ใช้สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote ใน Teams

ใช้สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote ใน Teams

ทุกทีมสำหรับชั้นเรียนมาพร้อมกับสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote ที่เชื่อมโยงกันของตนเอง สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับทั้งชั้นเรียนสำหรับจัดเก็บข้อความ ภาพ บันทึกย่อที่เขียนด้วยมือ สิ่งที่แนบมา ลิงก์ เสียง วิดีโอ และอื่น ๆ

Teams จะให้คอมโพเนนต์ที่จำเป็นของประสบการณ์การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote:

 • สมุดบันทึกของนักเรียน -- พื้นที่ส่วนบุคคลที่แชร์ระหว่างครูและนักเรียนแต่ละคน ครูสามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของนักเรียนทุกคน ขณะที่นักเรียนสามารถเห็นเฉพาะสมุดบันทึกของพวกเขาเองเท่านั้น

 • ไลบรารีเนื้อหา -- พื้นที่แบบอ่านเท่านั้นที่ครูสามารถแชร์เอกสารประกอบคำอธิบายกับนักเรียน

 • พื้นที่ในการร่วมมือกัน – พื้นที่ที่ทุกคนในชั้นเรียนของคุณสามารถแชร์ จัดการ และร่วมมือกัน

ค้นหา Class Notebook  ใน Teams

Class Notebook ในช่องทางทั่วไปเป็นตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับการดูและติดต่อสื่อสารกับไลบรารีเนื้อหา พื้นที่ในการร่วมมือกันร่วมมือกัน และพื้นที่ส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า Class Notebook ของคุณ คุณจะถูกนำไปยังขั้นตอนที่ถูกต้องในครั้งแรกที่คุณเข้าไปในแท็บ Class Notebook

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ที่อยู่ด้านล่างชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือกแท็บ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน เลือกสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนจากแชนเนลทั่วไป

 2. เพิ่มหรือแก้ไขหน้าโดยใช้เมนูที่ขยายออกได้ที่ด้านซ้ายของสมุดบันทึก

ใช้สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนในแชนเนล

แต่ละครั้งที่คุณสร้างช่องทางใหม่ในทีมชั้นเรียน ส่วนใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่ในการทำงานร่วมกันของ Class Notebook นักเรียนและครูทุกคนจะสามารถแก้ไขและทำงานในหน้า OneNote ภายในช่องทางได้

 1. ไปยังทีมชั้นเรียนจากนั้นเลือกช่องทาง

 2. เลือกแท็บ บันทึกย่อ

  จากแชนเนลใดก็ตามนอกจากแชนเนลทั่วไป ให้เลือกบันทึกย่อเพื่อเปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณ

เปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนในโหมดเต็มหน้าจอ

ขยายแท็บสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเลือกไอคอน ารขยาย (ลูกศรชี้ด้านข้างแบบทแยง)

จัดการการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

จัดการการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณโดยเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม เครื่องหมายจุดไข่ปลาถัดจากชื่อทีมของคุณ หลังจากนั้น จัดการทีม และเลือกการตั้งค่า และเลื่อนลงไปที่สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน OneNote ใช้การตั้งค่าเหล่านี้กับ:

 • แก้ไขส่วนสมุดบันทึก

 • คัดลอกลิงก์ไปที่โน้ตบุ๊กของคุณ

 • สร้างกลุ่มสำหรับครูเท่านั้น

 • ล็อกพื้นที่ทำงานร่วมกัน

จัดการการตั้งค่า Class Notebook ใน Microsoft Teams

หมายเหตุ: ในการสร้างสิทธิ์แยกในพื้นที่ทำงานร่วมกันในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดที่คุณสร้างใน Microsoft Teams จะอยู่ในรายการสมุดบันทึกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

สร้างงานที่มอบหมายด้วยหน้า Class Notebook

แนบหน้า Class Notebook เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานที่มอบหมายหรือกำหนดหน้าจากใน Class Notebook ของคุณเพื่อให้นักเรียนส่งงาน การสร้างงานที่มอบหมายโดยใช้หน้า Class Notebook:

 1. เพิ่มหน้าลงในไลบรารีเนื้อหาของโน้ตบุ๊กของคุณหรือในพื้นที่การร่วมมือกัน

 2. จากนั้นไปที่แถบ การมอบหมาย และเลือกปุ่ม การมอบหมายใหม่

 3. กรอกรายละเอียดการมอบหมายของคุณ และเลือก ระบุสิ่งที่นักเรียนสามารถเปิดดูได้ ในกล่องที่เปิดอยู่ ให้เลือก สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน และเลื่อนไปยังส่วนของสมุดบันทึกเพื่อเลือกหน้าที่คุณต้องการกำหนด

 4. เลือกส่วนของสมุดบันทึกของนักเรียนที่คุณต้องการจะแจกจ่าย ตัวอย่างเช่น: เอกสารประกอบคำอธิบาย

 5. เลือก มอบหมาย เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้นักเรียนแต่ละคนจะสามารถคัดลอกเอกสารภายในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของพวกเขาได้ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถเปิดและแก้ไขหน้าดังกล่าวได้โดยตรงจากบัตรการมอบหมายใน Microsoft Teams


หมายเหตุ:การเข้าสู่เอกสารครั้งสุดท้ายต้องถูกเปิดสำหรับการมอบหมายด้วยหน้าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน

ภาพหน้าจอของไฟล์งานที่มอบหมายใน Teams รวมถึง Class Notebook และรายละเอียดของส่วนนี้

การตรวจสอบงานที่มอบหมายด้วยหน้า Class Notebook

เปิดการมอบหมายและเลือกปุ่ม ตรวจสอบ จากนั้นเลือกหน้าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่นักเรียนของคุณเปิดเข้าไปได้ในส่วน งานของนักเรียน เพื่อเปิดและตรวจสอบได้ในโหมดเต็มหน้าจอ ในการเพิ่มข้อเสนอแนะในหน้า OneNote ของนักเรียน เลือก แก้ไขใน OneNote ทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ภาพหน้าจอของการตรวจสอบงานที่มอบหมายพร้อมหน้า Class Notebook ที่นักเรียนส่ง

เชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณใน Microsoft Teams

ภายใน Microsoft Teams คุณสามารถโต้ตอบในสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนได้โดยไปที่แถบในแชนแนล ทั่วไป หากคุณอยากสร้างและตรวจสอบการมอบหมายในขณะที่อยู่ภายใน OneNote ให้ซิงค์ข้อมูลเหล่านี้กลับไปที่ชั้นเรียนของคุณใน Teams ซึ่งทำเช่นนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ การเชื่อมต่อสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของคุณภายในชั้นเรียนจะช่วยให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้นี่ยังเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังทำงานจากงานสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนอยู่แล้ว ซึ่งคุณไม่ได้สร้างใน Microsoft Teams แต่คุณอยากใช้สำหรับชั้นเรียน

เปิดสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนใน OneNote

เลือก เปิดในเดสก์ท็อป เพื่อเปิดใช้ใน OneNote และเข้าถึงฟีเจอร์การเรียนรู้ของสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนใน OneNote

ใช้ OneNote Online

ใช้สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนในแอปต่างๆ

ค้นหาการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนใน Microsoft Teams

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×