ใช้รูปภาพในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนภูมิ ด้วยการแทรกรูปภาพ (เช่นโลโก้ธุรกิจ) ในพื้นที่แผนภูมิ หรือคุณสามารถใช้การเติมรูปภาพเพื่อดึงความสนใจไปองค์ประกอบแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจงเช่นพื้นที่แผนภูมิพื้นที่การลงจุด ตัวแสดงข้อมูล (ในคอลัมน์ แถบ พื้นที่ แผนภูมิฟอง เส้นสามมิติ และแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี), คำอธิบายแผนภูมิ (ในแผนภูมิ 2 มิติ และสามมิติ), หรือกำแพงและพื้นสามมิติ ของแผนภูมิ

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพ ลงในแผนภูมิ หรือองค์ประกอบแผนภูมิเช่นตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิ 2 มิติเส้น แผนภูมิกระจาย หรือแผนภูมิเรดาร์ไม่เติมสี ถ้ารูปภาพไม่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถเอาออก

แทรกรูปภาพในแผนภูมิ

 1. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกรูปภาพ

  แสดงปุ่มรูปภาพในกลุ่มภาพประกอบ

 3. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพหลาย กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้น คลิกแทรก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ ลากแบบจุดจับการปรับขนาด ออกจาก หรือเข้า หาศูนย์กลางของรูปภาพในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของรูปภาพในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • ให้จุดศูนย์กลางของรูปภาพในตำแหน่งเดิม และรักษาสัดส่วนของ ค้าง CTRL + SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

   คุณยังสามารถปรับขนาดรูปภาพเป็นความสูงที่แน่นอนและความกว้างได้ ด้วยการเลือกรูปภาพจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง (แท็บรูปแบบ กลุ่มขนาด )

 5. เมื่อต้องการย้ายรูปภาพ ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: รูปภาพที่คุณแทรกลงในแผนภูมิของคุณจะฝังอยู่ในแผนภูมิของคุณ แล้วจึง เพิ่มขนาดไฟล์ เมื่อต้องการลดขนาดไฟล์ คุณสามารถลิงก์ไปยังรูปภาพแทนที่จะแทรกตาราง ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้อง การแทรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิกลิงก์ไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

เติมองค์ประกอบแผนภูมิที่ มีรูปภาพ

 1. บนแผนภูมิ คลิกพื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด เครื่องหมายข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ ผนังสามมิติ หรือ floor สามมิติที่คุณต้องการเติมที่ มีรูปภาพ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง ปุ่มสีเติมรูปร่างบนแท็บรูปแบบ

 3. คลิก รูปภาพ

 4. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปภาพลงในแผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก และกด CTRL + C

 2. คลิกเพื่อเลือกพื้นที่แผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการวางรูปภาพ

 3. กด CTRL + V เพื่อวางการเลือกของคุณ

ด้านบนของหน้า

เอารูปภาพจากแผนภูมิ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเอารูปภาพที่ถูกแทรกลงในแผนภูมิ คลิกรูปภาพนั้น นั้นแล้ว กด DELETE

 • การเอารูปภาพที่ถูกเติมลงในองค์ประกอบในแผนภูมิ เลือกองค์ประกอบแผนภูมินั้น แล้ว เลือกทำดังนี้:

  1. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  2. บนการเติมและเส้น แท็บ แท็บเส้นและสีเติม ขยายเติม จากนั้นโดยอัตโนมัติ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารูปภาพและอื่น ๆ เติมลักษณะพิเศษใด ๆ ที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพในแผนภูมิ

 1. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแทรก คลิกรูปภาพ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพหลาย กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพที่คุณต้องการแทรก จากนั้น คลิกแทรก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ ลากแบบจุดจับการปรับขนาด ออกจาก หรือเข้า หาศูนย์กลางของรูปภาพในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของรูปภาพในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพ SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

  • ให้จุดศูนย์กลางของรูปภาพในตำแหน่งเดิม และรักษาสัดส่วนของ ค้าง CTRL + SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับสำหรับปรับขนาด

   คุณยังสามารถปรับขนาดรูปภาพเป็นความสูงที่แน่นอนและความกว้างได้ ด้วยการเลือกรูปภาพจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง (แท็บรูปแบบ กลุ่มขนาด )

 5. เมื่อต้องการย้ายรูปภาพ ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: รูปภาพที่คุณแทรกลงในแผนภูมิของคุณจะฝังอยู่ในแผนภูมิของคุณ แล้วจึง เพิ่มขนาดไฟล์ เมื่อต้องการลดขนาดไฟล์ คุณสามารถลิงก์ไปยังรูปภาพแทนที่จะแทรกตาราง ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้อง การแทรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิกลิงก์ไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

เติมองค์ประกอบแผนภูมิที่ มีรูปภาพ

 1. บนแผนภูมิ คลิกพื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด เครื่องหมายข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ ผนังสามมิติ หรือ floor สามมิติที่คุณต้องการเติมที่ มีรูปภาพ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง คลิก เติมสีรูปร่าง

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 3. คลิก รูปภาพ

 4. ระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิกสองครั้งที่รูปภาพนั้น

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปภาพลงในแผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. บนแผ่นงานหรือแผนภูมิ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก กด CTRL + C ได้อีกด้วย

 3. คลิกพื้นที่แผนภูมิหรือองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการวางรูปภาพ

 4. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกวาง ปุ่มรูปภาพ

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการวางส่วนที่เลือก กด CTRL + V

ด้านบนของหน้า

เอารูปภาพจากแผนภูมิ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเอารูปภาพที่ถูกแทรกลงในแผนภูมิ คลิกรูปภาพนั้น นั้นแล้ว กด DELETE

 • การเอารูปภาพที่ถูกเติมลงในองค์ประกอบในแผนภูมิ เลือกองค์ประกอบแผนภูมินั้น แล้ว เลือกทำดังนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกเลือกรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. คลิกสีเติม จากนั้น ภายใต้เติม คลิ กอัตโนมัติ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารูปภาพและอื่น ๆ เติมลักษณะพิเศษใด ๆ ที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่เติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×