ใช้เกณฑ์ Like เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูล

ใช้เกณฑ์ Like เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีการใช้เกณฑ์หรือตัวดำเนินการ Like ในคิวรีเพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกันกับรูปแบบที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูลของเรา เรามีตาราง "ลูกค้า" เช่นด้านล่างนี้ และเราต้องการค้นหาเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย "B" นี่คือวิธีการที่เราจะสร้างคิวรีและใช้เกณฑ์ Like

 1. เปิดตารางลูกค้า:

  ตารางลูกค้า

 2. บนแท็บ สร้าง คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง คลิก เพิ่ม และตารางลูกค้าจะถูกเพิ่มไปยังตัวออกแบบคิวรี

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูล นามสกุล และ เมือง เพื่อเพิ่มไปยังตารางออกแบบคิวรี

 6. ในเขตข้อมูลเมือง เพิ่มเกณฑ์"เช่น B * " คลิ กเรียกใช้

  เกณฑ์ Like ของคิวรี

ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงเฉพาะลูกค้าที่มาจากเมืองมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร "B" เท่านั้น

ผลลัพธ์ของคิวรีเกณฑ์ Like

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ ให้ดูที่ การนำเกณฑ์ไปใช้กับคิวรี

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวดำเนินการ Like ในไวยากรณ์ SQL

ถ้าคุณต้องการทำสิ่งนี้ใน SQL (Structured Query Language) ไวยากรณ์ นี่ของฉัน:

 1. เปิดตารางลูกค้าและบนแท็บ สร้าง ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกมุมมอง >มุมมอง SQL และพิมพ์ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

SELECT [Last Name], City FROM Customers WHERE City Like “B*”;

 1. คลิก เรียกใช้

 2. คลิกขวาที่แท็บคิวรี จากนั้นคลิก บันทึก > ปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ SQL ของ Access: แนวคิดพื้นฐาน คำศัพท์ และไวยากรณ์ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขคำสั่ง SQL เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของคิวรีที่ตรงจุด

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของรูปแบบของเกณฑ์ Like และผลลัพธ์

เกณฑ์หรือตัวดำเนินการ Like จะมีประโยชน์ในขณะทำการเปรียบเทียบค่าของเขตข้อมูลกับนิพจน์สตริง ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งกลับข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P ตามด้วยตัวอักษรใดก็ได้ระหว่าง A ถึง F และตัวเลขสามตัว

Like “P[A-F]###”

นี่คือวิธีการจำนวนหนึ่งของการใช้ Like สำหรับรูปแบบที่ต่างกัน


ชนิดที่ตรงกัน


รูปแบบ

ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีที่ตรงกัน
คุณจะเห็น

ถ้าฐานข้อมูลของคุณไม่มีที่ตรงกัน
คุณจะเห็น

อักขระหลายอักขระ

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

อักขระพิเศษ

a[*]a

a*a

Aaa

อักขระหลายอักขระ

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

อักขระตัวเดียว

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

ตัวเลขหลักเดียว

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

ช่วงอักขระ

[a-z]

f, p, j

2, &

อักขระภายนอกช่วง

[!a-z]

9, &, %

b, a

ไม่ใช่ตัวเลข

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

หลายแบบร่วมกัน

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0

ตัวอย่างของเกณฑ์ Like กับอักขระตัวแทน

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของผลลัพธ์เมื่อมีการใช้เกณฑ์ Like กับ อักขระตัวแทน ในตารางที่อาจมีข้อมูลที่มีรูปแบบที่ระบุตรงกัน

เกณฑ์

ผลลัพธ์

Like “E#”

ส่งกลับรายการที่มีเพียงอักขระสองตัวโดยที่อักขระตัวแรกคือ E และตัวที่สองเป็นตัวเลข

Like “G?”

ส่งกลับรายการที่มีเพียงอักขระสองตัวโดยที่อักขระตัวแรกคือ G

Like “*16”

ส่งกลับรายการที่สิ้นสุดบนเลข 16

ดูเพิ่มเติมที่ ตัวอย่างของอักขระตัวแทน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×