ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable คุณจะเห็นรายการเขตข้อมูล ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้โดยการเพิ่มและการจัดเรียงเขตข้อมูล ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับหรือกรองคอลัมน์ของข้อมูลที่แสดงใน PivotTable ให้ดูที่ เรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable และกรองข้อมูลใน PivotTable

รายการเขตข้อมูลจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ถ้าคุณคลิกภายใน PivotTable แล้วแต่ไม่เห็นรายการเขตข้อมูล ให้ทำดังนี้เพื่อเปิดรายการเขตข้อมูล

  1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon เครื่องมือ PivotTable

  2. คลิก วิเคราะห์ > รายการเขตข้อมูล

ปุ่ม รายการเขตข้อมูล บนแท็บ วิเคราะห์

รายการเขตข้อมูลมีส่วนเขตข้อมูลที่คุณเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณ และส่วนพื้นที่ที่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลเหล่านั้นในแบบที่คุณต้องการได้

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงส่วนต่างๆ ในรายการเขตข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ  ปุ่ม เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล และเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

เมนู เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล

เพิ่มและจัดเรียงเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล

ใช้ส่วนเขตข้อมูลของ รายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable ของคุณดังนี้

  • เลือกกล่องถัดจากชื่อเขตข้อมูลเพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่เริ่มต้นของ รายการเขตข้อมูล

    โดยทั่วไป เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ แถว เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มในพื้นที่ คอลัมน์

ใช้ส่วนพื้นที่ของรายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ตามวิธีที่คุณต้องการโดยการลากเขตข้อมูลเหล่านั้นระหว่างพื้นที่ทั้งสี่

เขตข้อมูลที่คุณใส่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะแสดงใน PivotTable ดังนี้

  • เขตข้อมูลพื้นที่ ตัวกรอง จะแสดงเป็นตัวกรองรายงานระดับบนสุดที่อยู่เหนือ PivotTable ดังนี้

เขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรอง

  • เขตข้อมูลพื้นที่ คอลัมน์ จะแสดงเป็น ป้ายชื่อคอลัมน์ ที่ด้านบนของ PivotTable ดังนี้

เขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์

คอลัมน์อาจซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

  • เขตข้อมูลพื้นที่ แถว จะแสดงเป็น ป้ายชื่อแถว ทางด้านซ้ายของ PivotTable ดังนี้

เขตข้อมูลในพื้นที่แถว

แถวอาจซ้อนอยู่ภายในแถวที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

  • เขตข้อมูลพื้นที่ ค่า จะแสดงเป็นค่าตัวเลขแบบสรุปใน PivotTable ดังนี้

เขตข้อมูลในพื้นที่ค่า

ถ้าคุณมีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลในพื้นที่ คุณสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากเขตข้อมูลนั้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลจาก PivotTable ให้ลากเขตข้อมูลนั้นออกไปจากส่วนพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×