้านขวา
 3. คลิก ป้ายชื่อใหม่

  Word จะแสดง เลเซอร์แบกำหนดเองใหม่ หรือ เมทริกซ์จุดแบบกำหนดเองใหม่ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ระบุใน ตัวเลือกป้ายชื่อ

  ตั้งค่าและปรับการวัดให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์
 4. เปลี่ยนตัวเลขในกล่องเพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณมี

  กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงวิธีนำการวัดไปใช้กับแผ่นงาน Avery ของคุณ

 5. หลังจากที่คุณมีการวัดที่ถูกต้องแล้วให้คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปยังป้ายชื่อ

 6. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลที่เหมือนกันบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานให้พิมพ์ข้อมูลนั้นลงในกล่องที่อยู่ผู้รับแล้วคลิกตกลง

  เมื่อพิมพ์ป้ายชื่อข้อมูลในที่อยู่การนำส่งจะถูกวางไว้บนทุกป้ายชื่อ

  เมื่อคุณคลิกตกลงในป้ายชื่อWord จะสร้างเอกสารใหม่ที่มีข้อมูลจากที่อยู่การนำส่งที่วางไว้สำหรับการพิมพ์ไปยังชนิดของป้ายชื่อที่คุณกำหนดค่าไว้ สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายชื่อให้ดูที่การใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Word, ในภายหลังในหัวข้อนี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Word

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่า Word ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณแล้วคุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือกดังนี้

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×