ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในเบราว์เซอร์ Edge

เครื่องมือการเรียนรู้จะอยู่ภายในเบราว์เซอร์ Edge ของ Windows 10 อยู่แล้ว ทำให้ผู้อ่านในชั้นเรียนของคุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการโต้ตอบกับข้อความ ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ใน Edge เพื่อฟังการอ่านออกเสียงเว็บเพจ, PDF หรือ ePub ขณะเลื่อนตามคำบนหน้าจอ โปรแกรมอ่านยังสามารถทำให้การอ่านข้อความง่ายขึ้นโดยการปรับฟอนต์และระยะห่างบรรทัดในหนังสือ ePub

อ่านเว็บเพจ

เมื่อต้องการเปิดใช้การอ่านออกเสียง ให้คลิกขวาบนคำใดก็ได้บนเว็บเพจ แล้วเลือก อ่านออกเสียง การอ่านออกเสียงจะเริ่มต้นจากคำที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

O365_EDU_Learning_Tools_Edge_Read_Aloud

แถบเครื่องมือ Ribbon จะปรากฎขึ้นทางด้านบนของหน้า หลังจากที่คุณเปิดใช้การอ่านออกเสียง แถบเครื่องมือจะประกิบด้วยปุ่ม เล่น ปุ่มสำหรับข้ามไปยังย่อหน้าถัดไปหรือย่อหน้าก่อนหน้า และปุ่มสำหรับปรับ การตั้งค่าเสียง ของคุณ การตั้งค่าเสียงจะให้คุณเลือกจากเสียงของ Microsoft ต่างๆ และเปลี่ยนความเร็วของโปรแกรมอ่านได้

O365_Learning_Tools_Edge-Read_Aloud_Voice_Settings

การอ่านออกเสียงจะเน้นแต่ละคำบนเว็บเพจที่กำลังอ่าน เมื่อต้องการหยุดฟัง ให้เลือกปุ่ม หยุดชั่วคราว หรือ X เพื่อปิดการอ่านออกเสียง

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงการอ่านออกเสียงคือการเลือกไอคอน การตั้งค่าและอื่นๆ O365_EDU_Edge_More_Options แล้วเลือก อ่านออกเสียง

O365_EDU_Learning_Tools_Edge_More_Options_Read_Aloud

อ่าน PDF

เปิดเอกสาร PDF ของคุณในเบราว์เซอร์ Edge แล้วคลิกทางด้านบนของหน้าเพื่อดูแถบเครื่องมือ PDF ของคุณ ซึ่งมีปุ่ม อ่านออกเสียง หรือ ให้คลิกขวาบนเอกสาร แล้วเลือก อ่านออกเสียง จากตัวเลือก 

O365_EDU_Learning_Tools_Edge_Read_Aloud_PDF

โปรแกรมอ่านจะเริ่มอ่านตั้งแต่คำแรกของเอกสาร และเน้นแต่ละคำเมื่ออ่านถึง

กำหนดค่าและอ่าน ePub

eBook ฟรีในรูปแบบ .epub ที่คุณเปิดจากเว็บจะเปิดใน Microsoft Edge โดยอัตโนมัติ คลิกทางด้านบนของหน้าเพื่อดูแถบเครื่องมือ ePub ของคุณ เลือก ตัวเลือก O365_EDU_Learning_Tools_Options_glyph เพื่อปรับขนาดฟอนต์ สไตล์ ธีม และระยะห่างระหว่างบรรทัดและตัวอักษร เลือกไอคอน อ่านออกเสียง O365_Learning_Tools_Read_Aloud_glyph เพื่อเริ่มฟัง

O365_EDU_Learning_Tools_Edge_Read_Aloud_ePub_Options

คุณยังสามารถเข้าถึงแถบเครื่องมือหรือตัวเลือกการอ่านออกเสียงได้โดยการคลิกเมาส์ขวาของคุณบนหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาษาที่สนับสนุนโดยเครื่องมือการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×