ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลการจัดการงานของ Access

ใช้ เทมเพลตฐานข้อมูลการจัดการงานของ Access 2007 เพื่อติดตามกลุ่มรายการงานที่คุณหรือทีมต้องทำให้เสร็จ คุณยังสามารถค้นหาและกรองรายละเอียดงาน แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ ส่งข้อความอีเมล และแมปที่อยู่ของเจ้าของงาน

เทมเพลตฐานข้อมูลงาน Access 2007

การใช้ฐานข้อมูล

ในบทความนี้ เราครอบคลุมขั้นตอนพื้นฐานในการใช้เทมเพลต ฐานข้อมูลการจัดการงาน

เตรียมฐานข้อมูลสำหรับใช้งาน

 • เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลครั้งแรก Access จะแสดงหน้า เริ่มต้นใช้งาน เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ระบบแสดงหน้านี้ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดฐานข้อมูล ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง เริ่มต้นใช้งาน เมื่อเปิดฐานข้อมูลนี้

  ปิดหน้า เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเริ่มใช้ฐานข้อมูล

 • เมื่อต้องการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของฐานข้อมูลว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้เนื้อหาในฐานข้อมูล ดูบทความ ตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

รวบรวมข้อมูลผ่านอีเมล

คุณสามารถรวบรวมข้อมูลงานจากผู้ใช้อีเมลโดยส่งฟอร์มการป้อนข้อมูลในข้อความอีเมลถึงพวกเขา เมื่อผู้ใช้ส่งคืนฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบแล้ว ระบบจะประมวลผลและเก็บฟอร์มดังกล่าวไว้ในรายการงานของคุณ

 1. ในฟอร์ม รายการงาน ให้คลิก รวบรวมข้อมูล

 2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง รวบรวมข้อมูลผ่านข้อความอีเมล เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้รับอีเมลที่กำหนด

ค้นหางานหรือผู้ติดต่อ

กล่อง ค้นหาด่วน จะช่วยให้คุณหางานในฟอร์ม รายการงาน ได้อย่างรวดเร็ว หรือผู้ติดต่อในฟอร์ม รายการที่ติดต่อ

 • พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหาในกล่อง ค้นหาด่วน แล้วกด ENTER หรือคลิก ไป

  Access จะกรองรายการเพื่อให้แสดงเฉพาะระเบียนที่มีข้อความที่คุณค้นหา เมื่อต้องการกลับไปที่รายการสมบูรณ์ ให้คลิก แสดงระเบียนทั้งหมด

กรองรายการงาน

ในฟอร์ม รายการงาน คุณสามารถกรองรายการงานแล้วบันทึกตัวกรองที่ชอบเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป

 1. นำตัวกรองไปใช้โดยคลิกขวาฟอร์มแล้วเลือกตัวกรองที่คุณต้องการ

 2. คลิก บันทึกตัวกรอง

 3. ในฟอร์ม รายละเอียดตัวกรอง ใส่ชื่อตัวกรองและคำอธิบาย แล้วคลิก ปิด

 4. ใช้กล่อง ตัวกรองที่ชอบ เพื่อนำตัวกรองที่บันทึกไว้ไปใช้หรือคลิก (ล้างตัวกรอง) เพื่อนำตัวกรองออก

แสดงหรือซ่อนคอลัมน์

ในฟอร์ม รายการงาน และฟอร์ม รายการที่ติดต่อ เขตข้อมูล (คอลัมน์) บางรายการจะซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตข้อมูลที่จะให้แสดง:

 1. คลิก ซ่อน/แสดงเขตข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ ยกเลิกซ่อนคอลัมน์ เลือก กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อซ่อนคอลัมน์

แสดงรายละเอียดงานหรือผู้ติดต่อ

ฟอร์ม รายละเอียดงาน และฟอร์ม รายละเอียดของผู้ติดต่อ ช่วยให้คุณดูและใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ การแสดงฟอร์ม รายละเอียดงาน หรือฟอร์ม รายละเอียดของผู้ติดต่อ:

 • ในฟอร์ม รายละเอียดงาน หรือฟอร์ม รายละเอียดของผู้ติดต่อ ให้คลิก เปิด ถัดจากรายการที่คุณต้องการดู

เพิ่มสิ่งที่แนบ

ในฟอร์ม รายละเอียดงาน และฟอร์ม รายละเอียดของผู้ติดต่อ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและสิ่งที่แนบมาอื่นๆ ได้

 • ในฟอร์ม รายละเอียด ให้คลิก + / – รูปภาพ

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก เพิ่ม

 • ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีไฟล์

 • เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มแล้วคลิก เปิด

 • ในกล่องโต้ตอบ สิ่งที่แนบมา ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถแนบไฟล์หลายๆ ไฟล์ให้แต่ละรายการ รวมถึงไฟล์ต่างประเภท เช่น เอกสารหรือสเปรดชีต

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Microsoft Office Outlook 2007

ถ้าคุณใช้ Office Outlook 2007 คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อหรือเจ้าของงานจากโปรแกรมนั้นโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใหม่

 1. ในฟอร์ม รายการที่ติดต่อ ให้คลิก เพิ่มจาก Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อที่จะเพิ่ม เลือกชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในฐานข้อมูล

 3. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

แสดงแผนที่จากที่อยู่ของผู้ติดต่อ

ในฟอร์ม รายละเอียดของผู้ติดต่อ ถ้าคุณได้ใส่ที่อยู่ของผู้ติดต่อ คุณสามารถแสดงแผนที่ของตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้:

 • คลิก คลิกเพื่อไปยังแผนที่

แสดงรายงาน

ฐานข้อมูลงานจะมีรายงานหลายฉบับประกอบด้วย งานที่ทำอยู่, รายละเอียดงาน, สมุดรายชื่อที่ติดต่อ ฯลฯ การแสดงรายงาน:

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ในส่วน รายงาน ดับเบิลคลิกรายงานที่คุณต้องการแสดง

คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ สร้างรายงานแบบง่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×