Office
ใช้รายการและ Web Part อื่น ๆ บนหน้าคลาสสิก

ใช้รายการและ Web Part อื่น ๆ บนหน้าคลาสสิก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่จากเทมเพลตไซต์ Web Part จะถูกเพิ่มลงในหน้าแรกของไซต์โดยอัตโนมัติ เช่น ไซต์ของทีมที่มี ประกาศ ปฏิทิน และลิงก์ของ Web Parts โดย Web Parts เหล่านี้เป็นอินสแตนซ์ของ List Web Part ที่ใช้เทมเพลตรายการที่กำหนดค่าเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงบนข้อมูลรายการ

เช่นเดียวกับ เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีบนไซต์ Web Part ที่มีชื่อเดียวกับรายการหรือไลบรารีจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เช่น ถ้าคุณสร้างรายการที่เรียกว่า ที่ติดต่อ Web Part ที่เรียกว่า ที่ติดต่อ จะพร้อมใช้งานใน เนื้อหาของไซต์ Web Part จะแสดงข้อมูลที่มีในรายการหรือไลบรารีที่คุณสร้างโดยอัตโนมัติ

หลังจากคุณเพิ่มรายการหรือไลบรารี Web Part ไปยัง หน้าของ Web Part คุณสามารถกำหนดมุมมองเพื่อแสดงเพียงข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าด้วยตนเองได้ ให้คุณแก้ไขมุมมองปัจจุบันจากหน้าของ Web Part

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับรายการหรือไลบรารี ซึ่งคุณสามารถใช้แสดงชุดข้อมูลอื่นในอินสแตนซ์อื่นของ Web Part สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้นได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับรายการหรือไลบรารี โดยใช้เมนู มุมมอง ในรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการกำหนดเอง

 1. ในแถบเปิดใช้งานด่วน หรือบนหน้า ให้คลิก Listtitle ที่คุณต้องการกำหนดค่าด้วยตนเอง จากนั้นคลิกแท็บ รายการ บน Ribbon

 2. ถ้ามุมมองที่คุณต้องการกำหนดด้วยตนเองปรากฏ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง ใน Ribbon ถ้ามุมมองไม่ปรากฏ ให้คุณเลือกมุมมองที่คุณต้องการภายใต้ มุมมองปัจจุบัน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง

 3. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 4. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดเรียงลำดับข้อมูล คุณสามารถใช้คอลัมน์สองคอลัมน์ในการเรียงลำดับ เช่น คอลัมน์แรกตามผู้สร้าง แล้วจึงเรียงลำดับตามชื่อไฟล์สำหรับผู้สร้างแต่ละราย

 5. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการกรองข้อมูล มุมมองที่กรองจะแสดงจำนวนข้อมูลน้อยลง เช่น รายการที่สร้างโดยแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือรายการที่มีสถานะ อนุมัติแล้ว

 6. ใน มุมมองแบบตาราง ให้เลือกว่าคุณต้องการกล่องกาเครื่องหมายในแต่ละแถวหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้หลายรายการ

 7. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 8. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 9. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 10. ภายใต้ โฟลเดอร์ คุณสามารถเลือก แสดงรายการในโฟลเดอร์ เพื่อสนับสนุนโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารีของคุณ หรือ แสดงรายการโดยไม่มีโฟลเดอร์ เพื่อแสดงทุกอย่างในระดับเดียวกัน

 11. สำหรับส่วน ขีดจำกัดของรายการ คุณสามารถจำกัดจำนวนไฟล์ที่ชมบนหน้าได้ ไม่ว่าจะแสดงอยู่ในชุดรายการแต่ละชุด หรือเพียงจำนวนรายการ

 12. ถ้าคุณวางแผนที่จะดูรายการหรือไลบรารีบนอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการในส่วน มือถือ

 13. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเชืิ่อมต่อ ไลบรารี หรือ List Web Part ไปยัง Web Part อื่นได้ ให้กำหนดวันที่ และเปลี่ยนวิธีแสดงวันที่ใน Web Part อื่น รวมถึง List Web Part อื่นด้วย

 1. บนเมนู การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 ให้คลิก แก้ไขหน้า

 2. ถ้าจำเป็น ให้เพิ่ม Web Part อื่นๆ ลงในหน้าที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปถึง

 3. ระบุตำแหน่งที่ตั้งของ List Web Part บนหน้า หรือเพิ่ม List Web Part ไปยังหน้า

 4. คลิกเมนู Web Part ลูกศรลงของการแก้ไข Web Part ลูกศรลง จากนั้นชี้ไปที่ การเชื่อมต่อ

 5. ชี้ไปที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง

คำสั่ง

คำอธิบาย

จัดเตรียมแถวให้กับ

คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part หนึ่งไปยังอีก Web Part หนึ่งได้ โดยผ่านข้อมูลในแถวที่ถูกเลือก ไปยัง Web Part อื่น ขึ้นอยู่กับวิธีสร้างและรับข้อมูลของ Web Part อื่น ซึ่ง Web Part อื่น อาจแสดงข้อมูลในแถว หรือใช้ข้อมูลในแถวเป็นตัวกรองหรือค่าพารามิเตอร์

ในมุมมองมาตรฐาน คอลัมน์ เลือกรายการ จะมีปุ่มตัวเลือกซึ่งจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Web Part ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุแถวที่ต้องการส่งไปยัง Web Part อื่นได้ คุณสามารถเลือกได้ทีละแถวในมุมมองมาตรฐาน บางคอลัมน์ เช่น คอลัมน์ แก้ไข ไม่สามารถใช้ได้ในการเชื่อมต่อ Web Part

ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเลือกได้หลายแถว แต่จะมีเพียงแถวเดียวเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง ถ้ามีการเลือกหลายแถว แถวที่มีเซลล์ที่ใช้งานอยู่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง และแถวอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกละเว้น คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลใน แถวผลรวม หรือ แถวใหม่ ให้กับอีก Web Part หนึ่งได้

ด้วยการเชื่อมต่อนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ไปยัง Web Part ได้มากกว่าหนึ่ง Web Part

จัดเตรียมข้อมูลให้กับ

คุณสามารถเชื่อต่อ Web Part ไปยัง Web Part อื่น ที่ทำงานกับข้อมูลในรายการได้ ในกรณีที่ Web Part แรกเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ Web Part ที่สอง

ในมุมมองมาตรฐานและมุมมองแผ่นข้อมูล จะมีการระบุเฉพาะข้อมูลในมุมมองให้แก่ Web Part อื่นเท่านั้น

ด้วยการเชื่อมต่อนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ไปยัง Web Part ได้มากกว่าหนึ่ง Web Part

รับการเรียงลำดับ/ตัวกรองจาก

ในมุมมองมาตรฐานและแผ่นข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ไปยัง Web Part อื่นที่สามารถป้อนข้อมูลต่อไปนี้ได้:

 • ชื่อคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ และค่าการจับคู่ของข้อมูลที่กรองข้อมูลใน Web Part

 • ข้อมูลของคอลัมน์ เพื่อเรียงลำดับ ไม่ว่าจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อยใน Web Part

ด้วยการเชื่อมต่อนี้ มีเพียง Web Part เดียวเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Web Part ได้

โดยปกติแล้ว Web Part ทั้งหมดบนไซต์ของคุณจะพร้อมใช้งานใน เนื้อหาของไซต์ เมื่อคุณเพิ่ม Web Part รายการหรือไลบรารีครั้งแรก จากเนื้อหาไซต์ไปยังหน้า หน้าของ Web Part จะแสดงมุมมองรายการเริ่มต้น ถ้าต้องการแสดงข้อมูลที่คุณต้องการใน List Web Part เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อ Web Part อื่นๆ คุณอาจจำเป็นต้องแก้ไขมุมมองของรายการ เช่น คุณอาจต้องกรอง เรียงลำดับ หรือจัดกลุ่มข้อมูลให้แตกต่างกัน หรือแสดงในคอลัมน์ที่ต่างกัน

คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองรายการจากส่วนของบานหน้าต่างเครื่องมือคุณสมบัติแบบกำหนดเอง จัดการมุมมอง ใน 1 หรือ 2 วิธี:

รายการดรอปดาวน์ของมุมมองรายการปัจจุบัน
 • เลือกมมุมมองที่ต่างกันจากคุณสมบัติ มุมมองปัจจุบัน

 • คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกหรือแก้ไขรายการมุมมอง สำเนาการออกแบบรายการจะถูกทำขึ้นจากการออกแบบรายการไซต์ต้นฉบับ และบันทึกใน Web Part อย่างไรก็ตามข้อมูลรายการจะยังคงเหมือนเดิม

ให้ระวังเมื่อคุณสลับจากมุมมองปัจจุบันไปเป็นมุมมองอื่น คุณอาจลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมองปัจจุบันและอาจปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Web Part ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ต่างๆ ในมุมมองปัจจุบัน คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันว่าต้องการสลับมุมมองหรือไม่

ด้านบนของหน้า

แม้ว่าคุณสามารถแสดงประเภทรายการทั้งหมดใน List Web Part ได้ มีเพียงประเภทรายการปัจจุบันเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อกับ Web Part โดยทั่วไปแล้ว ประเภทรายการที่ได้รับการสนับสนุนจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เช่น ที่ติดต่อ รายการที่ไม่ได้แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เช่น โฟลเดอร์มุมมอง จะไม่ได้รับการสนับสนุน ดูประเภทรายการที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนในรายการด้านล่าง

ชนิดของรายการที่ได้รับการสนับสนุน

ชนิดของรายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ข้อความประกาศ

 • ที่ติดต่อ

 • เหตุการณ์

 • ปัญหา

 • ลิงก์

 • งาน

 • รายการแบบกำหนดเอง

 • รายการที่มีข้อมูลที่นำเข้ามาจากสเปรดชีต

 • ไลบรารีเอกสาร

 • ไลบรารีฟอร์ม

 • มุมมองปฏิทินของรายการเหตุการณ์

 • กระดานอภิปราย

 • แบบสำรวจ

 • ไลบรารีรูปภาพ

 • ไซต์และแค็ตตาล็อกเทมเพลตรายการ

 • แกลเลอรี Web Part

 • แหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ถึงแม้ว่าคุณสามารถแสดงรายการประเภทของคอลัมน์ทั้งหมดใน Web Part ได้ มีเพียงคอลัมน์ปัจจุบันเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Web Part ดูรายการประเภทของคอลัมน์ที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนด้านล่าง

ชนิดคอลัมน์รายการที่ได้รับการสนับสนุน

ชนิดคอลัมน์รายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลือก

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • วันที่และเวลา

 • ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ (สำหรับคอลัมน์ที่ตรงกัน)

 • ค้นหา

 • ใช่/ไม่ใช่

 • คำนวณ

 • ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ (สำหรับการกรอง)

 • ข้อความที่มีหลายบรรทัด

 • แก้ไข

ด้านบนของหน้า

Web Part ทั้งหมดจะแชร์ชุดคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง ตัวเลือก AJAX การตั้งค่าขั้นสูง และคุณลักษณะเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของ Web Part

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

 • สำหรับ Web Part หนึ่งๆ นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุอยู่ในส่วน ลักษณะที่ปรากฏ, เค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือด้านล่างนี้

แก้ไขคุณสมบัติของ Web Part

 1. คลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก แก้ไขหน้า

 2. บน Web Part ที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิกเมนู Web Part ลูกศรลงของการแก้ไข Web Part ลูกศรลง จากนั้นคลิก แก้ไข Web Part

  เมนูแก้ไข Web Part ที่โดดเด่น

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าจะให้ทั้ง Web Part ปรากฏบนหน้าเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

ระบุว่าแถบชื่อเรื่องและเส้นขอบของเฟรม Web Part จะแสดงขึ้นหรือไม่

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อเรื่องของ Web Part ที่จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ซ่อน

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

ระบุทิศทางของข้อความในเนื้อหา Web Part ตัวอย่างเช่น อาหรับเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาทางยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้กับ Web Part บางชนิด

โซน

ระบุโซนบนหน้าของ Web Part ที่ Web Part นั้นอยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ดัชนีโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนนั้นมีหลาย Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Part ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 จะหมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

ระบุว่าจะสามารถย่อ Web Part ให้เล็กสุดได้หรือไม่

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจากหน้าของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

ระบุว่าจะสามารถซ่อน Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

ระบุว่า Web Part สามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการแก้ไขในมุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Web Part ในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของไฟล์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ไฟล์จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

URL วิธีใช้

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • โมดอล จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ

 • ไม่มีโหมด จะเปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก ถ้าเบราว์เซอร์มีความสามารถนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนกลับไปยังเว็บเพจ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

 • นำทาง จะเปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ:  แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อวิธีใช้ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

URL ของรูปไอคอนแค็ตตาล็อก

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอนของ Web Part ในรายการ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดของรูปต้องเป็นขนาด 16 X 16 พิกเซล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้า

ระบุข้อความที่จะปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

เปิดใช้งานการโหลดแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อโหลดข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (คุณสามารถทำงานต่อไปได้ก่อนการโหลดข้อมูลทั้งหมด) หรือแบบซิงโครนัส (มุมมองรายการจะแสดงรูปว่า "กำลังโหลด" จนกระทั่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว)

เปิดใช้งานการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแบบอะซิงโครนัส หรือการทำงานแบบซิงโครนัส สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้: การเรียงลำดับ การแบ่งหน้า การกรอง และ การรีเฟรช

แสดงปุ่มการรีเฟรชด้วยตนเอง

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนปุ่มสำหรับรีเฟรชมุมมองของรายการด้วยตนเอง

เปิดใช้งานการรีเฟรชอัตโนมัติแบบอะซิงโครนัส

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรีเฟรชมุมมองของรายการโดยอัตโนมัติ

ช่วงเวลาการรีเฟรชอัตโนมัติ (วินาที)

ระบุช่วงเวลาระหว่างการรีเฟรชแบบอัตโนมัติในแต่ละครั้ง ค่าเริ่มต้นคือ 60 วินาที

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ข้อมูลตัวอย่าง

ใส่ข้อมูลตัวอย่างด้วยไฟล์ XML ที่ถูกต้องและมีโครงสร้างแบบเดียวกันกับข้อมูลที่ถูกส่งกลับโดยแหล่งข้อมูล ตัวแก้ไขที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่น Microsoft SharePoint Designer 2013 สามารถใช้ข้อมูลแบบ XML ตัวอย่างที่ถูกระบุโดยคุณสมบัตินี้ เพื่อแสดงมุมมองข้อมูลในขณะที่ออกแบบ

ลิงก์ XSL

ใช้ในการใส่โค้ดต้นฉบับ XSLT ลงในตัวแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ XSLT ถ้าจะใช้ตัวแก้ไขนี้

เปิดใช้งานการแคชมุมมองข้อมูล

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแคชหรือไม่แคชการแปลงค่า XSL รวมทั้งอินสแตนซ์ของตัวควบคุมแหล่งข้อมูล

หมดเวลาการแคชมุมมองข้อมูล (วินาที)

ระบุช่วงวินาทีการล้างแคช การเลือก 0 จะตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นค่าเริ่มต้น คือ 86,400 วินาที (ซึ่งก็คือหนึ่งวัน)

ส่งแถวแรกไปยัง Web Part ที่เชื่อมต่ออยู่เมื่อโหลดหน้า

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งหรือไม่ส่งแถวแรกของข้อมูลไปยังหนึ่งหรือหลาย Web Part ที่เชื่อมต่อแล้ว เมื่อหน้ากำลังโหลด

การแสดงเซิร์ฟเวอร์

เลือกเพื่อปิดใช้งานการแสดง Web Part สำหรับมุมมองข้อมูลบนฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่งจะซ่อนคุณสมบัติ ปิดใช้งานเมนูตัวเลือกมุมมอง, ปิดใช้งานปุ่ม "บันทึกมุมมองนี้" และ แสดงกล่องค้นหา ด้วย

ปิดใช้งานเมนูตัวเลือกมุมมอง

แสดงหรือซ่อนเมนู ตัวเลือกมุมมอง ที่ด้านบนของส่วนหัวของคอลัมน์รายการ

ปิดใช้งานปุ่ม "บันทึกมุมมองนี้"

แสดงหรือซ่อนปุ่ม บันทึกมุมมองนี้ ที่ด้านบนของส่วนหัวของคอลัมน์รายการ ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองปัจจุบันโดยการกรองหรือการเรียงลำดับ

แสดงกล่องค้นหา

แสดงหรือซ่อนกล่อง ค้นหา ของไลบรารีหรือรายการที่ด้านบนของส่วนหัวของคอลัมน์รายการ

ลิงก์ JS

ใส่ URLของไฟล์ JavaScript ที่แสดง Web Part สำหรับมุมมองข้อมูล คุณต้องมีความรู้เรื่อง JavaScript เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×