ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
การใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook

เพิ่มสีสันให้ลายเซ็นของคุณ

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Polish your email signature with more advanced techniques. Use a handwritten signature, format a multi-column signature, or download a signature template.

Create a 2-column signature

  1. Open a new message.

  2. In the body, add a table.

  3. Insert your contact info and anything else you want to include in the columns.

  4. Copy the table.

  5. Click Signature > Signatures.

  6. Create or edit a signature.

  7. Paste the table into the Edit signature box.

Want more?

Create and add an email message signature

Change an email signature

Include a business card in a signature

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×