ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลนักเรียนของ Access

ใช้ เทมเพลตฐานข้อมูลนักเรียนของ Access 2007 เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บุคลลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง คุณยังสามารถค้นหาและกรองนักเรียน ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ และทำแผนที่จากที่อยู่ของนักเรียนได้

เทมเพลตฐานข้อมูลนักเรียน

การใช้ฐานข้อมูล

ในบทความนี้ เราครอบคลุมขั้นตอนพื้นฐานในการใช้เทมเพลตฐานข้อมูลนักเรียน

เตรียมฐานข้อมูลสำหรับใช้งาน

 • เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลครั้งแรก Access จะแสดงหน้า เริ่มต้นใช้งาน เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ระบบแสดงหน้านี้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดฐานข้อมูล ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง เริ่มต้นใช้งาน เมื่อเปิดฐานข้อมูลนี้

  ปิดหน้า เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเริ่มใช้ฐานข้อมูล

 • เมื่อต้องการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของฐานข้อมูลว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้เนื้อหาในฐานข้อมูล ดูบทความ ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

รวบรวมข้อมูลผ่านอีเมล

คุณสามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากผู้ใช้อีเมลโดยส่งฟอร์มการป้อนข้อมูลในข้อความอีเมลถึงพวกเขา เมื่อผู้ใช้ส่งคืนฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบแล้ว ระบบจะประมวลผลและเก็บฟอร์มดังกล่าวไว้ในรายชื่อนักเรียนของคุณ

 1. ในฟอร์ม รายการสินทรัพย์ ให้คลิก รวบรวมข้อมูล

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง รวบรวมข้อมูลผ่านข้อความอีเมล เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้รับอีเมลที่กำหนด

ค้นหานักเรียน

กล่อง ค้นหาด่วน จะช่วยให้คุณค้นหานักเรียนในฟอร์ม รายชื่อนักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว

 • พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหาในกล่อง ค้นหาด่วน แล้วกด ENTER หรือคลิก ไป

  Access จะกรองรายการเพื่อให้แสดงเฉพาะระเบียนที่มีข้อความที่คุณค้นหา เมื่อต้องการกลับไปที่รายการสมบูรณ์ ให้คลิก แสดงระเบียนทั้งหมด

กรองรายชื่อนักเรียน

ในฟอร์ม รายชื่อนักเรียน คุณสามารถกรองรายชื่อนักเรียน แล้วบันทึกตัวกรองที่ชอบเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป

 1. นำตัวกรองไปใช้โดยคลิกขวาฟอร์มแล้วเลือกตัวกรองที่คุณต้องการ

 2. คลิก บันทึกตัวกรอง

 3. ในฟอร์ม รายละเอียดตัวกรอง ใส่ชื่อตัวกรองและคำอธิบาย แล้วคลิก ปิด

 4. ใช้กล่อง ตัวกรองที่ชอบ เพื่อนำตัวกรองที่บันทึกไว้ไปใช้หรือคลิก (ล้างตัวกรอง) เพื่อนำตัวกรองออก

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์

ในฟอร์ม รายชื่อนักเรียน เขตข้อมูล (คอลัมน์) บางรายการจะซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่จะให้แสดง:

 1. คลิก ซ่อน/แสดงเขตข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อซ่อนคอลัมน์

แสดงรายละเอียดนักเรียน

ฟอร์ม รายละเอียดนักเรียน จะช่วยให้คุณดูและใส่ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน รวมถึงรูปภาพ ผู้ปกครอง ข้อมูลฉุกเฉิน และการเข้าเรียน การแสดงฟอร์ม รายละเอียดนักเรียน:

 • ในฟอร์ม รายชื่อนักเรียน ให้คลิก เปิด ที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการดู

เพิ่มรูปภาพ

ในฟอร์ม รายละเอียดนักเรียน คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและสิ่งที่แนบมาอื่นๆ ได้

 • ในส่วนกรอบรูป ให้คลิก + / – รูป

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก เพิ่ม

 • ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีไฟล์

 • เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มแล้วคลิก เปิด

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถแนบไฟล์หลายๆ ไฟล์ให้แต่ละรายการ รวมถึงไฟล์ต่างประเภท เช่น เอกสารหรือสเปรดชีต

เพิ่มนักเรียนจาก Microsoft Office Outlook 2007

ถ้าคุณใช้ Office Outlook 2007 คุณสามารถเพิ่มนักเรียนจากโปรแกรมนั้นโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่

 1. ในฟอร์ม รายชื่อนักเรียน ให้คลิก เพิ่มจาก Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อที่จะเพิ่ม เลือกชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในฐานข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

แสดงแผนที่จากที่อยู่ของนักเรียน

ในฟอร์ม รายละเอียดนักเรียน ถ้าคุณได้ใส่ที่อยู่ของนักเรียน คุณสามารถแสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้:

 • คลิก คลิกเพื่อไปยังแผนที่

แสดงรายงาน

ฐานข้อมูลนักเรียนจะมีรายงานหลายฉบับประกอบด้วย นักเรียนทั้งหมด, ภูมิแพ้และการรักษา, ข้อมูลที่ติดต่อฉุกเฉิน, ข้อมูลผู้ปกครอง ฯลฯ การแสดงรายงาน:

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ในส่วน รายงาน ดับเบิลคลิกรายงานที่คุณต้องการแสดง

คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ สร้างรายงานแบบง่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×