ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้รายงานและแผนภูมิใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายงานคือ เครื่องมือที่ดีเยี่ยมสำหรับข้อมูลเชิงลึกเป็นของบัญชีผู้ใช้ การ ติดต่อทางธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส โครงการทางธุรกิจที่ได้รับ และกิจกรรมทางการตลาด คุณสามารถเปิดเริ่มต้นรายงานจำนวนมากในBusiness Contact Manager for Outlook, plus ปรับเปลี่ยน บันทึก อัปเด และใช้แทบไม่จำกัดจำนวนรายงานเพิ่มเติมอีกครั้ง

บทความนี้อธิบายถึงฟีเจอร์การรายงานในBusiness Contact Manager for Outlook และวิธีที่คุณสามารถทำงานกับรายงาน เหล่านั้นที่กำหนดเอง ใช้เหล่านั้นเพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ

คุณต้องการทำอะไร

เปิด และปรับเปลี่ยนรายงาน

บันทึก รีเฟรช หรือพิมพ์รายงานเปิดอยู่

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นสำหรับการวิเคราะห์

เปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดจากรายงาน

เปิดรายงานจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

ดูรายการของรายงานมาตรฐาน

เปิด และปรับเปลี่ยนรายงาน

Business Contact Manager for Outlook แสดงรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก ถ้าคุณไม่เห็นเหมือนกับที่คุณต้องอะไร คุณสามารถเปิดรายงานที่คล้ายกัน และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม คุณยังสามารถบันทึกรายงานของคุณแบบกำหนดเองสำหรับเวอร์ชันที่ใหม่กว่านำกลับมาใช้

เปิดรายงาน

 1. บน Ribbon คลิกรายงาน แท็บรายงานมีอยู่ถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องของพวกเขา:ติดต่อ Managementยอดขายทางการตลาด หรือโครงการทางธุรกิจ กลุ่มเปิด ประกอบด้วยรายงานที่คุณได้รับการปรับเปลี่ยน และบันทึกไว้

  แท็บ รายงาน บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการเปิดรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกที่ปุ่มสำหรับชนิดของรายงานที่คุณต้องการดู ทางแล้ว คลิกชื่อของรายงานในรายการ

 3. เมื่อต้องการเปิดรายงานมีการปรับเปลี่ยนที่คุณได้บันทึก คลิกบันทึกรายงาน คลิกชื่อรายงานในกล่องโต้ตอบเปิดบันทึกรายงาน นั้นแล้ว คลิกเปิด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า กลุ่มหรือประเภทใดประกอบด้วยรายงานที่คุณกำลังมองหาดูรายการของรายงานมาตรฐาน

สำหรับความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนรายงาน ดูปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อทำให้มีประโยชน์มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนรายงาน

คุณมีข้อตกลงดีเยี่ยมในการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของรายงานของคุณในBusiness Contact Manager for Outlook

ในส่วนนี้

เปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

ปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น

เปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

มีหลายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครง หรือลักษณะที่ปรากฏ ของรายงาน คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ทีละคน หรือ ร่วม ลำดับของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำก็

 • ใช้บานหน้าต่างรายงานที่กำหนดเอง    บน Ribbon ในกลุ่มเค้าโครง คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่างการรายงานที่กำหนดเอง:

  • เลือกคอลัมน์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ที่จะแสดง คลิกปุ่มนี้ แล้วคลิก+ (บวก) ลงชื่อเข้าใช้เพื่อขยายรายการ และดูรายการทั้งหมดในนั้น ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันในรายงานที่คุณปรับเปลี่ยน เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณไม่ต้องการดูในรายงาน

  • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ออก ถ้าคุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้กับรายงาน หรือเพิ่มบันทึกย่อลงในรายงาน คลิกปุ่มนี้ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และป้อนข้อมูลสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการดูในรายงาน

  • ฟอนต์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงแบบอักษรและตัวเลข คลิกฟอนต์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และอัปเดตการตามที่จำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ในเนื้อ ความรายงาน บนป้ายผนึกสำหรับแถวและคอลัมน์ และเขตข้อมูลตัวเลขสำหรับผลรวมย่อยและผลรวม

 • ใช้ตัวควบคุมการเรียงลำดับและกรอง     บน Ribbon ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตัวกรอง คุณสามารถจำกัดผลลัพธ์ที่แสดงในรายงาน โดยการกรองรายงาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกรองรายงาน ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

  • จากน้อยไปมาก หรือมากไปหาน้อย คลิกตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของระเบียนในรายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามค่าเริ่มต้น รายการเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรโดยยึดตามเขตข้อมูลหลักในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานมีชื่อเรื่องว่าที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ รายการจะเรียงลำดับเริ่มต้น ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้นั้น ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้ แต่ละติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้จะแสดงตามลำดับตัวอักษร

   เคล็ดลับ: ชื่อจะแสดงตามข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเต็ม ถ้าคุณมีชื่อเรื่องในชื่อเต็ม ชื่อเรื่องจะรวมอยู่ในการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น ชื่อเต็ม Sr. Carlos Lacerda จะแสดงอยู่ภายใต้ s ให้

 • จัดลำดับคอลัมน์     เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในรายงาน เพียงแค่คลิกที่ชื่อคอลัมน์แล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

 • เรียงลำดับข้อมูลในเขตข้อมูลจากการสำรองข้อมูล    เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของข้อความหรือตัวเลขในเขตข้อมูลรอง คลิกชื่อของเขตข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ที่มีชื่อว่า คุณสามารถคลิคอลัมน์ชื่อที่ติดต่อทางธุรกิจ เพื่อเรียงลำดับชื่อของอยู่ในรายการที่ติดต่อทางธุรกิจภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละย้อนกลับตามลำดับตัวอักษรอีกครั้ง คลิกที่ชื่อคอลัมน์อีกครั้งเพื่อคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณคลิกที่ชื่อคอลัมน์อยู่ - ไปรษณีย์ รายการติดต่อทางธุรกิจภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละมีปัญหาในลำดับเลขย้อนกลับ

 • ยุบ หรือขยายกลุ่มในเขตข้อมูลจากการสำรองข้อมูล     คลิกการ- (เครื่องหมายลบ) บนแถวใด ๆ ของรายงานการยุบรายการย่อยทั้งหมด และแสดงเฉพาะบรรทัดแรกของรายการในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในรายงานที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ ที่มีชื่อว่า คุณสามารถคลิ- (เครื่องหมายลบ) ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้เพื่อซ่อนรายการติดต่อทางธุรกิจที่เชื่อมโยง เมื่อต้องการระบุว่า รายการถูกยุบ (เครื่องหมายลบ) เปลี่ยนเป็น+ (เครื่องหมายบวก) เครื่องหมาย ฟีเจอร์นี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการลดขนาดและความซับซ้อนของรายงาน เมื่อต้องการขยายกลุ่ม คลิ+ เครื่องหมายบวก

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนรายงานเพื่อให้มีประโยชน์มากขึ้น

มีหลายวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายงานของคุณเพื่อให้พวกเขามีประโยชน์มากขึ้นด้วยตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงาน

 • กรองผลลัพธ์    หลังจากเปิดรายงาน ใช้ตัวกรองอย่างง่าย และขั้นสูง เพื่อแยกระเบียนที่เฉพาะเจาะจงจากรายงาน การกรองรายงานผลลัพธ์จะมีประโยชน์สำหรับงานต่าง ๆ ตัวอย่าง รายงานเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่มีการกรองข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งคือ พื้นฐานดีเยี่ยมสำหรับจดหมายขายตรงส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังวางแผนที่ในพื้นที่การตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ดูที่กรองระเบียนใน Business Contact Manager

 • เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ    อัปเดลักษณะการรายงานของคุณ ด้วยข้อมูลในการเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน

 • การกำหนดเองของข้อมูล    ก่อนที่คุณเปิดรายงาน แม้แต่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยการกำหนดเองเช่นเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเอง หรือเปลี่ยนแปลงกับรายการเริ่มต้นในรายการต่าง ๆ เพิ่มเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองเพื่อนำฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมเฉพาะที่คุณต้องการบันทึก และ เพื่อสร้างรายงานจากนั้น เปลี่ยนตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในรายการ และตัวเลือกเหล่านั้นกลายเป็น คอลัมน์ของข้อมูลในรายงานของคุณถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในรายการ ดูสร้าง และกำหนดรายการและชนิดระเบียน

หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองที่คุณเพิ่มลงในรายงานจะถูกลบจากฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ รายงานที่บันทึกไว้จะไม่แสดงข้อมูลจากเขตข้อมูลถูกลบ ถ้าคุณส่งออกรายงานด้วยข้อมูลไปยัง Excel ก่อนที่จะถูกลบเขตข้อมูล รายงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลในรายงาน

เมื่อคุณดูเหนือรายงาน คุณอาจมองเห็นจุดข้อผิดพลาดที่คุณต้องการแก้ไข ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นว่า ที่ติดต่อทางธุรกิจได้ถูกผนวกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ชนิดข้อผิดพลาดนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในรายงาน แต่ต้องแก้ไขในตัวแต่ละระเบียนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวอย่างนี้ เปิดระเบียนติดต่อทางธุรกิจ และบนหน้าทั่วไป ของระเบียน ในเขตข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยง ใส่บัญชีผู้ใช้ถูกต้อง ถ้าคุณนั้นกลับไป ยังรายงาน และ ในกลุ่มการกระทำ คลิกรีเฟรช รายงานจะไม่ถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

บันทึก รีเฟรช หรือพิมพ์รายงานเปิดอยู่

หลังจากที่คุณได้รับการตรวจทานรายงาน คุณอาจต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณได้ทำกับ อัปเดตข้อมูล หรือพิมพ์รายงาน เริ่มต้น ด้วยการเปิดรายงานเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

บันทึกรายงานมีการปรับเปลี่ยน

ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายงานที่คุณยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน เนื่องจากจะพร้อมใช้งานจากแท็บรายงาน ของ Ribbon ได้ บันทึกรายงานจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลBusiness Contact Manager for Outlook

 1. บน Ribbon คลิกที่แท็บรายงาน จาก นั้นคลิกชนิดของรายงานที่คุณต้องการเปิด และ แล้ว คลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. รายงานที่กำหนดเองตามที่อธิบายไว้ในเปิด และปรับเปลี่ยนรายงาน

 3. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึกเป็น

 4. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นมา พิมพ์ชื่อสำหรับรายงาน นั้นแล้ว คลิกตกลง

เมื่อต้องการเปิดรายงานแบบกำหนดเอง คลิกบันทึกรายงาน

เคล็ดลับ: รายงานถูกบันทึกอยู่ในประเภทเดียวกันกับรายงานที่คุณปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างรายงานบันทึกไว้

รีเฟรชข้อมูลในรายงาน

มีการรีเฟรชข้อมูลรายงานเมื่อใดก็ ตามที่คุณเปิดรายงานบันทึกไว้ คุณยังสามารถอัปเดได้ตามต้องการ

 1. บน Ribbon คลิกที่แท็บรายงาน จาก นั้นคลิกชนิดของรายงานที่คุณต้องการเปิด และ แล้ว คลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกรีเฟรช

การพิมพ์รายงาน

 1. บน Ribbon คลิกที่แท็บรายงาน จาก นั้นคลิกชนิดของรายงานที่คุณต้องการเปิด และ แล้ว คลิกชื่อรายงานเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 2. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกพิมพ์

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิจากรายงาน

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ จากมากที่สุดของรายงานใน Business Contact Manager for Outlook และรายงานแบบกำหนดเองที่คุณได้สร้างจากรายงาน รายงานที่สามารถแสดงในแผนภูมิฟอร์มจะแสดงปุ่มแผนภูมิใช้งานอยู่ ( ปุ่ม แผนภูมิ ), บน Ribbon ไม่สามารถดูรายงานที่ไม่มีข้อมูลเป็นแผนภูมิ

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการดูเป็นแผนภูมิ

 2. บน Ribbon ในกลุ่มแสดง คลิกแผนภูมิ ถ้าแผนภูมิมีขนาดกว้างมากเกินไปจะแสดงบนหน้าจอของคุณ แถบเลื่อนแนวนอนจะปรากฏใต้แผนภูมิ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างซับซ้อน แผนภูมิ ส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel และใช้โปรแกรมนั้นเพื่อสร้างแผนภูมิของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลรายงานไปยัง Excel ดูที่ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นสำหรับการวิเคราะห์

ตัวอย่างแผนภูมิ

 1. ใช้ตัวควบคุมในกลุ่มแผนภูมิ บน Ribbon เพื่อปรับแต่งแผนภูมิของคุณ

 2. ป้ายชื่อ     คลิกป้ายชื่อ เพื่อเพิ่ม หรือเอาชื่อแกน และคำอธิบายแผนภูมิ

 3. ค่า     คลิกค่า เพื่อเลือกข้อมูลแสดงอยู่ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิสำหรับโอกาสตามต้นฉบับ คุณสามารถแสดงข้อมูลตัวเลขโอกาส   หรือรายได้

 4. ที่คาดไว้   และผลรวม   เลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเพื่อแสดงรายได้จริง รายได้ที่คาดหวัง หรือทั้งสองอย่าง

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานบนทุกแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ส่งออกรายงานไปยัง Excel หรือโปรแกรมอื่นสำหรับการวิเคราะห์

คุณสามารถส่งออกการรายงานBusiness Contact Manager for Outlook ที่ Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่นสำหรับการวิเคราะห์ลึกอย่างง่ายดาย เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลรายงานไปยังโปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Excel เริ่ม โดยการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel จากนั้น ใน Excel คุณสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่โปรแกรมอื่น ๆ สามารถเปิด ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดไฟล์ Excel ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) ในโปรแกรมที่หลากหลาย

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

บันทึกรายงานเป็นไฟล์ Excel บนคอมพิวเตอร์ของคุณ   

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Excel

 2. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกส่งออกไปยัง Excel รายงานเปิดใน Excel

 3. ใน Excel คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกจากรูปแบบไฟล์มากกว่า 20 สำหรับการบันทึกรายงาน

อีเมรายงานเป็นสิ่งที่แนบไฟล์ Excel   

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 2. บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกส่งเป็นอีเมล ฟอร์มข้อความอีเม Outlook เปิดขึ้นในรายงานที่แนบมาเป็นไฟล์ Excel (.xlsx format)

 3. กรอกบรรทัดถึง และเรื่อง พิมพ์ข้อความ (เลือกได้), แล้ว คลิ กส่ง

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดจากรายงาน

คุณสามารถใช้รายงานที่ประกอบด้วยอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ การติดต่อทางธุรกิจ หรือลูกค้าเป้าหมายเพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดในBusiness Contact Manager for Outlook

 1. เปิดรายงานที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางการตลาด

 2. คลิก CTRL + A เพื่อเน้นทั้งหมดของระเบียนในรายการ

 3. บน Ribbon ในกลุ่มCommunicate คลิกรายการใหม่ที่สายเรียกเข้าอีเมลจำนวนมาก หรือพิมพ์จดหมายขายตรง แล้ว คลิ กผู้รับทั้งหมด หรือเลือกผู้รับ

 4. ในทางการตลาดกิจกรรมฟอร์มที่เปิดขึ้นมา สร้างรายชื่อผู้รับสำหรับกิจกรรมและเนื้อหา

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรายการโทร ดูสร้างและใช้การโทรแสดงรายการใน Business Contact Manager สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมอื่น ๆ ของทางการตลาด ดูตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใน Business Contact Manager ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปิดรายงานจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

เมื่อต้องการเปิดรายงานจากตัวโปรแกรมเบ็ดเตล็ด คลิกไอคอนรายงานโปรแกรมเบ็ดเตล็ด รายงานที่เปิดจากโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทำงานเหมือนกับรายงานที่เปิดจาก Ribbon

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ดูที่การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดใน Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

ดูรายการของรายงานมาตรฐาน

รายการต่อไปนี้พร้อมใช้งานในBusiness Contact Manager for Outlook มาตรฐานรายงานมีการจัดระเบียบตามชนิดของระเบียน

เคล็ดลับ: รายงานส่วนใหญ่สามารถแปลงลงในแผนภูมิ ตามที่อธิบายไว้ในการสร้างแผนภูมิจากรายงาน

รายงานบัญชีผู้ใช้    

 • บัญชีโดยที่มอบหมายให้

 • บัญชีผู้ใช้ตามเมือง

 • บัญชีผู้ใช้ตามรัฐ/จังหวัด

 • บัญชีผู้ใช้ โดยรหัสไปรษณีย์

 • บัญชีผู้ใช้ตามเขต

 • บัญชีผู้ใช้ตามประเภท

 • บัญชีผู้ใช้ตามการจัดอันดับ

 • บัญชีผู้ใช้ตามสถานะการชำระเงิน

 • บัญชีผู้ใช้ โดยแหล่งข้อมูล

 • สรุปกิจกรรมบัญชีผู้ใช้

 • กิจกรรม โดยใช้บัญชีผู้ใช้

 • บัญชีผู้ใช้ที่ถูกละเลย

 • รายการบัญชีผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

รายงานการติดต่อทางธุรกิจ    

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการมอบหมายให้

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามเมือง

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามรัฐ/จังหวัด

 • ติดต่อทางธุรกิจตามรหัสไปรษณีย์

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามประเภท

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามการจัดอันดับ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจตามสถานะการชำระเงิน

 • ติดต่อทางธุรกิจตามต้นฉบับ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยวันครบรอบ

 • ติดต่อทางธุรกิจตามวันเกิด

 • สรุปกิจกรรมที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • กิจกรรม โดยการติดต่อทางธุรกิจ

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกละเลย

 • รายการที่ติดต่อทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

รายงานลูกค้าเป้าหมาย

 • ลูกค้าเป้าหมายตามที่มอบหมายให้

 • ลูกค้าเป้าหมายตามกำหนดให้กับ และการจัดอันดับ

 • ลูกค้าเป้าหมายตามคะแนน

รายงานโอกาส

 • โอกาสตามรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • โอกาสตามการมอบหมายให้

 • โอกาสตามต้นฉบับ

 • โอกาส โดยใช้บัญชีผู้ใช้

 • โอกาส โดยการติดต่อทางธุรกิจ

 • พ้นกำหนดแล้วโอกาส

 • กรวยยอดขาย

 • ขั้นตอนการขาย

 • กิจกรรม โดยโอกาส

รายงานยอดขายอื่น ๆ

 • Top ลูกค้า โดยรายได้: บัญชีผู้ใช้

 • Top ลูกค้า โดยรายได้: ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 • ผลิตภัณฑ์ที่สุด: ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด

 • ผลิตภัณฑ์ที่สุด: ผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกำไรสูงสุด

 • ผลิตภัณฑ์ที่สุด: ผลิตภัณฑ์ระยะขอบสูงสุด

 • ยอดนิยม: ลูกค้าเป้าหมายระดับเสียงได้

 • ยอดนิยม: ตามยอดขายรวม

 • ลูกค้าขาดการติดต่อ: ในช่วง 30 วัน

 • ลูกค้าขาดการติดต่อ: ใน 90 วันที่ผ่านมา

 • ลูกค้าขาดการติดต่อ: ใน 180 วันที่ผ่านมา

 • ลูกค้าขาดการติดต่อ: ใน 365 วันในอดีต

รายงานการตลาด

 • โอกาสตามกิจกรรมทางการตลาด

 • ที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยกิจกรรมทางการตลาด

 • บัญชีผู้ใช้ โดยกิจกรรมทางการตลาด

 • กิจกรรมทางการตลาด ด้วยส่งเสริมการขาย

 • กิจกรรมทางการตลาดตามชนิด

 • บันทึกการโทร ด้วยรายการโทร

รายงานโครงการทางธุรกิจ

 • โครงการทางธุรกิจ - ทั้งหมด

 • โครงการทางธุรกิจ - ครบกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจ - พ้นกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจตามสถานะ

 • วันโครงการทางธุรกิจ โดยครบกำหนด

 • โครงการทางธุรกิจตามการมอบหมายให้

 • โครงการทางธุรกิจ โดยชนิด

 • โครงการทางธุรกิจตามลำดับความสำคัญ

 • โครงการทางธุรกิจ โดยใช้บัญชีผู้ใช้

 • โครงการทางธุรกิจ โดยการติดต่อทางธุรกิจ

 • งาน – โครงการทั้งหมด

 • งาน – โครงการครบกำหนด

 • งานโครงการ – พ้นกำหนด

 • งานโครงการตามโครงการ

 • งานโครงการตามที่กำหนดให้กับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×