ใช้เทมเพลต OneNote ลงในหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลต OneNote ถูกออกแบบหน้าให้คุณสามารถนำไปใช้กับหน้าใหม่ในสมุดบันทึกของคุณเพื่อให้พวกเขามีพื้นหลังที่น่าสนใจ มีลักษณะที่ปรากฏขึ้น uniform หรือเค้าโครงสอดคล้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณสนใจในการเปลี่ยนสีหน้าใดหน้าหนึ่งของคุณใน OneNote ให้ดูที่ เปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้า

เมื่อต้องการนำเทมเพลตไปใช้ ให้ทำดังนี้

  1. บน Ribbon ให้เลือก แทรก > เทมเพลตหน้า

    สกรีนช็อตของปุ่ม เทมเพลตหน้า ใน OneNote 2016

  2. ในบานหน้าต่างงาน เทมเพลต ให้คลิกที่ลูกศรขนาดเล็กถัดจากชื่อประเภทเพื่อขยาย

  3. เมื่อต้องการนำเทมเพลตไปใช้กับหน้าใหม่ ให้เลือกชื่อของเทมเพลตในรายการ ถ้าคุณไม่ชอบเทมเพลตที่เลือก ให้เลือกเทมเพลตอื่นเพื่อแทนที่เทมเพลตที่คุณเลือกก่อนหน้า คุณสามารถทำซ้ำได้จนกว่าจะเจอเทมเพลตที่ชอบ

  4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ปิดบานหน้าต่างงาน เทมเพลต และจดบันทึกในหน้าใหม่ได้ทันทีที่คุณพร้อม

OneNote มาพร้อมกับเทมเพลตหน้าอยู่แล้วภายในหลาย รวมถึงพื้นหลังสำหรับตกแต่งหน้า วางแผน และเมื่อต้องการทำรายการ ถ้าคุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างแม่แบบหน้าของคุณเอง หรือกำหนดชิ้นที่มีอยู่

หมายเหตุ: ดีไซน์ของเทมเพลตจำนวนมากมีเนื้อหาที่จะปรากฏในตำแหน่งเฉพาะต่างๆ บนหน้า ดังนั้น เทมเพลตใน OneNote จึงสามารถนำไปใช้กับหน้าใหม่ที่ยังไม่มีบันทึกย่อใดๆ ได้เท่านั้น ถ้าคุณต้องการนำเทมเพลตไปใช้กับหน้าที่มีบันทึกย่ออยู่แล้ว ขั้นแรก คุณต้องสร้างหน้าใหม่จากเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคัดลอกบันทึกย่อที่มีอยู่มาวางในหน้านั้นก่อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×