ใช้เทมเพลต Avery ใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษ Avery เช่นป้ายชื่อ นามบัตร แบ่ง ป้ายชื่อ และข้อมูลเพิ่ม เติม คุณสามารถใช้เทมเพลต Avery ในWord สิ่งที่คุณต้องมีหมายเลขผลิตภัณฑ์

หลังจากที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณในWord หรือป้ายชื่อเอกสารให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณมีการกำหนดเอง คุณสามารถเตรียมWord กับข้อความที่คุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อเหล่านั้นได้หลากหลายวิธี ในหัวข้อนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordเชื่อมโยงกับคำแนะนำสำหรับการพิมพ์แผ่นงานของป้ายชื่อเดียวกัน แผ่นของป้ายผนึกแบบต่าง ๆ ที่คุณได้พิมพ์ หรือผสานข้อมูลที่ติดต่อกับเอกสารป้ายชื่อเมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึกสำหรับที่ติดต่อเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery® ของคุณใน Word

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายผนึก

  คลิกป้ายผนึกเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายผนึก
 2. ในป้ายชื่อ คลิกตัวเลือก

  Word แสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกป้ายผนึก

  เลือกตราสินค้าแบบของป้ายผนึก นั้นแล้ว เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
 3. ภายใต้เครื่องพิมพ์ชนิด เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกมีผลต่อรายการของป้ายผนึก ที่Word แสดง

 4. ในรายการป้ายผนึก เลือกหนึ่งในตัวเลือก Avery

  เลือกตราสินค้าของผลิตภัณฑ์จากรายการป้ายชื่อผลิตภัณฑ์
 5. ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานเดียวกัน พิมพ์ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง และคลิกตกลง

  เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ข้อมูลในที่อยู่ผู้ส่งถูกวางบนป้ายผนึกแต่ละ

  เมื่อคุณคลิกตกลง ในป้ายชื่อWord สร้างเอกสารใหม่ ด้วยข้อมูลจากการวางเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ลงในชนิดของป้ายชื่อที่คุณเลือกที่อยู่ผู้ส่ง สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายผนึก ดูใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordในภายหลังในหัวข้อนี้

เมื่อต้องการใช้แผ่นงานของคุณ Avery® เอกสาร Word ที่กำหนดเอง

ถ้าเทมเพลต Avery ไม่อยู่ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองใน Word ได้

 1. วัดขนาดของป้ายชื่อ ตัวคั่น หรือการ์ด และช่องว่างระหว่างแต่ละรายการ

 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Avery® ของคุณใน Wordแต่ ในขั้นตอนที่ 4 ในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับของคุณ

  ในตัวเลือกป้ายผนึก ตรวจสอบการประเมินที่แสดงอยู่ภายใต้ป้ายชื่อข้อมูล เพื่อช่วยในการเลือกขนาดของป้ายชื่อที่ดีที่สุดตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

  เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์บนด้านซ้าย Word แสดงหน่วยวัดของทางด้านขวา
 3. คลิก ป้ายชื่อใหม่

  Word แสดงเลเซอร์แบบกำหนดเองใหม่ หรือแบบกำหนดเองใหม่จุด โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในตัวเลือกป้ายผนึก

  ตั้งค่า และปรับการวัดเพื่อให้ตรงกับป้ายชื่อคุณต้องการพิมพ์
 4. เปลี่ยนตัวเลขในกล่องเพื่อให้ตรงกับป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณได้

  กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงวิธีนำการวัดไปใช้กับแผ่นงาน Avery ของคุณ

 5. หลังจากที่คุณได้วัดถูกต้อง คลิกตกลง สองครั้งเพื่อกลับไปยังป้ายชื่อ

 6. ถ้าคุณต้องการที่อยู่หรือข้อมูลบนป้ายชื่อทั้งหมดในแผ่นงานเดียวกัน พิมพ์ในกล่องที่อยู่ผู้ส่ง และคลิกตกลง

  เมื่อต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ข้อมูลในที่อยู่ผู้ส่งถูกวางบนป้ายผนึกแต่ละ

  เมื่อคุณคลิกตกลง ในป้ายชื่อWord สร้างเอกสารใหม่ ด้วยข้อมูลจากการวางเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ลงในชนิดของป้ายชื่อที่คุณกำหนดที่อยู่ผู้ส่ง สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการเตรียมการพิมพ์ป้ายผนึก ดูใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Wordในภายหลังในหัวข้อนี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณกับ Word

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการใช้ผลิตภัณฑ์ Avery ของคุณ Word คุณมีตัวเลือกสองสาม:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×