ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างไซต์ SharePoint ชนิดอื่น

ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างไซต์ SharePoint ชนิดอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เวอร์ชันของคุณกำลังใช้SharePoint บอกว่า ชนิดของไซต์ระดับบนสุดหรือคุณสามารถสร้างไซต์ย่อย การเลือกเทมเพลตไซต์ที่พร้อมใช้งานกับคุณตามค่าเริ่มต้นขึ้นอยู่กับตั้งค่า โดยผู้ดูแลระบบของคุณและการวางแผนOffice 365 หรือSharePoint Server ที่คุณมีลักษณะการทำงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีไซต์หรือไซต์ย่อยที่คุณไม่ต้องการอีกแล้ว ดูลบไซต์ SharePoint หรือไซต์ย่อย

SharePoint Online ไซต์ระดับบนสุด

ตามค่าเริ่มต้นSharePoint Online แก่ไซต์ทีมกลุ่มการเชื่อมต่อสำหรับการทำงานร่วมกันกับสมาชิกของทีมของคุณหรือผู้ที่ทำงานร่วมกันบนไซต์โครงการและติดต่อสื่อสารสำหรับการแชร์ข่าว รายงาน สถานะ และอื่น ๆ กับผู้อื่น เมื่อคุณคลิกSharePoint บนตัวเปิดใช้ Office 365 แล้ว คลิก+ ไซต์สร้าง คุณจะมีตัวเลือกระหว่างเทมเพลสองเหล่านี้

การเลือกเทมเพลสองระดับบนสุด ไซต์ทีมหรือการติดต่อสื่อสาร

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานการสร้างไซต์ หรือแทนที่การสร้างไซต์ทีมแบบกำหนดเอง หรือแบบคลาสสิก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์ทีมSharePoint Online ดูสร้างไซต์ทีมใน SharePoint Onlineหรือไซต์ทีม SharePoint คืออะไร? สำหรับไซต์การติดต่อสื่อสาร ดูสร้างไซต์การสื่อสารใน SharePoint Onlineหรือสื่อสารไซต์ SharePoint คืออะไร?

ไซต์ย่อยSharePoint Online

เมื่อคุณได้สร้างระดับบนสุดไซต์ทีม หรือไซต์การติดต่อสื่อสาร คุณสามารถสร้างไซต์ย่อย ไซต์ย่อยให้คุณสามารถใช้กว้างขวางเทมเพลต เช่นทีมคลาสสิก ประกาศ บล็อก หรือไซต์ศูนย์เอกสาร คำอธิบายด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: SharePoint Online ไซต์ระดับสูงสุด เช่นไซต์ทีมหรือการติดต่อสื่อสารจะไม่พร้อมใช้งานเป็นเทมเพลไซต์ย่อย สามารถสร้างไซต์ทีมและติดต่อสื่อสารเป็นไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

ในSharePoint Online คุณสามารถสร้างไซต์ย่อย ด้วยแม่แบบคลาสสิกเท่านั้น แท็บประกาศจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานSharePoint ประกาศโครงสร้างพื้นฐาน และ เป็นไซต์ย่อยจากไซต์ทีมระดับบนสุด กลุ่มการเชื่อมต่อเท่านั้น ประกาศโครงสร้างพื้นฐานและไซต์ย่อยประกาศจะไม่พร้อมใช้งานบนไซต์บน levelcommunication

เมื่อคุณสร้างไซต์ย่อยจากไซต์ทีมที่เชื่อมต่อกลุ่ม ไซต์ย่อยที่สามารถสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ และสมาชิกของทีมจะมีการเข้าถึง ฟีเจอร์ไซต์ระดับบนสุดSharePoint Online บางอย่างจะไม่พร้อมใช้งานบนไซต์ย่อยคลาสสิก เช่นย้ายไปยัง และคัดลอกไป

SharePoint เซิร์ฟเวอร์ไซต์และไซต์ย่อย

ใช้SharePoint Server 2013 และ 2016 คุณสามารถสร้างไซต์ระดับบนสุดหรือไซต์ย่อยโดยใช้ด้านล่างแม่แบบคลาสสิกได้ คำอธิบายต่อไปนี้แสดงความพร้อมใช้งานโดยยึดตามเวอร์ชันและการวางแผนของSharePoint เซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้เทมเพลต

SharePoint Foundation 2013 เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเฉพาะไซต์ทีมทำงานร่วมกันและบล็อก ไม่สนับสนุนเทมเพลตแบบอื่น ๆ

เทมเพลตไซต์การทำงานร่วมกันสำหรับSharePoint Online (ไซต์ย่อยเท่านั้น) และSharePoint เซิร์ฟเวอร์

เทมเพลตไซต์การทำงานร่วมกันการสร้างไซต์ที่คุณสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และทีมของคุณสร้างบล็อก หรือไซต์ชุมชน ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนบนSharePoint 2013 และ 2016 และไซต์ย่อยในSharePoint Online สำหรับSharePoint Foundation 2013 ไซต์ทีมและบล็อกเท่านั้นจะได้รับการสนับสนุน

ใช้ไซต์ทีมคลาสสิกอย่างรวดเร็วสร้าง จัดระเบียบ และแชร์ข้อมูลลสำหรับทีมหรือโครงการของคุณ ไซต์มี: ไลบรารีและรายการสำหรับ:

 • เอกสารที่แชร์

 • ข้อความประกาศ

 • ปฏิทิน

 • ลิงก์

 • งาน

 • กระดานอภิปราย

เทมเพลตไซต์ทีม

ไซต์ทีมสามารถใช้เป็นสภาพแวดล้อมเดียวเพื่อสร้าง จัดระเบียบ และแชร์เนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อออกอากาศข้อมูลสำคัญ เครื่องมือใหม่ หรือทรัพยากรไปยังสมาชิกในทีม ใช้ปฏิทินเพื่อแชร์ข้อมูลที่จัดกำหนดการได้เหมือนกับเหตุการณ์ วันครบกำหนด หรือวันหยุดของทีม คุณอาจลองใช้รายการลิงก์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกับไซต์ของคู่ค้าหรือค้นหาข้อมูลสำคัญสำหรับงานก็ได้

หมายเหตุ: สำหรับไซต์ย่อยSharePoint Online นี้สร้างไซต์ทีมคลาสสิก

ใช้ไซต์บล็อกเพื่อประกาศข้อความประกาศของบริษัท หรือโพสต์ความคิด การสังเกต และความเชี่ยวชาญภายในทีมหรือองค์กรของคุณอย่างรวดเร็ว ไซต์จะมี ข้อความติดประกาศ, ข้อคิดเห็น และ ลิงก์เครื่องมือบล็อก ช่วยให้คุณอนุมัติหรือปฏิเสธแบบร่างของโพสต์ และแก้ไขหรือลบโพสต์เก่า คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อบล็อกได้รับการอัปเดตได้ด้วย

เทมเพลตไซต์บล็อก

เมื่อต้องการช่วยผู้ใช้ค้นหาเนื้อหาที่พวกเขาสนใจ คุณสามารถกำหนดโพสต์ที่คุณสร้างเป็นอย่างน้อยหนึ่งประเภทได้ ไซต์บล็อกช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อคิดเห็นในโพสต์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรักษาความสนใจของผู้อ่านของคุณ

เทมเพลตไซต์โครงการมีวิธีการง่ายๆ ในการจัดการโครงการ ไซต์มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่คล้ายคลึงกับไซต์ทีม และมี Web Part ของการสรุปโครงการที่เชื่อมต่อกับรายการงานเริ่มต้น รายการที่เพิ่มลงในรายการงานจะแสดงในการสรุปโครงการโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตไซต์โครงการ

ประโยชน์อื่นๆ ในการใช้ไซต์โครงการมีดังนี้

 • ไทม์ไลน์ที่สามารถมองเห็นได้ของงานในโครงการ

 • กำหนดการงานโครงการ

 • ไลบรารีสำหรับเก็บบันทึกเอกสารโครงการที่สำคัญ

 • สมุดบันทึกสำหรับการจัดระเบียบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ

 • ปฏิทินที่แชร์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ของทีม

 • ความสามารถในการเชื่อมต่อกับProject Professional, Project Server 2016หรือProject Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างไซต์โครงการ

ใช้ไซต์ชุมชนเป็นสถานที่ที่สมาชิกสามารถอภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่พวกเขามีเหมือนกันได้

เทมเพลตไซต์ชุมชน

ไซต์ชุมชนมีประโยชน์มากต่อการใช้อีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือวิธีการติดต่อสื่อสารแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • เนื้อหาของไซต์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด

 • ประวัติการสนทนาที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวทางของบริษัท

 • การค้นหาที่มีอยู่แล้วภายใน เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นหาโพสต์ของชุมชนทั้งหมดได้

 • การจัดประเภทเนื้อหาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหาและลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาไซต์โดยใช้รายการSharePointซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตัวควบคุม การจัดการระเบียน และเวิร์กโฟลว์การรวมฟีเจอร์ของSharePoint

หมายเหตุ: การสร้างไซต์ย่อยโดยใช้เทมเพลตไซต์การติดต่อสื่อสารภายใต้ไซต์ชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสร้างพอร์ทัลชุมชน

เทมเพลตไซต์องค์กรสำหรับSharePoint Online (ไซต์ย่อยเท่านั้น) และSharePoint เซิร์ฟเวอร์

เทมเพลตไซต์องค์กรให้ไซต์สำหรับเอกสาร หรือจัดเก็บระเบียน และการ ติดตาม ข่าวกรองธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล หรือความสามารถในการค้นหาทั่วทั้งไซต์ ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนในSharePoint 2013 และ 2016 และไซต์ย่อยในSharePoint Online ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยSharePoint 2013 Foundation

ใช้เทมเพลตไซต์ศูนย์เอกสารเพื่อจัดการเอกสารจำนวนมาก คุณสามารถใช้ไซต์ศูนย์เอกสารเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน หรือที่เก็บถาวรสำหรับเนื้อหาได้

เทมเพลตไซต์ศูนย์เอกสาร

ในสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียน ผู้ใช้สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาต์ไฟล์ได้ตลอดเวลา และสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับไฟล์เหล่านี้ได้ คุณสามารถใช้การกำหนดเวอร์ชันเพื่อเก็บเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างน้อยสิบเวอร์ชันของเอกสารแต่ละรายการได้ คุณยังสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสารได้ด้วย

ไม่มีการเขียนเอกสารในที่เก็บถาวรสำหรับเนื้อหา ผู้ใช้จะสามารถทำได้เฉพาะดูหรืออัปโหลดเอกสารเท่านั้น ในไซต์ศูนย์เอกสาร คุณสามารถสร้างชนิดการเก็บถาวรที่เรียกว่าที่เก็บถาวรฐานความรู้ได้ โดยปกติแล้ว ฐานความรู้จะมีเอกสารเวอร์ชันเดียว และไซต์สามารถมีได้สูงสุดถึง 10 ล้านไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การใช้ไซต์ศูนย์กลางเอกสาร

ใช้ไซต์ศูนย์ระเบียนเพื่อจัดระเบียบ จัดเก็บ และจัดการระเบียน เช่น เอกสารทางกฎหมายหรือการเงิน ศูนย์ระเบียนจะสนับสนุนกระบวนการจัดการระเบียนทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมระเบียน การจัดการระเบียน ไปจนถึงการทำลายระเบียน

เทมเพลตศูนย์ระเบียน

การกำหนดเวอร์ชัน, การตรวจสอบ, การจัดการ Metadata, eDiscovery และการกำหนดเส้นทางระเบียนแบบกำหนดเอง เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการระเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: การสร้างไซต์ย่อยโดยใช้เทมเพลตไซต์การติดต่อสื่อสารภายใต้ไซต์ศูนย์ระเบียนไม่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างศูนย์ระเบียน

ใช้ไซต์ BI เพื่อจัดเก็บ จัดการ แชร์ และดูรายงาน business ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ด ไซต์ศูนย์ BI มีคุณลักษณะบางอย่างที่ตั้งนั้นแตกต่างจากไซต์ที่มีรายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าและไลบรารีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ BI ชนิดอื่น ๆ เนื้อหา เข้าถึงเนื้อหาPerformancePoint Services (สำหรับบนลูกค้าภายในองค์กร), ตัวอย่าง ไฟล์ และลิงก์ไปยังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องมือ BI

เทมเพลตไซต์ข่าวกรองธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้าง แชร์ และใช้เนื้อหา BI ในไซต์ศูนย์ BI

ใช้ไซต์ศูนย์การค้นหาเพื่อให้วิธีกับผู้ใช้ในการค้นหาไซต์และดูผลลัพธ์การค้นหา ไซต์ศูนย์การค้นหาเป็นไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันที่ผู้ดูแลระบบฟาร์มสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กร

เทมเพลตไซต์การค้นหาระดับองค์กร

เมื่อคุณสร้างไซต์ศูนย์การค้นหา โฮมเพจการค้นหาเริ่มต้นและหน้าผลลัพธ์การค้นหาเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ หน้าที่เรียกว่า การค้นหาแนวตั้ง จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเองได้สำหรับการค้นหาเนื้อหาเฉพาะ เช่น บุคคล การสนทนา และวิดีโอ หน้าเหล่านี้แสดงผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกกรองและจัดรูปแบบสำหรับชนิดหรือคลาสของเนื้อหาที่ระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการศูนย์การค้นหาใน SharePoint Online

เทมเพลตไซต์ประกาศสำหรับSharePoint Online (ไซต์ย่อยเท่านั้น) และSharePoint เซิร์ฟเวอร์

เทมเพลตไซต์การประกาศเสนอการเผยแพร่เว็บไซต์ที่มี หรือไม่ มีเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ และ enterprise Wiki สำหรับความรู้ของบริษัทที่สมาชิกสามารถมีส่วนร่วม

เมื่อต้องการสร้างไซต์ย่อยประกาศ ผู้ดูแลระบบของคุณก่อนจำเป็นต้องเปิดใช้งาน SharePoint ในประกาศโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปิดใช้งาน แท็บประกาศ จะพร้อมใช้งาน

ทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุน ใน SharePoint 2013 และ 2016 และไซต์ย่อยจากไซต์ทีมSharePoint Online ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยSharePoint 2013 Foundation หรือ เป็นไซต์ย่อยบนไซต์การติดต่อสื่อสารSharePoint Online

ใช้ไซต์เพื่อสร้าง enterprise อินทราเน็ต พอร์ทัลการติดต่อสื่อสาร การประกาศและSharePoint Server เว็บไซต์สาธารณะ ในSharePoint Server พวกเขายังสามารถใช้เพื่อขยายเว็บไซต์ของคุณ และเผยแพร่เว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว ผู้สนับสนุนสามารถทำงานบนเวอร์ชันแบบร่างของหน้า และเผยแพร่เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ให้ผู้อ่าน

เทมเพลตไซต์การประกาศ

ไซต์การประกาศมีฟีเจอร์เฉพาะที่ช่วยทำให้กระบวนการสร้าง การอนุมัติ และการประกาศเว็บเพจง่ายขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างไซต์การประกาศและรวมถึง

 • เค้าโครงหน้า

 • ชนิดคอลัมน์

 • Web Part

 • รายการ

 • เอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับจัดเก็บแอสเซทการเผยแพร่เว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูฟีเจอร์ที่เปิดใช้งานในไซต์การประกาศ SharePoint Online

ใช้ไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์เพื่อประกาศเว็บเพจตามกำหนดการโดยการใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ ภายในไซต์มีเอกสารและไลบรารีรูปภาพสำหรับจัดเก็บแอสเซทการเผยแพร่เว็บ ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ที่มีเทมเพลตนี้เท่านั้นที่สามารถสร้างภายใต้ไซต์นี้ได้

เทมเพลตไซต์การประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติการประกาศจะกำหนดเส้นทางเนื้อหาสำหรับการรีวิวและการอนุมัติโดยอัตโนมัติ การประกาศเว็บเพจใหม่และที่ได้รับการอัปเดตจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด จะไม่สามารถประกาศเนื้อหาใหม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติทุกคนในเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ทำงานกับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการประกาศ

Wiki สำหรับองค์กร เป็นไซต์การประกาศสำหรับการใช้และปรับปรุงข้อมูลจำนวนมากร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ถ้าองค์กรของคุณต้องการมีที่เก็บความรู้ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้สามารถทั้งเก็บและแชร์ข้อมูลทั่วทั้งองค์กร ให้ลองพิจารณาใช้ Wiki สำหรับองค์กร

เทมเพลตไซต์ Wiki สำหรับองค์กร

Wiki สำหรับองค์กรมักจะเป็นที่เก็บสำหรับความรู้ขององค์กร ซึ่งอาจไม่ถูกบันทึกสำหรับการใช้ในอนาคต คุณสามารถใช้ Wiki สำหรับองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและแชร์เคล็ดลับกับผู้ใช้อื่น ซึ่งสามารถลดความจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือการสนับสนุนด้าน IT อย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างและแก้ไข wiki

สร้างไซต์จากแบบSharePoint Online ไซต์คอลเลกชัน (เฉพาะผู้ดูแล)

ผู้ดูแลผู้เช่าSharePoint Online สามารถใช้ศูนย์การจัดการเพื่อสร้างไซต์คอลเลกชันใหม่ เมื่อต้องการสร้างไซต์คอลเลกชันใหม่ คุณสามารถเลือกเทมเพลตคลาสสิกจะใช้สำหรับไซต์ระดับบนสุดใหม่ อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถสร้างไซต์ทีมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือไซต์การติดต่อสื่อสาร ส่วนที่เลือกจะเหมือนกับที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ย่อยSharePoint Online เทมเพลต เมื่อไซต์เริ่มต้น คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าผู้ใช้ สิทธิ์ จัดรูปแบบ เนื้อหา และฟีเจอร์มากมายอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างไซต์คอลเลกชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×