ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
PivotTable

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

หลังจากที่คุณสร้าง PivotTable แล้วคุณจะเห็นรายการเขตข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบของ PivotTable ได้โดยการเพิ่มและการจัดเรียงเขตข้อมูลของ PivotTable ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับหรือกรองคอลัมน์ของข้อมูลที่แสดงใน PivotTable ให้ดูที่เรียงลำดับข้อมูลในPivottable และกรองข้อมูลใน pivottable

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

รายการเขตข้อมูลควรปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ถ้าคุณคลิกภายใน PivotTable แต่ไม่เห็นรายการเขตข้อมูลให้เปิดโดยคลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable จากนั้นให้แสดงเครื่องมือ PivotTableบน ribbon แล้วคลิกวิเคราะห์รายการเขตข้อมูล>

ตัวเลือกรายการเขตข้อมูลบน ribbon

รายการเขตข้อมูลมีส่วนเขตข้อมูลที่คุณเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณและส่วนพื้นที่ (ที่ด้านล่าง) ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลเหล่านั้นตามที่คุณต้องการได้

รายการเขตข้อมูลที่แสดงส่วนเขตข้อมูลและส่วนพื้นที่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงส่วนต่างๆในรายการเขตข้อมูลให้คลิกปุ่มเครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

เมนู เครื่องมือ ของรายการเขตข้อมูล

เพิ่มและจัดเรียงเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล

ใช้ส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable ของคุณโดยการเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลเพื่อวางเขตข้อมูลเหล่านั้นในพื้นที่เริ่มต้นของรายการเขตข้อมูล

หมายเหตุ: โดยทั่วไป เขตข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ แถว เขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลา Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มในพื้นที่ คอลัมน์

ใช้ส่วนพื้นที่ (ที่ด้านล่าง) ของรายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลในแบบที่คุณต้องการโดยการลากเขตข้อมูลระหว่างพื้นที่ทั้งสี่
 

เขตข้อมูลที่คุณวางในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะแสดงใน PivotTable ดังต่อไปนี้:

 • เขตข้อมูลเขตข้อมูลตัวกรองจะแสดงเป็นตัวกรองรายงานระดับบนสุดใน PivotTable ดัง

  นี้ เขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรอง

 • เขตข้อมูลพื้นที่คอลัมน์จะแสดงเป็นป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนของ PivotTable เช่นนี้:

  เขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์

คอลัมน์อาจซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่แถวจะแสดงเป็นป้ายชื่อแถวทางด้านซ้ายของ PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่แถว

แถวอาจซ้อนอยู่ภายในแถวที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่ค่าจะแสดงเป็นค่าตัวเลขแบบสรุปใน PivotTable ดังนี้

  เขตข้อมูลในพื้นที่ค่า

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลในพื้นที่คุณสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ได้โดยการลากเขตข้อมูลไปยังตำแหน่งที่แม่นยำที่คุณต้องการ เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลจาก PivotTable ให้ลากเขตข้อมูลออกจากส่วนของพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ถ้าเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel สำหรับเว็บ มี PivotTable คุณสามารถใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มเอาออกหรือจัดเรียงเขตข้อมูล จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูลให้ลองคลิกขวาที่ใดก็ได้ใน PivotTable เพื่อคลิกแสดงรายการเขตข้อมูล

รายการเขตข้อมูลมีส่วนเขตข้อมูลที่คุณจะเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงใน PivotTable ของคุณและส่วนพื้นที่ที่คุณสามารถลากเขตข้อมูลระหว่างพื้นที่เพื่อจัดเรียงตามที่คุณต้องการได้

เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable ของคุณให้เลือกกล่องที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูลเพื่อวางเขตข้อมูลนั้นในพื้นที่ของส่วนพื้นที่ของรายการเขตข้อมูล โดยทั่วไป

 • เขตข้อมูลใช่จะถูกเพิ่มลงในพื้นที่แถว

 • เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในพื้นที่ค่า

 • ลำดับชั้นวันที่และเวลาของการประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) จะถูกเพิ่มลงในพื้นที่คอลัมน์

เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable ของคุณเพียงแค่ยกเลิกการเลือกกล่องที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูลเหล่านั้น

ใช้ส่วนพื้นที่ของรายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ตามวิธีที่คุณต้องการโดยการลากเขตข้อมูลเหล่านั้นระหว่างพื้นที่ทั้งสี่

เขตข้อมูลที่คุณใส่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันจะแสดงใน PivotTable ดังนี้

 • เขตข้อมูลพื้นที่ตัวกรองจะแสดงเป็นตัวกรองรายงานระดับบนสุดบน PivotTable

 • เขตข้อมูลพื้นที่คอลัมน์จะแสดงเป็นป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนของ PivotTable

คอลัมน์อาจซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่แถวจะแสดงเป็นป้ายชื่อแถวทางด้านซ้ายของ PivotTable

แถวอาจซ้อนอยู่ภายในแถวที่มีตำแหน่งสูงกว่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับชั้นของเขตข้อมูล

 • เขตข้อมูลพื้นที่ค่าจะแสดงเป็นค่าตัวเลขแบบสรุปใน PivotTable

ถ้าคุณมีหลายเขตข้อมูลในพื้นที่คุณสามารถเปลี่ยนลำดับได้โดยการลากรายการเหล่านั้นไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลให้ลากเขตข้อมูลออกจากส่วนของพื้นที่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×