ใช้เทมเพลต Avery ใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษ Avery เช่นป้ายชื่อ นามบัตร แบ่ง และ ป้ายชื่อ คุณสามารถใช้เทมเพลต Avery ในWord สิ่งที่คุณต้องมีหมายเลขผลิตภัณฑ์

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณใน Word

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกป้ายชื่อ

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในรายการผู้จำหน่ายป้ายชื่อ เลือก Avery หนึ่งตัวเลือก

  ในกล่องตัวเลือกป้ายชื่อ เลือกผู้ป้ายชื่อ Avery

 4. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแพคเกจ Avery ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลต Avery ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ ดูดาวน์โหลด และใช้ตัวช่วยสร้าง Avery®หรือกำหนด Word ใช้แผ่นงานของคุณ Avery®ในภายหลังในหัวข้อนี้

  ในตัวเลือกป้ายผนึก เลือกผลิตภัณฑ์จากรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์
 5. คลิก ตกลง

 6. เมื่อต้องการพิมพ์อยู่หรือเนื้อหาของแต่ละป้ายผนึกเดียวกัน ทำตามขั้นตอนในการพิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่หรือเนื้อหาเดียวกัน

 7. เมื่อต้องการพิมพ์ที่อยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหาบนป้ายผนึกแต่ละ ทำตามขั้นตอนในการพิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหา

พิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่หรือเนื้อหาเดียวกัน

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าWord เพื่อพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ ได้ ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อตามที่อธิบายไว้ในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณใน Wordหรือ โดยการกำหนดเองตามที่อธิบายไว้ในWord ที่กำหนดเองใช้แผ่นงานของคุณ Avery®หน่วยวัดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการพิมพ์ที่อยู่เดียวกันหรือเนื้อหาบนป้ายผนึกแต่ละ

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกป้ายผนึก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายชื่อ ถ้ายังไม่ได้เปิด

 2. ในซองจดหมายและป้ายชื่อ พิมพ์อยู่ (หรือข้อความอื่น ๆ) ที่คุณต้องการบนทุกป้ายชื่อในกล่องที่อยู่

  หมายเหตุ: กล่องที่อยู่สำหรับข้อความเท่านั้น

 3. ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายผนึกเดียว เลือกป้ายผนึกเดียว ในซองจดหมายและป้ายชื่อ และระบุแถวและคอลัมน์ของป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์

 4. เลือก พิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ก่อนพิมพ์ป้ายผนึกของคุณไปยังแผ่นงานปกติของกระดาษเพื่อดูถ้าตำแหน่งของข้อความที่จัดแนวกับแผ่นงานแผนจริงของป้ายชื่อ

พิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหา

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าWord เพื่อพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ ได้ ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อตามที่อธิบายไว้ในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณใน Wordหรือ โดยการกำหนดเองตามที่อธิบายไว้ในWord ที่กำหนดเองใช้แผ่นงานของคุณ Avery®หน่วยวัดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้าง และพิมพ์ป้ายชื่อ ด้วยที่อยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหา

 1. บนแท็บการส่งจดหมาย เลือกป้ายผนึก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบซองจดหมายและป้ายชื่อ ถ้ายังไม่ได้เปิด

  Word แสดงผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณเลือกในพื้นที่ป้ายชื่อ

 2. คลิกเอกสารใหม่

  Word เปิดเอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยตารางที่ มีขนาดที่ตรงกับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์นั้น

  Word สร้างตารางที่ มีขนาดที่ตรงกับป้ายชื่อที่เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ
 3. ถ้าเอกสารใหม่ไม่แสดงเส้นตาราง — และคุณต้องการเห็นไฟล์เหล่านี้นั่นคือเลือกแท็บเค้าโครง จากนั้น เลือกเส้นตารางในมุมมอง เพื่อสลับการแสดงเส้นตาราง และปิด

 4. เลือกแท็บไฟล์ เลือกแท็บพิมพ์ จากนั้น เลือกปุ่มพิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ก่อนพิมพ์ป้ายผนึกของคุณไปยังแผ่นงานปกติของกระดาษเพื่อดูถ้าตำแหน่งของข้อความที่จัดแนวกับแผ่นงานแผนจริงของป้ายชื่อ

ดาวน์โหลดและใช้ตัวช่วยสร้าง Avery®

ตัวช่วยสร้าง Avery ทำงานใน Office 2013 (ไม่รวม Office Starter) 2010 และ 2007 ตรวจสอบเว็บไซต์ของ Avery สำหรับการสนับสนุนของ Office 2016

 1. ไปที่ เว็บไซต์ Avery เพื่อดาวน์โหลดตัวช่วยสร้าง

 2. หลังจากที่คุณติดตั้งตัวช่วยสร้าง คลิกที่แท็บAvery ในWord ribbon

 3. ดับเบิลคลิกที่ปุ่มตัวช่วยสร้าง Avery และทำตามคำแนะนำเพื่อค้นหา Avery มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ ออกแบบ เลือกเค้าโครง ใส่ข้อมูลของคุณ และการตกแต่งขั้นสุดท้ายของแผ่นงานของคุณ

  ปุ่ม ตัวช่วยสร้าง Avery

 4. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

กำหนดให้ Word ใช้แผ่นงาน Avery®

ถ้าเทมเพลต Avery ไม่อยู่ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน Word ได้

 1. วัดขนาดของป้ายชื่อ ตัวคั่น หรือการ์ด และช่องว่างระหว่างแต่ละรายการ

 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ของการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery® ของคุณใน Word ในขั้นตอนที่ 4 ภายใต้หมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับของคุณ (การอ้างอิงถึงหน่วยการวัดที่แสดงอยู่ในกล่องป้ายชื่อข้อมูล

  ตัวเลือกของผู้จำหน่ายป้ายผนึกและหมายเลขผลิตภัณฑ์

 3. คลิก ป้ายชื่อใหม่

 4. เปลี่ยนหมายเลขในกล่องเพื่อให้ตรงกับการวัดของคุณ

  กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงวิธีนำการวัดไปใช้กับแผ่นงาน Avery ของคุณ

 5. หลังจากที่คุณใส่การวัดแล้ว ให้คลิก ตกลง สามครั้ง

 6. เมื่อต้องการพิมพ์อยู่หรือเนื้อหาของแต่ละป้ายผนึกเดียวกัน ทำตามขั้นตอนในการพิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่หรือเนื้อหาเดียวกัน

 7. เมื่อต้องการพิมพ์ที่อยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหาบนป้ายผนึกแต่ละ ทำตามขั้นตอนในการพิมพ์ป้ายชื่อที่ มีอยู่แตกต่างกันหรือเนื้อหา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้ดูที่ จดหมายเวียนสำหรับป้ายชื่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×