ใช้หลอดดูดสีเพื่อจับคู่สีใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้เครื่องมือหลอดดูดสี คุณสามารถอย่างแม่นยำจับคู่สีของรูปร่างและวัตถุไปยังส่วนอื่น ๆ ของงานนำเสนอ PowerPoint เพื่อให้ดูเป็น cohesive สไลด์ของคุณ

เลือก และนำสี ด้วยเครื่องมือหลอดดูดสี

คุณสามารถใช้เครื่องมือหลอดดูดสีงานใดก็ได้ที่คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกของเมนูที่สีเพิ่มเติม เช่นสีเติมรูปร่าง เค้าร่าง เงา ตัวเลือกเส้น แผนภูมิเติม และอื่น ๆ ชื่อตัวเลือกเมนูอาจแตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นสีเติมเพิ่มเติม ) โดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่คุณกำลังทำงานกับได้ คลิกสองครั้งที่ตัววัตถุเพื่อเปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถค้นหาตัวเลือกสีทั้งหมดสำหรับวัตถุนั้น

 1. เลือกรูปร่างหรือวัตถุที่คุณต้องการจับคู่สีสำหรับ (คุณสามารถเลือกวัตถุพหุคูณ โดยการกด Shift แล้ว คลิกวัตถุ) แล้ว เปิดตัวเลือกสี ในตัวอย่างต่อไปนี้ รูปร่างถูกเลือกไว้ และมีคลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง

  ตัวเลือกเมนูสีส่วนใหญ่มีลักษณะ somewhat ดังนี้:

  ตัวเลือกสี

 2. คลิกตัวเลือกสีเพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องสี แล้ว คลิ กเครื่องมือหลอดดูดสี

  เครื่องมือ หลอดดูดสี ในกล่อง สี

 3. เมื่อคุณย้ายตัวชี้เหนือสีอื่นในงานนำเสนอของคุณ ตัวอย่างของสีปรากฏในวงกลม คลิกสีคุณต้องการให้ตรงกับการนำไปใช้ให้เลือกรูปร่างหรือวัตถุ

  ในตัวอย่างนี้ เครื่องมือหลอดดูดสีจะแสดงตัวอย่างของสีม่วงที่จับคู่สีบนพื้นหลังสไลด์

  แสดงตัวอย่างสีของหลอดดูดสี

เมื่อต้องการยกเลิกหลอดดูดสีโดยไม่เลือกสี ให้กด Esc

เคล็ดลับ: คุณสามารถยังจับคู่สีใดก็ได้บนหน้าจอของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนความทึบหรือความโปร่งใสของรูปภาพหรือสีเติมใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×