ใช้เครื่องมือการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

กล่องเครื่องมือประกอบด้วย เครื่องมือการอ้างอิง สมุดภาพ และรายงานความเข้ากันได้ใน Word, Excel และ PowerPoint แอปพลิเคชัน Office เหล่านี้ต่างมีเครื่องมือเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละแอป เช่น กล่องเครื่องมือ Word มี สไตล์ และ กล่องเครื่องมือ Excel มี ตัวสร้างสูตร เครื่องมือการอ้างอิงมีการเข้าถึงอรรถาภิธาน พจนานุกรม และข้อมูลการแปล

สิ่งสำคัญ: Office ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

ให้เลือกทำดังนี้

ค้นหาคำเหมือนในอรรถาภิธาน

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำจำกัดความในพจนานุกรม

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำในภาษาอื่น

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

 4. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณใช้อยู่

 5. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

แปลข้อความจากภาษาอื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลข้อความ

 2. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 3. เปิดบานหน้าต่าง การแปล

 4. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่

 5. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแปลทั้งเอกสาร ในกล่องภายใต้เมนูป็อปอัพ เป็น ให้คลิก แปลเอกสารนี้ ข้อความจะถูกส่งไปยังบริการแปลภาษาของ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ค้นหาคำบนอินเทอร์เน็ต

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง ค้นหาเว็บ

ซ่อนพจนานุกรมหรือเครื่องมือการอ้างอิงอื่นๆ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ในเมนูป็อปอัพ ชุดคำสั่ง ให้คลิก เครื่องมือการอ้างอิง

 4. ภายใต้ แสดงบานหน้าต่าง ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่องสำหรับเครื่องมือการอ้างอิงที่คุณต้องการซ่อน

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซ่อนอรรถาภิธานได้

แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ

 • ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับกล่องเครื่องมือ

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

กำหนด Ribbon และแถบเครื่องมือเอง

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสาร

PowerPoint

กล่องเครื่องมือประกอบด้วย เครื่องมือการอ้างอิง สมุดภาพ และรายงานความเข้ากันได้ใน Word, Excel และ PowerPoint แอปพลิเคชัน Office เหล่านี้ต่างมีเครื่องมือเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละแอป เช่น กล่องเครื่องมือ Word มี สไตล์ และ กล่องเครื่องมือ Excel มี ตัวสร้างสูตร เครื่องมือการอ้างอิงมีการเข้าถึงอรรถาภิธาน พจนานุกรม และข้อมูลการแปล

สิ่งสำคัญ: Office ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

ให้เลือกทำดังนี้

ค้นหาคำเหมือนในอรรถาภิธาน

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำจำกัดความในพจนานุกรม

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำในภาษาอื่น

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

 4. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณใช้อยู่

 5. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

แปลข้อความจากภาษาอื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คัดลอกข้อความที่คุณต้องการแปลข้อความ

 2. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 3. ในกล่อง คำหรือวลี ให้วางข้อความที่คุณต้องการแปล

 4. เปิดบานหน้าต่าง การแปล

 5. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่

 6. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแปลทั้งเอกสาร ในกล่องภายใต้เมนูป็อปอัพ เป็น ให้คลิก แปลเอกสารนี้ ข้อความจะถูกส่งไปยังบริการแปลภาษาของ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ค้นหาคำบนอินเทอร์เน็ต

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง ค้นหาเว็บ

ซ่อนพจนานุกรมหรือเครื่องมือการอ้างอิงอื่นๆ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ในเมนูป็อปอัพ ชุดคำสั่ง ให้คลิก เครื่องมือการอ้างอิง

 4. ภายใต้ แสดงบานหน้าต่าง ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่องสำหรับเครื่องมือการอ้างอิงที่คุณต้องการซ่อน

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซ่อนอรรถาภิธานได้

แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ

 • ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับกล่องเครื่องมือ

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดแถบเครื่องมือและเมนูต่างๆ ด้วยตนเอง

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสาร

Excel

กล่องเครื่องมือประกอบด้วย เครื่องมือการอ้างอิง สมุดภาพ และรายงานความเข้ากันได้ใน Word, Excel และ PowerPoint แอปพลิเคชัน Office เหล่านี้ต่างมีเครื่องมือเพิ่มเติมเฉพาะของแต่ละแอป เช่น กล่องเครื่องมือ Word มี สไตล์ และ กล่องเครื่องมือ Excel มี ตัวสร้างสูตร เครื่องมือการอ้างอิงมีการเข้าถึงอรรถาภิธาน พจนานุกรม และข้อมูลการแปล

สิ่งสำคัญ: Office ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ เครื่องมือการอ้างอิง ในครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องมือการอ้างอิง ระบบจะขอให้คุณ คลิกที่นี่เพื่ออนุญาตการเข้าถึงเครื่องมือการอ้างอิงออนไลน์

ให้เลือกทำดังนี้

ค้นหาคำเหมือนในอรรถาภิธาน

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำจำกัดความในพจนานุกรม

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

ค้นหาคำในภาษาอื่น

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง พจนานุกรมสองภาษา

 4. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณใช้อยู่

 5. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

แปลข้อความจากภาษาอื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คัดลอกข้อความที่คุณต้องการแปลข้อความ

 2. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 3. ในกล่อง คำหรือวลี ให้วางข้อความที่คุณต้องการแปล

 4. เปิดบานหน้าต่าง การแปล

 5. ในเมนูป็อปอัพ จาก ให้เลือกภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่

 6. ในเมนูป็อปอัพ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแปลทั้งเอกสาร ในกล่องภายใต้เมนูป็อปอัพ เป็น ให้คลิก แปลเอกสารนี้ ข้อความจะถูกส่งไปยังบริการแปลภาษาของ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ค้นหาคำบนอินเทอร์เน็ต

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ในกล่อง คำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการหา จากนั้นกด RETURN

 3. เปิดบานหน้าต่าง ค้นหาเว็บ

ซ่อนพจนานุกรมหรือเครื่องมือการอ้างอิงอื่นๆ

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เครื่องมืออ้างอิง

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ในเมนูป็อปอัพ ชุดคำสั่ง ให้คลิก เครื่องมือการอ้างอิง

 4. ภายใต้ แสดงบานหน้าต่าง ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่องสำหรับเครื่องมือการอ้างอิงที่คุณต้องการซ่อน

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซ่อนอรรถาภิธานได้

แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ

 • ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับกล่องเครื่องมือ

 1. ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนกล่องเครื่องมือ ปุ่ม กล่องเครื่องมือ

 2. ที่มุมบนขวา ให้คลิก การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดแถบเครื่องมือและเมนูต่างๆ ด้วยตนเอง

ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×