ใช้เทมเพลต Avery ใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษ Avery เช่นป้ายชื่อ นามบัตร แบ่ง ป้ายชื่อ และข้อมูลเพิ่ม เติม คุณสามารถใช้เทมเพลต Avery ในWord สิ่งที่คุณต้องมีหมายเลขผลิตภัณฑ์

หลังจากที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณในWord หรือป้ายชื่อเอกสารให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณมีการกำหนดเอง คุณสามารถเตรียมWord กับข้อความที่คุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อเหล่านั้นได้หลากหลายวิธี ในหัวข้อนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordเชื่อมโยงกับคำแนะนำสำหรับการพิมพ์แผ่นงานของป้ายชื่อเดียวกัน แผ่นของป้ายผนึกแบบต่าง ๆ ที่คุณได้พิมพ์ หรือผสานข้อมูลที่ติดต่อกับเอกสารป้ายชื่อเมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกกับบุคคลที่โดยอัตโนมัติ ที่ติดต่อ

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery® ของคุณใน Word

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายชื่อ

  คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อจัดเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อ
 2. ใน ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายชื่อ

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 3. ภายใต้ ชนิดของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดเครื่องของพิมพ์ที่คุณใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่ Word แสดง

 4. ในรายการป้ายผนึก เลือกหนึ่งในตัวเลือก Avery

  เลือกตราสินค้าของผลิตภัณฑ์จากรายการป้ายชื่อผลิตภัณฑ์
 5. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานเดียวกัน พิมพ์ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง และคลิกตกลง

  เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ข้อมูลในที่อยู่ผู้ส่งถูกวางบนป้ายผนึกแต่ละ

  เมื่อคุณคลิกตกลง ในป้ายชื่อWord สร้างเอกสารใหม่ ด้วยข้อมูลจากการวางเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ลงในชนิดของป้ายชื่อที่คุณเลือกที่อยู่ผู้ส่ง สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายผนึก ดูใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordในภายหลังในหัวข้อนี้

เมื่อต้องการใช้แผ่นงานของคุณ Avery® เอกสาร Word ที่กำหนดเอง

ถ้าเทมเพลต Avery ไม่อยู่ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน Word ได้

 1. วัดขนาดของป้ายชื่อ ตัวคั่น หรือการ์ด และช่องว่างระหว่างแต่ละรายการ

 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery® ของคุณใน Wordแต่ ในขั้นตอนที่ 4 ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับของคุณ

  ในตัวเลือกป้ายผนึก ตรวจสอบการประเมินที่แสดงอยู่ภายใต้ป้ายชื่อข้อมูล เพื่อช่วยในการเลือกขนาดของป้ายชื่อที่ดีที่สุดตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้าย Word จะแสดงการวัดทางด้านขวา
 3. คลิก ป้ายชื่อใหม่

  Word จะแสดง เลเซอร์แบกำหนดเองใหม่ หรือ เมทริกซ์จุดแบบกำหนดเองใหม่ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ระบุใน ตัวเลือกป้ายชื่อ

  ตั้งค่าและปรับการวัดให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์
 4. เปลี่ยนตัวเลขในกล่องเพื่อให้ตรงกับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณได้

  กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงวิธีนำการวัดไปใช้กับแผ่นงาน Avery ของคุณ

 5. หลังจากที่คุณได้วัดถูกต้อง คลิกตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปยังป้ายชื่อ

 6. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานเดียวกัน พิมพ์ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง และคลิกตกลง

  เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ข้อมูลในที่อยู่ผู้ส่งถูกวางบนป้ายผนึกแต่ละ

  เมื่อคุณคลิกตกลง ในป้ายชื่อWord สร้างเอกสารใหม่ ด้วยข้อมูลจากการวางเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ลงในชนิดของป้ายชื่อที่คุณกำหนดที่อยู่ผู้ส่ง สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายผนึก ดูใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordในภายหลังในหัวข้อนี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Word

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณ Word คุณมีตัวเลือกสองสาม:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×