ใช้อีเมลในการส่งงานนำเสนอหรือส่งลิงก์ของงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณให้กับผู้อื่นโดยการส่งผ่านอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา, ลิงก์, ไฟล์ PDF และไฟล์ XPS หรือส่งทางแฟกซ์อินเทอร์เน็ตก็ได้

หมายเหตุ: ถ้างานนำเสนอที่คุณต้องการจะส่งทางอีเมลมีไฟล์เสียงหรือวีดีโออยู่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

 • บีบอัดไฟล์สื่อของคุณเพื่อลดขนาดของงานนำเสนอของคุณ

 • ปรับสื่อในงานนำเสนอของคุณสำหรับความเข้ากันได้ให้เหมาะสมเพื่อให้งานนำเสนอของคุณจะเล่นไม่ล้มเหลวเมื่อได้รับ

 • คลิกแท็บ ไฟล์

 • คลิก บันทึกและส่ง แล้วภายใต้ บันทึกและส่ง ให้คลิก ส่งโดยใช้อีเมล

 • ภายใต้ ส่งโดยใช้อีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ตัวเลือก ส่งโดยใช้อีเมล

  • คลิก ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เพื่อแนบงานนำเสนอของคุณไปกับข้อความอีเมล

  • คลิก ส่งลิงก์ เพื่อสร้างอีเมลที่มีลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณ

   1. หมายเหตุ: ก่อนที่จะคลิก ส่งลิงก์ คุณต้องบันทึกงานนำเสนอในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ไว้ เช่น เว็บไซต์ หรือไลบรารีเอกสารที่ผู้รับมีสิทธิ์ในการเข้าถึง

  • คลิกส่งเป็น PDF เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จากนั้นจึง แนบไฟล์ PDF ไปกับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ PDF ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2010

  • คลิกส่งเป็น XPS เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์.xps จากนั้นจึง แนบไฟล์ลงในข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ XPS ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint 2010

  • คลิก ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งงานนำเสนอของคุณทางโทรสารโดยไม่ต้องใช้เครื่องโทรสาร

   หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรสารก่อน ถ้าคุณยังไม่ได้สมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรสาร ให้คลิก ส่งทางโทรสารอินเทอร์เน็ต และคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×